Hírek

"A Balatonnál nagyon sok, sokszor teljesen ellentétes érdek feszül egymásnak. Mindenkinek be kellene látni, hogy egymásért, végül is a jövő nemzedékért fenn kell tartani a Balatont. Ehhez kompromisszumokat kell kötni – vallja a kilenc év után újra önálló intézményként működő Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója."

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) Irányító Testületének döntése alapján 2021. április 1-jétől önálló költségvetési szervként működik Tihanyban a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet.

A MAHOP 2.1.1-2016-2017-00005 projektben azt vizsgálták, hogy kiváltható-e a halliszt a Balatonban tömegesen jelen lévő, inváziós kagylófajokból (Dreissenák) kivont (kagyló)-liszttel. A Balatoni Limnológiai Intézet alapkutatási eredményei szolgáltak a hasznosítást célzó alkalmazott kutatási terv alapjául.

A Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete (MÖTE) és az Ökológiai Kutatóközpont (ÖK) szervezésében 2021. augusztus 24-26. között rendezzük meg a 12. Magyar Ökológus Kongresszust (MÖK), terveink szerint már személyes részvétellel. A konferencia helyszíne az Apor Vilmos Katolikus Főiskola lesz, Vácott.

2020. szeptemberétől megalakul a Pannon Egyetem és az ELKH Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézete közötti együttműködést fémjelző Nemzeti Laboratórium.

A Balaton vizében lebegő algák túlzott mértékű elszaporodása veszélyeztetheti a víz minőségét. Amennyiben elegendő tápanyag áll a rendelkezésükre és a körülmények is megfelelőek, elszaporodásukra bízván számíthatunk, elsősorban a nyári-kora őszi időszakban.

Milyen gyógyszerhatóanyag-maradványok fordulnak elő a Balatonban és vízgyűjtő területein? Mik a szennyezés forrásai? Milyen terhelést jelentenek a vízi környezetükre? Ezekkel a kérdésekkel foglalkozik Maász Gábor a Balatoni Limnológiai Intézet tudományos munkatársa.

1927-ben kezdte meg működését a Klebelsberg Kuno által alapított Magyar Biológiai Kutatóintézet. Jelenleg az Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Kutatóintézeteként működik tovább, együttműködésben a Duna, a Tisza és a szárazföldi ökológiai folyamatok kutatásával. MTVA Duna World 2020.04.19. Médiaklikk

Váratlan és rendkívüli "vízvirágzás" alakult ki a Keszthelyi-medencében ...

Szeptember 8.-án ünnepelte a BLI és személyes részvételével még közel kétszáz külső meghívott az intézet 1927. szeptember 5.-i megnyitásának 90. évfordulóját. Az ünnepséget a BLI és az MTA Biológiai Tudományok Osztálya rendezte, és az esemény fővédnöke Áder János, Magyarország köztársasági elnöke volt.

Az Arcanum digitalizálta és on-line elérhetővé tette az MTA Tihanyi Biológiai Kutató Intézetének összes évkönyvét. Az első évkönyv "Archívum Balatonicum"-ként jelent meg 1926-ban, majd ...

Az MTA Ökológiai Kutatóközpont idén július 3-án rendezi meg Tihanyban hagyományos nyílt napját, amelyen a Balaton élővilágát, ökoszisztémáját feltáró kutatásokkal ismerkedhetnek meg a látogatók.

Az Országos Környezetvédelmi Tanács a Kormány környezeti ügyekben felkért tanácsadó testülete. Tagjait a Magyar Tudományos Akadémia, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége Környezetvédelmi Bizottsága, valamint a Természet- és Környezetvédelmi Szakmai – civil – Szervezetek éves Közgyűlése delegálja egyenlő arányban.

A Kaposvári Egyetem és az MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézet konzorciálisan elnyert TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0038 azonosító számú projekt támogatásával "TERMÉSZET ÉS TÁRSADALOM A BALATON RÉGIÓBAN" című konferenciát szervez 2014. június 5-én Kaposváron.
A programfüzet alább megtekinthető.

A Magyar Tudományos Akadémia egyik legrangosabb éves központi rendezvénysorozata a Magyar Tudomány Ünnepe. Az idei előadások és programok középpontjában azok a kutatások állnak, amelyek célzottan kínálnak megoldást, fejlesztést társadalmi-gazdasági szükségleteinkre.

Oldalak