+   Kovács Attila - tudományos munkatárs


Kovács Attila MSc, 
tudományos munkatárs
Intézet "A" épűlet, 009 labor
tel: +36 87 448244, 131 mellék
fax: +36 87 448006
kovacs.attilaemail_cim

Önéletrajz
Kutatási terület
Kutatói munka rövid leírás
Főbb kutatási pályázatok
Külföldi utak


  Önéletrajz
SZEMÉLYI ADATOK
születés ideje, helye:

29 07 1967, Békéscsaba, Hungary

állampolgárság:

Magyar

családi állapot:

két gyermek

TANULMÁNYOK
1995-1998

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Biológia Doktori Iskola, Kísérletes Növénybiológia Program

1993

ILEC/UNEP International Training Course on Limnological bases of Lake Management

1991

Alapfokú atomtechnikai tanfolyam

1989-1991

József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar, biológia tanár szak

1986-1991

József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar, biológus szak

SZAKKÉPZETTSÉG
 

okleveles molekuláris és biotechnológiai ágazatú biológus

 

okleveles biológia szakos középiskolai tanár

MUNKAHELYEK
1991–1993

Szegedi Biológiai Központ Növényélettani Intézet (DNS, RNS, és alapvető fehérjetechnikák elsajátítása)

1993-1996

MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (Kis-Balaton foszforanyagcsere forgalmának tanulmányozása)

1997-jelen

MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (A cianobaktériumok tömeges elszaporodását befolyásoló tényezők kutatása a Balatonban; a Balaton vasforgalmának tanulmányozása)

BEOSZTÁS

 

tudományos munkatárs

NYELVTUDÁS
 

Angol nyelv, középfokú „C” típusú állami nyelvvizsga

 

Orosz nyelv, alapfokú „C” típusú állami nyelvvizsga

TAGSÁG

Magyar Hidrobiológiai Társaság

Magyar Algológiai Társaság


 Kutatási terület

Balaton, cianobakatériumok, fény-hőmérséklet interakció, akinéta, vas.


 Kutatói munka rövid leírása

A cianobaktériumok, s közöttük is kiemelten a nitrogénkötő fonalas cianobaktériumok a tömeges elszaporodását befolyásoló tényezők kutatása a Balatonban. A külső tényezők között elsősorban a fény és a hőmérséklet hatását vizsgáltam a természetes populációk és izolált algatörzsek szaporodására, szukcesziójára a fajok akinétáinak csírázására. Izoláltam a Balatonban tömegesen megjelenő cianobaktérium fajokat, melyeket algakultúra gyűjteményben ACT törzsszámmal ellátva tartok fenn. Új módszert írtam le az üledékben felhalmozódó akinéták számának közvetlen úton való meghatározására.

A fentiek folytatása mellett részt vettem a Balaton vasforgalmának tanulmányozásában. A program keretében mértük a különböző vasformák koncentrációjának változását, biotesztekkel becsültem a tóvízben levő vas hozzáférhetőségét az algák számára. Jelenleg egy molekuláris módszereken alapuló eljárás bevezetésén dolgozom, mellyel lehetőség nyílna a természetben levő algapopulációk vashiányának kimutatására


  Főbb kutatási pályázatok
 • 2002 Role of iron in algal development.
  (Principal investigator: Lajos Vörös)

 • 2002 Phytoplankton and phytobenthos in Lake Balaton. 
  (Principal investigator: Lajos Vörös)

 • 2001 Role of iron in algal development.
  (Principal investigator: Lajos Vörös)

 • 2001 Phytoplanktpn and phytobenthos in Lake Balaton. 
  (Principal investigator: Lajos Vörös)

 • 2000 Role of iron in algal development.
  (Principal investigator: Lajos Vörös)

 • 2000 Phytoplanktpn and phytobenthos in Lake Balaton. 
  (Principal investigator: Lajos Vörös)

 • 1999 Role of microbial communities in water quality formation of Lake Balaton. 
  (Principal investigator: Lajos Vörös)

 • 1998 Role of microbial communities in water quality formation of Lake Balaton. 
  (Principal investigator: Lajos Vörös)

 • 1997 Investigation of factors affecting growth and toxicity of blue-green algae. 
  (Principal investigator: Lajos Vörös)

 • 1996 Investigation of factors affecting growth and toxicity of blue-green algae. 
  (Principal investigator: Lajos Vörös)


  Külföldi utak

Leipzigi Egyetem, Leipzig, Németország, 2001 November-December