+   List of scientific publications - István Tátrai

 

1. Tátrai, I. and Ponyi J.E. (1976a). The food of pike perch fry (Stizostedion lucioperca L.) of Lake Balaton in 1970. Annal. Biol. Tihany, 43, 93-104.

2. Tátrai, I and Ponyi J.E. (1976b). A fogassüllô ivadék‚ (Stizostedion lucioperca L.), tápláléka a Balatonban. Balatoni Ankét Keszthely, 3, 1-16. (Hun)

3. Tátrai I. (1977a). A balatoni vágódurbincs (Acerina cernua L.) aktív anyagcseréje és táplálékszükséglete különbözô hômérsékleten. Halászat, XXIII, 4, 109-112. (Hun)

4. Tátrai I. (1977b). A balatoni vágódurbincs (Acerina cernua L.) táplálkozás ökológiája és energia transzformációja a Balatonban. Egyetemi doktori értekezés, Tihany p.86. (University doctoral thesis, Hun)

5. Tátrai, I. (1979). A táplálék hatása a fehér amur ivadék (Ctenopharyngodon idella Val.) anyagcseréjére. Állattani Közl. LXVI, 173-178. (Hun)

6. Tátrai, I. (1980a). On the standard metabolism of bream, Abramis brama L. Aquacult. Hun., II, 31-36.

7. Tátrai, I. (1980b). About feeding condition of bream (Abramis brama L.) in Lake Balaton. Dev. Hydrobiol. vol. 3 (Eds M. Dokulil, H. Metz and D.Jewson, 81-86.)

8. Tátrai, I. (1981a). A dévérkeszeg táplalkozas-ökológiája és nitrogén átsajátítása a Balatonban. A Balatonkutatás újabb eredményei. VEAB Monográfia, 16, 283-298. (Hun).

9 Tátrai, I. (1981b). The nitrogen metabolism of bream, Abramis brama L. Comp. Biochem. Physiol. 68A, 119-121.

10. Tátrai, I. (1981c). Diurnal pattern of ammonia and urea excretion of feeding and starved bream, Abramis brama L. Comp. Biochem. Physiol. 70A, 211-215.

11 Tátrai, I. (1982a). The influence of herbivorous chironomids on the exchange of nutrients between sediment and water. BFB- Bericht, 43, 231-248.

12. Tátrai, I. (1982b). Effect of ration levels and temperature on the nitrogen retention of bream (Abramis brama L.) Aquacultura Hun. III, 43-50.

13. Tátrai, I. (1982c). Oxygen consumption and ammonia excretion of herbovirous chironomid larvae in Lake Balaton. Hydrobiologia, 96, 129-135.

14. Ponyi, J.E., Tátrai, I. and Frankó, A. (1983). Quantitative studies on Chironomidae and Oligochaeta in the benthos of Lake Balaton. Arch. Hydrobiol. 97, 196-207.

15. Tátrai, I., G. Tóth, L. and Ponyi, J. E. (1984a). The role of fish in the process of eutrophication: Enclosure experiments in Lake Balaton. BFB-Bericht, 51, 111-122.

16. Tátrai, I.,G. Tóth, L. and Ponyi, J.E. (1984b). Effects of bream (Abramis brama L.) on the lower trophic levels and on water quality in Lake Balaton. Verh. Internat. Verein. Limnol.22, 2630.

17. Tátrai, I. (1984c). Contribution of bream (Abramis brama L. ) and chironomids to the nitrogen budget of Lake Balaton. Ph.D. thesis Tihany-Lodz, p.109.

18. Tátrai, I. and Penczak, T. (1985a). Influence of temperature and rate of feeding on nitrogen metabolism of juvenile bream (Abramis brama L.). Comp. Biochem. Physiol. 82A, 125-129.

19. Penczak, T. and Tátrai, I. (1985b). Dry matter, total carbon, nitrogen and phosphorus content in bream (Abramis brama L.). Hydrobiologia, 126, 59-64.

