+   List of scientific publications - 1982-1996 - from A to F

 

Balaton Limnological Research Institute

Hungarian Academy of Science

LIST OF SCIENTIFIC PUBLICATIONS

1982-1996

 

Arvanov V.L., Salánki J., Ayrapetyan S.N. (1984) Modification of acetylcholine sensitivity of neural membrane by presynaptic stimulation. - Gen. Physiol. Biophis. 3, 483-488.

B. Muskó I. (1992) Amphipoda rákok előfordulása a Balatonban. - In: Bíró P. (ed.) 100 éves a Balaton-kutatás. - 33. Hidrobiológus Napok, REPROPRINT, Nemesvámos, 154-161.

B. Muskó I. (1992) Amphipoda species found in Lake Balaton since 1897. - Miscnea zool. hung. 7, 59-64. 

B. Muskó I. A Corphium curvispinum G.O. Sars (Crustacea : Amphipoda) életciklusa balatoni hínárosban. - Hidrol. Közl., 72, 300-305.

B.-Muskó I. (1992) Life history of Corophium curvispinum G. O. Sars (Crustacea, Amphipoda) living on macrophytes in Lake Balaton. - Hydrobiologia 243/244, 197-202.

Balaban P.M., Vehovszky Á., Maximova O.A., Zakharov I.S. (1987) Effect of 5,7-dihydroxytryptamine on the food-aversive conditioning in the snail Helix lucorum L. - Brain. Res. 404, 201-210.

Bankós, L., Ponyi, J.E. (1987) Effects of different pesticides on the Amphipod, Gammarus roeseli Gervais. - Rocznik Muz. Okreg. Czest. 3, 37-47.

Belan P.V., Kiss T., Snitsarev V., Storozhuk M.V., Osipenko O.N. (1994) The effect of acetylcholine and serotonin on calcium transients and calcium currents in identified Helix pomatia L. neurons. - Cellular Signalling 6, 551-559.

Benedeczky I., P. Bíró, Zs. Schaff (1984) The effect of 2,4-D-containing herbicide (Dikonirt) on the ultra-structure of carp (Cyprinus carpio) liver cells. Acta Biol. Szeged 30, 107-125.

Bíró P. (1991) A fogassüllő (Stizostedion lucioperca L.) populáció dinamikája és biológiai szerepe a Balatonban. Doktori értekezés. 216 p.

Bíró P. (1996) Dr. Sebestyén Olga limnológus (l891- l986). - Hidrológiai Közlöny 76, 257-262.

Bíró P. (1982) Growth, mortality, P/B-ratio and yield of ziege (Pelecus cultratus L.) in Lake Balaton. - Aquacultura Hungarica (Szarvas) 3, 181-200.

Bíró P. (1983) On the dynamics of fish populations in Lake Balaton. Roczniki Nauk Rolniczych seria H. 100z, 55-64.

Bíró P. (1984) A hazai hal- és halászatbiológia története az utóbbi 25 évben (1957-1982). Magyar Hidro-biológia [szerk.: Entz B.], pp. 163-187. Magyar Hidrológiai Társaság kiadv., Budapest.

Bíró P. (1984) Lake Balaton: A shallow Pannonian water in the Carpathian Basin. In: Ecosystems of the World 29, Lakes and Reservoirs [Ed. F.B.Taub], pp. 231-245. Elsevier Science Publishers bv, Amsterdam.

Bíró P. (1985) A dévérkeszeg növekedése a Balatonban. Halászat 31 [6], 183-186.

Bíró P. (1985) Dynamics of pike-perch, Stizostedion lucioperca (L.) in Lake Balaton. Internat. Revue der ges. Hydrobiol. (Berlin) 70, 471-490.

Bíró P. (1986) A Balaton "látott hala" a garda. - Halászat 32, 59-63.

Bíró P. (1988) A fogassüllő (Stizostedion lucioperca L.) populációk dinamikái a Balatonban. - 29. Georgikon Napok, Keszthely, 165-176.

