+   Tudományos közlemények listája - 1982-1996 - T-től Z-ig

 

Magyar Tudományos Akadémia

Balatoni Limnológiai Kutatóintézet

 

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK BETŰRENDES LISTÁJA

1982-1996

 

Tátrai I. (1982) The influence of herbivoros chironomids of the exchange of nutrients between sedimens and water. - BFB-Bericht 43, 231-248.

Tátrai I. (1982) Effects of ration levels and temperature of the nitrogen retention of bream (Abramis brama L.). - Aquacultura Hun. 3, 43-50.

Tátrai I. (1982) Oxygen consumption and ammonia excretion of herbovirous chironomid larvae in Lake Balaton. - Hydrobiologia 296, 129-135.

Tátrai I.(1984) Contribution of bream (Abramis brama L.) and chironomids the nitrogen budget of Lake Balaton. Ph.D. thesis, Tihany-Lodz, p. 109.

Tátrai I. (1985) A Chironomus lárvák szerepe azˇ iszap tápanyagfelszabaditásában a Balatonban. - Állattani Közl.,72, 115-121.(Hun)

Tátrai I. (1986) Effects of fish size on nitrogen excretion, absorption and retention of bream, Abramis brama L. - Comp. Biochem. Physiol. 83A, 543-547.

Tátrai I. (1986) Rates of ammonium release from sediments by chironomid larvae. - Freshwater Biology 16: 61-66.

Tátrai I. (1987) Ekskrecia azota i fosfora lichinkami chironomid. - Gidrobiol. Zh. 23, 59-63.

Tátrai I. (1987) The role of fish and benthos in the nitrogen budget of Lake Balaton. - Arch. Hydrobiol. 110, 291-302.

Tátrai I. (1988) Experiments on nitrogen and phosphorus release by Chironomus ex gr. plumosus from the sediments of Lake Balaton, Hungary. - Int. Revue ges. Hydrobiol. 73, 627-640.

Tátrai I. (1989) Nutrient flux through the benthos: the importance of chironomids.- Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 3, 339-350.

Tátrai I. (1990) Contribution of fish and benthos to the nitrogen budget of Lake Balaton, Hungary. - Aquacultura Hungarica 6, 41-52.

Tátrai I. (1993) Biomanipulation in conservation and management of lakes. - In: Salánki J., Istvánovics V. (eds) Limnological Bases of Lake Management. Proceeding of the 
ILEC/UNEP International Training Course, 94-97.

Tátrai I. (1995) Case studies: Lake Balaton (Hungary). - In.: Biomanipulation in lakes and reservoirs management. Guidelines of Lake Management, 7, 163-170.

Tátrai I., de Bernardi R. (1992) Indirect impact of cyprinid fish fry on the growth and fecundity of Daphnia obtusa. - Arch. Hydrobiol. 125, 371-381.

Tátrai I., G.-Tóth L., Istvánovics V. (1987) Halak hatása az elsődleges termelőkre és a tápanyagdinamikára limnokorallban. - Állattani Közl. 74, 139-148.

Tátrai I., G.-Tóth L., Istvánovics V., Ponyi J. (1986) A dévérkeszeg (Abramis brama L.) hatása az alacsonyabb trofikus szintekre és a víz minőségére a Balatonban. - Állattani Közl. 73, 95-100.

Tátrai I., G.-Tóth L., Istvánovics V., Zlinszky J. (1990) Enclosures study of trophic level interactions in the mesotrophic part of Lake Balaton. - Hydrobiologia 191, 307-313.

Tátrai I., G.-Tóth L., Istvánovics V., Zlinszky J. (1990) The importance of higher trophic level in the processes of eutrophication in enclosure. - Int. Revue ges. Hydrobiol. 75, 
175-188.

Tátrai I.,G.-Tóth L.,Ponyi J.E.(1984) Effects of bream (Abramis brama L) on the lowes trophic levels and on water quality in Lake Balaton. Verh. Internat. Verein Limnol. 22, 2630.

Tátrai I., G.-Tóth L., Ponyi J. (1984) The role of fishes in the processes of eutrophication.- Enclosure experiment in Lake Balaton.- BFB Bericht 51, 111-122.

Tátrai I., G.-Tóth L., Ponyi J.E. (1985) Effects of bream (Abramis brama L.) on the lower trophic level and on the water quality in Lake Balaton.- Arch. Hydrobiol. 105, 205-217.

