+   Kis-Balaton, 2008. julius havi adatok


A Kis-Balaton vizének ökotoxikológiai vizsgálata a Thamnocephalus platyurus bioteszt alkalmazásával

2008.07.28

 

A vizsgálat célja a Kis-Balaton területén a víz általános toxicitásának ellenőrzése, különös tekintettel a cianobakteriális toxicitás kockázatának becslésére.

A mintavétel időpontjában a vízvédelmi rendszer területén szemmel látható cianobakteriális tömegprodukció nem volt észlelhető. Elemzésre vízoszlopmintát a Kis-Balaton „Szabari-víz” nevű részéről gyűjtöttünk nyíltvízi területről, valamint egy ponton a nádas nyíltvíz felöli részéről.

Részmintákon meghatároztuk a víz klorofill-a tartalmát és a fitoplankton fajösszetételét, valamint ellenőriztük a szűretlen minták általános toxicitását a Thamnocephalus platyurus bioteszt alkalmazásával (MSZ 20359:2003).

A vízminták klorofill-a tartalma vízközépen 114,91 µg l-1, míg a náddal borított felület közelében 126,40 µg l-1 volt. Mindkét mintában kizárólag zöldalga fajok fordultak elő (1. Táblázat, képek).

Fitoplankton Biomassza [µg l-1]
  Nyíltvíz Nádas
Cianobaktériumok 0 3800
Euglena félék 500 500
Kovamoszatok 480 8
Zöldalgák 14899 18888

A mintákban észlelt algák közül az érdekesebbeket az alábbi képeken mutatjuk be.

Micractinium pusillum

Micractinium pusillum

Euglena oxyuris

Euglena oxyuris

Closterium acutum

Closterium acutum

Az ökotoxikológiai teszt alapján, egyetlen vízminta sem bizonyult toxikusnak, ugyanis a hígítatlan szűretlen vízben a lárvák túlélése 100%-os volt.