A Balaton algáiról

 A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet munkatársai január óta folyamatosan nyomon követik az algák tömegének és összetételének változását a tó egész területén. Az év minden szakában markáns különbség volt megfigyelhető a tó nyugati és keleti területei között. A Keszthelyi-medencében a nyíltvízben az algák mennyisége többszörösen meghaladja a Siófoki-medencében megfigyelteket (1. ábra). 2021. július elején megjelentek a nyárra jellemző algafajok, amelyek azt követően intenzív szaporodásba kezdtek. Július 26-án az algák mennyisége megközelítette az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által a fürdővízben ajánlott felső határértéket (75 µg/L a-klorofill cianobaktérium dominancia esetén). A három nappal később megismételt vizsgálat a növekvő tendencia megtorpanását mutatta, amely az éjszakai viharos szél következménye lehetett.

klorofill 2021
1. ábra. Az a-klorofill koncentráció változása 2021-ben a Keszthelyi- és a Siófoki-medencében. Fekete vonallal jelöltük a WHO 75 µg/L-es határértékét, a magyar szabályozás ennél szigorúbb, 50 µg/L.

 

Amíg július elején még a fecskemoszatok domináltak, július végére már a fonalas nitrogénkötő cianobaktériumok váltak uralkodóvá (2. ábra). Ez a július végi algacsúcs eltér a megelőző két évtől az algaösszetétel tekintetében, mert a fonalas kékalgák diverzitása lényegesen nagyobb volt, mint korábban: jelenleg nem egy, hanem három faj (Aphanizomenon flosaquae, Raphidiopsis raciborskii és Cuspidothrix issatschenkoi) alkotta az algabiomasszát.

A gyors algaszaporodás feltételeit a kánikula és ezzel összefüggésben a vízben és az üledékben beindított biokémiai folyamatok teremtették meg. Az augusztusi időjárás nagymértékben, de előre nem jelezhető módon fogja megszabni az algaszaporodás további alakulását.

 

 

algaösszetétel
2. ábra. Algaösszetétel a Keszthelyi-medence nyíltvizében 2021.07.26-án (vízoszlop minta).

 

fonalas kékalga
3. ábra. Fonalas kékalgák (A= Aphanizomenon flosaquae, B= Raphidiopsis raciborskii) és fecskemoszatok (C) a Keszthelyi-medencében (Fotó: Somogyi Boglárka).

 

műhold
4.ábra Klorofill-a értékek Sentinel-3A műholdról 2021. 07. 28-án
Térkép: Tóth Viktor

 

Vörös Lajos, Somogyi Boglárka