+   Takács Péter - tudományos munkatárs


Takács Péter,  MSc, PhD
tudományos munkatárs
Intézet "C" épület , 205 szoba
tel: 87 448 244, 132 mellék
fax: 87 448 006
takacs.peteremail_cim

Önéletrajz
Kutatási terület
Díjak, ösztöndíjak, kutatási támogatások
Közlemények
Előadások


  Önéletrajz
Születetési hely:

Mezőkövesd

Született:

1977. május 23.

Képzés:
2007:

Ph.D. (Környezettudományok, hidrobiológia) Debreceni Egyetem

2002–2005:

Debreceni Egyetem, Hidrobiológia Tanszék, PhD ösztöndíj (Környezettudományi Doktori Iskola, Hidrobiológia Program)

2002:

Elektromos halászgép kezelői képzés

2001–2003:

Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum, halászati szakmérnök képzés (posztgraduális)

1995–2001:

Debreceni Egyetem, biológus/ökológus képzés

1991–1995:

Szent László Gimnázium, Mezőkövesd, gimnáziumi érettségi

Munkahelyek:
2005– :

Magyar Tudományos Akadémia Balatoni Limnológiai Kutatóintézet

Oktatási tevékenység:
2006– :

Ichthyologia (speciálkollégium) (Janus Pannonius Tudomány Egyetem)

2004:

Hidrozoológia (gyakorlat) (Nyíregyházi Főiskola)

2004–2005:

Biomonitorozás (gyakorlat) (Debreceni Egyetem)

2003:

A tiszai halászat (speciálkollégium) (Debreceni Egyetem)

2002–2005:

Populációökológia (gyakorlat) (Debreceni Egyetem)

2002–2005:

Taxonómia (gyakorlat) (Debreceni Egyetem)

2002–2005:

Állatrendszertan (gyakorlat) (Debreceni Egyetem)

2002–2005:

Általános ökológia (gyakorlat) (Debreceni Egyetem)


  Kutatási terület

Dombsági és síkvidéki kisvízfolyások halállományainak vizsgálata.

Kisvízfolyások halállományaiban humán hatásokra bekövetkező változások vizsgálata.

Őshonos és invázív halfajok morfometriai és genetikai vizsgálata.


  Díjak, ösztöndíjak, kutatási támogatások
2008:

„Legjobb Fiatal Előadó” díja (L. Hidrobiológus Napok Tihany 2008 október 1–3.)

2007:

Apponyi Albert – Mecenatúra pályázat (külföldi konferencia részvétel támogatása)

2007:

OTKA kutatási támogatás, résztvevő [témacím: Hal és makrogerinctelen együttesek sokfélesége a Balaton vízgyűjtő kisvízfolyásaiban – egy hosszú távú monitorozó rendszer alapozása (OTKA K69033)]

2006:

Young Researcher Award of The Visegrad Group Academies (Structural and Evolutionary Biology)

2006:

"Juhász-Nagy Pál" Fiatal kutatók előadói pályázata (1. helyezés)

2004:

Fiatal kutató kongresszusi részvételének támogatása (ÉKKÖ, Debrecen)

2003–2005:

NKFP kutatási támogatás, résztvevő [témacím: A Tisza és a Felső-Tisza-vidék hidroökológiája (NKFP-3B/0019/2002)]

2002–2005:

PhD ösztöndíj, Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, Környezettudományi Iskola, Hidrobiológia Program

2002:

"Kiemelkedő diplomamunkáért díj" Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

2001:

XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Budapest, (Hidrobiologia szekció 2. helyezés, a Környezetvédelmi Miniszter különdíja)

2001:

Socrates-Erasmus ösztöndíj, Universiade de Coimbra, Portugália

2000:

VII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia, Debrecen, (Hidroökológiai szekció különdíj)

2000:

Debreceni Egyetem TTK, Nyári Ösztöndíj