+   Tóth R. Viktor - tudományos munkatárs


Tóth R. Viktor,  MSc, Ph.D.
tudományos munkatárs
Intézet "A" épület, 104 labor
tel: +36 87 448244,119-s mellék
fax: +36 87 448006
toth.viktoremail_cim
személyes honlap

Önéletrajz
Kutatási terület
Kutatói munka rövid leírása
Válogatott közlemények

Külföldi utak


  Önéletrajz
Tanulmányok
1994 -

Kossuth Lajos Tudomány Egyetem, Debrecen, biológus-biotechnológus. Diplomadolgozat címe: "Ozmotikus és ionos stressz hatása a növények C asszimilációjára."

2001 -

Kossuth Lajos Tudomány Egyetem, Debrecen, Ph.D. ökofiziológiában. DOlgozat témája: "A vízhiány és a nitrogénhiány hatása a kukorica (Zea mays L.) levélnövekedésére és fotoszintézis aktivitására"

Munkahelyek
1998 - jelenleg

Magayr Tudományos Akadémia, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet
1998 - 2000 - tudományos segédmunkatárs
2000 - jelen - tudományos munkatárs


  Kutatási terület

Hínarak elterjedésének limitáló tényezői: fotoszintézis légzés, abiotikus limitáció, zonáció.

Nád (Phragmites australis) elterjedése a Balatonban: limitáló faktorok, szénhidrát metabolizmus, konvektív ventilláció, genetika, GIS.


  Kutatói munka rövid leírása

14C és O2 módszerekkel mérjük a Balaton legelterjedtebb hínárfajok [Potamogeton perfoliatus, Myriophyllum spicatum, Ceratophyllum demersum és Najas marina] fotoszintézisének fény-, hőmérsékletfüggését, hasonló körülmények között ugyanezen növényeknek mérjük a légzésintenzitását. Ezzel megállapítjuk az adott növény, vagy szövetdarab kompenzációs pontját és azt összevetjük az adott hínarak megfigyelt mélységi elterjedéssel.

A Balaton vizének függélymenti fénykioltási együtthatójára rendelkezésre álló korábbi és aktuális adatok alapján modellezzük a tó fényklímájának változását és a hínarak viselkedését ebben a környezetben.

A Balaton nagy és fontos makrofitonja a nád (Phragmites australis L.). 2000 óta a vizsgálataimat kiterjesztettem a nádasok ökofiziológiájára. A tó több helyén vizsgálom a nádasok üledékének kémiai összetételét, a nádrizómák szénhidráttartalmát (oldható, keményítő, TNC), P, C és N tartalmát. Tanulmányozom a nádak konvekciós gázáramlási paramétereit és ezek összefüggését a nádas állapotával, továbbá a részparaméterek közötti kapcsolatot.

Az elkövetkező években belemélyedek a távérzékelés által nyújtott lehetőségekbe, továbbá a vizsgálom a nádak fotorendszereinek állapotát termoluminiszcens és klorofill-fluoreszcens módszerekkel. Tervbe van véve a nád genetikai diverzitásának elemzése.


  Válogatott közlemények

Tóth V., Palmer S.J., Mészáros I., Veres Sz (2002). Spatial distribution of growth vectors and net deposition rates in the ellongation zone of maize plants under conditions of nitrogen deprivation. Biologia Plantarum. 45(2): 241-247.

Tóth V., Mészáros I., Veres Sz., Nagy J. (2002). The effect of available nitrogen on dissipation of excess light via xanthophyll cycle in maize. J. Plant Physiol. 159: 627-634.


  Külföldi utak

Lancaster University, IEBS, 1995-1996