+   Dr. Péter Bíró - List of pudlications


 

Dr. Péter Bíró – List of publications (IF = impact factor 1996-2005)

 

 

1.             Bíró P. & L. Elek (1969): The spring and summer nutrition of the 300-500g pike-perch (Lucioperca lucioperca L.) in Lake Balaton in 1968. I. Data bearing relation to the nutritional conditions succeeding the destruction of fish in 1965. Annal. Biol. Tihany 36: 135-149.

 

2.             Bíró P. (1969): The spring and summer nutrition of the 300-500g pike-perch (Lucioperca lucioperca L.) in Lake Balaton in 1968. II. The calculation of consumption, daily and monthly rations. Annal. Biol. Tihany 36: 151-162.

 

3.             Bíró P. (1970): Investigation of growth of pike-perch (Lucioperca lucioperca L.) in Lake Balaton. Annal. Biol. Tihany 37: 145-164.

 

4.             Bíró P. & Elek L. (1970): A Balaton halászata és az utóbbi évek ichthyológiai problémái (Die Fischerei des Balaton und die Ichthyologischen Probleme der Letzteren Jahre). Állattani Közlemények 57: 39-49.

 

5.             Bíró P. (1970): A balatoni fogassüllő (Lucioperca lucioperca L.) táplálékának vizsgálata Halászat 16(4): 98-99.

 

6.             Bíró P. (1970): A fogassüllő (Lucioperca lucioperca L.) táplálékának és növekedésének vizsgálata a Balatonban. Egyetemi doktori értekezés, 110 p.

 

7.             Bíró P. (1971): Growth investigation of ruffe (Acerina cernua L) in Lake Balaton. Annal. Biol. Tihany 38: 131-142.

 

8.             Ponyi J.E., J. Oláh, P. Bíró & K. Bíró (1971): Comparative investigations on the benthic fauna at two sewage inflows of Lake Balaton. Annal. Biol. Tihany 38: 199-226.

 

9.             Bíró P. (1971): Egy új gébféle (Neogobius fluviatilis Pallas) a Balatonból. Halászat 17(1): 22-23.

 

10.         Bíró P. (1971): A fogassüllő növekedése a Balatonban. Halászat 17(4): 106-109.

 

11.         Bíró P. (1972): A vágódurbincs növekedése és életkörülményei. Halászat 18(2): 170-171.

 

12.         Bíró P. (1972): Pseudorasbora parva a Balatonban. Halászat 18(1): 37.

 

13.         Bíró P. (1972): First summer growth of pike-perch (Lucioperca lucioperca L.) in Lake Balaton. Annal. Biol. Tihany 39: 101-113.

 

14.         Bíró P. (1972): Neogobius fluviatilis in Lake Balaton - a Ponto-Caspian goby new to the fauna of central Europe. J. Fish Biol. 4: 249-255. (IF = 0,918)

 

15.         Bíró P. (1972): Újabb létesítmény a Balaton-kutatás szolgálatában. Halászat 18 (4): 100.

 

16.         Ponyi, J., Bíró P. & Murai É. (1972): A balatoni vágódurbincs (Acerina cernua L.) táplálkozásáról, növekedéséről és belső parazita férgeiről (On the food, growth and internal parasitic worms of Acerina cernua, L. (Pisces) in the Lake Balaton). Parasit. Hung. 5: 383-408.

 

17.         Bíró P. (1973): The food of pike-perch (Lucioperca lucioperca L.) in Lake Balaton. Annal. Biol. Tihany 40: 159-183.

 

18.         Ponyi J., P. Bíró, J. Oláh, N.P.-Zánkai, G. Tamás, T. Csekei, Gy. Kiss, T. Morvai & I. Bancsi (1973): Limnological investigations of a fish pond supplied with sewage-water in the vicinity of Lake Balaton. I., Annal. Biol. Tihany 40: 227-284.

 

19.         Bíró P. (l974): Observations on the food of eel (Anguilla anguilla L.) in Lake Balaton. Annal. Biol. Tihany 41: 133-151.

 

20.         Bíró P. & P. Garádi (1974): Investigations on the growth and population structure of bream (Abramis brama L.) at different areas of Lake Balaton, the assessment of mortality and production. Annal. Biol. Tihany 4l: 153- 179.

 

21.         Ponyi J., P. Bíró, N.P.-Zánkai, J. Oláh, G. Tamás, T. Csekei, Gy. Kiss & T. Morvai (1974): Limnological investigations of a fish-pond supplied with sewage-water in the vicinity of Lake Balaton. II., Annal. Biol. Tihany 41: 235-287.

 

22.         Bíró P. (1974): A balatoni fogassüllő energia-transzformálása. Halászat 20(5): 138-140.

 

23.         Bíró P. (1974): Neogobius fluviatilis a Balatonban. Halászat 20(6): 173-174.

 

24.         Bíró P. (1975): The growth of bleak (Alburnus alburnus L.) (Pisces, Cyprinidae) in Lake Balaton and the assessment of mortality and production rate. Annal. Biol. Tihany 42: 139- 156.

 

25.         Garádi P. & P. Bíró (1975): The effect of ligulosis on the growth of bream (Abramis brama L.) in Lake Balaton. Annal. Biol. Tihany 42: 165-173.

 

26.         Bíró P. (1975): Observations on the fish production of Lake Balaton. Symp. Biol. Hung. 15: 273-279.

 

27.     Ponyi J. & Bíró P. (1975): Szennyvizes halastavi kutatások Fonyódon  I-II-III. Halászat 21(1): 11-13,   21(2): 36-37,  21(3): 74-77.

 

28.         Bíró P. (1975): A küsz (Alburnus alburnus L.) növekedése a Balatonban, mortalitásának és produkciójának becslése (The growth, mortality and production of bleak in Lake Balaton). Halászat, Tudományos Melléklet  1: 5-10.

 

29.         Bíró P. (1975): A fogassüllő (Stizostedion lucioperca L.) táplálékának, növekedésének és produkciójának vizsgálata a Balatonban.  Kandidátusi értekezés 205 p. (tézisek, p. 14.).

 

30.         Bíró P. & Fürész Gy. (1976): The growth of asp (Aspius aspius L.) in Lake Balaton and the selective effects of commercial fisheries on population structure. Annal. Biol. Tihany 43: 47-67.

 

31.         Bíró P. (1976): Yield-per-recruit estimates for bream (Abramis brama L.) in Lake Balaton, Hungary. Proceedings of the Second European Congress of Ichthyology, Paris, 7-14 Sept. I976. Revue Trav. Inst. Pêches marit. 40: 505-506.

 

32.         Bíró P. (1976): Balatoni halászat az őskortól napjainkig. Halászat 22: 91-93.

 

33.         Bíró P. (1976): A balatoni fogassüllő halászati hasznosításának értékelése: hozambecslés, állományszabályozás, fogásprognózis. Halászat 22: 102-105.

 

34.         Bíró P. (1976): Betelepítések és eutrofizálódás hatása a Balaton halállományára. Halászat 22: 142-143.

 

35.         Bíró P. (1976): A hévízi tó halfaunájáról. Halászat  22: 186-188.

 

36.         Bíró P. & Garádi P. (1976): A dévérkeszeg (Abramis brama L.) alapvető populáció-paraméterei a Balatonban (Basic population parameters of bream in Lake Balaton). Halászat, Tudományos Melléklet 3: 2-6.

 

37.         Bíró P. (1977): Food consumption, production and energy transformation of pike-perch (Stizostedion lucioperca L.) population in Lake Balaton. Ichthyologia Yugoslavia 9(1) : 47-60.

