Költséghatékonyság javítása érdekében tárgyévben tett intézkedések

 

 

- Az intézet elektromos berendezéseinek, kábelezésének felújítása, a víz és fűtési rendszerek szükségszerű karbantartása a későbbi károk elkerülése érdekében és a gazdaságosabb üzemeltetés céljából tett költséghatákony intézkedés.

- A működés, üzemeltetés, beszerzés, felújítás során a takarékossági követelmények állandó figyelembevétele. - Takarékosság a személyi kiadások (létszám és illetmény) tekintetében.

- A kutatási és egyéb célú pályázati lehetőségek kihasználása, a pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése.

- Az intézet alap - és vállakozási tevékenységéből befolyt saját bevételek, az előző évi tartalékok igénybevétele, ésszerű felhasználása a gazdálkodási körülmények javítását, az eredményesebb működést, gazdálkodást szolgálják.

- Az intézet belső ellenőrzése, a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés nagyon fontos a költséghatákonyság javítása érdekében, ezért az ellenőrzés erre fokozott figyelmet fordít.