+   List of scientific publications - 2003-2004

 

2001-2002

2003

2004


2001-2002

 

Ponyi J. (2001) Evezőlábú rákok (Copepoda) kevéssé ismert fajainak előfordulása Magyarországon. – Hidrol. Tájékoztató, 31-34.

Kováts N., Szalay T., Kiss I., Kárpáti Á., Paulovits G. (2002) Assessment of degradability in whole effluent toxicity testing using bioluminescent bacteria. Hungarian Journal of Industrial Chemistry Vol. 30. pp.271-274.

Serfőző Z., Veréb Z., Rőszer T., Kemenes Gy., Elekes K. (2002) Development of the nitric oxide/ cGMP system in the embryonic and juvenile pond snail, Lymnea stagnalis L.: A comparative in situ hybridization, histochemical and immunohistochemical study. – Journal of neurocytology, 31, 131-147.

Specziár A. (2002) A fogassüllő és a kősüllő ivadék tápláléka a Balatonban. Halászatfejlesztés 27: 70-80.

 top of the page


2003

 

Berecz K., Debreczeni B., Présing M. (2003) A talaj- és műtrágya-N hasznosulása kukoricanövénynél. - In: Szabó T., Bártfai I., Somlai J. (eds) Környezeti ártalmak és a légzőrendszer, F&F Press Bt., Zalaegerszeg, XIII, 47-56

Berecz K., Debreczeni B., Présing M. (2003) N-műtrágyák hasznosulásának vizsgálata hibridkukoricáknál 15N-izotópjelzéssel. - XLV. Georgikon Napok, Keszthely 2003: Új stratégiák az agrárgazdaságban - EU csatlakozás 2004, CD-kiadvány, ISBN 963 9495 263.

Bíró P. (2003) P. Zánkai Nóra köszöntése születésének 70. évfordulóján. - In: 44. Hidrobiológus napok: Ritkán vizsgált és különleges vizek: Tihany, 2002. Október 2-4. Szerk. Bíró P. – Hidrológiai Közlöny, 83, 8.

Bíró P. (2003) Salánki János akadémikus 1929-2003. - In: 44. Hidrobiológus napok: Ritkán vizsgált és különleges vizek: Tihany, 2002. Október 2-4. Szerk. Bíró P. – Hidrológiai Közlöny, 83, 6-8.

Bíró P. (2003) Tölg István köszöntése 70. Születésnapja alkalmából. - In: 44. Hidrobiológus napok: Ritkán vizsgált és különleges vizek: Tihany, 2002. Október 2-4. Szerk. Bíró P. – Hidrológiai Közlöny, 83, 9.

Bíró P. (szerk.) (2003) 44. Hidrobiológus napok: Ritkán vizsgált és különleges vizek: Tihany, 2002. Október 2-4. – Hidrológiai Közlöny 83 (1-12) 170 p.

Bíró P., Specziár A. (2003) Visszafordíthatatlan folyamat? A balatoni állatvilág változása. – Új Balaton: Társadalmi és művészeti folyóirat, június-szeptember, 90-95.

Bíró P., Specziár A., Keresztessy K. (2003) A Balatonban őshonos halpopulációk minőségi-mennyiségi felmérése, állomány-dinamikái és trofikus kapcsolataik. - In: A Balaton kutatásának 2002. évi eredményei. Szerk.: Mahunka S., Banczerowski J., Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, pp. 131-139.

Bíró P., Specziár A., Keresztessy K. (2003) Diversity of fish species assemblages distributed in the drainage area of Lake Balaton (Hungary) - Hydrobiologia, 506 (1), 459-464.

Csányi B., Juhász P., Kovács T., Németh J., Vörös L., Ambrus A., Kavrán V. (2003) Az EU Víz Keretirányelv és a Tisza magyarországi szakaszának biológiai monitorozása. – In: A Tisza és vízrendszere: 1. kötet (szerk. Teplán I.) Bp.: MTA Társadalomkutató Központ, (Magyarország az ezredfordulón: Stratégiai tanulmányok …: 4. program …: 4. alprogram: A Tisza), 205-236.

Csoknya M., Barna J., Hiripi L., Hámori J., Elekes K. (2003) Reorganization of monoaminergic systems in the earthworm, Eisenia fetida, following brain extirpation. – Journal of Experimental Zoology, 296A, 18-29.

Elekes K., Vörös L., Hegedűs E., N. Fekete Zs., Balázs B., Ferenczy L. (2003) Vírusok elektronmikroszkópos azonosítása és bakteriofágok potenciális szerepe a toxintermelő cianobaktériumok elterjedésében a Balatonban III. - In: A Balaton kutatásának 2002. évi eredményei. Szerk.: Mahunka S., Banczerowski J., Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, pp. 61-69.