Bíró P. (1989) Exploitation and management of fishery resources in Lake Balaton. - In: Salánki J., Herodek S.(eds). Conservation and Management of Lakes. Symp. Biol. Hung. 38, 473-484.

Bíró P. (1990) Population parameters and yield-per-recruit estimates for pikeperch (Stizostedion lucioperca L.) in Lake Balaton, Hungary. - In: Van Densen W.L.T., Steinmetz B., Hughes R.H. (eds) Management of Freshwater Fisheries, 248-261.

Bíró P. (1990) Population structure, growth, P/B-ratio and egg-production of bleak (Alburnus alburnus) in Lake Balaton. - Aquacultura Hungarica 6, 105-118.

Bíró P. (1991) Állomány-utánpótlás összefüggések a fogassüllőre (Stizostedion lucioperca L.) és a dévérkeszegre (Abramis brama L.) a Balatonban. - Halászat 84, 43-48.

Bíró P. (1991) Food resource partioning between bream (Abramis brama) and razor fish (Pelecus cultratus) in Lake Balaton (Hungary). - Verh. Internat. Verein Limnol. 24, 
2513-2516.

Bíró P. (1992) Általános halbiológia III. - Halászat 85, 6-8.

Bíró P. (1992) Általános halbiológia IV. - Halászat 85, 54-57.

Bíró P. (1992) Általános halbiológia V. - Halászat 85, 102-106.

Bíró P. (1992) Általános halbiológia VI. - Halászat 85, 149-153.

Bíró P. (1992) Die Geschichte des Aals (Anguilla anguilla) im Plattensee (Balaton). - Österreichs Fischerei 45, 197-207.

Bíró P. (1993) A Balaton halállományának változásai és jelenlegi helyzete. - Halászat 86, 22-24.

Bíró P. (1993) Általános halbiológia IX. - Halászat 86, 106-110.

Bíró P. (1993) Általános halbiológia VII. - Halászat 86, 17-19.

Bíró P. (1993) Általános halbiológia VIII. - Halászat 86, 59-62.

Bíró P. (1993) Általános halbiológia X. - Halászat 86, 153-158.

Bíró P. (1993) Management initiatives of fish stocks. - In: Salánki J., Istvánovics V. (eds) Limnological Bases of Lake Management. Proceeding of the ILEC/UNEP International Training Course, 98-113.

Bíró P. (1994) A Balaton halprodukciója - múlt, jelen és jövő. - Halászat 87, 180-186.

Bíró P. (1994) A Kis-Balaton halállományának változásai. - Hidrol. Értesítő, 29-34.

Bíró P. (1994) Általános halbiológia XI. Gondolatok egy cikksorozathoz. - Halászat 87, 4.
Bíró P. (1994) Management of fish stocks in lakes and reservoirs. - In: Salánki J., Bíró P. (eds) Limnological Bases of Lake Management. Proceeding of the ILEC/UNEP International Training Course, 14-29.

Bíró P. (1995) A Balaton halállománya és halpusztulások. - In: Hlavay J. (ed.) Környezetvédelmi problémák a VEAB régióban. Innopress Kft. Veszprém, 79-102.

Bíró P. (1995) A folyami géb (Neogobius fluviatilis Pallas) állományok dinamikája és táplálkozása a Balaton parti övében. - Halászat 87, 175-184.

Bíró P. (1995) A folyami géb (Neogobius fluviatilis Pallas) növekedése és tápláléka a Balaton parti övében. - In: Bíró P. (ed.) Biomonitorozás-biodiverzitás, XXXVII. Hidrobiológus Napok, Innopress Kft, 27-31.

Bíró P. (1995) Management of pond ecosystems and food webs. - In: Billard R., Gall G.A.E. (eds) The Carp. Aquaculture Elsevier, Amsterdam 129, 373-386.

Bíró P., Al-Jafery A.R., Sadek, S.E. (1988) On stunted growth of Barbus luteus Heckel in Diyala River, Iraq. - J. Biol. Sci. Res. (Baghdad) 19, 129-147.