20. Tátrai, I.,G. Tóth, L. and Ponyi, J.E. (1985c). Effect of bream (Abramis brama L.) on the lower trophic levels and on the water quality in Lake Balaton. Arch.Hydrobiol.,105, 205-217.

21. Tátrai, I. (1985d). A Chironomus lárvák szerepe a iszap tápanyag felszabadításában a Balatonban. Állattani Közl. LXXII, 115-121. (Hun)

22. Tátrai, I. (1986a). Rates of ammonium release from sediments by chironomid larvae. Freshwater Biol., 16, 61-66.

23. Tátrai, I. (1986b). Effects of fish size on nitrogen excretion, absorption and retention of bream, Abramis brama L. Comp.Biochem.Physiol., 83A, 543-547.

24. Tátrai, I. and Istvánovics,V. (1986c). The role of fish in the regulation of nutrient cycling in Lake Balaton. Freshwater Biol., 16, 417-424.

25. Istvánovics,V.,Herodek, S.,Vörös, L.,G. Tóth, L. and Tátrai, I. (1986d). Changes of phosphorus and nitrogen concentrations and of phytoplankton in enriched lake enclosures. Limnol.Oceanogr., 31, 798-811.

26. Tátrai, I., G.Tóth, L., Istvánovics, V. és Ponyi, J. (1986e). A dévérkeszeg (Abramis brama L.) hatása az alacsonyabb trofikus szintekre es a viz minôségére a Balatonban. Állattani Közl., XXIII, 95-100.(Hun)

27. Paasivirta, L. és Tátrai, I. (1986f). Néhány adat a balatoni chironomidák taxonomiájáról. Állattani Közl., LXXIII., 129-131.(Hun)
28. Tátrai, I. (1987a). The role of fish and benthos in the nitrogen budget of Lake Balaton. Arch.Hydrobiol., 110, 291-302.

29. Orbán,L. and Tátrai, I. (1987b). Effects of different ambient ammonia concentrations on the nitrogen metabolism of carp fry (Cyprinus carpio L.). Comp.Biochem.Physiol., 86A, 449-452.

30. Tátrai, I. és Istvánovics, V. (1987c). A dévérkeszeg szerepe a Balaton N es P forgalmában. Hidrológiai Közl., 67, 42-47.(Hun)

31. Tátrai, I. (1987d). Ekskrecia azota i fosfora lichinkami chironomid. Gidrobiol.Zh., 23, 59-63. (Ru. En. Summ.) 

32. Orbán L., Tátrai I.(1988) A különbözô környezeti ammóniakoncentrációk hatása a pontyivadék (Cyprinus carpio L.) nitrogén-anyagcseréjére. - (Hun. En. summ.). Halászat, 23 (80),156-158. 

33. Tátrai, I.,G.Tóth,L. and Istvánovics,V. (1987-88). Halak hatása az eslôdleges termelôkre és a tápanyagdinamikára limnokorallban. Állattani Közl.,LXXIV., 139-148. (Hun.)

34. Tátrai, I. (1988). Experiments on nitrogen and phosphorus release by Chironomus ex gr. plumosus from the sediments of Lake Balaton, Hungary. Int. Rev. ges. Hydrobiol., 73, 627-640.

35. Herodek, S., Tátrai, I., I., Oláh, J. and Vörös, L.(1989b). Feeding experiments with silver carp (Hypophthalmichthys molitrix Val.) fry. Aquaculture, 83, 331-344.

36. Tátrai, I. (1989c). Nutrient flux through the benthos: the importance of chironomids. Acta Biol.Debr.Oecol.Hung.,3, 339-35O.

37. Tátrai, I.,G.Tóth, L., Istvánovics, V. and Zlinszky, J. (1990).Interactions between different trophic levels in enclosures in Lake Balaton.Hydrobiologia,191(1-3), 307-313. 

38. Tátrai, I., G. Tóth, L., Ponyi, J.E., Zlinszky, J. and Istvanovics,V. (1990b). Bottom-up effects of bream, Abramis brama L., in Lake Balaton. Hydrobiologia, 200/201:167-175.

