+   Ács András - tudományos segédmunkatárs


Ács András,  MSc,
tudományos segédmunkatárs
Intézet "C" épület , 207 szoba
tel: 87 448 244, 217 mellék
fax: 87 448 006
acs.andrasemail_cim

Önéletrajz
Kutatói munka rövid leírása
Válogatott közlemények
Díjak, ösztöndíjak


  Önéletrajz
Születetési idő:

1981. szeptember 30.

Végzettség:
2001-2007:

Pannon Egyetem, Mérnöki kar, Veszprém
Okleveles környezetmérnök, (környezetállapot értékelés és térinformatika szakirány).

2007–2010:

Pannon Egyetem, Mérnöki kar, Veszprém
Vegyészmérnöki tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola
Vegyészmérnöki tudományok doktora (Ph.D. 2010 szeptember)

Munkahelyek:
2010 szept. 1 –
2013 aug. 31:

Pannon Egyetem Mérnöki kar, Limnológia tanszék (tudományos segédmunkatárs)

2013 szep. 1. -

Magyar Tudományos Akadémia, Ökológiai Kutatóközpont, Balatoni Limnológiai Intézet (Akadémiai posztdoktor)

Nyelvismeret:

Angol: középfokú nyelvvizsga, „C” (2007)

Német: középfokú nyelvvizsga, „C” (1999)


  Kutatói munka rövid leírása:

Antropogén és természetes eredetu környezetszennyezők hatásának jellemzését végeztem konvencionális és alternatív környezet-toxikológiai módszerekkel. Ezen belül ipari- és lakossági szennyvizek, légköri- és közlekedésből származó aeroszolok, valamint cianobakteriális toxinok környezeti hatásának becslését végeztem akut ökotoxikológiai gyorstesztek, valamint biokémiai indikátorok alkalmazásával.
Jelenleg környezeti (víz- és üledék) minták értékelését végzem klasszikus vízi ökotoxikológiai tesztek alkalmazásával, valamint az adott életteret benépesítő élőlényeken kivitelezett biokémiai vizsgálatok segítségével.


  Válogatott közlemények

Gelencsér A, Kováts N, Turóczi B, Rostási A, Hoffer A, Imre K, Nyiro-Kósa I, Csákberényi-Malasics D, Toth A, Czitrovszky A, Nagy A, Nagy S, Ács A, Kovács A, Ferincz A, Hartyáni Z, Pósfai M, The red mud accident in Ajka (Hungary): characterization and potential health effects of fugitive dust ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY 45:(4) pp. 1608-1615. (2011) DOI.: 10.1021/es104005r http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es104005r

Antal O, Karisztl-Gácsi M, Farkas A, Kovács A, Ács A, Töro N, Kiss G, Saker ML, Gyori J, Bánfalvi G, Vehovszky Á, Screening the toxic potential of Cylindrospermopsis raciborskii strains isolated from Lake Balaton, Hungary TOXICON 57:(6) pp. 831-840. (2011) DOI.: 10.1016/j.toxicon.2011.02.007 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0041010111000377

Turóczi B, Hoffer A, Tóth Á, Kováts N, Ács A, Ferincz Á, Kovács A, Gelencsér A, Comparative assessment of ecotoxicity of urban aerosol ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS 12:(16) pp. 7365-7370. (2012) DOI.: 10.5194/acp-12-7365-2012. http://www.atmos-chem-phys.net/12/7365/2012/acp-12-7365-2012.html

Kováts N, Refaey M, Varanka B, Reich K, Ferincz Á, Ács A, Comparison of conventional and Vibrio fischeri bioassays for the assessment of municipal wastewater toxicity. ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL 11:(11) pp. 2073-2076. (2012) http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ/issues/vol11/vol11no11.htm

Ács A, Kovács AW, Csepregi JZ, Töro N, Kiss G, Gyori G, Vehovszky Á, Kováts N, Farkas A, The ecotoxicological evaluation of Cylindrospermopsis raciborskii from Lake Balaton (Hungary) employing a battery of bioassays and chemical screening. TOXICON TOXICON 70. pp. 98-106. (2013) DOI: 10.1016/j.toxicon.2013.04.019 http://dx.doi.org/10.1016/j.toxicon.2013.04.019.


  Díjak, ösztöndíjak

TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0003 - Tehetséggondozási program- Dízel üzemű gépjárművekből származó aeroszol minták ökotoxikológiai hatásvizsgálata biomarker enzimrendszeren– Pannon Egyetem, 2012.

„MTA Posztdoktori Kutatói Program” – Posztdoktori ösztöndíj 2013-2015

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program, Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj a konvergencia régiókban – A Balatonon és vízgyűjtőjén jelenlévő invazív Dreissena sp. kagylófajok környezeti stresszel szembeni tolerancia vizsgálata(2013-2014)