Tátrai I., G.-Tóth L., Ponyi J.E., Zlinszky J., Istvánovics V. (1990) Bottom-up effects of bream (Abramis brama L.) in Lake Balaton. - Hydrobiologia 200/201, 167-175.

Tátrai I., Giussani G., Manca M., de Bernardi R. (1995) An experimental study of Lago Maggiore zooplankton consumption by bleak (Alburnus alburnus alborella) in different 
simulated habitats. - Mem. Ist. Ital. Idrobiol. 53, 75-84.

Tátrai I., Herzig A. (1994) Foraging efficiency of the young planktivorous cyprinid fish: the effect of habitat structural complexity. - Verh. Internat. Verein Limnol. 25, 2159-2161.

Tátrai I., Herzig A. (1995) The effect of habitat structure on the feeding efficiency of young stages of young razor fish (Pelecus cultratus L.) an experimental approach. - 
Hydrobiologia 299, 75-81.

Tátrai I., Istvánovics V. (1986) The role of fish in the regulation of nutrient cycling in Lake Balaton, Hungary. - Freshwater Biology 16, 417-424.

Tátrai I., Istvánovics V. (1987) A dévérkeszeg szerepe a Balaton N- és P-forgalmában. - Hidrol. Közlöny 67, 42-47.

Tátrai I., Lammens E.H.R.R., Breukelaar A.W., Klein Breteler J.G.P. (1994) The impact of mature cyprinid fish on the composition and biomass of benthic macroinvertebrates. - 
Arch.Hydrobiol. 131, 309-320.

Tátrai I., Oláh J., Józsa V., Kawiecka B.J., Mátyás K., Paulovits G., Pekár F., Szabó P. (1995) Manipulation of water quality using different fish stocks. - Proceedings of the 6th International Conference on the Conservation and Management of Lakes, Kasumigaura'95, 556-559.

Tátrai I., Padisák J., Aschot S. (1991) Impacts of juvenile cyprinid fish predation on the food availability and zooplankton community. - Verh. Internat. Verein Limnol. 24, 
556-559.

Tátrai I., Paulovits G. (1993) Sampling, processing and sorting zooplankton, zoobenthos and fish. - In: Salánki J., Istvánovics V. (eds) Limnological Bases of Lake Management. Proceeding of the ILEC/UNEP International Training Course, 143-148.

Tátrai I., Paulovits G.,Mátyás K.,Korponai J. (1996) Halállományok és a vízminőség a Kis-Balaton tározó kazettájában. 2. Kis-Balaton Ankét, PATE, Keszthely, 684-699.

Tátrai I., Penczak T. (1985) Influence of temperature and rate of feeding of nitrogen metabolism of juvenile bream (Abramis brama L.). Comp.Biochem.Physiol. 82A, 125-129.

Tölg L., Bíró P. (1995) A Kis-Balaton vadponty-állományának vizsgálata. - In: Bíró P. (ed.) Biomonitorozás-biodiverzitás, XXXVII. Hidrobiológus Napok, Innopress Kft, 63-66.

Tölg L., Secziár A., Bíró P.,Varanka I. (1996) A vadponty állományának vizsgálata a KBVR I. ütemén. 2. Kis-Balaton Ankét, PATE, Keszthely, 453-462.

Totaro A., Pisanti F.A., Hernádi L. (1982) Comparative study between cytosomes and lipofuscin granules in nerve cells of Aplysia. - Biol.Cell 45, p.96

Totaro A.E., Pisanti F.A., Hernádi L. (1984) Pigment formation in sensory cells of Aplysia l. - Experientia 40, 382-383

Tóth J., P. Bíró (1984) Exotic fish species acclimatized in Hungarian natural waters. FAO/EIFAC Technical Papers 42 [Suppl. 2], 550-554.

Turpajev T.M., Yurchenko P.O., S.-Rózsa K. (1983) Two types of serotonin-acetylcholine interaction in identified neurons of the brain of Helix pomatia. - DOklady AS SSSR, 270, 1505-1508.

V.-Balogh K. (1986) Szennyviztisztitó és vitorlástelep nehézfémszennyezésének jelzése Balatonfüred térségében. - Hidrológiai Közlöny 66, 360-365.