El-Otify A. M., Shafik H. M., Szőke E. (2003) Analyses of physico-chemical characteristics and phytoplankton communities of Lake Nasser during the last two decades. – Acta Botanica Hungarica, 45(1-2), 75-100.

Farkas A., Salánki J., Varanka I. (2003) Crustacea plankton felhasználása a Balaton nehézfém szennyezettségének jellemzésére. - In: 44. Hidrobiológus napok: Ritkán vizsgált és különleges vizek: Tihany, 2002. Október 2-4. Szerk. Bíró P. – Hidrológiai Közlöny, 83, (1-12) 47-49.

Farkas A., Salánki J., Varanka I., (2003) Crustaceans as biological indicators of heavy metal pollution in Lake Balaton (Hungary) - Hydrobiologia, 506 (1), 359-364.

Farkas Anna, Salánki J., Specziár A. (2003) Age- and size-specific patterns of heavy metals in the organs of freshwater fish Abramis brama L. populating a low-contaminated site. - Water Research, 37, (5) 959-964.

G.-Tóth L., B.-Muskó I., Szalontai K., Kiszely P., Németh P. (2003) A nyíltvíz és a parti öv gerinctelen állatvilágának kutatása. - In: A Balaton kutatásának 2002. évi eredményei. Szerk.: Mahunka S., Banczerowski J., Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, pp. 100-108.

Hamed A. F., Shafik H. M., Shaaban A. S. (2003) Phytoplankton and benthic communities of a small water body (Sacred Lake, Karnak Temple) Luxor, Egypt. – Acta Botanica Hungarica, 45(1-2), 101-112.

Herodek S., Tóth V. (2003) A makrofitonok elterjedését befolyásoló tényezők a Balatonban IV. - In: A Balaton kutatásának 2002. évi eredményei. Szerk.: Mahunka S., Banczerowski J., Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, pp. 85-92.

Hiripi L., Filla A., Shafik H.M., V.-Balogh K., Herodek S. (2003) A fitoplankton foszforfelvételének kutatása, különös tekintettel az exoenzimek szerepére. - In: A Balaton Kutatásának 2002. évi Eredményei. Szerk.: Mahunka S., Banczerowski J., Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, pp. 18-25.

Kiss T. (2003) Evidence for a persistent Na-conductance in identified command neurones of the snail, Helix pomatia - Brain research 989 (1) 16-25.

Kiss T., Hiripi L., Papp N., Elekes K. (2003) Dopamine and serotonin receptors mediating contractions of the snail, Helix pomatia, salivary duct. – Neuroscience, 116, 775-790.
Korponai J., Paulovits G., Mátyás K., Tátrai I. (2003) Long-term changes of cladoceran community in a shallow hypertrophic reservoir in Hungary. – Hydrobiologia, 504, (1-3), 193-201.

Kovács A.W., Koncz E., Vörös L. (2003) Akinete abundance of N2-fixing cyanobacteria in the sedimenet of Lake Balaton (Hungary) - Hydrobiologia, 506 (1), 181-188.

Kovács T., Ambrus A., Juhász P. (2003) Data to the Hungarian mayfly (Ephemeroptera) fauna arising from collectings of larvae II. – Folia historico-naturalia Musei matraensis 27: 157-162.

Kováts N., Szalay T., Kárpáti Á., Paulovits G. (2003). Természeti folyamatok hatásának vizsgálata tisztított szennyvíznél ToxAlert teszttel. Labinfo, 2003/3: 37-40

Mátyás K., Oldal I., Korponai J., Tátrai I., Paulovits G. (2003) Indirect effect of different fish communities on nutrient chlorophyll relationship in shallow hypertrophic water quality reservoirs. - Hydrobiologia, 504., 231-239.

Muskó I.B., Balogh Cs., Görög Sz., Bence M. (2003) A vándorkagyló (Dreissena polymorpha) megtelepedése Balatonba helyezett természetes aljzatokon. - In: 44. Hidrobiológus napok: Ritkán vizsgált és különleges vizek: Tihany, 2002. Október 2-4. Szerk. Bíró P. – Hidrológiai Közlöny, 83, 17-19.

Muskó I.B., Leitold H. (2003) Hínárosban élő felsőrendű rákok (Malacostraca) minőségi és mennyiségi viszonyai a Balaton különböző medencéiben. - In: 44. Hidrobiológus napok: Ritkán vizsgált és különleges vizek: Tihany, 2002. Október 2-4. Szerk. Bíró P. – Hidrológiai Közlöny, 83, 14-16.