39. Tátrai, I.,G.Tóth, L., Istvánovics, V. and Zlinszky, J.(199Oc). The importance of higher trophic level in the process of eutrophication in enclosure. Int.Rev. ges. Hydrobiol.,75(2), 175-188.

40. Tátrai, I.(199Od). Contribution of fish and benthos to the nitrogen budget of Lake Balaton, Hungary. Aquacult. Hun.,vol. 6, 41-52.

41. Tátrai, I.,Padisák, J. and Aschot, S. (1991). Impacts of juvenile cyprinid fish predation on the food availability and zooplankton community. Verh. Internat. Verein. Limnol., 24(4) 556-559.

42. Przybylski, M.,Bíró, P., Zalewski, M., Tátrai, I. and Frankiewicz, P.(1991a). The structure of fish communities in streams of the northern part of the catchment area of Lake Balaton (Hungary). Acta Hydrobiol.,33, 135-148. 

43. Frankiewicz,P., Zalewski, M., Bíró, P., Tátrai, I. and Przybylski, M. (1991b). The food of fish from streams of the northern part of the catchment area of Lake Balaton (Hungary). Acta Hydrobiol.,33, 149-16O.

44. Tátrai, I. and de Bernardi, R. (1992). Indirect impact of cyprinid fish fry on the growth and fecundity of Daphnia obtusa. Arch. Hydrobiol.,125:371-381.

45. Breukelaar, A.W.,Klein Breteler, J.P.G.,Lammens, E.H.R.R. and Tátrai, I.(1993a). Effect van bodemwoelende vis op de waterkwaliteit. H2O, 18,502-507.(In Dutch, En.sum.)

46. Perényi, M.,Bíró, P., Tátrai, I., Paulovits, G. and Lakatos, Gy. (1993b). Biomass assessment of Chironomidae larvae in the littoral zone of Lake Balaton (Hungary). Verh. Internat. Verein.Limnol., 25, 689-693.

47. Tátrai, I. (1993c). Biomanipulation in conservation and management of lakes. In: Salánki, J. and Istvánovics, V.(Eds) Limnological bases of lake management. Proceedings of the International Lake Environment Committee Foundation and the
United Nations Environment Programme 94-97pp.

48. Tátrai, I. and Paulovits, G. (1993d). Sampling, processing and sorting zooplankton, zoobenthos and fish. In: Salánki, J. and Istvánovics, V.(Eds) Limnological bases of lake management. Proceedings of the International Lake Environment Committee Foundation and the United Nations Environment Programme.143-148pp

49.Breukelaar, E..,Lammens, E.H.R.R., Klein Breteler, J.G.P. and Tátrai, I. (1994a). Effects o benthivorous bream (Abramis bram L.) and carp on sediment resuspension and the concentra tions of nutrients and chlorophyll-a. Freshwater Biol., 32, 113-121.

50. Paulovits, G., Tátrai, I., Bíró, P., Perényi, M. and Lakatos, Gy. (1994b). Fish stock structure of the littoral zone of Lake Balaton(Hungary). Verh. Internat. Verein. Limnol. 25, 2162-2163.

51. Tátrai, I., Lammens, E.H.R.R., Breukelaar, A.W. and Klein- Breteler, J.G.P. (1994c). The impact of mature cyprinid fish on the composition and biomass of benthic macroinvertebrates. Arch. Hydrobiol., 131, 309-320.

52. Tátrai, I. and Herzig, A. (1994d). Foraging efficiency of the young planktivorous cyprinid fish : the effect of habitat structural complexity. . Verh. Internat. Verein. Limnol., 25, 2159-2161.

53. Breukelaar, A.W.,Lammens, E.H.R.R., Klein Breteler, J.P.G., and Tátrai, I. (1994e). Effect of benthivorous bream (Abramis brama) and carp (Cyprinus carpio) on resuspension. Verh.Internat. Verein. Limnol., 25, 2144-2147.

54. Tátrai, I. and Herzig, A. (1995a). The effect of habitat structure on the feeding efficiency of young stages of young razor fish (Pelecus cultratus L.): an experimental approach. Hydrobiologia 299, 75-81.