V.-Balogh K. (1987) Antropogén hatások mértékének megítélése balatoni halak nehézfémszintjében.- 29. Georgikon Napok. Keszthely, 130-141.

V.-Balogh K. (1988) Comparison of mussels and crustacean plankton to monitor heavy metal pollution. - Water, Air, and Soil Pollution 37, 281-292.

V.-Balogh K. (1988) Heavy metal pollution from a point source demonstrated by mussel (Unio pictorum L.) at Lake Balaton, Hungary. - Bull. Environm. Contam. Toxicol. 41, 
910-914.

V.-Balogh K. (1995) Zooplankton for monitoring heavy metal pollution. - In: Rana B.C. (ed.) Pollution and Biomonitoring, Tata McGeaw-Hill Publishing Co. Ltd. New Delhi, 
302-324.

V.-Balogh K., Berta E., Salánki J. (1982) Koncentracija tjizsolih metallov v tkanjah zsivotnih ozera Balaton. - In: Kompleksznij Globalnij Monitoring Zagrjaznyenyija Okruzsajusej Szredi. Trudi II. Mezsdunarodnava szimpoziuma, SzSzSzR, Tbiliszi, Leningrad, Gidrometeorizdat, 299-306.

V.-Balogh K., Bothár A., Kiss K.T., Vörös L. (1994) Bacterio-, phyto- and zooplankton of the River Danube (Hungary) - Verh. Internat. Verein Limnol. 25, 1692-1694.

V.-Balogh K., Fernandez D.S., Salánki J. (1988) Heavy metal concentrations of Lymnaea stagnalis L. in the environs of Lake Balaton ( Hungary).- Wat. Res. 22, 1205-1210.

V.-Balogh K., Mastala Z. (1992) Nehézfémek a Balaton üledékében. - In: Bíró P. (ed.) 100 éves a Balaton-kutatás. XXXIII. Hidrobiológus Napok, REPROPRINT, Nemesvámos, 
162-171.

V.-Balogh K., Mastala Z. (1994) Huminanyagok kioldódása a Kis-Balatonban. - MHT XII. Országos Vándorgyűlése 1, 369-378. 

V.-Balogh K., Mastala Z. (1994) The influence of size and glochidia bearing upon the heavy metal accumulation in gills of Anodonta piscinalis (Nilss.). - Chemosphere 28, 
1539-1550.

V.-Balogh K., Mastala Z., Varanka I., Salánki J. (1991) Seasonal and local variations in the heavy metal concentration of some gastropod species at Kis-Balaton Reservoir and Zala River (Hungary). - Verh.Internat.Verein Limnol. 24, 2231-2234.

V.-Balogh K., Salánki J. (1983) A Crustacea-plankton nehézfémkoncentrációja a Balatonban.- Állattani Közl. 70, 7-15.

V.-Balogh K., Salánki J. (1983) Nehézfémszennyezettség vizsgálata biológiai teszt alkalmazásával a Zala alsó szakaszán.- Hidrol. Közlöny 63, 333-380.

V.-Balogh K., Salánki J. (1984) Iszpolzovanyije racskovovo zooplanktona (Crustacea) dlja ocenki zagrjaznyenyija oz. Balaton tjizsolimi metallami. - Gidrobiologicseszkij Zsurnal 
20, 56-64.

V.-Balogh K., Salánki J. (1984) The dynamics of mercury and cadmium uptake into different organs of Anodonta cygnea L.- Water Res. 18, 1381-1387.

V.-Balogh K., Salánki J. (1986) Nehézfémek koncentrációjának időbeli változása a dévérkeszeg (Abramis brama L.) szerveiben eltérő szennyezettségü természetes vizekben.- Hidrol. Közlöny 2, 84-89.

V.-Balogh K., Salánki J. (1986) Nehézfémszennyezettség biológiai ellenőrzése a Zala különböző szakaszain. - MHT VI. Országos Vándorgyűlés, Hévíz, 488-498.

V.-Balogh K., Salánki J. (1987) Biological monitoring of heavy metal pollution in the region of Lake Balaton (Hungary).- Acta Biologica 38, 13-30.

