+   Péter Takács - Research Fellow


Péter Takács,  MSc, PhD
research fellow
Institute Building C, room 205
tel: +36 87 448 244 ext №132
fax: +36 87 448 006
takacs.peteremail_cim

CV
Research Area
Awards, scholarships, scientific activity abroad
Publications


  CV
Place of birth:

Mezőkövesd (Hungary)

Date of birth:

23 May 1977

Languages:

Hungarian (mother tongue)
English

Educations:
2007:

Ph.D. (Environmental Sciences, Hydrobiology) University of Debrecen

2002–2005:

University of Debrecen, Department of Hydrobiology, Postgraduate studies for the Ph.D. degree

2002:

Electric fishing machine operator training

2001–2003:

University of Debrecen, Centre of Agricultural Sciences, Graduation: fishery engineer

1995–2001:

University of Debrecen, Graduation: biologist-ecologist

1991–1995:

Szent László Secondary School, Mezőkövesd, Hungary, High-school graduation

Workplaces:
2005– :

Hungarian Academy of Sciences, Balaton Limnological Research Institute

Educational activity:
2006– :

Ichthyology (special collegium) (University of Pécs)

2004:

Hidrozoology (practical lesson) (College of Nyíregyháza)

2004–2005:

Biomonitoring (practical lesson) (University of Debrecen)

2003:

Fishing in River Tisza (special collegium) (University of Debrecen)

2002–2005:

Population ecology (practical lesson) (University of Debrecen)

2002–2005:

General taxonomy (practical lesson) (University of Debrecen)

2002–2005:

Animal systematics (practical lesson) (University of Debrecen)

2002–2005:

General ecology (practical lesson) (University of Debrecen)


  Research Area

Fishbiological studies on small watercourses situated on hilly and lowland regions.

Research on the forthcoming changes in fish stocks living in small watercourses due to human effects.

Morphometrical and genetical studies of native and introduced fish species.


  Awards, scholarships, scientific activity abroad:
2006:

Young Researcher Award of The Visegrad Group Academies (Structural and Evolutionary Biology)

2006:

1st prize of the “Juhász-Nagy Pál" young researchers’ lecturer competition

2002:

Award for the prominent thesis. Ministry of Environment and Water Conservancy

2001:

XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia [XXV. National Conference of Scientific Students] Budapest, 2. place of the Hydrobiological section, Extra prize of the Environmental Minister

2001:

3 month scholarship of Socrates-Erasmus, Universiade de Coimbra, Portugal

2000:

VII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia [VII. Student Conference of Enviromental Science] Debrecen, Extra prize of the Hydroecological section

2000:

Summer grant of the Univerity of Debrecen, Faculty of Science


  Publications

Takács, P., Csoma, E., Erős, T. Nagy, S.A. 2008: Distribution patterns and genetic variability of three stream-dwelling fish species – Acta. Zool. Sci. Hung. (in press)

Takács, P., 2007: Dombvidéki és síkvidéki kisvízfolyások halállományainak összehasonlító vizsgálata [Comparative study of hilly and lowland situated small watercourses from fishbiological aspect] – Acta Agraria Debreceniensis (Suppl. Pisces Hungarici I.) 25: 54–59.

Takács, P., Kovács, B., Farkas, A., Dévai, Gy. 2003: Csuka (Esox lucius Linnaeus, 1758) populációk növekedésvizsgálata különböző környezeti adottságú halastavakban és természetes vízterekben. [The growth of pike (Esox lucius Linnaeus, 1758) populations in two fishponds with different conditions and in a nature-like watercourse] – In: I. Csengeri (ed.): Halászatfejlesztés 28. – Fisheries & Aquaculture Development Vol. 28, HAKI, Szarvas, Hungary, pp: 33–40.

Takács, P., Lukács, B. A., Wittner, I., Vadnay, Á., Szilágyiné Puskás, E., Vadnayné Bogár, É., Bárkányi, M., 2005: A vízminőség kémiai és biológiai nézőpontú megközelítésének viszonya a Lónyay-főcsatorna vízrendszerének példáján [Approximation of the water quality from chemical and biological aspect on the example of the Main canal-Lónyay basin] – Journal of the Hungarian Hydrological Society 85: 137–140.

Takács, P., Nagy, S.A. 2005: Microhabitat depending changes in fish assemblages of Hungarian streams and creeks. –Verh. Internat. Verein. Limnol. 29: 690–693.

Takács, P., Nagy, S. A., Dévai, Gy. 2004: Halállományok antropogén hatásra bekövetkező fajkészlet-változásai a Bükkalja és a Borsodi-Mezőség kisvízfolyásaiban [Human effect indicated changes in species composition of fish stocks in small watercourses of Bükkalja and Borsodi-Mezőség] – In: I. Csengeri (ed.): Halászatfejlesztés 29. – Fisheries & Aquaculture Development Vol. 29, HAKI, Szarvas, Hungary, pp: 125–135.

Takács, P., Nagy, S. A., Dévai, Gy. 2005: Alföldi kisvízfolyások minősítési lehetőségei halállományaik összetétele alapján [Qualification possibilities of lowland situated small watercourses from ichthyological aspects] – In: I. Csengeri (ed.): Halászatfejlesztés 30. – Fisheries & Aquaculture Development Vol. 30. HAKI, Szarvas, Hungary (in press).

