+   Farkas Anna - tudományos főmunkatárs


Farkas Anna MSc, Ph.D.,
tudományos főmunkatárs
Intézet "C" épület, 207 labor
tel: +36 87 448 244, 217 mellék
fax: +36 87 448 006
farkas.annaemail_cim

Önéletrajz
Kutatói munka rövid leírása
Válogatott közlemények

Főbb kutatási pályázatok
Külföldi utak

Díjak


  Önéletrajz

Születési hely, dátum:


Temesvár (Románia), 1961. 01. 10.
 

Tanulmányok
1999–2002

Ph.D.: Veszprémi Egyetem, Föld és Környezettan Tanszék, Környezettudományi Doktori Iskola. A Ph.D. kutatási címe: Bioindikátorok alkalmazása a Balaton antropogén szennyezettségének jellemzésére

1980–1985

Egyetem: Temesvári “Traian Vuia” Műszaki Egyetem Vegyipari Technológiai kar
 

Munkahelyek
1985–1990

“Augusztus 23” Gáztűzhely Gyártó Vállalat Szatmárnémeti (Románia).

1990–1992

“Elekterfém Kisszövetkezet” Nyíregyháza

1992–jelen

Magyar Tudományos Akadémia Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany.
 

Beosztás
2003–jelen

tudományos főmunkatárs

2001–2003

tudományos munkatárs

1996-2001

tudományos segédmunkatárs

1992–1996

tudományos ügyintéző
 

Fokozatszerzés:
Fokozatszerzés:

Ph.D.: 2003. március
 

Nyelvtudás
1996

angol nyelv, középfok

2000

német nyelv, középfok
 

Tudományos tagság
1999-jelen

Magyar Toxikológusok Egyesület

2001-

Magyar Hidrológiai Társaság

to the top

  Kutatói munka rövid leírása

Az antropogén eredetű környezetszennyező anyagok vízi élőlények főbb élettani funkcióira kifejtett hatásainak vizsgálata ökotoxikológiai tesztek alkalmazásával. E kutatási területen környezetszennyező anyagok (nehézfémek, poliklórozott bifenilek, policiklikus aromás szénhidrogének, egyes rovarirtó szerek) előfordulását, dózisfüggő hatását, valamint felhalmozódásukat vizsgáltam puhatestűek (édesvízi kagylók, csigák) esetében.

Felszíni vizek antropogén eredetű szennyezettségének jellemzése az adott életteret benépesítő élőlények szervezetében felhalmozott toxikus anyagok alapján. 1995-től kezdődően részletesen vizsgálom a Balaton és vízgyűjtőjének nehézfém szennyezettségét. A Balaton nehézfém terhelésének tér- és időbeli alakulását, a tavat benépesítő Crustacea plankton és halak szerveiben felhalmozott elemkoncentrációk alapján becsülöm, míg a régió számottevő vízhozamú befolyóinak állapotát elsősorban vízinövényeik elemkoncentrációja alapján értékelem. E témában a balatoni dévérkeszeg szerveiben felhalmozott nehézfém szintek évszakosságát, valamint kor-, méret- és kondíció függését határoztam meg és írtam le.

to the top

  Válogatott közlemények

Kontreczky, Cs., A. Farkas, J. Nemcsók and J. Salánki, (1997). Short- and long-term effects of deltamethrin on filtering activity of freshwater mussel (Anodonta cygnaea L.). Ecotoxicology and Environmental Safety, 38, 195 - 199. IF 1,252

Salánki, J., Cs. Kontreczky and A. Farkas (1997). Monitoring the effects of deltamethrin by freshwater mussel (Anodonta cygnaea L.). - Pharmacology and Toxicology, Vol. 80, Suppl. III., p. 42. IF 0,925

Farkas A., Salánki J., Varanka I. (1998) Assessment of heavy metal concentrations in organs of two fish species of Lake Balaton. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B, vol. 52. Supplement. ISSN 1407-009X, 93-99.

Salánki J., Farkas A., Kontreczky Cs., Varanka I. (1999) Possible impact of heavy metals in sudden eel mortality. - In: A. K. Mitta, F. B. Eddy and J. S. Datta Munshi (eds.) Water/Air Transition in Biology. Oxford & IBH Publishing Co. Pvt.Ltd. New Delhi, India. 257-262.

Farkas A., Salánki J. (2000) Effect of PCB 118 on the filtering behaviour of the freshwater mussel Anodonta cygnaea L. - Central Eur. J. Public Health, 8 (JHEMI 44), Suppl., 30-31.

Farkas A., Salánki J., Varanka I.(2000) Heavy metal concentrations in fish of Lake Balaton. - Lakes & Reservoires: Research and Management, 5, 271-279.

Farkas A., Salánki J., Specziár A., Varanka I. (2001) Metal pollution as health indicator of lake ecosystems. - International journal of occupational medicine and environmental health, 14 (2), 163-170.

Farkas A., Salánki J., Specziár A. (2002) Relation between Growth and the Heavy Metal Concentration in Organs of Bream Abramis brama L. Populating Lake Balaton. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 43, 236-243. IF 1,301.