 

38.         Bíró P. (1977): Effects of exploitation, introductions and eutrophication on percids in Lake Balaton. J. Fish. Res. Bd. Canada 34: 1678-1683. (IF = 1,324)

 

39.         Bíró P. &. Fürész Gy. (1977): A ragadozó őn (Aspius aspius L.) növekedése a Balatonban és a halászat szelektív hatása az állománystruktúrára (The growth and the selective effects of fisheries on the population structure of asp). II. Halászati Tudományos Napok, HAKI, Szarvas, 1977. június 21-24., 178-216.

 

40.         Bíró P. (1977): A Balaton ichthyológiai kutatásának eredményei és perspektívái (Recent results of icthyological research of Lake Balaton and its perspectives). Annal. Biol. Tihany 44: 161-180.

 

41.         Bíró P. (1977): Hozambecslések a balatoni dévérkeszegre (Abramis brama L.). Halászat 23(3): 83-86.

 

42.         Bíró P. (1978): Yield-per-recruit estimates for bream (Abramis brama L.) in Lake Balaton, Hungary.  Aquacultura Hungarica 1: 80-95.

 

43.         Bíró P. (1978): Exploitation of fishery resources of Lake Balaton.  Verh. Internat. Verein. Limnol. 20: 2146-2149.

 

44.         Bíró P. (1978): A halászat hatása a balatoni ragadozó őn (Aspius aspius) biomasszájára, állománynagyságára és hozamára (Effects of fisheries on the biomass, stock size and yield of asp in Lake Balaton). Halászat, Tudományos Melléklet 4: 21-24.

 

45.         Bíró P. (1979): Human impacts on biomass, population size and yield-per- recruits of asp (Aspius aspius L.) in Lake Balaton. pp. 125-139. In: Salánki J. & Bíró P. (Eds.) Human impacts on life in fresh waters. Symp. Biol. Hung. 19. Akadémiai Kiadó, Budapest.

 

46.         Bíró P. (1979): Acute effects of the sodium salt of 2,4-D on the early developmental stages of bleak,  Alburnus alburnus.  J. Fish. Biol. 14: 101-109. (IF = 0,918).

 

47.         Bíró P. (1979): A fogassüllő táplálékának, növekedésének és produkciójának vizsgálata a Balatonban (Studies on food, growth and production of pikeperch in Lake Balaton).  A halhústermelés fejlesztése 7: 1-173. HAKI, Szarvas.

 

48.         Bíró P. (1979): A Balaton halállományának változásai a halászat és az eutrofizáció hatásaira. Magyar Hidrológiai Társaság Keszthelyi Vándorgyűlésének kiadványa, III. A. 15: 1-11.

 

49.         Bíró P. (1980): First two-year growth of the bleak, Alburnus alburnus, in Lake Balaton. Aquacultura Hungarica 2: 168-180.

 

50.         Bíró P. (1981): A Balaton halállományának strukturális változásai (The structural changes of fish stocks of Lake Balaton). A Balaton Kutatás Újabb Eredményei ll. VEAB Monográfia 16: 239-275. Veszprém.

 

51.         Bíró P. (1981): A tó és környékének állatvilága. pp. 120-133. In: Illés I. (Szerk.) Tavunk, a Balaton.  Natura, Budapest.

 

52.         Bíró P. (1982): Growth, mortality, P/B-ratio and yield of ziege (Pelecus cultratus L.) in Lake Balaton. Aquacultura Hungarica (Szarvas) 3: 181-200.

 

53.         Bíró P & L. Vörös (1982): Relationships between phytoplankton and fish yields in Lake Balaton. Hydrobiologia 97: 3-7. (IF = 0,615).

 

54.         Bíró P. (1983): On the dynamics of fish populations in Lake Balaton. Roczniki Nauk Rolniczych seria H. 100 z: 55-64.

 

55.         Tóth J. & P. Bíró (1984): Exotic fish species acclimatized in Hungarian natural waters. FAO/EIFAC Technical Papers 42 (Suppl. 2): 550-554.

 

56.         Bíró P. (1984): Lake Balaton: A shallow Pannonian water in the Carpathian Basin. pp. 231-245. In: F.B.Taub (Ed.) Ecosystems of the World 23. Lakes and Reservoirs, Elsevier Science Publishers bv, Amsterdam.

 

57.         Benedeczky I., P. Bíró & Zs. Schaff (1984): The effect of 2,4-D-containing herbicide (Dikonirt) on the ultra-structure of carp (Cyprinus carpio) liver cells.  Acta Biol. Szeged 30: 107-125.

 

58.         Paulovits G. & Bíró P. (1984): A Fertő tavi angolnák növekedéséről. Halászat 30: 35-39.

 

59.         Bíró P. (1984): A hazai hal- és halászatbiológia története az utóbbi 25 évben ( 1957-1982) Magyar Hidrobiológia (szerk.: Entz B.), pp. 163-187. Magyar Hidrológiai Társaság kiadv., Budapest.

 

60.         Bíró P. (1985): Dynamics of pike-perch, Stizostedion lucioperca (L.) in Lake Balaton. Internat. Revue der ges. Hydrobiol. (Berlin) 70: 471-490. (IF = 0,447)

 

61.         Bíró P. & G.M. Hughes (1985): Recovery and cardiac and ventilatory frequencies after sub-acute pesticide (ABOL-X) treatment in rainbow trout, Salmo gairdneri Richardson.  Acta Biol. Hung. 36(3-4): 269-279. (IF = 0,239)

 

62.         Bíró P. (1985): A dévérkeszeg növekedése a Balatonban. Halászat 31(6): 183-186.

 

63.         Paulovits G., P. Bíró (1986): Age determination and growth of eel (Anguilla anguilla L.) in Lake Fertő, Hungary. Fish. Research 4, 101-110. (IF = 0,463)

 

64.         Véró M., G. Paulovits & P. Bíró (1986): An improved grinding technique for age and growth studies with special consideration of the eel, Anguilla anguilla (L.), in Lake Fertõ, Hungary.  Aquaculture and Fisheries Management 17: 207-212. (IF = 0,996)

 

65.         Bíró P. (1986): A Balaton "látott hala" a garda. Halászat 32(2): 59-63.

 

66.         Bíró P., Vörös L. & Elek L. (1986): Összefüggés a dévérkeszeg (Abramis brama L.) hozama, az a-klorofill koncentráció és a parthossz/vízterület arány között a Balatonban.  Halászat 32(3): 90-94.

 

67.         Bíró P. (1987): Herman Ottó és a magyar halászat. Halászat 33(3): 89-92.

 

68.         Bíró P. (1987): A fogassüllő (Stizostedion lucioperca L.) populációk dinamikái a Balatonban. XXIX. Georgikon Napok kiadv., 165-176. Keszthely.

 

69.         Bíró P., Al-Jafery A.R. & S.E. Sadek (1988): On stunted growth of Barbus luteus Heckel in Diyala River, Iraq.  J. Biol. Sci. Res. (Baghdad) 19: 129-147.

 

70.         Bíró P. & L. Vörös. (1988): Relationship between the yield of bream (Abramis brama L.), chlorophyll-a concentration and shore-length/water area ratio in Lake Balaton.  Aquaculture and Fisheries Management 19: 53-61. (IF = 0,996).

 

71.         Paulovits G. & Bíró P. (1988): Balatoni angolnák tápláléka és növekedése (The food and growth of eel in Lake Balaton).  XXIX. Georgikon Napok kiadv., 213-226. Keszthely.