Balogh, E., Takács, P. 2006: 2003. és a 2004. évi anyagáram becslések összehasonlítása a Lónyay- főcsatornán és vízrendszerén [Comparison of estimated material fowing in 2003/2004 on the Lónyay-main-channel watersystem] – Journal of the Hungarian Hydrological Society 86. (in press)

Bereczki, Cs., Takács P., Antal L. 2005: Egy őshonos és egy invazív halfaj morfometriai vizsgálata [Morphometrical research of an invasive and a native fish species] – In: I. Csengeri (ed.): Halászatfejlesztés 30. – Fisheries & Aquaculture Development Vol. 31. HAKI, Szarvas, Hungary, (in press)

Bereczki, Cs., Takács P. 2006: Bükkaljai kisvízfolyások karakterfajainak összehasonlító morfometriai vizsgálata [Comparative morphometrical study on indicator species of foothill situated small watercourses] – Acta Agraria Debreceniensis (Pisces Hungarici I.) (in press)

Kovács, B., Keresztúri, P., K. Kiss, M., Gidó, Zs., Takács, P., Lakatos, Gy. 2000: Ökológiai állapotfelmérés alföldi mesterséges vízfolyásokon, különös tekintettel a halegyüttesek összetételére. [Survey of the ecological status on lowland situated artificial watercourses, in regard to the composition of fish stocks] – Journal of the Hungarian Hydrological Society 81: 419–422.

Kovács, B., Takács, P. 2000: Halfaunisztikai és ökológiai kutatások a Keleti-főcsatorna eltérő vízhozamú szakaszain. [Fish-faunistical and ecological surveys on the different water velocity sections of an irrigational canal (Keleti-főcsatorna)] – In: I. Csengeri (ed.): Halászatfejlesztés 24. – Fisheries & Aquaculture Development Vol. 24, HAKI, Szarvas, Hungary, pp: 126–136.

Kovács, B., Takács, P., Farkas, A., Dévai, Gy. 2004: A bodorka (Rutilus rutilus Linnaeus, 1758) populációinak növekedése a Keleti-főcsatorna eltérő vízhozamú szakaszain. [Growth of roach (Rutilus rutilus Linnaeus 1758) populations in stretches of different water velocity of the Eastern Main Channel] – Journal of the Hungarian Hydrological Society 84: 62–64.

Móra, A., Csépes, E., Boda, P., Deák, Cs., Málnás, K., Mátyus, B., Takács, P., Grigorszky, I., Nagy, S. A., Dévai, Gy. 2005: Makroszkópikus gerinctelen állategyüttesek felmérése 2004-ben a Tisza hossz-szelvényében és a főbb mellékfolyókon [Investigations on the macroinvertebrate assemblages in the longitudinal section of River Tisza and its main inflows, 2004] – Journal of the Hungarian Hydrological Society 85: 94–97.

Nagy, S. A., Takács, P. 2004: Perniciosity as a possible new attribute in the ecological water qualification – Verh. Internat. Verein. Limnol. 29 (in press)

Nagy, S. A., Takács, P., Czégény, I., Vadnay, Á., Pataki, Z., Papp, Zs. 2005: A Lónyai-főcsatorna vízrendszerében előforduló halfajok nehézfémtartalmának elemzése a veszélyeztetettségi állapot (perniciozitás) szemszögéből. [Heavy metal-content-analylis of the fish species occurent in the Main canal-Lónyay drainage system, from the aspect of perniciosity] – Journal of the Hungarian Hydrological Society 85: 102–105.

Nagy, S. A., Dévai, Gy., Vadnay, Á., Wittner, I., Svingor, É., Szilágyiné Puskás, G., Vadnayné Bogár, É., Bárkányi, M., Takács, P., Balogh, E., Elek, Á. 2005: A Lónyay-főcsatorna és mellékvízfolyásai vízi ökológiai állapotértékelése, különös tekintettel a EU VKI hazai végrehajtására. A Magyar Hidrológiai Társaság Vándorgyűlése

Wittner, I., Dévai, Gy., Nagy, S.A., Takács, P., Vadnay, Á., Szilágyiné Puskás, E., Vadnayné Bogár, É., Bárkányi, M. 2004: A Lónyay-főcsatorna vízrendszerének vízminőségi állapotértékelése. [Water quality assessment of drainage system of Lónyay-Main Canal] – In. Kóka, S. (ed.) A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testületének XIII. évi Közgyűléssel egybekötött Tudományos Ülésének Előadásai. – Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testülete, Nyíregyháza, p. 383-387.

Wittner, I., Dévai, Gy., Nagy, S.A., Takács, P., Vadnay, Á., Puskás, E.Sz., Bogár, É.V., Bárkányi, M. 2005: State-Valuation of Water Quality on the Water System of the Main-Canal Lónyay-Főcsatorna. – In: Dr. Simon, L. (ed.) Proceedings of the International Scientific Conference Innovation and Utilization in the Visegrad Fours Vol. 1., pp. 235–241.

Wittner, I., Takács, P. 2005: Water quality of flatland small watercourses on the Hungarian Upper-Tisza region – Verh. Internat. Verein. Limnol. 29: 852–856.