55. Simonian, A., Tátrai, I.,Bíró, P., Paulovits, G., Tóth, L.G. and Lakatos, Gy. (1995b). Biomass of planktonic crustaceans and the food of young cyprinids in the littoral zone of Lake Balaton. Hydrobiologia 303, 39-48.

56. Tátrai, I.., Giussani, G., Manca, M. and de Bernardi, R. (1995c). An experimental study of Lago Maggiore zooplankton consumption by bleak (Alburnus alburnus alborella) in different simulated habitats. Mem. Ist. Ital. Idrobiol., 53, 75-84.

57. Tátrai, I. (1995d). Case studies: Lake Balaton (Hungary). In: Biomanipulation in Lakes and Researvoirs Management. Guidelines of Lake Management, vol. 7, 163-170 pp.

58. Tátrai, I., Paulovits, G., Mátyás, K. and Korponai, J. (1996a). Halállományok és a vízmínôség a Kis-Balaton tározó Kazettájában. (Fish stocks and the water quality in the Kazette of Kis-Balaton Resaervoir) (Hun). 2. Kis-Balatoni Ankét, (ed) Pomogyi, P. 1996. 09. 9-11, 684-699p.

59. Tátrai, I., Oláh, Józsa, V., Kawiecka, B.J., Mátyás, K., Paulovits, G., Pekár, F. and Szabó, P. (1996b). Regulation of plankton and benthic communities and the water quality by cyprinid fish. Lakes and Reservoirs: Research and Management, 2, 169-174.

60. Tátrai, I., Oláh, J., Józsa, V., Kawiecka, B.J., Mátyás, K., Paulovits, G., (1997a). Biomass dependent interactions in pond experiments: responses of lower trophic levels to fish manipulations. Hydrobiologia 345, 117-129.

61. Tátrai, I., Oláh, Paulovits, Mátyás, K G ., Kawiecka, B.J., Pekár, F.(1997b). Changes in the lower trophic levels as a consequence of the level of fish manipulation in the ponds. Int. Rev. ges. Hydrobiol., 82, 213-224.

62. Kirjasniemi, M., Kirjasniemi, J. and Tátrai, I. (1997c). Use of multimesh gillnets in Lake Balaton: researc, theory and practice. Halászat 90, 43-48.

63. Kirjasniemi, M., Kirjasniemi, J., Tátrai, I. and Józsa, V. (1997d). Management of fish stocks in Lake Balaton: predator-prey relationship in the littoral zone. Halászat 90, 85-90.

64. Korponai, J., Mátyás, K., Paulovits, G., Tátrai, I. and Kovács, N. (1997e). Effect of fish community on the cladoceran plankton assamblages in the Kis-Balaton reservoir, Hungary. Hydrobiologia 360, 211-221.

65. Korponai, J., Mátyás, K., Paulovits, G., Tátrai, I. and Kovács, N. (1997f). Hal közösségek top-down hatása a planktonikus cladocerákra a Hidvégi-tóban. Hidrológiai Közlöny, 78: 285-287.

66. Kairesalo, T., Tátrai, I. and Luokkanen, E. (1998a). Impacts of waterweed (Elodea canadensis ) on fish -plankton interactions in the lake littoral. Verh.Internat. Verein. Limnol., 26, 1846-1851.

67. Tátrai, I., Oláh, J., Józsa, V., Kawiecka, B.J., Mátyás, K., Paulovits, G., Pekár, F. and Szabó, P. (1998b). Food chain control by planktivorous and benthivorous cyprinid fish. Verh. Internat. Verein. Limnol., 26, 2329-2334.

68. Tátrai, I., Paulovits, G., Mátyás, K., Korponai, J. and Pomogyi, P. (1998c). Long-term food web interactions in Kis-Balaton reservoir. Int. Rev. ges. Hydrobiol., 83, 515-522.

69. Paulovits, G., Tátrai, I., Mátyás, K., Korponai, J. and Kovács, N. (1998d). Role of prussian carp (Carassius auratus gibelio Bloch) in the nutrient cycly of the Kis-Balaton reservoir. Int. Rev. ges. Hydrobiol., 83, 467-470.