V.-Balogh K., Salánki J. (1987) Szravnyityelnoje isszledovanyije zagrjaznyenyija tyizsolimi metallami v treh pritokah oz. Balaton sz pomosju bioakkumuljaciannava teszta. - 
Problemi fonovava ekologicseszkava monitoringa. Izdatyelsztvo Bolgarszkoj Akademii Nauk, Szofia, 115-120.

V.-Balogh K., Salánki J., Varanka I. (1989) Heavy metals in freshwater organisms in the catchment area of Lake Balaton.- Symp. Biol.Hung.38, 281-289.

V.-Balogh K., Vörös L. (1995) Huminanyagok hatása a Keszthelyi-öböl vizének optikai tulajdonságaira. - In: Bíró P. (ed.) Biomonitorozás-biodiverzitás, XXXVII. Hidrobiológus Napok, Innopress Kft, 45-48.

V.-Balogh K.,Vörös L. (1996) Oldott huminanyagok a Kis-Balatonban és hatásuk a Keszthelyi -medencére. 2. Kis-Balaton Ankét, PATE, Keszthely, 555-565.

V.-Balogh, K. (1985) Seasonal and local variation in the heavy metal concentration in animals of Lake Balaton. In: Heavy Metals in Water Organisms (Ed. by Salánki, J.) Symp. Biol. Hung. 29, 119-139.

V.-Balogh, K., Fernandez, D.S. (1985) Koncentracija tjizsolih metallov v tyele balsova prudovika (Lymnaea stagnalis L.) iz raznih biotopov okresztnosztyej ozera Balaton. V: 
Ekologicseszkaja Kooperacija. Inf. Bjul. po probleme III. "Ohrana ekoszisztem (biogenocenozov) i Landsafta" 4, Bratislava 72-76.

Vadász I., Salánki J. (1982) Modification of activity and ionic currents by intracellular injection of 2,4-DNP and CdCl2 in the bursting neuron of Helix pomatia L.- Comp. Biochem. Physiol. 71A, 47-52.

Valasek Zs., S.-Rózsa K. (1993) False transmitter 5,6-dihydroxytryptamine as a tool in selecting serotonergic Helix neurons for studies with isolated, dialysed, dialysed cells. - Comp.Biochem.Physiol. 106C, 419-422.

Valasek Zs., S.-Rózsa K., Fedulova S.A. (1992) Effect of serotonin and opiate peptides on ion-currents of dialysed Helix neurons.- Acta biol.Acad.Sci.hung. 43, 69-77.

Van Straten G., Herodek S. (1982) Estimation of algal growth parameters from vertical primary production profiles. - Ecological Modelling 15, 287-311.

Vehovszky Á., Bokish A.J., Krogsgaard-Larsen P., Walker R.J. (1989) Pharmacological profile of gamma-aminobutyric acid (GABA) receptors of identified central neurones from Helix aspersa. - Comp. Biochem. Physiol. 92C, 391-399.

Vehovszky Á., Elekes K. (1985) Electrophysiological characteristics of peripheral neurons and their synaptic connections in the intestinal nerve of Helix pomatia L. - Comp. 
Biochem. Physiol. 82A, 345-353. 

Vehovszky Á., Elliott C.J.H. (1995) The hyrid modulatory/pattern generating N1L interneuron in the buccal feeding system of Lymnaea is cholinergic.- Invertebrate Neuroscience 1, 67-74.

Vehovszky Á., Hernádi L., Elekes K., Balaban P. (1993) Serotonergic input on identified command neurons in Helix. - Acta Biol. Hung. 44, 97-101.

Vehovszky Á., Kemenes Gy., Hernádi L., Hiripi L., S.-Rózsa K. (1990) Synaptic connections between serotonin-containing neurones identified by neurotoxin-induced 
pigmentation in Helix pomatia - Eur.J. Neurosci. 2. suppl. 64, pp 18.

Vehovszky Á., Kemenes Gy., Hiripi L., Hernádi L., S.-Rózsa K. (1988) Reversible effect of 5,6-DHT treatment on Helix: a combined behavioural, electrophysiological and 
biochemical study. - In: Salánki J., S.-Rózsa K. (eds.) Neurobiology of Invertebrates. Akadémiai Kiadó, Budapest, Symp. Biol. Hung. 36, 403-414.

Vehovszky Á., Kemenes Gy., S.-Rózsa K. (1989) Central and peripheral connections of an identified pedal neurone modifying pneumostome movements in Helix. - Comp. 
Biochem. Physiol. 94A, 735-741.