Bíró P., G.M. Hughes (1985) Recovery and cardiac and ventilatory frequencies after sub-acute pesticide (ABOL-X) treatment in rainbow trout, Salmo gairdneri Richardson. Acta Biol. Hung. 36 [3-4], 269-279.

Bíró P., Muskó I.B. (1994) A küsz (Alburnus alburnus L.) populáció dinamikája és tápláléka a Balaton parti övében. - Halászat 87, 86-92.

Bíró P., Muskó I.B. (1995) Population dynamics and food of bleak (Alburnus alburnus L.) in the littoral zone of Lake Balaton. - Hydrobiologia 310, 139-149.

Bíró P., Paulovits G. (1994) Evolution of fish fauna in Kis-Balaton Water Reservoir. - Verh. Internat. Verein Limnol. 25, 2164-2168.

Bíró P., Paulovits G. (1995) Distribution and status of Umbra krameri (Walbaum 1972) in the drainage of Lake Balaton. - 1st Int. Workshop on Umbra krameri, Nat. Hist. Mus. 
Vienna, Austria 97B, 470-477.

Bíró P., Paulovits G., Ebesfalvi S. (1990) A Kis-Balaton védőrendszer és csatlakozó vízgyűjtő vizeiben a halállomány (különös figyelemmel a ritka és veszélyeztetett halfajokra) feltárása és a gazdasági hasznosítás lehetőségeinek megismerése. - In: Környezetgazdálkodási kutatások 5. A G-10 jelű OKKFT Program keretében végzett balatoni kutatások. TREND KFT Budapest, 152-184.

Bíró P., Sadek S.E., Paulovits G. (1991) The food of bream (Abramis brama L.) in two basins of Lake Balaton of different trophic status. - Hydrobiologia 209, 51-58.

Bíró P., Talling J.F. (eds.) (1990) Trophic Relationships in Inland Waters. - Developments in Hydrobiology 53, Kluwer Acad. Publ. Dordrecht, Boston, London, 340.

Bíró P., Vörös L. (1982) Relationships between phytoplankton and fish yields in Lake Balaton. - Hydrobiologia 97, 3-7.

Bíró P., Vörös L. (1988) Relationship between the yield of bream (Abramis brama L.), chlorophyll-a concentration and shore-length/water area ratio in Lake Balaton. - Aquacult. Fish. Management 19, 53-61.

Bíró P., Vörös L. (1990) Trophic relationships between primary producers and fish yields in Lake Balaton. - Hydrobiologia 191, 213-221.

Bíró P., Vörös L., Elek L. (1986) Összefüggés a dévérkeszeg (Abramis brama L.) hozama, az a-klorofill koncentráció és a parthossz/vízterület arány között a Balatonban. - 
Halászat 32, 90-94.

Bíró P.,Paulovits G,. Varanka I. (1996) A Kis-Balaton II. ütem ökológiai változásainak természetvédelmi célú monitorozása (l992-l995). 2. Kis-Balaton Ankét, PATE, Keszthely, (Összefoglaló értékelés a KBVR l99l-l995 közötti kutatási eredményeiről), 437-452.

Bíró, P. (1993) A Balaton halállományának változásai és jelenlegi helyzete. - Halászat 86, 22-24.

Bíró, P. (1996) Management of eutrophication of lakes to enhance fish production. - In: R. de Bernardi, Giussani (Eds) Biomanipulation in Lakes and Reservoirs Management. 
Guidelines of Lake Management Vol. 7, 81-96. ILEC/UNEP, Hanroku Type Ltd. Otsu, Japan

Borhidi A., Fernandez D.S., Vörös L. (1986) Hydrobotanical studies in the framework of Zapata Project. - Acta Bot. Hung. 32, 81-88.

Borovyagin V.L., Hernádi L., Salánki J. (1989) Mercury and cadmium induced structural alterations in the taste buds of the fish Alburnus alburnus. - Acta Biol. Hung. 40, 237-254.

