+   Gergely Boros - Research fellow


Gergely Boros, 
Research fellow
+36 87- 448 244 / 226, 125
boros.gergelyemail_address; bg0018@freemail.hu

Personal data
Research interests
Education and skills
Experience
Tutorial activity
Selected publications
Conferences


  Personal data
Place of birth:

Miskolc

Date of birth:

December 26, 1982

Nationality:

Hungarian

Languages:

Hungarian (mother tongue), English (write and speak fluently), German (beginner)


  Research interests

Nutrient dynamics in freshwater ecosystems, ecological stoichiometry
Sustainability of good ecological conditions in our freshwater lakes
Biomanipulation of shallow lakes, lake restoration
Role of fish in nutrient (carbon, nitrogen and phosphorus) recycling
Stable isotopic studies in hydrobiology
Hydro-acoustical surveys to characterize the fish-stock assemblages in lakes
Effect of introduced fish species on the ecology of Lake Balaton


  Education and skills
2010:

Ph.D. degree, summa cum laude (environmental sciences, hydrobiology)

2007 – 2010:

Undergraduate student in the PhD program of University of Debrecen

2008:

Post-gradual course in Germany and Czech Republic: "Stable Isotopes: An Introduction to Uses in Ecology and Plant Physiology"

2006:

Qualification for conventional and electric fishery

2001 – 2006:

MsC in biology/ecology, University of Debrecen


  Experience
2012:

One year-long visit at the Department of Zoology, Miami Univeristy (Oxford, Ohio, USA). I was working in Mike Vanni's lab (http://www.units.muohio.edu/vannilab) as a postdoc. We have performed several lab and field experiments, dealing with the nutrient stoichiometry of fish.

2009:

National Environmental Research Institute, Denmark: one month visit at the department of prof. Erik Jeppesen, directly hosted by prof. Martin Sřndergaard. Collaborative researches on the role of global climate change and eutrophication to control the redox potential around the sediment-water interface; fish sampling from different lakes to assess the impact of variable environmental background parameters on the nutrient stoichiometry of fishes

2007:

University of Jyväskylä, Finland: one month research visit, hosted by prof. Roger Jones. Stable isotopic measurements to characterize the trophic positions of aquatic animals, collecting biological samples for further nutrient analyses

2006 - 2010:

Assistant research fellow at the Balaton Limnological Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences


  Tutorial activity
2011 - present:

Teaching "Biomanipulation" in the University of Debrecen

2008:

Guest lecturer at the University of Debrecen: Fish Biology course

2008:

Guest lecturer at the College of Nyíregyháza: Applied Hydrobiology course

2008 - present:

Supervisor of university students during their summer practical training


  Selected publications

Jyväsjärvi, J., Boros, G., Jones, R. I. & Hämäläinen, H. (2013): The importance of sedimenting organic matter, relative to oxygen and temperature, in structuring lake profundal macroinvertebrate assemblages. Hydrobiologia Online First, DOI 10.1007/s10750-012-1434-0

Boros, G., Jyväsjärvi, J., Takács, P., Mozsár, A., Tátrai, I., Søndergaard, M. & Jones R. I. (2012): Between-lake variation in the elemental composition of roach (Rutilus rutilus L.). Aquatic Ecology 46: 385-394

Boros, G., Mozsár, A., Petes, K., Mátyás, K., Józsa, V. & Tátrai, I. (2012): A busa élőhelye, táplálkozása, növekedése és szaporodása a Balatonban – Habitat, feeding, growth and reproduction of introduced Asian carps in Lake Balaton. Hidrológiai Közlöny 92:(5-6) 12-14.

Boros, G., Søndergaard, M., Vári, Á., Takács, P. & Tátrai, I. (2011): Influence of submerged macrophytes, temperature and nutrient loading on the development of redox potential around the sediment-water interface in lakes. Hydrobiologia 665: 117-127

Tátrai, I., György, Á, I., Mátyás, K., Korponai, J., Pomogyi, P., Vári, Á., Józsa, V. & Boros, G. (2011): Intrinsic processes causing periodic changes in stability in a shallow biomanipulated lake. Marine & Freshwater Research 62: 197-204

Mozsár, A., Antal L., Boros G. & Tátrai I. (2011): Mindenevő pontyfélék foszforforgalomban betöltött szerepe: The role of omnivorous cyprinids in the phosphorus cycle. Pisces Hungarici 5: pp. 61-72

Pintér, B., Takács, P., Mozsár, A., Zlinszky, A. & Boros, G. (2010): A tihanyi Belső-tó medermorfológiájának és fiziko-kémiai paramétereinek vizsgálata. Hidrológiai Közlöny 90:(6) pp. 114-116

Boros, G. (2010): Abiotikus és biotikus tényezők hatása sekély állóvizek belső tápanyagterhelésére - Impact of abiotic and biotic factors on the regulation of internal nutrient loading in shallow still waters. Doktori disszertáció (PhD), Debreceni Egyetem

Boros, G., Tátrai, I., György, Á. I., Vári, Á. & Nagy, S. A. (2009): Changes in internal phosphorus loading and fish population as possible causes of water quality decline in a shallow, biomanipulated lake. International Review of Hydrobiology 94: 326-337.

