+   Vári Ágnes - tudományos segédmunkatárs


Vári Ágnes MSc, 
tudományos segédmunkatárs
Intézet "A" épület, 104 labor
tel: +36 87 448 244, 119 mellék
fax: +36 87 448 006
vari.agnesemail_cim

Önéletrajz
Kutatási terület
Tanulmányutak, ösztöndíjak és pályázatok
Közlemények
Konferenciák


  Önéletrajz
SZEMÉLYI ADATOK
születés ideje, helye:

1980. február 08., Budapest

állampolgárság:

Magyar

családi állapot:

férjezett

nyelvismeret:

Német: második anyanyelv
Angol: Certificate of Proficiency in English (Cambridge Institute)
Francia, Spanyol: alapszint

KÉPZÉS, MUNKAHELY
1990-1999

gimnázium, érettségi, München

2000-2002

Technische Universität München, biológus szak, alapképzés

2002/2003

ELTE vendéghallgató

1989-1991

Technische Universität München, biológus szak, ökológia szakirány: diploma

2006 -tól

MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Makrofita Kutatócsoport, Tihany, tudományos segédmunkatárs

2007-2010

ELTE Biológia Doktori Iskola, Elméleti Biológia és Ökológia Program


  Kutatási terület
2006-2007

A hínáros békaszőlő (Potamogeton perfoliatus) morfológiája a Balatonban, környezeti hatások befolyása

2007-től

A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer Major-tavának hínártérképezése
Hínárfajok kolonizációs-képességének kisérletes vizsgálata
A hínáros békaszőlő (Potamogeton perfoliatus) klonális struktúrája és gyökérzetének fejlettsége a Balatonban
A balatoni hínárfajok terjedésének és szaporodásának mechanizmusai

2009-től

Balatoni hínárfajok magról történő szaporodása, kísérletes csíráztatása

2010

Epifiton szezonális mennyiségi felmérése a Kis-Balatonban (Major-tó) mesterséges szubsztrátumok segítségével
Szub- és emerz vízinövényzet hiperspektrális távérzékelési adatok kiértékeléséhez földi referenciaadatok gyűjtése


  Tanulmányutak, ösztöndíjak és pályázatok
2002-2003

Magyar Ösztöndíjbizottság tanulmányi ösztöndíja (A. típusú állami ösztöndíj külföldi pályázók részére, 10 hónap) - ELTE, Budapest.

2004

Növényökológiai tanulmányút Münchentől a Garda-tóig az Alpokon keresztül

2005

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) ösztöndíja diplomamunkák külföldi elkészítésére (5 hónap) - ELTE, Budapest.

2007

Tanulmányút délnémet tavakon, Konstanz, Iffeldorf

2009

Hidroakusztikai módszerek alkalmazása makrofita állományok felmérésére. Cseh Akadémia Hidrobiológiai Intézete, Ceske Budejovice
Délnémet vizek makrofitái - Fajösszetétel a vizek ökológiai tulajdonságai alapján. Tanulmányút a Hohenheimi Egyetem (Kohler prof.) szervezésében

2010

International School of Conservation Biology, nyári egyetem, Rovinj


  Közlemények

Vári, Á. & Szövényi, G. (2007): Populationsentwicklung und Mobilität von Poecilimon brunneri Frivaldszky, 1867 im Gödöllőer Hügelland in Ungarn. Articulata 22 (1): 17-31.

Vári, Á. & Szövényi, G. (2007): A Poecilimon brunneri Frivaldszky, 1867 élőhelyigényei és magyarországi előfordulása. Opuscula Zoologica 36: 97-102.

Vári, Á. & Tóth, V. (2008): A Potamogeton perfoliatus L. morfológiájának összehasonlító vizsgálata a Balaton északi és déli partján. Hidrológiai Közlöny 6: 231-233.

Boros, G., Tátrai, I., György, Á.I., Vári, Á. & Nagy, S. A. (2009): Changes in internal phosphorus loading and fish population as possible causes of water quality decline in a shallow, biomanipulated lake. International Review of Hydrobiology 94 (3): 326-337.

Vári, Á. & Tóth, V. (2009): Der Einfluss verschiedener Umweltgradienten im Plattensee auf die Morphologie von Potamogeton perfoliatus L. Deutsche Gesellschaft für Limnologie (DGL) - Erweiterte Zusammenfassungen der Jahrestagung 2008 (Konstanz): 205-209.

Vári, Á., Tóth, V. & Csontos P. (2010): Comparing the morphology of Potamogeton perfoliatus L. along environmental gradients in Lake Balaton. Annales de Limnologie - International Journal of Limnology 46 (2): 111-119.


  Konferenciák

Vári, Á & Szövényi, G. (2006): Assessing the situation of the only Central European population of Poecilimon brunneri Frivaldszky, 1867 (Orthoptera: Phaneropteridae) in Hungary. In: 1st European Congress of Conservation Biology. 2006. augusztus 22-26., Eger, Book of Abstracts, 168.

Vári, Á. & Szövényi, G. (2006): A Poecilimon brunneri Frivaldszky, 1867 pókszöcske magyarországi élőhelye és mozgásképessége. In: Szentesi Á., Szövényi G. & Török J. (eds.): 7. Magyar Ökológus Kongresszus. 2006. szeptember 4-6., Budapest, Előadások és poszterek összefoglalói, 220.

Vári, Á. & Tóth, V. (2007): A Potamogeton perfoliatus L. morfológiájának összehasonlító vizsgálata a Balaton északi és déli partján. In: IL. Hidrobiológus Napok. 2007. október 3-5., Tihany.

Vári, Á. & Tóth, V. (2008): Vergleichende Morphologie von Potamogeton perfoliatus L. am Süd- bzw. Nordufer des Plattensees in Ungarn. In: Abstractband DGL/SIL-Jahrestagung 2008. 2008. szeptember 22-26, Konstanz, 152. o.

Vári, Á. & Tóth, V. (2008): A hínáros békaszőlő (Potamogeton perfoliatus) klonális szerkezete. In: L. Hidrobiológus Napok. 2008. október 1-3., Tihany, 46. o.

Vári, Á. & Tóth, V. (2009): Clonal architecture of the submerged macrophyte Potamogeton perfoliatus in Lake Balaton, Hungary. In: 9th Clonal Plant Symposium. 2009. július 1-4., Leuven, Book of abstracts, 48. o.

Vári, Á. & Tóth, V. (2009): Hínárok térbeli terjedése klonális növekedéssel és fragmentálódással. 8. Magyar Ökolgógus Kongresszus. 2009. augusztus 26-28, Szeged, Előadások és poszterek összefoglalói, 231.o.

Vári, Á. , Oláh E. & Tóth, V. (2009): Hínárfajok kolonizációs stratégiái a Balatonban. In: LI. Hidrobiológus Napok. 2009. szeptember 30- október 2., Tihany, 19. o.

Lőkkös A., Fábics A., Kondorosy E., Ferincz Á., Vári Á. & Rozner Gy. (2009): A Balatoni hínárbogár (Macroplea mutica ssp. balatonica Székessy, 1941) elterjedésének vizsgálata. In: LI. Hidrobiológus Napok. 2009. szeptember 30- október 2., Tihany, 31. o.

Vári Á. & Tóth, V. (2010): Strategies of submerged macrophytes for colonising gaps in Lake Balaton. In: The Role of Littoral Processes in Lake Ecology. 2010. január 29-31., Hegne (Konstanz), 45. o.