+   Somogyi Boglárka - tudományos munkatárs


Somogyi Boglárka,  PhD
tudományos munkatárs
Intézet "A" épület, 008/B szoba
tel: 87 448 244, 129 mellék
fax: 87 448 006
somogyi.boglarkaemail_cim

Önéletrajz
Kutatási témák
Tudománymetria
Bírálatok
Konferencia szervezés
Külföldi tanulmányutak, konferenciák
Témavezetés
Díjak
Tudományos társasági tagság


  Önéletrajz
Születetési hely:

Budapest

Született:

1980. augusztus 23.

Nemzetiség:

magyar

Nyelvtudás:

Angol középfokú „C” típusú nyelvvizsga
Francia középfokú „C” típusú nyelvvizsga

Tanulmányok:
2005-2010:

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
Biológia Doktori Iskola (PhD fokozat: 2011)

1998-2003:

Szegedi Tudományegyetem, Szeged
Biológus szak (Okleveles biológus: 2003)
Fő tárgyak: Növénytan, Mikrobiológia

1994-1998:

Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd
Biológia tagozat

Doktori munka:

Pikoeukarióta algák jelentősége sekély tavakban: téli dominancia és taxonómiai unikalitás.
Témavezető: Vörös Lajos, DSc
Ökológiai Kutatóközpont, MTA
Balatoni Limnológiai Intézet

Szakmai tapasztalat:
     Mikroszkópi technikák használata:

Fluoreszcens mikroszkóp (autofluoreszcencia, fluorokrómok alkalmazása)
Fordított planktonmikroszkóp
Differenciál interferencia kontraszt technika,
Fáziskontraszt technika

     Molekuláris biológiai technikák alkalmazása:

DNS kivonás
Polimeráz Láncreakció (PCR)
Restrikciós Fragment Hossz Polimorfizmus (RFLP)
Fluorszcens in szitu hibridizáció (FISH)

     Radioaktív izotópok felhasználása algák és baktériumok aktivitásának
     mérésére.

Munkatapasztalat:
2011 –

Ökológiai Kutatóközpont, MTA, Balatoni Limnológiai Intézet (MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet)

2004 –

MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet
Tudományos segédmunkatárs

Kutatómunka:
limnológia, fitoplankton, pikofitoplankton

Fotoautotróf és heterotróf mikroorganizmusok dinamikájának és kapcsolatrendszerének vizsgálata természetes vizekben. Baktériumok, színtelen heterotróf ostorosok és algák fluoreszcens mikroszkópi vizsgálata. Algatörzsek izolálása, tenyésztése és azonosítása molekuláris módszerekkel. Az izolált algatörzsek ökofiziológiai vizsgálata.


  Kutatási témák:

„Environmental quality and pressures assessment across Europe: the LTER network as an integrated and shared system for ecosystem monitoring” (Life Environment Project LIFE08 ENV/IT/000339; Konzorciumvezető: CNR Italy, Feladatfelelős: Vörös Lajos)
Részvétel: 2010- (2014)

„A veszélyeztetett biodiverzitás megőrzése a Pannon ökorégióban: az ökológiai, morfológiai és genetikai diverzitás értékelése szentély jellegu és emberi tájhasználatnak kitett élőhelykomplexekben.” (OTKA CNK 801400, Konzorciumvezető: Bíró Péter)
Részvétel: 2010- (2013)

„Vízbiológiai Digitális Holografikus Mikroszkóp (DHM), mint korai környezeti vészjelzőrendszer.2 (1981822A NKTH, Konzorciumvezető: Nagy Tamás, Feladatfelelős: Vörös Lajos)
Részvétel: 2009- (2012)

„Az eukarióta mikroorganizmusok diverzitása és jelentősége sekély tavakban különös tekintettel a téli körülményekre” (OTKA K73369, Témavezető: Vörös Lajos)
Részvétel: 2008- (2012)

„Az ultraibolya sugárzás szerepe tavak oldott szervesanyagainak transzformációjában és degradációjában.” (OTKA K63296, Témavezető: V.-Balogh Katalin)
Részvétel: 2008- 2010

„Vízszint változásának hatása a Balaton ökológiai állapotára.” (NKFP 3B022_04 BALÖKO Konzorciumvezető: Herodek Sándor, Feladatfelelős - 15. feladat: Vörös Lajos; Feladatfelelős - 18. feladat: V.-Balogh Katalin)
Részvétel: 2005-2007.

„A fitoplankton produktivitása és diverzitása pikoplankton dominanciájú vízterekben.” (OTKA T042977, Témavezető: Vörös Lajos) Részvétel: 2004-2006.


  Tudománymetria

Publikációk száma: 42 (SCI: 8)

Összesített impakt faktor: 11,266

Független hivatkozások : 26 (SCI: 4)

Nemzetközi tudományos előadások száma: 21

Hazai tudományos előadások száma: 45

Nemzetközi ismeretterjesztő előadások száma: 5

Hazai ismeretterjesztő előadások száma: 11


  Bírálatok:

Nemzetközi cikkbírálatok száma: 3 [Phycologia (2011), Agronomy for Sustainable Development (2011), African Journal of Aquatic Sciences (2011)]

Hazai cikkbírálatok száma: 2 [Hidrológiai Közlöny (2011), EcoBalaton (2011)]

TDK dolgozat bírálat : 1 (2011, Eötvös Loránd Tudományegyetem)


  Konferencia szervezés
Részvétel konferencia szervezésben:

Balaton LTER-EUROPE Conference & ALTER-NET Joint Meeting
Balatonfüred, 2007

Szekció társ-elnökség:

Hidrobiológus Napok, Tihany, 2011
Hidrobiológus Napok, Tihany, 2010


  Külföldi tanulmányutak, konferenciák
2011. szeptember 4-9. -

Részvétel és előadás tartása Görögországban rendezett nemzetközi konferencián (5th European Phycological Congress, Rhodes)

2010. augusztus 15-20. -

Részvétel és előadás tartása Dél-Afrikában rendezett nemzetközi konferencián (31th Congress of the International Association of Theoretical and Applied Limnology, Cape Town)

2010. május 29-
június 2. -

Részvétel és előadás tartása Németországban rendezett nemzetközi konferencián (Second International Symposium of Winter Limnology, Liebenberg)

2008. május 24-28. -

Részvétel és előadás tartása Finnországban rendezett nemzetközi konferencián (First International Symposium of Winter Limnology, Kilpisjärvi)

2007. augusztus 12-18. -

Részvétel és előadás tartása Kanadában rendezett nemzetközi konferencián (30th Congress of the International Association of Theoretical and Applied Limnology, Montreal)

2007. május 22-26. -

Részvétel tanulmányúton Németországban (Lake Constance training course - Living Lakes Eastern Europe Network, Radolfzell)

2007. február 19-23. -

Részvétel nemzetközi tanfolyamon Ausztriában (International FISH course 2007, University of Vienna – Department of Microbial Ecology, Vienna)


  Témavezetés:

MSc hallgató: Kürthy Anett (Debreceni Tudományegyetem, Debrecen) 2010-2012


  Díjak:
2011 –

Vitális Sándor szakirodalmi nívódíj, Magyar Hidrológiai Társaság

2009 –

„Legjobb Fiatal Előadó” díj, Magyar Hidrológiai Társaság (LI. Hidrobiológus Napok, Tihany)

2003 –

Kiskunsági Nemzeti Park „Fiatal Kutatói Díj”

1997 -

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny – Biológia, 7. helyezés


  Tudományos társasági tagság:
2007 –

Magyar Hidrológiai Társaság

2011 –

Magyar Algológiai Társaság