Breukelaar A.W., Klein Breteler J.P.G., Lammens E.H.R.R., Tátrai I. (1993) Effect van bodemwoelende vis op de waterkwaliteit. - H2O 18, 502-507.

Breukelaar A.W., Lammens E.H.R.R., Klein Breteler J.G.P., Tátrai I. (1994a) Effects of benthivorous bream (Abramis brama L.) and carp on sediment resuspension and the 
concentrations of nutrients and chlorophyll-a. - Freshwater Biology 32, 113-121.

Breukelaar A.W., Lammens E.H.R.R., Klein Breteler J.P.G.,, Tátrai I. (1994b) Effects of benthivorous bream (Abramis brama) and carp (Cyprinus carpio) on resuspension. - Verh. Internat. Verein Limnol. 25, 2144-2147.

Brtek, J., L. Forró and J.E.Ponyi (1984) Contributions to the knowledge of the Branchiopoda (Crustacea) fauna of Mongolia.- Annls Hist.-nat. Mus. Natn. hung. 76, 91-99.

Callieri C., Amicucci E., Bertoni R., Vörös L. (1995) Influence of light quality on picoplankton phycobiliproteins in two lakes at different trophic levels. - ILEC Proceedings 2, 822-825.

Callieri, C., Amicucci, E., Bertoni, R., Vörös, L. (1996) Fluorometric characterization of two picocyanobacteria strains from lakes of different underwater light quality. - Int. Revue ges. Hydrobiol. 81, 12-23.

Carpenter D.O., Kemenes Gy., Elekes K., Leung M., Stefano G.B., S.-Rózsa K., Salánki J. (1995) Opioid peptides in the nervous system of Aplysia: A combined biochemical 
immunocytochemical, and electrophysiological study. - Cell.Mol.Neurobiol. 15, 229-246.

Chudakova I.V., Aizenstadt T.B., S.-Rózsa K. (1986) Effect of benserazid and allatectomy of the development and structure of ovariole in the house cricket, Acheta domestica L. - Acta Biol. Hung. 37, 169-184.

Csoknya M., Lengvári I., Hiripi L., Elekes K, Vincze J., Szelier M., Hámori J. (1993) Serotonin content during regeneration of nervous system in earthworm (Lumbricus terrestris L., Oligochatea). - Acta Biol. Szeged 39, 39-49.

Dadalian S.S., Kiss T., Azatian K.V., Ayrapetyan S.N., Salánki J. (1988) Effect of low concentration of GABA on the ACh sensitivity of snail neurons. - In: Salánki J., S.-Rózsa K. (eds) Neurobiology of Invertebrates. Modulators and Receptors, 643-653.

Dauba F., Bíró P. (1992) Growth of bream, Abramis brama L., in two outside basins of different trophic state of Lake Balaton. - Int. Revue ges. Hydrobiol. 77, 225-235.

Denizot J.-P., Clausse S., Elekes K., Geffard M., Grant K., Libouban S., Ravaille M., Szabó T. (1987) Immunocytochemical demonstration of GABA- and serotoninergic endings at the level of the second order neurons of the electrosensory pathway in mormyrid fish. - Cell Tissue Res. 249, 301-309.

Descy J.-P., Reynolds C.S., Padisák J. (eds) (1994) Phytoplankton in Turbid Environments: Rivers and Shallow Lakes. - Developments in Hydrobiology 100, Kluwer Acad. Publ. Dordrecht, Boston, London, 214.

Dokulil M., Padisák J. (1993) Langfristige (1968-1990) und jahreszeitliche Dynamik der planktischen Diatomeen im Neusiedlersee. - BFB-Bericht 79, 5-11.

Dokulil M., Padisák J. (1994) Long-term compositional response of phytoplankton in a shallow, turbid environment, Neusiedlersee, Austria/Hungary. - Hydrobiologia 275-276, 125-137.