 

72.         Bíró P. (1989): Exploitation and management of fishery resources in Lake Balaton.  In: Conservation and Management of Lakes  (Eds J.Salánki & S. Herodek). Symp. Biol. Hung. 38: 473-484. Akadémiai Kiadó, Budapest.

 

73.         Bíró P. (1990): Population structure, growth, P/B-ratio and egg-production of bleak (Alburnus alburnus) in Lake Balaton.  Aquacultura Hungarica (Szarvas) 6: 105-118.

 

74.         Harka Á. & P. Bíró (1990) : Probable sources of biased estimates of growth in sheatfish (Silurus glanis L.) using fin rays. Aquacultura Hungarica (Szarvas) 6: 35-39.

 

75.         Bíró P., G. Paulovits G. & P. Ebesfalvi S. (1990): A Kis-Balaton védőrendszer és csatlakozó vízgyüjtő vizeiben a halállomány (különös figyelemmel a ritka és veszélyeztetett halfajokra) feltárása és a gazdasági hasznosítás lehetőségeinek megismerése. pp. 152-184. In: Környezetgazdálkodási kutatások 5. A G-10 jelű OKKFT Program keretében végzett balatoni kutatások. TREND Építőipari és Környezetvédelmi KFT, Budapest.

 

76.         Bíró P. & L. Vörös (1990): Trophic relationships between primary producers and fish yields in Lake Balaton. Hydrobiologia 191: 213-221. In: Trophic Relationships in Inland Waters  (Eds. Bíró P. & J. F. Talling), Developments in Hydrobiology 53., Kluwer Acad. Publ., Dordrecht- Boston-London. (IF = 0,526)

 

77.         Bíró P. (1990): Population parameters and yield-per-recruit estimates for pikeperch (Stizostedion lucioperca L.) in Lake Balaton, Hungary. In: Management of Freshwater Fisheries  (Eds W.L.T. Van Densen, B. Steinmetz & R. H. Hughes),  pp. 248-261.  Proceedings of a symposium organized by the European Inland Fisheries Advisory Commission, Göteborg, Sweden, 31 May - 3 June 1988. Pudoc, Wageningen.

 

78.         Bíró P. (199l): A fogassüllő (Stizostedion lucioperca L.) populáció dinamikája és biológiai szerepe a Balatonban. Doktori (DSc) Értekezés p. 216. (Tézisek p. 19).

 

79.         Bíró P. (1991): Állomány-utánpótlás összefüggések a fogassüllőre (Stizostedion lucioperca L.) és a dévérkeszegre (Abramis brama L.) a Balatonban (Stock-recruitment relationships for pikeperch and bream in Lake Balaton).  Halászat  (Tudomány) 84(1): 43-48.

 

80.         Bíró P. (1991): Biological role and dynamics of fish populations in Lake Balaton, 62-65. In: Lázár G. (Ed.) Advances in biological Research in Hungary 1986-1990. Ecology, 62-65. AKAPRINT, Budapest.

 

81.         Bíró P. (1991): Általános halbiológia  I. rész. Halászat 84(3 ): 106-109.

 

82.         Bíró P. (1991): Általános halbiológia.  II. rész. Halászat 84(4): 151-156.

 

83.         Bíró P. (1991): Food resource partioning between bream (Abramis brama) and razor fish (Pelecus cultratus) in Lake Balaton (Hungary). Internat. Verein. Limnol. 24: 2513-2516.

 

84.         Bíró P., S.E. Sadek & G. Paulovits (1991): The food of bream (Abramis brama L.) in two basins of Lake Balaton of different trophic status. Hydrobiologia  209:  51-58. (IF = 0,526).

 

85.         Frankiewicz P., M. Zalewski, P. Bíró, I. Tátrai & M. Przybylski (1991): The food of fish from streams of the northern part of the catchment area of Lake Balaton (Hungary).  Acta Hydrobiol. (Kraków) 33(1/2): 149-160.

 

86.         Guti G., S. Andrikovics & P. Bíró (1991): Nahrung von Hecht (Esox lucius), Hundfisch (Umbra krameri), Karausche (Carassius carassius), Zwergwels (Ictalurus nebulosus) und Sonnenbarsch (Lepomis gibbosus) im Ócsa-Feuchtgebiet, Ungarn. Fischökologie 4: 45-66.

 

87.         Lakatos Gy. & P. Bíró (1991): Study on chemical composition of reed-periphyton in Lake Balaton.  BFB-Bericht (Illmitz) 77: 157-164.

 

88.         Paulovits G. & P. Bíró (1991): Hydroacoustic studies on fish stock distribution in Lake Balaton.  Internat. Verein. Limnol. 24: 2517-2518.

 

89.         Perényi M. &. P. Bíró (1991): Yield and recruit estimates of razor fish (Pelecus cultratus L.) in Lake Balaton.  lnternat. Verein. Limnol. 24: 2509-2512.

 

90.         Przybylski M., P. Bíró, M. Zalewski, I. Tátrai & P. Frankiewicz (1991): The structure of fish communities in streams of the northern part of the catchment area of Lake Balaton (Hungary). Acta Hydrobiol. (Kraków)  33(1/2): 135-148.

 

91.         Bíró P. (1992): Általános halbiológia. III. rész. Halászat 85(1): 6-8.

 

92.         Bíró P. (1992): Általános halbiológia IV. Halászat 85(2): 54-57.

 

93.         Bíró P. (1992): Általános halbiológia V. Halászat 85(3): 102-106.

 

94.         Bíró P. (1992) : Általános halbiológia VI. Halászat 85(4): 149-153.

 

95.         Bíró P. (1992): Die Geschichte des Aals (Anguilla anguilla) im Plattensee (Balaton) (The story of eel (Anguilla anguilla L.) in Lake Balaton). Österreichs Fischerei 45(8-9): 197-207.

 

96.         Dauba F. & P. Bíró (1992): Growth of bream, Abramis brama L., in two outside basins of different trophic state of Lake Balaton. Internat. Rev. der ges. Hydrobiol. 77(2): 225-235. (IF = 0,447)

 

97.         Perényi M. & Bíró P. (1992): A garda (Pelecus cultratus L.) populáció dinamikája és tápláléka a Balatonban, pp. 217-231. In: Bíró P. (szerk.) 100 Éves a Balaton-kutatás. REPROPRlNT, Nemesvámos.

 

98.         Bíró P. (1993) : Általános halbiológia VII. Halászat 86(1): 17-19.

 

99.         Bíró P. (1993): Általános halbiológia VIII. Halászat 86(2): 59-62.

 

100.     Bíró P. (1993) : Általános halbiológia IX. Halászat 86(3): 106-110.

 

101.     Bíró P. (1993) : Általános halbiológia X. Halászat 86(4): 153-158.

 

102.     Bíró P. (1993): A Balaton halállományának változásai és jelenlegi helyzete. Halászat 86(1): 22-24.

 

103.     Bíró P. (1993): Management initiatives of fish stocks. pp. 98-113. In: Salánki J. & V. Istvánovics (Eds.) Limnological Bases of Lake Management. Proc. of the ILEC/UNEP International Training Course. 24 May-5 June 1993, Tihany, Hungary.  ILEC, Kusatsu, Shiga, Japan.

 

104.     Hughes G.M. & P. Bíró (1993): Swimming performance of rainbow trout following exposure and recovery from the pyrethroid S-Deltamethrin.  Acta Biol. Hung. 44(2-3): 233-243. (IF = 0,239)

 

105.     Perényi M., Bíró P., Tátrai I., Paulovits G., Lakatos Gy. (1993): Biomass assessment of Chironomidae larvae in the littoral zone of Lake Balaton (Hungary). Verh. Internat. Verein. Limnol. 25: 689-693.

