+   2007. július 30.


2007. július 30.-án kelt hír:

 

A Kultúrális Örökségvédelmi Hivatal (Keszthelyi Iroda) a Magyar Tudományos Akadémia Balatoni Limnológiai Kutatóintézetét (Tihany) 2007. július 11. napján egy év időtartamra, jogerősen "ideiglenes műemléki védelem" alá helyezte, s ezzel egyidejűleg a Hivatal a védetté nyilvánítás előkészítését megindította. A tihanyi Limnológiai Kutatóintézet a Balaton élővilágának kutatására 1926-1927-ben épült Kotsis Iván, a két világháború közötti időszak egyik meghatározó építészprofesszorának tervei alapján. Az együttes jelentős méretei ellenére is jól kapcsolódik mind stilárisan, mind tájilag a balatoni környezethez. Az épület szerepelt már a "Műemlékvédelem táguló körei" kiállítás katalógusának jegyzékében, a 20. század műemléki védettségre feltétlenül számot tartó épületei között is. Az 1920-as évek kiemelkedően értékes parképítészeti és építészeti alkotásaként, mind a tó felől, mind a kikötőből nézve, mind az autóút mentén, mind pedig az apátság felől tekintve érvényesülő, különleges tájképi kapcsolódásai miatt eredeti állapotában őrzendő meg.

A védetté nyilvánítást az is indokolja, hogy az Intézet 2007. szeptember 3-án (MTA) és 5-én (Tihany) ünnepli fennállásának nyolcvanadik évfordulóját.

Bíró Péter akadémikus
igazgató