+   V.-Balogh Katalin - tudományos főmunkatárs


V.-Balogh Katalin PhD,
tudományos főmunkatárs
Intézet "A" épület 108-as szoba
tel: 87 448 244, 121 mellék
fax: 87 448 006
v-balogh.katalinemail_cim

Önéletrajz
Kutatási terület
Kutatói munka rövid leírása
Válogatott közlemények

Főbb kutatási pályázatok
Külföldi utak


  Önéletrajz
Munkahely, beosztás:

Magyar Tudományos Akadémi Balatoni Limnológiai Kutaóintézet, Tihany,

1991 - jelenleg-

tudományos főmunkatárs,

1982 -

tudományos munkatárs,

1980 -

tudományos segédmunkatárs,

1977 -

tudományos ügyintéző,

Nagy Lajos Gimnázium, Pécs,

1969 -

biológia, kémia tanár.
 

Tanulmányok, minősítés:
1989 -

biológia tudomány kandidátusa (Ph.D)

1982 -

egyetemi Dr.

1968 -

egyetemi diploma József Attila Tudományegyetem, Szeged, Természettudományi Kar, biológia - kémia szak.
 

Tudományos társasági tagság:

Nemzetközi Huminanyag Társaság (IHSS)

Magyar Biológiai Társaság, Magyar Hidrológiai Társaság
 

Közlemények:

92 publikáció, 101 előadás

to the top

  Kutatási terület

limnológia, nehézfémek, oldott szervesanyagok, huminanyagok, fotokémiai bomlás, mikrobiális bontás

to the top

  Kutatói munka rövid leírása

1977-1989. Állatok nehézfémakkumulációja a Balatonban és vízgyűjtőterületén. 1990-1992. Bakterioplankton produkció a Balatonban és a Duna folyóban.

1993 - jelenleg. Vízi huminanyagok ökológiai szerepe a Balatonban.

Balatoni állatok (kagylók, árvaszúnyog lárvák, zooplankton, halak) nehézfémkoncentrációjának (Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Cd, Hg, Pb) mérése atomabszorpciós spektrofotometriával. A bioakkumulációt befolyásoló tényezők (antropogén szennyezés, táplálék szennyezettség, méret, testtömeg, glochidium hordozás stb.) hatásának vizsgálata. A nehézfémek felvételének és leadásának vizsgálata kagylók különböző szerveiben laboratóriumi kísérletekben. Balatoni befolyók szennyezettségének vizsgálata kagyló transzplantációs terepkísérletekkel. A nehézfémek koncentrációjának mérése balatoni üledékben.

A bakterioplankton produkciójának mérése [metil-3H]timidin beépítéses módszerrel anyagforgalmi szerepük becslése céljából.

A vízi huminanyagok vizsgálata a Balatonban a Zala folyó -a tó legnagyobb befolyója- torkolati szakaszán létrehozott Kis-Balaton alsó tározó elárasztását követően kezdődött. A Kis-Balatonban huminanyagok nagy mennyiségben képződnek és oldódnak ki az elárasztott talajból, koncentrációjuk a Kis-Balaton területén a folyásirányban általában nő, majd bejutnak a tó Keszthelyi-medencéjébe. Az oldott szervesanyagok frakcionálása szűréssel a huminanyagok (fulvosavak és huminsavak) izolálása XAD módszerrel történik. A huminanyagok jellemzése (szín, fluoreszcencia, szerves szén koncentráció, stabil szén és stabil nitrogén izotóp arányok, molekuleméret frakciók) különböző analitikai módszerekkel történik, spektrofotométer, fluoreszcens spektrofotométer, TOC analizátor, izotóp arány tömeg spektrométer, ultraszűrő apparátus használatával. A huminanyagok hozzájárulásának becslése az összes oldott szerves szén 'pool'-hoz. A huminanyagok vízalatti fényklímára gyakorolt hatásának vizsgálata. A DOM fotokémiai (UV-B, UV-A és UV-közeli látható) bomlási folyamatának vizsgálata. Meteorológiai és hidrológiai változások hatásának vizsgálata a Balaton huminanyag terhelésére és azok ökológiai szerepére a Balatonban.

to the top

  Válogatott közlemények

V.-BALOGH, K. & J. SALÁNKI (1984) The dynamics of mercury and cadmium uptake into different organs of Anodonta cygnea L. Water Res. 18: 1381-1387.

