Kutatók

Név Kutatási téma
Balogh Csilla, PhD
tudományos munkatárs
makroszkópikus vízi gerinctelenek, inváziós fajok, monitoring, biodiverzitás, haltáplálék szervezetek
Bánó Bálint
tudományos segédmunkatárs
morfometria, genetikai vizsgálat, invazív és őshonos halfajok
Bernát Gábor, PhD
tudományos főmunkatárs
algák, cianobaktériumok, fitoplankton, bioenergetika, fotoszintézis, elekrontranszport, fénybegyűjtés, fényakklimáció, klímaváltozás
Boros Gergely, PhD
kutatócsoport vezető
tudományos főmunkatárs
ökológiai sztöchiometria, trofikus interakciók, mezokozmosz kísérletek,
Boross Nóra Judit
tudományos segédmunkatárs
viselkedésökológia, halökológia, ökofiziológia
Bürgés József
tudományos segédmunkatárs
Czeglédi István, PhD
tudományos munkatárs
halegyüttesek szerveződése, inváziós fajok kutatása
Elekes Károly, az MTA doktora
professzor emeritus
kemorecepció, érzőrendszerek, puhatestűek, növény-állat interakció, magatartás, alkalmazkodás, kémiai-ökológia, összehasonlító neurobiológia
Erős Tibor, az MTA doktora
igazgató
tudományos tanácsadó
halökológia, közösségökológia, természetvédelmi biológia, biológiai vízminősítés, monitorozás
Felpécziné Farkas Anna, PhD
tudományos főmunkatárs
felszíni vizek környezetállapotának értékelése, biomonitoring, bioindikáció, ökotoxikológia
G.-Tóth László, az MTA doktora
tudományos tanácsadó
Gál Blanka, PhD
tudományos munkatárs
vízi makrogerinctelenek, vízi ökológia, természetvédelmi biológia
Győri János, PhD
tudományos főmunkatárs
neonikotinoidok, metabolit, ökotoxikológia, biomarker, acetilkolin, P2X receptorok
Komáromy András, PhD
tudományos munkatárs
Mészáros Boglárka, PhD
tudományos munkatárs
Molnár Éva, PhD
tudományos munkatárs
környezetanalitika, környezeti kockázatbecslés
Molnár László
tudományos főmunkatárs
Novák Zoltán
tudományos munkatárs

Oldalak