 

106.     Bíró P. & G. Paulovits (1994): Evolution of fish fauna in Little Balaton Water Reservoir.  Verh. Int. Verein. Limnol. 25(4): 2164-2168.

 

107.     Paulovits G., I. Tátrai, P. Bíró, M. Perényi & Gy. Lakatos (1994): Fish stock structure in the littoral zone of Lake Balaton.  Verh. lnternat. Verein. Limnol. 25 (4): 2162-2163.

 

108.     Bíró P. (1994): Általános halbiológia XI. Gondolatok egy cikksorozathoz. Halászat 87(1):  4.

 

109.     Bíró P. (1994): Management of fish stocks in lakes and reservoirs.  pp. 14-29. In: Salánki J. & P. Bíró (Eds.) Limnological Bases of Lake Management. Proc. of the ILEC/UNEP Training Course. 11-23 October 1993, Tihany, Hungary.  ILEC  Kusatsu, Shiga, Japan.

 

110.     Bíró P., B. Muskó I. (1994): A küsz (Alburnus alburnus L.) populáció dinamikája és tápláléka a Balaton parti övében. Halászat (Tudomány) 87(2): 86-92.

 

111.     Bíró P. (1994): A Kis-Balaton halállományának változásai.  Hidrológiai Értesítõ. 29-34.

 

112.     Bíró P. (1994): A Balaton halprodukciója - múlt, jelen és jövő. Halászat (Tudomány) 87(4): 180-186.

 

113.     Bíró P. (1995): Management of pond ecosystems and trophic webs. Aquaculture (Special Issue) 129: 373-386. In: Billard R. & G.A.E. Gall (Eds.) The carp. The Proceedings of the second Aquaculture-sponsored Symposium held in Budapest, Hungary, 6-9 September 1993. Elsevier, Amsterdam. p. 485. (IF = 0,996).

 

114.     Bíró P. (1995): A Balaton halállománya és halpusztulások. pp. 79-102. In: Hlavay J. (szerk.) Környezetvédelmi Problémák a VEAB Régióban. Innopress Kft. Veszprém.

 

115.     Bíró P. (1995): Management of eutrophication of lakes to enhance fish production, pp. 81-96. In: R. De Bernardi & G. Giussani (Eds.) Guidelines of Lake Management, Vol. 7., Biomanipulation in Lakes and Reservoirs Management. ILEC/UNEP,  Kusatsu, Shiga, Japan.

 

116.     Bíró P. (1995): A folyami géb (Neogobius fluviatilis) állományok dinamikája és táplálkozása a Balaton parti övében [Dynamics and food of monkey goby (Neogobius fluviatilis Pallas) populations in the littoral zone of Lake Balaton], Halászat Tudomány 87(4): 175-184.

 

117.     Bíró P. (1995): A folyami géb (Neogobius fluviatilis Pallas) növekedése és tápláléka a Balaton parti övében. XXXVII. Hidrobiológus Napok "Biomonitorozás - Biodiverzitás". P. Bíró (szerk.)  VEAB, Innopress Kft., Veszprém. 27-31.

 

118.     Bíró P. (1995): Dr. Woynárovich Elek köszöntése 80. születésnapján. Halászat 88 (4) 143-144.

 

119.     Bíró P. & G. Paulovits (1995): Distribution and status of Umbra krameri Walbaum 1792) in the drainage of Lake Balaton.  Ann. Naturhist. Mus. Wien 7B: 470-477.

 

120.     Bíró P. & I.B. Muskó (1995): Population dynamics and food of bleak (Alburnus alburnus L.) in the littoral zone of Lake Balaton, Hungary. Hydrobiologia 310: 139-149. (IF = 0,526)

 

121.     G.-Tóth L., M. Szabó & P. Bíró (1995): Toxic effect ofthe mosquito killer S-Deltamethrine on the development and on the respiratory electron transport system (ETS) - activity of the embryos of bream (Abramis brama L.), roach (Rutilus rutilus L.), barbel (Barbus barbus L.) and pike (Esox lucius L.).  Lakes & Reservoirs: Research and Management. 1: 127-139. ILEC,  Kusatsu, Shiga, Japan.

 

122.     Simonian A., Tátrai, I., Bíró, P., Paulovits, G., Tóth, L.G. & Lakatos, Gy. (1995): Biomass of planktonic crustaceans and the food of young cyprinids in the littoral zone of Lake Balaton. Hydrobiologia 303: 39-48. (Schiemer, F., M. Zalewski & J.E. Thorpe (eds), The Importance of Aquatic- Terrestrial Ecotones for Freshwater Fish. Developments in Hydrobiology 105. Kluwer Acad. Publ.,  Dordrecht/Boston/London). (IF = 0,526).

 

123.     Specziár A. & P. Bíró (1995): Előtanulmányok a Balaton parti övének makrobentoszáról. XXXVII. Hidrobiológus Napok "Biomonitorozás - Biodiverzitás". P. Bíró (ed.),  VEAB, Innopress Kft., Veszprém. 23-26.

 

124.     Szabó M., Bíró P. & L.G.-Tóth (1995): Az S-Deltametrin rovarölőszer hatása a dévérkeszeg (Abramis brama), a bodorka (Rutilus rutilus), a márna (Barbus barbus) és a csuka (Esox lucius) embrionális fejlődésére és az embriók respirációs elektrontranszport rendszere (ETS). Hidrológiai Közlöny  75: 353-360.

 

125.     Tölg L. & P. Bíró (1995): A Kis-Balaton vadponty-állományának vizsgálata. XXXVII. Hidrobiológus Napok "Biomonitorozás- Biodiverzitás". P. Bíró (szerk.), VEAB, Innopress Kft., Veszprém. 63-66.

 

126.     Bíró P. (1996): Dr. Sebestyén Olga limnológus (1891-1986). Hidrológiai Közlöny 76(5): 257-262.

 

127.     Tölg, L., Specziár, A., Bíró, P. & Varanka, I. (1996). A vadponty állományának vizsgálata a KBVR I. ütemén. 2. Kis-Balaton Ankét, Keszthely, 1996. szeptember 9-11., pp. 453-462. NYUVIZIG., PATE, Keszthely.

 

128.     Orbán L., Magyary I., Urbányi B., Bercsényi M., Bíró P., Tamás G., Horváth L. (1996): Egy molekuláris biológiai eljárás (RAPD) alkalmazása a halbiológiában és a haltenyésztésben. XX. Halászati Tudományos Tanácskozás, Szarvas, Halászatfejlesztés 19., HAKI Szarvas, p. 17.

 

129.     Bíró P. (1997): Temporal variations in Lake Balaton and its fish populations.  Ecology of Freshwater Fish  6: 196-216.

 

130.     Bíró P. (1997): Gestión de la Eutroficación de los Lagos para Aumentar la Producción de Peces. Pp. 70-83. In: De Bernardi R. & G. Giussani (Eds.) Directrices para la Gestión de Lagos. Vol. 7., La Biomanipulación en la Gestión de Lagos y Embalses. ILEC, Shiga, Japón.

 

131.     Bíró P. (1997): A halak táplálkozása, növekedése és szaporodása (7. fejezet). A Halak környezete, származása és elterjedése (10. fejezet). Halgazdálkodás II. (szerk. Tölg I. és Tasnádi R.), MOHOSZ, Budapest.

 

132.     Lakatos Gy., Bíró P., Kozák L., Kiss K.M. Kiss M. (1997): A Balaton kövesparti öv élőbevonatának előzetes tanulmányozása. Hidrológiai Közlöny 77(1-2): 33-35.