Farkas A., Salánki J., Specziár A. (2003) Age- and size specific patterns of heavy metals in the organs of freshwater fish Abramis brama L., populating a low contaminated site Water Research, 37(5), 959-964. IF 1,376

 Salánki, J., Farkas, A., Kamardina, T., S-Rózsa, K. (2003) Molluscs in biological monitoring of water quality. Toxicology Letters, 140-141C, 403-410.IF 1,587

Farkas A. (1993). Preparation of samples for heavy metal analyses and measuring heavy metals. In: Limnological Bases of Lake Management. Proceedings of the ILEC/UNEP International Training Course. Salánki, J., Istvánovics, V. (eds.). International Lake Environmental Committee Foundation, Shiga, Japan, pp 160 - 163.

Farkas A., Salánki, J., Varanka, I., (1999) Heavy metal pollution of fish in Lake Balaton. Sustainable Lake Management. 8th International Conference on the Conservation and Management of Lakes. Dis Congress Copenhagen A/S, Denmark.

Farkas A, Salánki J. (2001). On-line monitoring of water pollution by mussels. In: Pollution Surveillance and Control in Wetland Ecosystems. Eurolab Course Manual, Kováts, N., Szalay, T. eds., University of Veszprém, pp. 56-63.

to the top

  Főbb kutatási pályázatok
1993 – 1996

„Nehézfém szennyezések hatásának ökotoxikológiai elemzése vízi szervezetekben: laboratóriumi és terepkutatások” 6094 – témavezető: Salánki János kutatóprofesszor

2000 – 2003

„Szerves környezetszennyező anyagok akkumulációja és hatásuk vízi szervezetek viselkedésére” T032390 – témavezető: Salánki János kutatóprofesszor

1995 – 2002

„Toxikus környezetszennyező anyagok monitorozása a Balatonon és azok hatása a vízi szervezetekre” – témavezető: Salánki János kutatóprofesszor
 

2003 - 2004

„Toxikus környezetszennyező anyagok monitorozása a Balatonon és hatásaik vizsgálata vízi szervezetek főbb élettani funkcióira” - témavezető

to the top

  Külföldi utak

1993, május 25-június 5, Limnological Bases of Lake Manageent. ILEC/UNEP International Training Course. Laboratóriumi gyakorlatok bemutatása: „Preparation of samples for heavy metal analyses and measuring heavy metals

1994, május 14-19, Toxicity Hazard Risk. 3rd Regional CCEE Meeting – SECOTOX –Balatonaliga, előadás: “Mussels as test animals in monitoring heavy metal pollution”

1996, október 2-4. XXXVIII Hidrobiológus Napok, előadás: „Nehézfémek halmozódása tavikagylók szervezetében hosszú távú kadmium és ólom kezelés alatt”

1997.08.24-27, Central and Eastern European Conference on Ecotoxicology and Environmental Safety SECOTOX’97. Jurmala, Lettország, előadás: „Assessment of heavy metal concentrations in organs of two fish species of Lake Balaton”

1998, október 7-9, XL Hidrobiológus Napok, előadás: „Toxikus nehézfémek balatoni halakban: angolna, dévérkeszeg, fogassüllő”

1999, május 17-21, Sustainable Lake Management. 8th International Conference on the Conservation and Management of Lakes, Koppenhága, Dánia, előadás: „Heavy metal pollution of fish in Lake Balaton”

1999, október 6-8, XLI Hidrobiológus Napok, előadás: „Szerves és szervetlen antropogén szennyezők hatása tavikagylók (Anodonta cygnea L) filtrációs aktivitására”

2000, május 21-25. Third SETAC World Congress. Tenth Annual Meeting of SETAC Europre, poszter előadás: „Assessment of heavy metal pollution of Lake Balaton by measuring the metal concentrations in organs of fish Abramis brama L”.

2000, október 4-6, XLII Hidrobiológus Napok, előadás: „Nehézfém koncentrációk változása balatoni dévérkeszeg (Abramis brama L) szerveiben a halak korától függően”

2000, november 9-10, Metals in Eastern and Central Europe: Health Effects, Sources of Contamination and Methods of Remediation (Meeting), Prága, Csehország, előadás: „ Metal pollution az health indicator of lake ecosystems”

2001, október 3-5, XLIII Hidrobiológus Napok, előadás: „Poliaromás szénhidrogének hatása tavikagylók filtrációs aktivitására”

2001, november 11-16, 9th International Conference on the Conservation and Management of Lakes, előadás: „Seasonal and spatial variations of heavy metals in organs of Abramis brama L. populating Lake Balaton”

2001, október 22 – 28, “Pollution Surveillance and Control in Wetland Ecosystems-Eurolab Course”. Veszprémi Egyetem. Laboratóriumi gyakorlatok bemutatása: On-line monitoring of water pollution by mussels.

2002, május 25-30, Shallow Lakes 2002: International Conference on Limnology of Shallow Lakes, előadás: „Crustaceans as biological indicators of heavy metal pollution in Lake Balaton” (Hungary).

to the top

  Díjak

1999-ben a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága által az 1999. és 2000. évre meghirdetett Pályázatán “A Balaton nehézfém szennyezettsége. Balatoni halak alkalmazása a tó nehézfém szennyezettségének monitorozásában”, címmel benyújtott pályamunkámmal III-ik díjat nyertem.

to the top