+   Móra Arnold - tudományos segédmunkatárs


Móra Arnold,  MSc,
tudományos segédmunkatárs
Intézet "A" épület , 107 szoba
tel: 87 448 244, 120 mellék
fax: 87 448 006
mora.arnoldemail_cim

Önéletrajz
Kutatási terület
Kutatói munka rövid leírása
Válogatott közlemények


  Önéletrajz
Születetési hely:

Szolnok

Született:

1978. február 06.

Iskolák:
1996–2001:

Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, biológus-ökológus szak, Debrecen (diplomadolgozat címe: Tegzeslárvák összehasonlító vizsgálata Tisza-menti holtmedrek különböző növényállományaiban.)

2001–2004:

PhD képzés, Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, Környezettudományi Iskola, Hidrobiológia Program, Debrecen (disszertáció címe: A magyarországi árvaszúnyog-fauna helyzetelemzése és felső-tiszai együtteseinek jellemzése.)

Munkahelyek:
2004–2005:

Debreceni Egyetem, Hidrobiológiai Tanszék

2005– :

Magyar Tudományos Akadémia Balatoni Limnológiai Kutatóintézete

Oktatási tevékenység:
2000– :

Előadások és gyakorlatok tartása hidrobiológia és ökológia tárgyakban (Debreceni Egyetem)

2003–2005:

Szünbiológiai terepgyakorlat és hidrozoológia gyakorlat (Nyíregyházi Főiskola)

2004– :

Makroszkópikus vízi gerinctelenek speciálkollégium – Tegzesek, Kétszárnyúak (Pécsi Tudományegyetem)


  Kutatási terület

Árvaszúnyogok (Chironomidae) faunisztikai, ökológiai és taxonómiai vizsgálata; metafiton és zoobenton szervezetek, különösen tegzeslárvák (Trichoptera) minőségi és mennyiségi vizsgálata.


  Szakmai tevékenység:

Árvaszúnyog-együttesek vizsgálata
Faunisztikai felmérések Felső-Tisza-vidéki holtmedrekben; a Tisza magyarországi felső szakaszán élő árvaszúnyog-együttesek minőségi és mennyiségi vizsgálata (faunisztikai vizsgálatok lárvák és bábbőrök alapján; az árvaszúnyog-közösségek minőségi és mennyiségi jellemzése bábexuviumok vizsgálata alapján; ökológiai minősítés az üledéklakó makrogerinctelenek alapján; makroszkópikus gerinctelen együttesek vizsgálata a Tisza hossz-szelvényében).
Faunisztikai vizsgálatok a Balatonon és a Balatonba folyó patakokon; a Balaton nyíltvízi üledékében élő árvaszúnyog-együttesek minőségi és mennyiségi vizsgálata; a Balatonba folyó patakok árvaszúnyog-együtteseinek vizsgálata.

Tegzesek (Trichoptera) faunisztikai vizsgálata.
Faunisztikai felmérések az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén (Aggtelek–Rudabányai-hegyvidék, Putnoki-dombság, Cserehát, Hernád-völgy, Szuha-völgy); a Körös–Maros Nemzeti Park illetékességi területén; a Jászság és a Bihari-sík víztereiben; Felső-Tisza-vidéki holtmedrekben; az Északi- és Déli-Bakonyban, illetve a Balaton-felvidéken tegzeslárvák vizsgálata alapján; a Bódva tegzeseinek vizsgálata az NBmR keretein belül.
Faunisztikai felmérések a Balatonba folyó patakokon.

Metafitikus makroszkópikus gerinctelenek vizsgálata
Tisza menti holtmedrek főbb növényzeti típusaiban (mocsárinövényzet, alámerült nagyhínár, felszínen kiterülő levelű nagyhínár, kolokános és tócsagazos) élő metafiton-együttesek jellemzése; az élőhelyi heterogenitás mértékének és jellegének vizsgálata egy vegetációperióduson keresztül a metafiton-közösségek előfordulási viszonyai alapján.
Mennyiségi és minőségi változások nyomon követése egy alföldi víztér mocsárinövényzetének makroszkópikus gerinctelen állatközösségeiben egy vegetációperiódus alatt; populációdinamikai és produkcióbiológiai vizsgálatok; a vízi gerinctelen együttesek tér- és időbeli előfordulási viszonyait meghatározó tényezők elemzése.

Ökológiai vízminősítési vizsgálatok (Debreceni egyetem, Hidrobiológiai Tanszék)
Ökológiai vízminősítési vizsgálatok felső-Tisza-vidéki holtmedreken; a Tisza-tó apotai térségén és a Hordódi-Holt-Tiszán; ökológiai vízminősítési vizsgálatok a Tisza Tiszamogyorós és Lónya közötti keresztszelvényében.


  Válogatott közlemények

Móra, A. 2004: Thirteen new non-biting midge (Diptera: Chironomidae) species in the Hungarian fauna from the River Tisza. – Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 12: 35–38.

Móra, A. – Boda, P. – Csabai, Z. – Deák, Cs. – Málnás, K. – Csépes, E. 2005: Contribution to the mayfly, aquatic and semiaquatic bug, aquatic beetle, caddisfly and chironomid fauna of the River Tisza and its main inflows (Ephemeroptera, Heteroptera: Nepomorpha and Gerromorpha, Coleoptera: Hydradephaga and Hydrophiloidea, Trichoptera, Diptera: Chironomidae). – Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 29: 151–164.

Móra A. – Dévai Gy. 2004: Uszadékhálózás alkalmazása az árvaszúnyog-együttes (Diptera: Chironomidae) vizsgálatában a Felső-Tiszán. – Hidrol. Közl. 84/5–6: 82–85.

Móra A. – Dévai Gy. 2004: Magyarország árvaszúnyog-faunájának (Diptera: Chironomidae) jegyzéke az előfordulási adatok és sajátosságok feltüntetésével. – Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 12: 39–207.

Móra, A. – Dévai, Gy. – Tóthmérész, B. – Csépes, E. 2005: Short-time changes in the composition of the chironomid assemblages at a cross-section of the River Tisza. – Verh. Internat. Verein. Limnol. 29 (in press)

Móra A. – Kiss B. – Csabai Z. – Horváth R. – Dévai Gy. 2002: Tegzeslárvák (Trichoptera) térbeli előfordulási viszonyai Tisza menti holtmedrek különböző növényállományaiban. – Hidrol. Közl. 82: 83–85.

Csabai, Z. – Boda, P. – Móra, A. – Tóthmérész, B. 2005: Comparative analysis of aquatic beetle and bug assemblages of sedge stands of an alcalic lowland marsh in Hungary. – Verh. Internat. Verein. Limnol. 29: 1011–1014.

Dévai, Gy. – Móra, A. 2001: Chironomidae. In: Papp, L. (ed.): Checklist of the Diptera of Hungary. – Hungarian Natural History Museum, Budapest, pp. 46–74.