 

133.     Specziár, A., Tölg, L. & Bíró, P. (1997). A bodorka, a dévérkeszeg, a karika keszeg és az ezüst kárász növekedése és táplálkozása a Balaton parti sávjában.  Hidrológiai Közl. 77(1-2): 87-89.

 

134.     Specziár, A., Tölg, L. & Bíró, P. (1997). A halbiológiai mintavételezés új eszköze:  a paneles kopoltyúháló.  Hidrológiai Közl. 77(1-2): 36-37.

 

135.     Specziár, A., Tölg, L. & Bíró, P. (1997): Feeding strategy and growth of cyprinids in the  littoral zone of Lake Balaton.  Journal of Fish Biology 51: 1109-1124. (IF = 0,918).

 

136.     Tölg, L., Specziár, A. & Bíró, P. (1997): A Kis-Balaton és a Balaton pontyállományának vizsgálata.  Hidrológiai Közl. 77(1-2): 52-54.

 

137.     Specziár A., Tölg L. és Bíró P. (1997): A balatoni nádasok halállomány szerkezete. Állattani Közlemények 82: 109-116.

 

138.     Tölg I., Specziár A. és Bíró P. (1997): A ragadozó őn (Aspius aspius) állományának vizsgálata a Balatonon. Állattani Közlemények 82 (1997): 117-123.

 

139.     Bíró P. (1998): Biodiversity of freshwater food-webs: what can they teach us? p. 65-83. In Chou C.H. & K.T. Shao (Eds.) Frontiers in Biology: Challenges to Biodiversity, Biotechnology and Sustainable Agriculture (IUBS 26th General Assembly and Symposium. 17-22 November 1997) Academia Sinica, Taipei.

 

140.     Bíró P. és Specziár A. (1998): Balatoni makrobentosz biomonitorozása (1995-98). Pp. 107-110. In: Salánki J. és Padisák J. (szerk.) A Balaton kutatásának 1997-es eredményei. VEAB-MEH, Veszprém.

 

141.     Bíró P., Specziár A. és Tölg L. (1998): A Balaton halállományának minőségi-mennyiségi felmérése (1995-98). Pp. 134-137. In: Salánki J. és Padisák J. (szerk.) A Balaton kutatásának 1997-es eredményei. VEAB-MEH, Veszprém.

 

142.     B.-Muskó I., Gy. Lakatos, P. Bíró and Zs. Zólyomi (1998): Aspects of the population dynamics of Corophium curvispinum G. O. Sars in the reed belts along with a trophic gradient in Lake Balaton (Hungary). Int. Rev. Hydrobiol. 83; 419-433. (IF = 0,447)

 

143.     Kozák L., Lakatos Gy., Bíró P., Kiss M., Kerti A., Hengsperger K. (1998): A tihanyi kövesparton kialakuló élőbevonat zonációjának és benépesülési dinamikájának tanulmányozása. Hidrológiai Közlöny 78: 353-354.

 

144.     Lakatos Gy., Grigorszky I. & Bíró P. (1998): Reed-periphyton complex in the littoral of shallow lakes. Verh. Int. Verein. Limnol. 26(4): 1852-1856.

 

145.     Tölg I. és Bíró P. (1998): Halbiológiai kutatások a Balatonon. Pp. 173-194, In: Salánki J. és Nemcsók J. (szerk.) A Balatonkutatás eredményei 1981-1996. VEAB-MEH, Veszprém 1997.

 

146.     Specziár A., Tölg L. és Bíró P. (1998): A ponty (Cyprinus carpio L.) táplálkozása és táplálkozási konkurrencia viszonyai a Balatonban. XXII. Halászati Tudományos Tanácskozás, Szarvas, 1998. május. Halászatfejlesztés 21: 46-57.

 

147.     Kozák L., Lakatos Gy., Kiss K.M., Kertzi A., Bíró P., Hengsperger K (1998): A tihanyi köves parton kialakuló élőbevbonat zonációjának és benépesülési dinamikájának tanulmányozása. XXXIX. Hidrobiológus Napok, Tihany, 1997. Október 1-3., Hidrológiai Közlöny 78: 353-354.

 

148.     B. Muskó I., Lakatos Gy., G.-Tóth L. és Bíró P. (1999): A tegzes bolharák (Corophium curvispinum)(Crustacea: Amphipoda) populációjának évszakos változása a Balaton parti zónájában a trofikus gradiens mentén. XL. Hidrobiológus Napok, Tihany, 1998. Október 7-9. Hidrológiai Közlöny 79: 309-310.

 

149.     Bíró P., Specziár A. és Tölg L. (1999): Táplálékhálózatok – anyagforgalom a Balatonban. XL. Hidrobiológus Napok, Tihany, 1998. Október 7-9. Hidrológiai Közlöny 79: 305-308.

 

150.     Lakatos Gy., Kozák L., Bíró P., Muskó I., Kiss K.M. és Kiss M. (1999): Az epiliton struktúrája a Balaton köves partján. XL. Hidrobiológus Napok, Tihany, 1998. Október 7-9. Hidrológiai Közlöny 79: 327-328.

 

151.     Specziár A. & P. Bíró (1999): Spatial distribution and short-term changes of benthic macrofauna in Lake Balaton. Hydrobiologia 389: 1-14. (IF = 0,526).

 

152.     Bíró P. and Petru Banarescu (1999): Ctenopharyngodon Steindachner, 1866. pp. 303-304. In: P. Banarescu (ed.) The Freshwater Fishes of Europe, Vol. 5/I. Cyprinidae 2/I. Aula Verlag GmbH, Wiesbaden.

 

153.     Bíró P. (1999): Ctenopharyngodon idella (Cuvier and Valenciennes 1844). pp. 305-343. In: P. Banarescu (ed.) The Freshwater Fishes of Europe, Vol. 5/I. Cyprinidae 2/I. Aula Verlag GmbH, Wiesbaden.

 

154.     Bíró P. and Petru Banarescu (1999): Mylopharyngodon Peters, 1881. pp. 345-346. In: P. Banarescu (ed.) The Freshwater Fishes of Europe, Vol. 5/I. Cyprinidae 2/I. Aula Verlag GmbH, Wiesbaden.

 

155.     Bíró P. (1999): Mylopharyngodon piceus (Richardson 1846). pp. 347-365. In: P. Banarescu (ed.) The Freshwater Fishes of Europe, Vol. 5. Cyprinidae. Aula Verlag GmbH, Wiesbaden.

 

156.     Specziár A., P. Bíró & L. Tölg (1999): Feeding and competition of five cyprinid fishes in different habitats of the Lake Balaton littoral zone.  9th International Congress of European Ichthyologists (CEI 9), Trieste, 24-23 August 1997. Ital. J. Zool. 65, suppl.: 331-336, (IF = 0,232).

 

157.     B. Muskó I., Lakatos Gy., G.-Tóth L. és Bíró P. (1999): A tegzes bolharák (Corophium curvispinum) (Crustacea: Amphipoda) populációjának évszakos változása a Balaton parti zónájában a trofikus gradiens mentén. XL. Hidrobiológus Napok, Tihany, 1998. Október 7-9. Hidrológiai Közlöny 79(6): 309-310.

 

158.     Bíró P., Specziár A. és Tölg L. (1999): Táplálékhálózatok – anyagforgalom a Balatonban. XL. Hidrobiológus Napok, Tihany, 1998. Október 7-9. Hidrológiai Közlöny 79.(6): 305-307.

