Az édesvizek fenntartható kezelésének és megőrzésének javítása a cél

38 ország 95 kutatója és irányítási szakembere – köztük Erős Tibor, az ELKH Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (BLKI) igazgatója – példátlan összefogással közös tanulmányt készített, amelyben rávilágítanak az édesvízi biodiverzitás-kutatás terén napjainkban tapasztalható legnagyobb hiányosságokra, és egyben cselekvési tervet javasolnak a problémák megoldására. A december elején a Wiley Online Library Ecology Letters rangos szaklapan publikált tanulmánnyal a szerzők célja az édesvízi biodiverzitás-kutatás nemzetközi előmozdítása, az édesvizek fenntartható kezelésének és megőrzésének javítása.

 „Az édesvizek biológiai sokfélesége világszerte drámaian csökken. A csökkenés mögött különféle okok állnak, melyek felderítését nehezíti, hogy az édesvízi biodiverzitás-kutatásra és az édesvizek megőrzésére irányuló ráfordítások messze elmaradnak a szárazföldi és a tengeri területek kutatási és megőrzési ráfordításaitól. Bízom benne, hogy ez az összefoglaló tanulmányunk is hozzájárul ahhoz, hogy az édesvizek természeti állapotának megóvása kiemelt figyelmet kapjon a kormányzati döntéshozásban” – mondta Erős Tibor, a BLKI igazgatója, a tanulmány egyik szerzője.

 A tanulmány készítői a cselekvési tervet a következő öt pillérre alapozzák:

1)    megfelelő adat-infrastruktúra kialakítása hozzáférhető adatbázisokban, ami lehetővé teszi a kutatók és kezelők számára is a biodiverzitásban mutatkozó változások minél pontosabb értékelését;

2)    monitorozó rendszerek fejlesztése, ami biztosítja a pontosabb és szélesebb körű adatgyűjtést;

3)    ökológiai kutatások támogatása, ami lehetővé teszi, hogy jobban megértsük az élőlények válaszát a környezetátalakító tevékenységekre;

4)    a restaurációs beavatkozások és monitorozásuk alaposabb tervezése és kivitelezése;

5)    a szocioökológiai kutatások fejlesztése, ami a társadalom aktívabb bevonásával hívja fel a figyelmet a biológiai sokféleség megőrzésének fontosságára.

A természetes élőhelyi sokféleség fenntartása kiemelt fontosságú az édesvizek biológiai sokféleségének megőrzéséhez. Fotó: Erős Tibor