Kutatók

Név Kutatási téma
Preiszner Bálint, PhD
tudományos munkatárs
viselkedésökológia; vonulásbiológia;
Schmera Dénes, az MTA doktora
alapkutatási igazgatóhelyettes
tudományos tanácsadó
közösségi ökológia, természetvédelmi biológia, vízi ökológia
Serfőző Zoltán, PhD
tudományos főmunkatárs
nitrogén-monoxid, Gastropoda idegrendszer, kondíció biomarkerek, testösszetétel
Somogyi Boglárka, PhD
kutatócsoport vezető
tudományos főmunkatárs
limnológia, algológia, fitoplankton, autotróf pikoplankton, mikrobiális hurok, ökológia, diverzitás
Specziár András, az MTA doktora
közcélú kutatási igazgatóhelyettes
tudományos tanácsadó
hallállományok ökológiája, halak táplálkozás ökológiája, árvaszúnyogok közösség ökológiája
Svigruha Réka
tudományos segédmunkatárs
progestin, vízi szervezetek, élettani hatás, reprodukció
Szivák Ildikó, PhD
tudományos munkatárs
vízi makrogerinctelenek, ökológia, filogenetika
Takács Péter, PhD
tudományos főmunkatárs
kisvízfolyások, hidrobiológa, invazív és őshonos halfajok, morfometria, genetikai vizsgálat
Tóth Viktor, PhD
tudományos főmunkatárs
makrofiták ökofiziológiája; makrofita-alga-baktérium kölcsönhatások; növények fenológiája; klónok közötti verseny, variabilitás; fenotípusos plaszticitás; morfológiai és fotofiziológiai folyamatok
Vörös Lajos, az MTA doktora
professzor emeritus
Balaton, víztisztaság, algák
Zsilák Borbála Anna
tudományos segédmunkatárs

Oldalak