+   Kiss Tibor - tudományos tanácsadó


Kiss Tibor MSc, Ph.D., DSc
tudományos tanácsadó
Intézet "C" épűlet, 203 labor
tel: +36 87 448244 ext №222
fax: +36 87 448006
kiss.tiboremail_cim

Önéletrajz
Kutatási terület
Kutatói munka rövid leírása
Válogatott közlemények

Főbb kutatási pályázatok
Külföldi utak


  Önéletrajz
Személyes adatok
Született:

1945, Komárom, nős, 2 gyerek
 

Egyetemi tanulmányok
1964-1968 -

Szt. Pétervári Egyetem, Ember és Állatélettan Szak
 

Tudományos fokozat
1972 -

Egyetemi doktori cím, ELTE, Budapest

1981 -

Ph.D (kandidátus)

2001 -

A biol. Tudományok doktora
 

Munkahely
1969-jelen

Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, MTA, Tihany

Beosztások
2001-jelen

tudományos tanácsadó

1982-2001

tudományos főmunkatárs

1972-1982

tudományos munkatárs

1969-1972

tudományos segédmunkatárs

Társasági tagság

1972 -

Magyar Biofizikai Társaság tagja (1986-1988 vezetőségi tag)

1993 -

a Magyar Idegtudományi Társaság tagja

1972 -

a Magyar Élettani Társaság tagja (1990-től vezetőségi tag)

1972 -

a Nemzetközi Élettani Társaság (IUPS)

1978 -

a Nemzetközi Biofizikai Társaság (BIBS)

1996 -

Európai Idegtudományi Társaság (FENS)


  Kutatási terület

A feszültség és ligand-aktivált ioncsatornák farmakológiája és élettana. Peptiderg és aminerg szinaptikus moduláció, receptorok és ioncsatornák gerinctelen állatokban.


  Kutatási munka rövid leírása

Kutatásaim a gerinctelen állatok perifériás és központi idegrendszerében végbemenő szignalizáció sejtszintű és molekuláris mechanizmusainak megismerésére irányulnak. Munkáimat elsősorban az éticsiga (Helix pomatia) idegsejtjein végeztem a feszültség-függő K- és Na-áramok vizsgálatával. Jelenleg az endogén neuropeptidek moduláló hatását tanulmányozom az éticsiga nyálmirigyén, mint modellrendszeren. Ez a modell jó lehetőséget biztosít a transzmitter hatások (dopamin és szerotonin) és az azokat moduláló peptidhatások vizsgálatára a neuro- musculáris és neuro-glanduláris szinapszisokban. Közelebbről a neurotranszmitterek és neuropeptidek egymásra hatását és ill. a különböző farmakológiai receptor molekulák egymásra hatását vizsgálom. Ennek során a neurotranszmitterek ill. neuropepitdek által aktivált ill. befolyásolt ion- konduktanciákat mérjük különféle elektrofiziológiai módszerek (voltage-clamp, current-clamp, patch-clamp stb.) felhasználásával. A későbbiekben az elektrofiziológia módszerekhez kapcsolva a molekuláris biológia által nyújtott lehetőségeket kívánjuk alkalmazni vizsgálatainkban.


  Válogatott közlemények

Belan, P.V., Osipenko, O.N., Snitsarev, V., Storozhuk, M.V., Kiss, T.: The effect of acetylcholine and serotonin on calcium transients and calcium currents in identified Helix pomatia L. Cellular Signalling 6, 551-559, 1994.

Kiss, T., Osipenko, O.N.: Toxic effects of heavy metals on ionic channels. Pharmacol. Rev. 46, 245-267, 1994. 

Hernádi, L., Terano, Y., Muneoka, Y., Kiss, T.: Distribution of catch-relaxing peptide (CARP)-like immunoreactive neurons in the central and peripheral nervous system of Helix pomatia. Cell. Tissue Res. 280, 335-348, 1995. 

Kiss, T., Osipenko, O.N.: Effect of molluscan neuropeptide RAPYFVamide in identified Helix pomatia L. neurons. Gen. Pharmac. 29, 97-102, 1997 

Kiss, T., Elekes., Fujisawa, Y., Muneoka, Y.: Ionic mechanicms mediating Mytilus inhibitory peptides elicited membrane currents in identified Helix neurons. Brain. Res. 830, 258-267, 1999. 

Elekes K., Kiss T., Fujisawa Y., Hernádi L., Erdélyi L., Muneoka Y.: Mytilus inhibitory peptides (MIP) in the central and peripheral nervous system of the pulmonate gastropods, Lymnaea stagnalis and Helix pomatia.: distribution and physiological actions. Cell Tissue Res. 302, 115-134, 2000 

Kiss T., Vehovszky Á., Hiripi L., Kovács A., Vörös L. Membrane effects of toxins isolated from a cyanobacterium Cylindrospermopsis Raciborskii, on identified molluscan neurones. Comp. Biochem. Physiol. C131, 167-176, 2002

Kiss T., Hiripi L., Papp N., Elekes K. Dopamine and serotonin receptors mediating contractions of the snail, Helix pomatia, salivary duct. Neuroscience, V. 116, 775-790, 2003


  Főbb kutatási pályázatok

2003-2006 - Neuromoduláció sejtszintű mechanizmusainak vizsgálata ideg-izom és ideg-mirigy kapcsolatokban.


  Külföldi utak

1972 - Training Course in Electrobiology (3 hét) Biol. Station, San Juan, Puerto Rico (J.del Castillo)

1972- Institute of Physiology, Slovak Academy of Sciences, 3 month J.Zachar)

1982 - MPI, Institute of Psychiatrie München, 3 hónap (H.D. Lux)

1978 - Royal Society ösztöndíj (6 hónap), Dept. of Comparative Zoology and Physiology, Univ. of Birmingham, Birmingham, UK (J.Finlayson)

1982-84 Humbold ösztöndíj (20 hónap) Inst. of Physiology, Medical Univ. of Saarland, Homburg, Germany (H-Meves)

1994 - Humbold ösztöndíj (4 hónap), Inst. of Physiology, Univ. of Münster, Münster, Germany (J.Speckman).