Downer R.G.H., Hiripi L. & Juhos Sz (1993) Characterization of the tyraminergic system in the central nervous system of the locust, Locusta migratoria migratorioides. - 
Neurochemical Research 18, 1245-1250.

Downer R.G.H., Hiripi L. (1992) 3H-imipramine binding in membrane preparations from brains of insects (Periplaneta americana, Locusta migratoria) and mollusc (Helix pomatia). - Comp.Biochem.Physiol.103C, 111-114.

Downer R.G.H., Hiripi L. (1993) Biogenic amines in insects. - In: Borkovec A.B., Loeb M.J. (eds) Insect Neurochemistry and Neurophysiology, 127-134.

Drits A.V., Semenova T.N., G.-Tóth L. (1991) Feeding of Euphasia superba Dana in the region of South Shetland Islands. - In: “Arctowski ‘85”, First Polish-Soviet Antarctic 
Symposium, Division of Biological Sciences, Polish Academy of Sciences, Warsawa 2, 97-102.

Dyakonova T.L., S.-Rózsa K. (1986) The action of FMRFamide on electrical and plastic characteristics in identified neurons of Helix pomatia. - J. V.N.D. 36, 751-759.

Dyakonova T.L., Vehovszky Á., S.-Rózsa K. (1988) Helix neurons involved in rhythmic movement of the pneumostome. - Neurofiziologia 20, 509-517.

Elekes K. (1991) Does serotonin play a general modulatory role in the nervous system of Helix? An immunocytochemical approach. - In: Kits K.S., Boer H.H., Joosse J. (eds) 
Molluscan Neurobiology. North Holland Publishing Company, Amsterdam, 243-247.

Elekes K. (1991) Serotonin-immunoreactive varicosities in the cell body layer and neural sheath of the snail, Helix pomatia, ganglia. An electron microscopic immunocytochemical study. - Neuroscience 42, 583-591.

Elekes K. (1992) Neurotransmitters in the gastropod CNS: comparative immunocytochemistry. - Acta Biol. Hung. 43, 213-220.

Elekes K., Eckert, M., Rapus J. (1993) Small sets of putative interneurons are octopamine-immunoreactive in the central nervous system of the pond snail, Lymnaea stagnalis. - Brain Res. 608, 191-197.

Elekes K., Florey E., Cahill M.A. (1988) Morphology and central synaptic connections of the efferent neurons innervating the crayfish hindgut. - Cell Tissue Res. 254, 369-379.

Elekes K., Florey E., Cahill M.A., Hoeger U., Geffard M. (l988) Morphology, synaptic connections and neurotransmitters of the efferent neurons of the crayfish hindgut. - In: Salánki J., S.-Rózsa K. (eds) Neurobiology of invertebrates. Transmitters, modulators and receptors. Akadémiai Kiadó, Budapest, 129-146.

Elekes K., Florey, E. (1987) Immunocytochemical evidence for the GABAergic innervation of the stretch receptor neurons in crayfish. - Neuroscience 22, 1111-1122

Elekes K., Florey, E. (1987) New types of of synaptic connections in the crayfish stretch receptor organs: an electron microscopic study. - J. Neurocytology 16, 613-626.

Elekes K., Hernádi L., E.J. Muren, D.R. Nässel (1994) Peptidergic neurons in the snail Helix pomatia: Distribution of neurons in the central and peripheral nervous system that react with an antibody raised to an insect myotropic neuropeptide, leucokinin I. - J. Comp. Neurology 341, 257-272.

Elekes K., Hernádi L., Kemenes Gy. (1988) Serotonin immunoreactive neurons in the CNS of Helix and Lymnaea. - In: Salánki J., S-Rózsa K. (eds) Neurobiology of invertebrates. Akadémiai Kiadó Budapest, Symp.Biol.Hung. 36, 703-711

Elekes K., Hernádi L., Kiss T., Muneoka Y., Nässel D.R. (1995) Tachykinin and leucokinin related peptides in the molluscan nervous system. - Acta Biol. Hung. 46, 281-294

Elekes K., Hustert R., Geffard M. (1987) Serotonin-immuno-reactive and dopamine immunoreactive neurons in the terminal ganglion of the cricket, Acheta domestica. Light- and electron microscopic immunocytochemistry. - Cell Tissue Res. 250, 167-180.