 

159.     Salánki J. és Bíró P. (1999): A Balaton-kutatás története. História 21(5-6): 47-49.

 

160.     Lakatos Gy., Kozák L., Bíró P., Muskó I., Kiss K.M. és Kiss M. (1999): Az epiliton struktúrája a Balaton köves partján.XL. Hidrobiológus Napok, Tihany, 1998. Október 7-9. Hidrológiai Közlöny 79(6): 327-328.

 

161.     Specziár A. és Bíró P. (1999): A Procladius choreus (Diptera, Chironomidae) populáció dinamikája és produkciója a Balatonban. XL. Hidrobiológus Napok, Tihany, 1998. Október 7-9. Hidrológiai Közlöny 79(6): 372-375.

 

162.     Tölg l., Specziár A. és Bíró P. (1999): A halállomány fajszerinti összetételének vizsgálata paneles kopoltyúhálóval a Balaton parti sávjában. XXII. Halászati Tudományos Tanácskozás, Szarvas, 1998. május. Halászatfejlesztés 21: 136-142.

 

163.     Bíró P. és Oertel N. (1999): A Hidrobiológus Napok 1957-1998. Hidrológiai Közlöny 79(5): 265-292.

 

164.     Specziár A. és Bíró P. (1999): A Procladius choreus (Diptera, Chironomidae) populáció dinamikája és produkciója a Balatonban. XL. Hidrobiológus Napok, Tihany, 1998. Október 7-9. Hidrológiai Közlöny 79: 372-375.

 

165.     Bíró P. (2000): Changes in Lake Balaton and its fish populations. In: Andrew Rossiter & Hiroya Kawanabe (eds.) Biology of Ancient Lakes: Humans, Culture and Biodiversity. Advances in Ecological Research, Vol. 31: 599-613. Academic Press, London (IF = 9,600).

 

166.     Specziár A., Tölg L. és Bíró P. (2000): A Balaton halfaunájának vizsgálata. Halászatfejlesztés 24: 115-125.

 

167.     Specziár A. és Bíró Péter (2000): Az üledéklakó árvaszúnyog (Diptera, Chironomidae) fauna területi megoszlása és rövid távú változásai a Balatonban 1995 és 1998 között. Állattani Közlemények (2000) 85: 93-107

 

168.     Palmer A.M., A.P. Covich, S. Lake, P. Bíro, J.J. Brooks, J. Cole, C. Dahm, J, Gilbert, W. Goodkoop, K. Martens, J. Verhoeven & W.J. van de Bund (2001): Linkages between Aquatic Sediment Biota and Life Above Sediments as Potential Drivers of Biodiversity and Ecological Processes. BioScience 50(12): 1062-1075. (IF = 3,952)

 

169.     Lake, P.S., M.A. Palmer, P. Bíró, J. Cole, A.P. Covich, C. Dahm, J. Gibert, W. Goedkoop, K. Martens, J. Verhoeven (2001): Global Change and the Biodiversity of Freshwater Ecosystems: Impacts on Linkages between Above-Sediment and Sediment Biota. BioScience 50(12): 1099-1107. (IF = 3,952)

 

170.     Majer József, Bíró Péter (2001): Somogy megye halainak katalógusa (Halak – Pisces). Somogy Fauna Katalógusa. “A XX. Század végén Somogy megyéből ismertté vált állatfajok listája”. Natura Somogyiensis 1: 439-444. Kaposvár

 

171.     Bíró P. (2001): Freshwater Biodiversity: An outlook of objectives, achievements, research fields and co-operation (International Conference on Tropical Aquatic Ecosystems: Health, Management and Conservation. 25-30 October, 1999. Nainital, India). Aquatic Ecosystem Health and Management Elsevier 4(3): 251-261.

 

172.     Specziár András, Bíró Kálmán, Vörös Lajos, Bíró Péter (2001): Az üledéklakó árvaszúnyog lárvák (Chironomidae, Diptera) anyagforgalmi szerepe a Balatonban. pp. 124-132. In: Mahunka S., Banczerowsky Jné (szerk): A Balaton kutatásának 2000. évi eredményei. MTA Budapest.

 

173.     Bíró P. (2001): A Balaton állattani kutatásának főbb eredményei. Halászat 94 (2): 49-54.

 

174.     Bíró Péter, Specziár András, Keresztessy Katalin (2001): A Balaton és befolyóinak halfaj-együttesei. Halászat (Tudomány) 94(3): 110-114.

 

175.     Lakatos G., Kozák L., Bíró P. (2001): Structure of epiphyton and epilithon in the littoral of Lake Balaton. Verh. Verein. Limnol. 27: 3893-3897.

 

176.     Bíró P. (2002):  A Balatonban őshonos halpopulációk minőségi-mennyiségi felmérése, állomány-dinamikáik és trofikus kapcsolataik. pp. 140-148. In: Mahunka S., Banczerowsky Jné (szerk): A Balaton kutatásának 2001. évi eredményei. MTA Budapest.

 

177.     Specziár A., Bíró K., Bíró P., Vörös L. (2002): Az üledéklakó árvaszúnyog lárvák (Chironomidae, Diptera) anyagforgalmi szerepe a Balatonban. pp. 120-128. In: Mahunka S., Banczerowsky Jné (szerk): A Balaton kutatásának 2001. évi eredményei. MTA Budapest.

 

181.     Péter Bíró, András Specziár & Katalin Keresztessy: Diversity of fish-species assemblages distributed on the drainage area of Lake Balaton (Hungary). (Shallow Lakes 2002. International Conference on Limnology of Shallow Lakes. 25-30 May 2002, Balatonfüred, Hungary). Hydrobiologia 506(1): 459-464. (IF:  0,694 )

 

178.     Bíró P. (2002): A Balaton halállományának hosszúidejű változásai. Állattani Közlemények 87: 63-77.

 

179.     Bíró, P., Specziár A., Keresztessy K. (2002): Fish species assemblages in inflowing waters of Lake Balaton (Hungary). Verh. Internat. Ver. Limnol. 28: 273-278.

 

180.     Bíró P., Tölg L. és Specziár A. (2002): A hévízi forrástó és kifolyójának halfaunája. pp. 68-80. In: Ponyi J. (szerk.)  A Hévízi forrástó ökológiai állapota. Hévízi Könyvtár 15.,Média Print Hungária Kft., Zalaegerszeg.

 

181.     Lakatos Gy., Kozák L. & P. Bíró (2002): Structure of epiphyton and epilithon in the littoral of Lake Balaton. Verh. Int. Verein. Limnol. 27(7): 3893-3897.

 

182.     Bíró Péter, Specziár András (2003): Visszafordíthatatlan folyamat? A balatoni állatvilág változása. Új Balaton. Környezetünk. 2003. június-szeptember. p. 90-95.

 

183.     Bíró P.: Az érdekek ütköző zónájában. Töprengések a Balatonról. Új Horizont. 2003. 4. szám 1-7.

 

184.     Bíró P. (2003): Felszíni vizek biodiverzitása: táplálékhálózatok, anyagforgalom. Tudományos Előadások 2003. VEAB Közgyűlés 2002 december Veszprém, 33-54.

 

185.     Bíró P., Specziár A. & K. Keresztessy (2003): Diversity of fish species assemblages distributed on the drainage area of Lake Balaton (Hungary). Hydrobiologia 506-509: 459-464. (IF =   0,694)

 

186.     Bíró P. (2003): A halászatot és a horgászatot is szabályozni kell. Balatoni Futár.

 

187.     Bíró P. (szerk.) (2003): A Tisza és vízrendszere I., 2. rész Vízminőség és környezetvédelem. 150-275. Magyarország az ezredfordulón.. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián IV. Program: A területfejlesztési program tudományos alapozása 4, alprogram: A Tisza. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest.