Boros, G., Tátrai, I. & Nagy, S. A. (2009): Using high-pressure teflon bomb digestion in phosphorus determination of aquatic animals. Annales de Limnologie– International Journal of Limnology 45: 55-58.

Tátrai, I., Boros, G., György, Á. I., Mátyás, K., Korponai, J., Pomogyi, P., Havasi, M. & Kucserka, T. (2009): Abrupt shift from clear to turbid state in a shallow eutrophic, biomanipulated lake. Hydrobiologia 620: 149-161.

Tátrai, I., Paulovits, G., Józsa, V., Boros, G., György, Á. I. & Héri, J. (2009): Halállományok eloszlása és a betelepített halfajok állománya a Balatonban. A Balaton-kutatásának fontosabb eredményei 1999-2009. Bíró, P. & Banczerowski, J-né (szerk.), MTA, Budapest, ISBN 978-963-508-584-2, pp. 129-141

Tátrai, I., Józsa, V., Boros, G., György, Á. I. & Héri, J. (2009): A Balatonba telepített halfajok biológiai szerepe és hatása. A Balaton kutatásának 2008. évi eredményei. Bíró, P. & Banczerowski, J-né (szerk.), MTA Budapest, ISSN 1419-1075, pp. 63-72

Boros, G. & Tátrai, I. (2008): A bodorka tápanyag regenerációja a Kis-Balaton Tározó I-es ütemén. Hidrológiai Közlöny 88(6): 70-73

György, Á. I., Havasi, M. & Boros, G. (2008): A halállomány összetételének változása 2005-2007 során a Kis-Balaton Tározó Major-taván. Hidrológiai Közlöny 88(6): 64-65

Tátrai, I., Józsa, V., György, Á. I., Boros, G. & Héri, J. (2007): A busa biológiai szerepének és hatásának vizsgálata a Balatonban. A Balaton kutatásának 2006. évi eredményei. Mahunka, S. & Banczerowski, J-né (szerk.), MTA Budapest, ISSN 1419-1075, pp. 75-88


  Conferences

B-Béres, V., Vári, Á., Boros, G., Tóth, V., Kókai, Zs., Görgényi, J. & Tátrai, I. (2012): Perifiton vizsgálatok a Major-tóban: az aljzat, az ido és a mélység hatása az algaközösség összetételére. LIV. Hidrobiológus Napok: Tihany, MTA ÖK Balatoni Limnólogiai Intézet, 2012 október 3-5.

Kókai, Zs., Vári, Á., Boros, G., Tóth, V., Tátrai, I. & B-Béres, V. (2012): Fitobenton közösségek összetételének változása a mesterséges aljzat minosége, az ido és a mélység függvényében. LIV. Hidrobiológus Napok: Tihany, MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézet, 2012 október 3-5.

Vári, Á., Boros, G., György, Á.I., Pomogyi, P. & Tátrai I. (2012): Ten years of biomanipulation - the macrophyte point of view. International Symposium on Aquatic Plants: Poznan, Lengyelország, 2012 augusztus 27-31.

Józsa, V., Hliwa, P., Boros, G., Tátrai, I., Györe, K. & Kozlowski, J. (2012): A balatoni busapopuláció termékenységi vizsgálatának eredményei. Halászati Tudományos Tanácskozás: Szarvas, Halászati és Öntözési Kutatóintézet, 2012. május 23-24.

Boros, G., Mozsár, A., Petes, K., Mátyás, K., Józsa, V. & Tátrai, I. (2011): A busa élohelye, táplálkozása, növekedése és szaporodása a Balatonban. LIII. Hidrobiológus Napok: Tihany, MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézet, 2011 október 5-7.

Pintér, B., Takács, P., Mozsár, A., Zlinszky, A. & Boros, G. (2009): A tihanyi Belso-tó medermorfológiája és fiziko-kémiai paramétereinek vizsgálata. LI. Hidrobiológus Napok, Tihany, szeptember 30 – október 2.

György, Á. I., Tátrai, I., Boros, G., Korponai, J., Havasi, M. & Kucserka T. (2008): Changes in fish community structure in an altering shallow lake. Societas Internationalis Limnologiae (SIL) konferencia, Konstanz (Németország), 2008 szeptember 22 - 26.

Boros, G., Tátrai, I. & György Á. I. (2008): Belso tápanyag terhelés és a biota hatása a víz minoségére a Kis-Balaton tározó izolált taván. Halászati Tudományos Tanácskozás, Szarvas, 2008 május 14 – 15.

György, Á. I., Tátrai, I., Boros, G., Korponai, J., Havasi, M. & Kucserka T. (2008): Changes in fish community structure in an altering shallow lake. Shallow Lakes konferencia, Punta del Este (Uruguay), 2008 november 23 – 28.