Vehovszky Á., Kemenes Gy., S.-Rózsa K. (1989) Monosynaptic connection between serotonin-containing neurones labelled by 5,6-dihydroxytryptamine-induced pigmentation in the snail Helix pomatia L. - Brain Research 484, 404-407.

Vehovszky Á., Kemenes Gy., S.-Rózsa K. (1992) The monosynaptic connections between serotonin-containing LP3 and RPas neurons in Helix are serotonergic.- J.exp.Biol. 173, 
109-122.

Vehovszky Á., Salánki J. (1983) Pharmacological characterization of postsynaptic potentials evoked in the bimodal pacemaker neuron of Helix pomatia L.- Acta Physiol. Hung. 62, 35-46.

Vehovszky Á., Walker R.J. (1991) An Analysis of the 5-Hydroxytryptamine (Serotonin) receptor subtypes of central neurones of Helix aspersa. - Comp. Biochem. Physiol. 100C, 463-476.

Vehovszky Á., Yeoman M., Elliott C.J.H. (1993) Multicomponent synaptic connections between identified feeding neurons neurons in the pond snail Lymnaea stagnalis- J. Physiol. 47, 245

Véró M., Paulovits G., Bíró P. (1986) An improved grinding technique for examining fish otoliths for age and growth studies with special consideration of the eel. - Aquacult. Fish. Management - 17, 207-212.

Vigh P., Mastala Z.,V.-Balogh K. (1996) Comparison of heavy metal concentration of grass carp (Ctenopharingodon idella Cuv. et Val.) in shallow eutrophic lake and a fish pond (possible effects of food contamination). - Chemosphere, 32, 69l-70l.

Voronezhskaya E.E., Elekes K. (1993) Distribution of serotonin-like immunoreactive neurons in the embryonic nervous system of lymnaeid and planorbid snails. - Neurobiology 1, 371-383.

Vörös L. (1982) Quantitative and structural changes of phytoplankton in Lake Balaton between 1965-1978. - Aquacultura Hungarica 3, 137-144.

Vörös L. (1983) Die quantitativen und qualitativen Anderungen des Phytoplanktons im Donauabschnitt bei Mohács.- Hydrobiologia (Bucuresti) 17, 335-340

Vörös L. (1984) A fitoplankton mennyiségi jellemzöinek értékelése vizminösitési szempontból balatoni mérések alapján.- Hidrológiai Közlöny 64, 157-162

Vörös L. (1984) A magyar vizek algológiai kutatása 1958-1982. In: Entz B. (szerk.) Magyar Hidrobiológia, 85-114 MTA Biol.Tud.Oszt.,Bp.

Vörös L. (1987) Bakteriális méretű fotoautotrófikus szervezetek néhány sekély tóban. - Botanikai Közl. 74-75, 141-151.

Vörös L. (1989) A pikoplankton jelentősége a Balatonban. - Hidrol. Közlöny 69, 321-327.
Vörös L. (1991) Importance of picoplankton in Hungarian shallow lakes.- Verh. Internat. Verein Limnol. 24, 984-988.

Vörös L. (1994) A fitoplankton és a hínárnövényzet elsődleges termelése a Kis-Balatonban. - MHT XII. Országos Vándorgyűlése 1, 339-348.

Vörös L. és Kiss N. (1985) A fitoplankton szezonális periodicitása és annak összefüggése az eutrofizálódással. Irodalmi áttekintés és balatoni esettanulmány. In: Fekete G.(szerk.) A cönológiai szukcesszió kérdései, 121-134 Akadémiai Kiadó Bp.

Vörös L. i Romanyenko V.I. (1985) Vlijanyie tokszicseszkih vesesztv na vigyelenyie metabolicseszkoj CO2 u vodoroszlej. - Biol. Vnutr. Inf. Bjull. 65, 9-12

Vörös L., Csányi B., V.-Balogh K., Présing M., Perényi M. (1995) Ipari és kommunális szennyvizek hatása a Séd-Nádor vízrendszer élővilágára. - MHT XIII. Országos Vándorgyűlése 1, 448-458.

Vörös L., Gulyás P., Németh J. (1991) Occurrence, dynamics and production of picoplankton in Hungarian shallow lakes. - Int. Revue ges. Hydrobiol. 76, 617-629.