 

188.     Bíró P. (2003): János Salánki (1929-2003). Biology International # 45 (December, 2003) 44-45.

 

189.     Specziár A., P. Bíró (2003): Population structure and feeding characteristics of Volga pikeperch, Sander volgensis (Pisces, Percidae), in Lake Balaton. Hydrobiologia 506-509: 503-510.  (IF =   0,694)

 

190.     Bíró Péter és Oertel Nándor (2004): A hidrobiológia főbb irányvonalai és feladatai. Magyar Tudomány 2004 (1): 37-48.

 

191.     Specziár A., Bíró P. (2004): A fogassüllő (Sander lucioperca) ivadékkori kannibalizmusának jellemzői a Balatonban. Hidrológiai Közlöny 84(5-6): 136-139.

 

192.     Specziár A., Bíró P. (2004): Őshonos halfajok ivadékának táplálkozási stratégiája, trofikus kapcsolatai, növekedése és túlélési esélye a Balatonban. In: A Balaton kutatásának 2003. évi eredményei. (szerk. Mahunka S., Banczerowski J.), Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, pp. 99-107.

 

193.     Bíró P. (2005): Herman Ottó és a Magyar halászat. Magyar Tudomány 2005/2: 232-238.

 

194.     Bíró P. (2005):  Dr. Woynarovich Elek 90 éves. Halászat 98(3): 83-85.

 

195.     Harka Á. és Bíró P. (2005): A globális felmelegedés és a kanalizáció szerepe egyes ponto-kaszpikus halfajok közép-európai terjedésében. Hidrológiai Közlöny 85(6): 44-47.

 

196.     Tátrai, I., Specziár, A., Bíró, P. és Guti, G. (2005). Hidroakusztikus halállomány mérések különböző meretű sekélyvízi ökoszisztémákban és kapcsolata a kopoltyúhálós CPUE- hozamokkal. Hidrol. Közl., 85, 141-144.

 

197.     Bíró P. (2005): A Balaton állattani kutatásának főbb eredményei. In: Bálint Cs., Dudits D., Pálinkás G. (eds.), Tudomány, Innováció, Életminőség. Az MTA intézetei az ország gyarapodásáért. Cerberus Kft. Budapest, 25-30.

 

198.     Dévai György, Berczik Árpád, Bíró Péter, Gallé László, Gulyás Pál, Bancsi István (2002) [2005] A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Tudományok Osztálya Tiszai Tudományos Bizottságának helyzetelemzése és állásfoglalása. - Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica, 11/2, 11-22.

 

199.     Harka Ákos & Bíró Péter (2006): Ponto-kaszpikus halfajok jelenkori terjedése Közép-Európában. Halászat 99: 33-41.

 

200.     Bíró Péter (2006): A Balaton halállományának anyagforgalmi szerepe és hosszú távú változásai. Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián. Akaprint Nyomdaipari Kft. 241-286.

 

 

 

 

 

Manuscripts sent for publication:

 

201.          Lakatos Gy., P. Bíró, I. Mészáros, J. Padisák & L.G.-Tóth (in press): Temporal changes in the structure of reed periphyton in the lakeshore of Lake Balaton. Lakes and Reservoirs: Research and Management. ILEC, Kusatsu, Shiga, Japan.

 

202.          Lakatos G., Bíró P., Kozák L. (in press): Structure of periphyton (epilithon) in the littoral zone of Lake Balaton. Lake99 8th Internat. Conf. On the Conservation and Management of Lakes. 17-21 May 1999. Copenhagen, Denmark, Vol. 1. S3B1-2.

 

203.           Paulovits G., Tátrai I. & P. Bíró (in press): Effect of fish structure on some lower trophic levels in different shallow-lake habitats. Ecology of Freshwater Fish.

 

204.           Specziár A. és Bíró P. (in press): A Balaton üledéklakó Chironomidae lárvafaunájának hosszútávú változásai. Állattani Közlemények 82.

 

205.           Tölg l., Specziár A. és Bíró P. (in press): A halállomány fajszerinti összetételének vizsgálata paneles kopoltyúhálóval a Balaton parti sávjában. XXII. Halászati Tudományos Tanácskozás, Szarvas, 1998. május. Halászatfejlesztés 21.

 

206.           Moreau J. & P. Bíró (ms): A model for trophic relationships in the eutrophic Lake Balaton (Hungary).

 

207.           Specziár A., Tölg L., Bíró P.: A pontyfélék növekedése és élőhelyi megoszlása a Balaton parti sávjában. (Halászat).

 

208.           Bíró P. & A. Specziár (in press): Effects of Episodic Events on the invertebrates and fish fauna of Lake Balaton. IUBS Towards an Integrative Biology Program (TAIB) “An Integrative Approach to Episodic Events within Watershed Ecosystems” 10-11 June, 1999. Farm Hotel Fonte Colina Verde, São Pedro, Brazil. Revista Brasileira de Biologia.

 

209.          Lakatos Gy., P. Bíró, I. Mészáros, A. Tóth, M.K. Kiss & P. Keresztúri (in press): The role of periphyton in the matter circulation in the littoral zone of Lake Balaton. Developments in Hydrobiology.

 

210.           A Balaton halállományának biológiai szerepe és hosszútávú változásai. Székfoglaló előadás, MTA, 2001. november 20.  (in press)

 

211.           Bíró P. (ms) Rehabilitation of lake shores for fish and fisheries. EIFAC Manual. In: I. Cowx (ed.)

 

212.          Bíró P. és Specziár A. (in press): A Balaton halállományának és fenéklakó faunájának hosszú távú változásai és ezek okai. Századvég. (szerk Glatz Ferenc)

 

213.          Bíró P. és Specziár A. (in press): Hogyan változik az állatvilág a Balatonban? (MTA kiadvány? Banczerowskiné szerk.)

 

214.          Harka Á., Bíró P. (kézirat): New patterns in Danubian distribution of Ponto-Caspian gobies – a result of global warming and/or canalization? Ecology of Freshwater Fish (2006). (IF = 1,2)

 

215.          György Á. I., Tátrai I., Bíró P. Pintér Z. Sz. (2006). Összehasonlító halállománymérések a Kis-Balaton tározó I-es ütemén. Hidrol. Közl. 86(6): 85-87.

 

216.          Tátrai, I., Specziár, A., Bíró, P. and György, Á. (MS): Hydroacoustic fish stock estimates and its relation to gillnet catches estimates in a large shallow lake (Hydrobiologia)

 

217.          Lakatos G., Ács É., Kiss M.K., Varga É., Bíró P. (2005): Ecological classification of epilithon in two shallow lakes in hungary. Verh. Internat. Verein. Limnol. 29. (in press).

 

 

                                                                            (Cumulative IF = 36,261)

 

 

 

University notes:

 

1.         Bíró P. (1979): Bevezetés a halpopulációk dinamikáiba [Introduction to fish population dynamics]. Kossuth Lajos Tud.  Egyetem, Debrecen, Természettudományi Kar,  pp. 75-175 (oktatási segédanyag) .

 

2.         Bíró P. (1987): Halak populációbiológiája [Population biology of fish] KLTE, Debrecen, Egyetemi jegyzet 1-130.

 

3.                  Bíró P. (1993): Halak biológiája [Fish biology]. KLTE Debrecen, Egyetemi jegyzet, p. 260.

 

4.                  Bíró P. (1999): Halpopulációk dinamikái [Dynamics of fish populations]. DATE-PHARE, Debrecen, Egyetemi jegyzet, p. 132.

