Gratulálunk a kitüntetéshez!

A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést vehette át kollégánk Elekes Károly „öt évtizedes pályafutása során az összehasonlító idegrendszeri kutatások terén elért, nemzetközileg is kiemelkedő eredményei, valamint magas színvonalú oktatói és széles körű tudományszervezői tevékenysége elismeréseként” a közelmúltban a Pesti Vigadóban megtartott ünnepségen.

Elekes Károly 1969. augusztus 1. óta dolgozik az Intézetben. 1969-1972 között tudományos segédmunkatárs, 1972-1981 között tudományos munkatárs, 1982-1995 között tudományos főmunkatárs, majd 1995-2016 között tudományos tanácsadó, 2016-tól kutató professzor emeritus. 1995-től a biológiai tudomány (az MTA) doktora. Kutatási területe az összehasonlító neurobiológia, ezen belül a gerinctelen állatok idegrendszerének funkcionális neuromorfológiája és embriogenezise. Kutatási eredményeit mintegy 150, szinte kizárólag angol nyelven megjelent tudományos közleményben és 350 tudományos előadásban ismertette. 2000-ben megosztott Akadémiai Díjjal tüntették ki, 2002-ben Charles Simonyi Professzori Ösztöndíjban, 1998-2002 között Széchenyi Professor Ösztöndíjban részesült, 2020-ban Pannon Tudományos Díjat kapott. 1979-1980-ban a European Science Foundation, 1985-1987 között az Alexander von Humbolt Stiftung, 1989-ben a Deutsche Foschungsgemeinschaft, 1983, 1978 és 2002-ben a Swedish Royal Academy of Science illetve a Swedish National Science Research Council,  1990-ben a National Science Foundation (USA), 2006-ban pedig a Japan Society for the Promotion of Science ösztöndíjasa illetve vendégkutató professzora. Mintegy öt évet töltött külföldi egyetemeken, kutatóintézetekben többek között Németországban, Franciaországban, Svédországban, Olaszországban, Nagy-Britanniában, az USA-ban és Japánban. Meghívott előadóként szerepelt nemzetközi konferenciákon, szimpóziumokon, work-shop-okon, számos ország egyetemén, kutatóintézetében. 1991-től a „Modell idegrendszerek” tantárgy előadója a PTE TTK Neurobiológiai (korábban Állattani és Neurobiológiai) Tanszékén. Ugyanott 1997. óta habilitált címzetes egyetemi tanár. Hazai és nemzetközi tudományos szervezetekben is vezetői funkciókat töltött be (Magyar Idegtudományi Társaság [MITT], elnök, 2001-2005; MTA Biológiai Tudományok Osztálya Neurobiológiai Bizottsága, elnök, 2002-2008, International Society for Invertebrate Neurobiology (ISIN), elnök, 2003-2007; Federation of European Neuroscience Societies (FENS), vezetőség tag, 2001-2005; az MTA közgyűlési doktor képviselője, 2001-2008). Szervezője volt tudományos konferenciáknak (MITT), szimpóziumoknak (ISIN), nyári továbbképző iskoláknak (IBRO-Central and East European Regional Committee).

A kitüntetést egy koccintással az intézetben is megünnepeltük. Szívből gratulálunk!