Vörös L., Nagygöde P. (1993) Long term changes of phytoplankton in Lake Balaton (Hungary). - Verh. Internat. Verein Limnol. 25, 682-686.

Vörös L., Nagygöde P. (1994) A Balaton fitoplanktonjának évtizedes változásai. - MHT XII. Országos Vándorgyűlése 1, 269-278.

Vörös L., Oldal I. (1991) A fehér busa mint a kékmoszatok elleni védekezés hatékony eszköze. - Halászat 84, 15-17.

Vörös L., Padisák J. (1991) Phytoplankton biomass and chlorophyll-a in some shallow lakes in central Europe. - Hydrobiologia 215, 111-119.

Vörös L., Présing M., V.-Balogh K., Perényi M. (1995) Az oldott és formált szervesanyag terhelés jelentősége a Séd-Nádor vízrendszer vízminőségének alakításában. - MHT XIII. Országos Vándorgyűlése 1, 458-468.

Vörös L., V.-Balogh K. (1995) Az osztrák vízlépcsők hatása a magyarországi Duna-szakasz trofitására. - MHT XIII. Országos Vándorgyűlése 1, 419-427.

Vörös L., V.-Balogh K., Herodek S. (1996) Microbial food web in a large shallow lake (Lake Balaton, Hungary). - Hydrobiologia 339, 57-65.

Vörös L., V.-Balogh K., Herodek S. (1994) Mikrobiális kölcsönhatások a Balaton planktonjában. - MHT XII. Országos Vándorgyűlése 1, 299-308. 

Vörös L., V.-Balogh K., Máté F., Ligeti L. (1984) A feltöltődés meghatározása paleolimnológiai módszerekkel. Vizügyi Közlemények 66, 104-113.

Vörös L., V.-Balohg K., Koncz E. (1996) Szervesanyagtermelés és lebontás a Kis-Balatonban. 2. Kis-Balaton Ankét,PATE, Keszthely, 542-553.

Vörös L., Vizkelety É., Tóth F. és Németh J. (1983) Trofitás vizsgálatok a Balaton Keszthelyi-medencéjében 1979-ben.- Hidrológiai Közlöny 63, 390-398

Walker R.J., Holden-Dye L.M., Vehovszky Á., Bokish A.J., Cox R.T.L. (1988) Some aspects of Molluscan neuropharmacology. - In: Salánki J., S.-Rózsa K. (eds.) Neurobiology of Invertebrates. Akadémiai Kiadó, Budapest, Symp. Biol. Hung. 36, 63-76.

Walker R.J., Vehovszky Á. (1990) 5-hydroxytryptamine (5-HT) receptor subtypes in Invertebrates. - In: Paoletti R., Vanhoutte P.M., Brunello N., Maggi F.M. (eds) From cell Biology to Pharmacology and Therapeutics Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 283-288.

Webb D.,[G.] Tóth L. (1990-1991) Electrophysiologie des embryons du médaka, Oryzias latipes et du tilapia, Oréochromis niloticus. - Rapport d`active, INRA, 108.

Yeoman M.S., Vehovszky Á., Kemenes Gy., Elliott C.J.H., Benjamin P.R. (1995) A novel interneuron having hybrid central pattern generator-modulatory properties in the feeding system of the snail, Lymnaea. - J.Neurophysiol. 73, 112-124.

Yurchenko O. P., S.-Rózsa K. (1984) Modulatory effect of serotonin on the acetylcholine sensitivity of identified neurons in the brain of Helix pomatia L. - Comp. Biochem. 
Physiol. 77C, 127-133.

Zlinszky J., Herodek S. (1987) DNS-Synthese des mikrobiellen Planktons in zwei verschieden eutrophierten Teilen des Balatonsees. In: Daubner I. (ed.) IV. Internationales Hydrobiologisches Symposium: Referate, Veda Verlag, Bratislava 77-80.

Zlinszky J., Herodek S. (1990) Biologically available phosphorus retention by the Kis-Balaton reservoir. - Arch. Hydrobiol. Beih. Ergebn. Limnol. 33, 703-707.

Zrinyi M., Kabaine-Faix M., Juhos Sz. (1993) Sedimentation and gelation of flocculated iron(III)-hydroxide sols. - Langmuir, 9, 71-76.