Elekes K., Hustert, R. (1988) The efferent innervation of the genital chamber by an identified serotonergic neuron in the female cricket Acheta domestica. - Cell Tissue Res. 252, 449-457.

Elekes K., Kemenes Gy., Hiripi L., Geffard M., Benjamin P.R. (1991): Dopamine-immunocreative neurons in the central nervous system of the pond snail Lymnaea stagnalis. - J. Comp. Neurology 307, 214-224.

Elekes K., Nässel, D.R. (1990) Distribution of FMRFamide-like immunoreactive neurons in the central nervous system of the snail Helix pomatia. - Cell Tissue Res. 262, 177-190.

Elekes K., Nässel, D.R. (1994) Tachykinin-related neuropeptides in the central nervous system of the snail, Helix pomatia. An immunocytochemical study. - Brain Res. 661, 
223-236.

Elekes K., S.-Rózsa K. (1984) Synaptic organization of multifunctional interneuron in the central nervous system of Helix pomatia L. - Cell Tissue Res. 236, 677-683.

Elekes K., S.-Rózsa K. Vehovszky Á., Hernádi L., Salánki J. (1985) Nerve cells and synaptic connections in the intestinal erve of the snail, Helix pomatia L. - Cell Tissue Res. 239, 611-620.

Elekes K., Stefano G.B., Carpenter D.O. (1993) Enkephalin-like immunoreactive neurons in the central nervous system of Gastropods (Helix pomatia, Lymnaea stagnalis, Aplysia 
californica) a comparative immunocytochemical study. - Cell Tissue Res. 272, 329-341.

Elekes K., Ude J. (1993) An immunogold electron microscopic analysis of FMRFamide-like immunoreactive neurons in the CNS of Helix pomatia: ultrastructure and synaptic 
connections. - J. Neurocytology 22, 1-13.

Elekes K., Ude J. (1994) Peripheral connections of FMRFamide-like immunoreactive neurons in the snail, Helix pomatia: an immunogold electron microscopic study. - J. 
Neurocytology 23, 758-769.

Elekes K., Vehovszky Á., Salánki J. (1983) Ultrastructure of synaptic connections of a bimodal pacemaker giant neuron in the central nervous system of Helix pomatia L. - 
Neuroscience 8, 617-629.

Fejtl M., Győri J., Carpenter D.O. (1994) Hg2+ increases the open probability of carbachol-activated Cl-channels in Aplysia neurons. - Neuroreport 17, 302-305.

Fejtl M., Győri J., Carpenter D.O. (1994) Mercuric Chloride modulates single-channel properties of carbachol-activated Cl-channels in cultured neurones of Aplysia californica. - Cellular Mol. Neurobiol, 14, 665-674.

Fernandez D.S.M., V.-Balogh K., .Salánki J. (1989) Heavy metals in organisms of the estuarine area surrounding the mouth of the Saramaguacán River, Cuba. - In: Salánki J., Herodek S. (eds) Conservation and Management of Lakes. Symp. Biol. Hung. 38, 273-280.

Frankiewicz P., Zalewski M., Bíró P., Tátrai I., Przybylski M. (1991) The food of fish from streams of the northern part of the catchment area of Lake Balaton (Hungary). - Acta Hydrobiol. (Kraków) 33, 149-160.

Fujisawa Y., Muneoka Y., Takahashi T., Takao T., Shimonishi Y., Kubota I., Ikeda T., Minakata H., Nomoto K., Kiss T., Hiripi L. (1993) An invertebrate-type tachykinin isolated from the freshwater bivalve mollusc, Anodonta cygnea. - In: Okada Y. (ed.) Peptide Chemistry, 161-164.