 

5.                  Bíró P. (1999): Vizsgálati módszerek és értékelő eljárások a halbiológiában (KLTE Debrecen, kézirat, 128 old.)

 

6.                  Bíró P. (2003): Bevezetés a limnológiába [Introduction to limnology]. PTE Ökol. Tanszék, Pécs (kézirat)

 

7.                  Bíró P. (közlésre beküldve): Halak biológiája [Fish biology]. KLTE Debrecen, Egyetemi jegyzet, p. 250.

 

 

Edition of books and various publications (periodicals):

 

1.                  Salánki J. & P. Bíró (eds.) (1979): Human impacts on life in fresh waters. Symp. Biol. Hung. 19, Akad. Kiadó, Budapest, p. 223.

 

2.                  Bíró P. (ed.) (1988): Sixth Congress of European Ichthyologists, Budapest, 15-19 August 1988. Programme and Abstracts. MTESZ, Budapest, p. 212.

 

3.                  Bíró P. & J.F. Talling (eds.) (1990): Trophic Relationships in Inland Waters. Proceedings of an International Symposium held in Tihany (Hungary) 1-4 September 1987. Hydrobiologia 191. Developments in Hydrobiology 53. Kluwer Acad. Publ. Dordrecht., p.340. (IF = 0,526)

 

4.                  Bíró P. (szerk.) (1991): 100 Éves a Balaton-kutatás. XXXIII. Hidrobiológus Napok, Tihany 1991., REPROPRINT, Nemesvámos, p.276.

 

5.                  Salánki J. & P. Bíró (eds.) (1994): Limnological Bases of Lake Management. Proceedings of the ILEC/UNEP International Training Course held at Tihany, Hungary, 11-23 October 1993. ILEC, Kusatsu, Japan. P. 233.

 

6.                  Bíró P. (szerk.) (1995): “Biomonitorozás – Biodiverzitás” XXXVII. Hidrobiológus Napok, Tihany, 1995. szeptember 20-22., VEAB, INNOPRESS Kft. Veszprém, p.150.

 

7.                  Oertel N. és Bíró P. (szerk) (1996): Magyar Hidrobiológus Almanach 1996. Directory of the Hungarian Hydrobiologists. MTA Hidrobiol. Bizottság, AKAPRINT, Budapest, p. 186.

 

8.                  Bíró P. (szerk) (1997): “A Balaton és vízgyűjtőjének ökológiai állapota” XXXVIII. Hidrobiológus Napok, Tihany, 1996 október 2-4. Hidrológiai Közlöny 77 (1-2), p. 104.

 

9.                  Bíró P. (szerk.) (1998): “Felszíni vizeink élővilága és kapcsolatrendszere” XXXIX. Hidrobiológus Napok, Tihany, 1997. Október 1-3. Hidrológiai Közlöny 78(5-6), p.399.

 

10.              Bíró P. és Oertel N. (szerk) (1998): A Hidrobiológus Napok 1957-1997. MHT Limnológiai Szakosztálya, MTESZ, Budapest, p. 40.

 

11.              Bíró P. (szerk.) (1999): “Álló és folyóvizeink minősége” XL Hidrobiológus Napok, Tihany, 1998. október 7-9., Hidrológiai Közlöny 79 (6). p. 392.

 

12.              Bíró P. és Oertel N. (szerk) (1999): A Hidrobiológus Napok 1957-1998. Hidrológiai Közlöny 79(5): 265-292.

 

13.              Bíró P. (szerk.) (2000): “Vízi ökoszisztémák (taxonómia, biodiverzitás, biomonitorozás, élőhelyek fragmentációja, inváziós fajok biológiája)”. XLI Hidrobiológus Napok, Tihany, 1999. október 6-8., Hidrológiai Közlöny 80(5-6): 269-404.

 

14.              Bíró P. (szerk.) (2001): “A Magyar hidrobiológia időszerű kérdései az ezredfordulón”. XLII Hidrobiológus Napok, Tihany, 2000. október 4-6., Hidrológiai Közlöny 81(5-6): 301-516.

 

15.              Bíró P. (szerk.) (2002): “Vizeink ökológiai állapota: természetvédelem, vízhasznosítás” Tihany, 2001. október 3-5. Hidrológiai Közlöny 82. évf. I-XII. Szám. p. 156.

 

16.              Bíró P. (szerk.) (2003): “Ritkán vizsgált és különleges vizek” XLIV. Hidrobiológus Napok. Tihany, 2002. október 2-4. Hidrológiai Közlöny I-XII. p. 170.

 

17.       Bíró P. (szerk) (2004): “Vizeink hosszú idejű változásai“ XLV. Hidrobiológus Napok Tihany, 2003. október 1-3. Hidrológiai Közlöny V-VI. p. 180.

 

 

Commemorations, obituaries:

 

1.                  Bíró P. (1996): Dr. Sebestyén Olga limnológus (1891-1986). Hidrol. Közl. 76(5): 257-262..

2.                  Bíró P. (1999): Entz Béla 80 éves. Hidrol. Közl. 79(6): 294.

3.                  Bíró P. (1999): Berczik Árpád 70 éves. Hidrol. Közl. 79(6): 295.

4.                  Bíró P. (1999): Ponyi Jenő 70 éves. Hidrol. Közl. 79(6): 296.

5.                  Bíró P. (2001): Dr. Woynarovich Elek 85 éves. Hidrol. Közl. 81(5-6): 306-307.

6.                  Bíró P. (2001): Dr. Máté Ferenc 70 éves. Hidrol. Közl. 81(5-6): 307.

7.                  Bíró P. (2003): Salánki János akadémikus 1929-2003. Hidrol. Közl. 83(I-XII): 6-8.

8.                  Bíró P. (2003): P. Zánkai Nóra köszöntése születésének 70. évfordulóján. Hidrol. Közl. 83(I-XII): 8.

9.                  Bíró P. (2003): Tölg István köszöntése 70. születésnapja alkalmából. Hidrol. Közl. 83(I-XII): 9.

10.              Bíró P. (2005):  Dr. Woynarovich Elek 90 éves. Halászat 98(3): 83-85.

 

Recenziones:

 

1.                  Bíró P. (1976): Acta Biol. Hung. 27: 205-206.: D.H. Cushing (1975): Marine ecology and fisheries. Cambridge Univ. Press, London, p. 278.

 

2.                  Bíró P. (1982): Acta Biol. Hung. 33: 433-434.: D.H. Cushing (1981): Fisheries Biology. A Study in Population Dynamics. Univ. Wisconsin Press, Madison. p. 295.

 

3.                  Bíró P. (1999): Magyar Tudomány 99/10., pp. 1277-1278. Pintér Károly: Die Fische Ungarns. Ihre Biologie und Nutzung. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 230.

 

 

 

 

 

 

Total number of published papers: 200 (received for publication (in press): +17).

Number of refereed journals (IF) 28; Cumulative IF = 36,261

International journals (international+home published in English or German): 90

Hungarian journals: 110

Dissertations: 3 (Univ.Doctor:1970, Cand.biol.sci.:1975, Doctor of Sci.:1991)

Edition of books: 17

Recensiones: 3

Chapters of books: 29

University notes: 5 (+1 manuscripts)

Total number of citations: 48 ASFA + 867 = 915

 

 

 

 

Tihany, 8 August , 2006.

 

 

Prof. Péter Bíró, Correspondent Member of HAS

Director, Balaton Limnological Research Institute,

Hungarian Academy of Sciences,

H-8237 Tihany, Hungary

Tel.: 36-87-244-448

Fax: 36-87-244-006

e-mail: biro@tres.blki.hu