V.-BALOGH, K. (1988) Comparison of mussels and crustacean plankton to monitor heavy metal pollution. Water, Air, and Soil Pollution 37: 281-292.

V.-BALOGH, K. (1988) Heavy metal pollution from a point source demonstrated by mussel (Unio pictorum L.) at Lake Balaton, Hungary. Bull. Environm. Contam. Toxicol. 41: 910-914.

PRÉSING, M., K. V.-BALOGH & J. SALÁNKI (1993) Cadmium uptake and depuration in different organs of Lymnaea stagnalis L. and the effect of cadmium on the natural zinc level. Arch. Environ. Contam. Toxicol .24: 28-34

V.-BALOGH, K. & Z. MASTALA (1994) The influence of size and glochidia bearing upon the heavy metal accumulation in gills of Anodonta piscinalis (Nilss.). Chemosphere 28: 1539-1550.

V.-BALOGH, K., A. BOTHÁR, K.T KISS. & L. VÖRÖS (1994) Bacterio-, phyto- and zooplankton of the River Danube (Hungary). Verh. Internat. Verein. Limnol. 25: 1692-1694.

KATALIN V.-BALOGH (1995) Zooplankton for monitoring heavy metal pollution. In: Pollution and Biomonitoring (Ed. by B.C. RANA), Tata McGeaw-Hill Publishing Company Limited New Delhi 302-324.

VÍGH, P., Z. MASTALA & K. V.-BALOGH (1996) Comparison of heavy metal concentration of grass carp (Ctenopharyngodon idella Cuv. et Val.) in a shallow eutrophic lake and a fish pond (possible effects of food contamination). Chemosphere 32: 691-701. 

V.-BALOGH, K. & VÖRÖS, L. (1997) High bacterial production in hypertophic shallow reservoirs rich in humic substances. Hydrobiologia 342/343: 63-70.

V.-BALOGH, K., M. PRÉSING, L. HIRIPI & L. VÖRÖS (1988) Stable carbon and nitrogen ratios of dissolved humic substances in a shallow reservoir covered by macrophytes. Internat. Rev. Hydrobiol. 83: (Spec. Issue) 203-206.

V.-BALOGH, K., M. BOKROS, N. TÓTH & L. VÖRÖS (2000) Characterization of dissolved humic substances in a large shallow lake (Lake Balaton, Hungary). In: Entering the Third Millenium with a common approach to Humic Substances and Organic Matter in Water, Soil and Sediments. 10th International Meeting of the International Humic Substances Society (IHSS 10) 24-28 July 2000 Toulouse (France) Proceedings 2: 831-834.

VÖRÖS, L. A. KOVÁCS, É. BORGULYA & K. V.-BALOGH (2000) Effect of ultraviolet radiation on unicellular algae in presence of humic substances. In: Entering the Third Millenium with a common approach to Humic Substances and Organic Matter in Water, Soil and Sediments. 10th International Meeting of the International Humic Substances Society (IHSS 10) 24-28 July 2000 Toulouse (France) Proceedings 2: 883-887.

V.-BALOGH, K., E. KONCZ & L. VÖRÖS (2000) An empirical model describing the contribution of colour, algae and particles to the light climate of shallow lakes. Verh. Internat. Verein. Limnol. 27. 2678-2681.

V.-BALOGH K. & L. VÖRÖS (2001) Wetlands on the watershed of Lake Balaton and their impact on water quality. BIWAKO 2001. 9th International Conference on the Conservation and Management of Lakes. Conference Proceedings. Session 5. 5B-P06, 197-200.

V.-BALOGH, K., L. VÖRÖS, N. TÓTH & M. BOKROS (2003) Changes of organic matter quality along the longitudinal axis of a large shallow lake (Lake Balaton). Hydrobiologia. 506, 67-74.

to the top

  Főbb kutatásai pályázatok
2003-

"Meteorológiai és hidrológiai változások hatása az oldott szerves(humin)anyagok vízminőség alakító szerepére a Balatonban" Miniszterelnöki Hivatal

2000-2002

"A huminanyagok vízminőségre gyakorolt hatásának kutatása" Miniszterelnöki Hivatal

2002-1999

"Oldott huminanyagok képződési és lebomlási folyamatai a Balaton - Kis-Balaton vízrendszerben" OTKA T 030302

1999-1995

"A huminanyagok ökológiai szerepe a Balatonban" OTKA T 016304

to the top

  Külföldi utak

Részvétel 17 nemzetközi konferencián

to the top