70. Mátyás, K., Tátrai, I. and Paulovits, G. (1998e). Effect of different fish stock level on the phytoplankton biomass and size composition-pond experiment. Int. Rev. ges. Hydrobiol., 83, 451-454.

71. Korponai, J., Mátyás, K., Tátrai, I., Paulovits, G., (1998f). Microhabitat selection of zooplankton in Kis-Balaton reservoir, Hungary. Int. Rev. ges. Hydrobiol., 83, 167-170.

72. Tátrai, I. (1998g). The role of the Kis-Balaton water protection system in the regulation of water quality of Lake Balaton. UNESCO IHP-V 2.3/21.4 Ecohydrology, 18

73. Paulovits G., Tátrai I., Mátyás K., Korponai J., Kováts N. (1998h) Az
ezüstkárász (Carassius auratus gibelio Bloch) szerepe a Kis-Balaton tározó anyagforgalmában. - In: A Balaton kutatásának 1997-es eredményei. Salánki J., Padisák J. (szerk.), MTA VEAB, Miniszterelnöki Hiv. Balatoni Titkársága, Veszprém, ISBN 963 7385 48 7, pp.138-141.

74. Tátrai I., Kirjasniemi J., Kirjasniemi M., Paulovits G., Józsa V. (1998i) Halállományok szabályozása a Balatonban: ragadozó-préda kapcsolat a parti övben. - In: A Balaton kutatásának 1997-es eredményei. Salánki J., Padisák J. (szerk.), MTA VEAB, Miniszterelnöki Hiv. Balatoni Titkársága, Veszprém, ISBN 963 7385 48 7, pp. 142-145.

75. Tátrai, I., Mátyás, K., Korponai, J. Paulovits, G., Pomogyi, P. and Présing, M. (1999a). Stable isotope analysis of food webs in wetland areas of Lake Balaton, Hungary. Arch. Hydrobiol. 146, 117-128.

76.Tátrai, I., Paulovits, G., Józsa,V. (1999b).Halállományok szabályozása a Balatonban:ragadozó-préda kapcsolat a parti övben. - In: A Balaton kutatásának 1998-as eredményei. Salánki J., Padisák J. (szerk.), MTA VEAB, Miniszterelnöki Hiv. Balatoni Titkársága, Veszprém, ISSN 1419-1075, pp. 88-92.

77. Paulovits G., Tátrai I., Mátyás K., Korponai J., Kováts N. (1999c). Az ezüstkárász (Carassius auratus gibelio Bloch) szerepe a Balaton és a Kis-Balaton tározó táplálékhálózatában és a víz minőségének alakulásában. anyagforgalmában. - In: A Balaton kutatásának 1997-es eredményei. Salánki J., Padisák J. (szerk.), MTA VEAB, Miniszterelnöki Hiv. Balatoni Titkársága, Veszprém, ISSN 1419-1075, pp. 93-98.

78. Korponai, J., Paulovits, G., Mátyás, K. és Tátrai, I. (1999d). Halak hatása a cladocera plankton szerkezetére a Hídvégi-tóban. Hidrológiai Közlöny 80:319-320.

79.Tátrai, I., Paulovits, G., Józsa,V. (2000a).Halállományok szabályozása a Balatonban:ragadozó-préda kapcsolat a parti övben. - In: A Balaton kutatásának 1999.évi eredményei. Somlyódi, L. és Banczerowski, J-né (szerk.), MTA Budapest, Miniszterelnöki Hivatal. Budapest, ISSN 1419-1075, pp. 80-88.

80. Paulovits G., Tátrai I., Mátyás K., Korponai J., Kováts N. (2000b). Az ezüstkárász (Carassius auratus gibelio Bloch) szerepe a Balaton nyagforgalmában és a víz minőségének alakulásában. - In: A Balaton kutatásának 1999.évi eredményei. Somlyódi, L. és Banczerowski, J-né (szerk.), MTA Budapest, Miniszterelnöki Hivatal. Budapest, ISSN 1419-1075, pp. 89-97.

