Ökofiziológiai és Környezettoxikológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: 
A kutatócsoport tevékenysége: 

- A vízi környezet alkotó elemeinek (víztest, üledék, zoo- és fitoplankton, zoo- és fitobentosz, makrofitonok, makroszkopikus gerinctelenek, halak) szervetlen és szerves kémiai jellemzése, különös tekintettel a szennyező források feltárására és a szennyezők (pl. gyógyszermaradványok, mikroműanyagok) minőségi és mennyiségi meghatározására
- Folyóink és tavaink vízminőségének monitorozása eleget téve az EU- Víz Keretirányelvében megfogalmazott követelményeknek és adatbázis építése a Balaton, a Duna, és a Tisza vízminőségét jellemző fizikai, kémiai és biológiai paramétereiben bekövetkező változások hosszú távú követésére
- Vízi környezetben képződő biofilmek tanulmányozása fókuszálva a baktériumok különböző hordozókon bekövetkező kolonizációjára és az általuk termelt anyagcsere termékek szerepére az algák kolonizációja szempontjából
- A klímaváltozás eredményeképpen bekövetkező tápanyagforgalmi változások vizsgálata, harmonizálva a biológiai paraméterek elemzésével
- Nyomelemekkel jelentősen szennyezett vagy szándékosan dúsított öntözővizek hatása a növénytermesztésre a talaj-növény, növény-emberi tápanyag kapcsolatokon keresztül
- További az édesvízi környezetben szerepet játszó bioaktív anyagok (infokemikáliák) kémiai azonosítása modern analitikai rendszerek segítségével
- Felszíni vizek környezetállapotának jellemzése és a szennyezők általános toxicitásának súlyozása ökotoxicitási tesztek és környezeti kockázatbecslés alapján
- Toxikus anyagok élettani hatásainak vizsgálata vízi gerinctelen- és hal modellszervezetekben. Antropogén jellegű szennyezésekhez való adaptációt kísérő molekuláris folyamatok gerinctelen és alacsonyabb rendű gerinces vízi szervezetekben

Válogatott publikációk:

2021

Molnar E, Fodor I, Svigruha R, Pirger Z (2021): Issues, challenges, directives, and limitations concerning the improvement of environmental risk assessment of pharmaceutically active compounds Ecotoxicology and Environmental Safety 216: pp. 112212
Pirger Z, Laszlo Z, Naskar S, Crossley M, O’Shea M, Benjamin PR, Kemenes G, Kemenes I (2021): Interneuronal mechanisms for learning-induced switch in a sensory response that anticipates changes in behavioral outcomes Current Biology

2020

Fodor I, Hussein AA, Benjamin PR, Koene JM, Pirger Z (2020): The unlimited potential of the great pond snail, Lymnaea stagnalis eLife 9:e56962.