Németh Zoltán
PhD hallgató (külsős)
nemeth.zoltan@blki.hu
+36 87 448 244 /220
Tevékenységi kör rövid leírása

Tudományos érdeklődésem középpontjában a kozmetikumokban található UV-szűrő vegyületek Balatonra gyakorolt potenciális környezeti kockázatának komplex vizsgálata áll.

A Balaton vízminősége, ökológiai állapota fontos tudományos, környezetvédelmi és a turizmus révén gazdasági kérdés is, amely erősen foglalkoztatja a közvéleményt. A növekvő infrastrukturális fejlesztések, a sport és szabadidős tevékenységek nagy számú látogatót vonzanak a part menti területekre, amely a fényvédők környezetbe való kerülését fokozza. Legújabb vizsgálatok támasztják alá, hogy az UV-szűrők bejutnak a vízi környezetbe, toxicitásuk a vízi ökoszisztémákra mérésekkel bizonyítható. A fényvédő vegyületek citotoxikusak és genotoxikusak is lehetnek, nemzetközi kutatások szerint ösztrogénszerű hatást válthatnak ki az élőlényekben, változásokat idéznek elő az ivarmirigyekben, csökkentik a termékenységet, valamint a hímhalak nőiesedését is okozhatják. A kutatás - mivel ilyen irányú vizsgálatokat még nem végeztek hazai tavakban - felhívná a figyelmet az UV szűrő vegyületek használatának környezeti kockázataira és lehetőséget teremtene az ökológiai szempontból káros hatások időben történő megismerésére. Ezáltal gyarapodna ismeretünk a Balatont is érintő potenciális veszélyforrás valós, vagy vélt környezeti hatásairól, ami fontos információ a döntéshozók számára is. A Balaton Közép-Európa legnagyobb sekély vizű tava, kiemelt értéket képviselő természeti örökségünk, így fokozott védelme, a jövő generációk számára történő megóvása mindannyiunk közös érdeke és felelőssége.


Doktori kutatásom alapkérdései, melyekre keresem a választ:

1)      Milyen gyakoribb UV-szűrő vegyületek mutathatók ki a környezeti mintákból

2)      Hogyan változik azok környezeti koncentrációja az évszakok függvényében

3)      Milyen jellemző élettani hatások figyelhetők meg reprezentatív vízi gerinctelen modell szervezeteken

A kísérletes munkám további célja, hogy kontrollált laboratóriumi kísérletek keretében megvizsgáljam a vízrendszerből kimutatott UV-szűrő vegyületek zooplanktonra (pl. Daphnia sp.) és makrogerinctelenekre (Lymnaea stagnalis) gyakorolt komplex élettani hatásait krónikus (21 napos), környezetileg releváns koncentrációjú kezelések után.

Tevékenység, kutatás címszavakban
környezeti kémia, analitikai kémia, UV-szűrő vegyületek