81. Tátrai, I., Mátyás, K., Korponai, J. Paulovits, G., Pomogyi, P.(2000c). The role of Kis-Balaton Water protection system in the control of water quality of Lake Balaton. Ecological Engineering 16: 73-78. 

82. Tátrai, I., Kirjasniemi, J., Kirjasniemi, M., Paulovits, G. és Józsa, V. (2000d). A Balaton halállományának struktúrája a parti övben. Halászat , 93:174-181.

83. Tátrai, I., Paulovits, G., Szabó, I. (2001). Betelepített halfajok állománya a Balatonban. - In: A Balaton kutatásának 2000.évi eredményei. Mahunka S. és Banczerowski, J-né (szerk.), MTA Budapest, ISSN 1419-1075, pp. 149-157.

84. Tátrai, I., Kirjasniemi, J., Kirjasniemi, M., Paulovits, G., Mátyás, K., Korponai, J. and Pomogyi, P. (2002a) Management of Lake Balaton: relation between trophic state and fish populations. Verh. Internat. Verein. Limnol. 27, 3488-3491.

85. Korponai, J., Mátyás, K., Tátrai, I., Paulovits, G. (2002b). Effect of different fish stocks on zooplankton dynamics in shallow ecosystem. Verh. Internat. Verein. Limnol. 27, 3480-3484

86. Mátyás, K., Tátrai, I. Korponai, J., and Paulovits, G. (2002c). Effect of different fish stocks on phytoplankton dynamics in shallow ecosystems. Verh. Internat. Verein. Limnol. 27, 3300-3303. 

87. Tátrai, I., Paulovits, G., Szabó, I. (2002d). Betelepített halfajok állománya a Balatonban. - In: A Balaton kutatásának 2000.évi eredményei. Mahunka S. és Banczerowski, J-né (szerk.), MTA Budapest, ISSN 1419-1075, pp. 149-159.

88. Korponai J., Paulovits G., Mátyás K., Tátrai I. (2002) Fogyasztó- és forrás oldali hatás a Hídvégi-tó zooplankton állományára. Hidrológiai Közlöny. 82, 59-60.

89. Tátrai, I., Paulovits, G., Józsa, V., Kirjasniemi, J., and Kirjasniemi, M. (2003) Management of Lake Balaton: predator-prey relationship and its consequences. Int. Revue Hydrobiol. (in press) 

90. Tátrai, I., Mátyás, K., Korponai, J., Paulovits, G., Pomogyi, P. and Héri, J. Response of nutrients, plankton communities and macrophytes to a fish manipulation in a small eutrophic wetland lake. Hydrobiologia (submitted)

91. Tátrai, I., Mátyás, K., Korponai, J., Paulovits, G. and Pekár, F. Management of fish communities and its impacts on the lower trophic levels in shallow ecosystems in Hungary. Hydrobiologia (submitted)

92. Tátrai, I., Mátyás, K., Korponai, J., Paulovits, G., Pomogyi, P. and Héri, J. Regulation by omnivore cyprinids on phytoplankton and zooplankton structure in an extremely shallow manipulated lake in the Kis-Balaton Reservoir System. Hydrobiologia (submitted)

93. Mátyás, K., Tátrai, I., Korponai, J., Paulovits, G. Fish removal and its effect on phytoplankton in a very shallow ecosystem. Hydrobiologia (submitted)

94. Mátyás, K., Korponai, J., Tátrai, I., Paulovits, G. Long term effect of cyprinid fishes on phytoplankton and crustacean zooplankton communities in a shallow water protection reservoir. Int. Revue Hydrobiol. (submitted) 

95. Mátyás, K., Tátrai, I., Korponai, J., Paulovits, G. Effect of different fish communities on nutrient chlorophyll relationship in shallow hypertrophic water quality reservoirs. Hydrobiologia (submitted)

96. Korponai, J., Mátyás, K., Paulovits, G. and Tátrai, I., Planktonic interactions in a shallow hypertrophic reservoir in Hungary. Hydrobiologia (submitted)