Oertel N., Salánki J. (2003) Biomonitoring and Bioindicators in Aquatic Ecosystems. – In: Modern Trends in Applied Aquatic Ecology (edited by R.S. Ambasht; Navin K. Ambasht). - Kluwer Academic/Plenum Publishers, ISBN 0-306-47334-8; pp 384; 219-246.

Padisák J., Borics G., Fehér G., Grigorszky I., Oldal I., Schmidt A., Zámbóné-Doma Zs. (2003) Dominant species, functional assemblages and frequency of equilibrium phases in late summer phytoplankton assemblages in hungarian small shallow lakes. – Hydrobiologia, 502(1): 157-168.

Padisák J., Soróczki Pintér É., Zámbóné Doma Zs. (2003) A fitoplankton diverzitása, tér- és időbeli mintázata a Balatonban 2002-ben. - In: A Balaton kutatásának 2002. évi eredményei. Szerk.: Mahunka S., Banczerowski J., Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, pp. 35-42.

Pálffy K., Vörös L. (2003) Effect of ultraviolet radiation on phytoplankton primary production in Lake Balaton - Hydrobiologia, 506 (1) 289-296.

Parpala L.; G.Tóth L., Zinevici V., Németh P., Szalontai K. (2003) Structure and production of metazoan plankton in Lake Balaton (Hungary) in summer - Hydrobiologia, 506 (1), 347-351.

Ponyi J. (2003) A Balatonba ömlő kisvízfolyások rákjai. - Hidrológiai tájékoztató, 24-25.
Ponyi J., P. Zánkai N., Szitó A., Kravinszkaja G. (2003) A Balatonba ömlő patakok zoológiai vizsgálata IV. - In: A Balaton kutatásának 2002. évi eredményei. Szerk.: Mahunka S., Banczerowski J., Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, pp. 118-130.
Ponyi J., Zánkai N. (2003) A Tetves-patak hidrozoológiai vizsgálata. – Natura Somogyiensis, 5, 29-40.

Présing M., Preston T., Takátsy A., Kovács A., Sprőber P., Kovács Gy. (2003) Az ammónium újratermelődés és a fitoplankton nitrogénfelvétele a Balatonban. - In: 44. Hidrobiológus napok: Ritkán vizsgált és különleges vizek: Tihany, 2002. Október 2-4. Szerk. Bíró P. – Hidrológiai Közlöny, 83, 122-124.

Présing M., Sprőber P., Shafik H. M., Herodek S. (2003) A fitoplankton nitrogénfelvételének jellemzése és a belső nitrogénterhelés vizsgálata III. - In: A Balaton kutatásának 2002. évi eredményei. Szerk.: Mahunka S., Banczerowski J., Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, pp. 26-34.

Rezsu E., Specziár A., Nagy S. A., Dévai Gy. (2003) A balatoni sügér (Perca fluviatilis) és a vágódurbincs (Gymnocephalus cernuus) 27. Halászati Tudományos Tanácskozás, Szarvas, 2003. - Halászatfejlesztés, 28, 153-162.

Salánki J., Farkas A., Győri J., Molnár G., S.-Rózsa K., Varanka I. (2003) Toxikus környezetszennyező anyagok monitorozása a Balatonon és azok hatása a vízi szervezetekre. - In: A Balaton kutatásának 2002. évi eredményei. Szerk.: Mahunka S., Banczerowski J., Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, pp. 164-172.

Salánki J., Farkas A., Kamardina T., S.-Rózsa K. (2003) Molluscs in biological monitoring of water quality. – Toxicology Letters, 140-141, 403-410.

Shafik H. M. (2003) Morphological characteristics of Cylindrospermopsis raciborskii (Woloszynska) Seenayya et Subba Raju in laboratory cultures. – Acta Biologica Hungarica, 54(1-2), 121-136.

Shafik H. M.; Vörös L., Sprőber P., Présing M., Kovács A.W. (2003) Some special morphological features of Cylindrospermopsis raciborskii in batch and continuous cultures - Hydrobiologia, 506 (1)., 163-167.

Specziár A., Bíró K., Bíró P., Vörös L. (2003) Az üledéklakó árvaszúnyog lárvák (chironomidae, diptera) anyagforgalmi szerepe a Balatonban. - In: A Balaton kutatásának 2002. évi eredményei. Szerk.: Mahunka S., Banczerowski J., Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, pp. 109-117.

Specziár A., Bíró P. (2003) Population structure and feeding characteristics of Volga pikeperch, Sander volgensis (Pisces, Percidae), in Lake Balaton - Hydrobiologia, 506 (1)., 503-510.

Sprőber P.; Shafik H.M., Présing M., Kovács A.W., Herodek S. (2003) Nitrogen uptake and fixation in the cyanobacterium Cylindrospermopsis raciborskii under different nitrogen conditions - Hydrobiologia, 506 (1)., 169-174.

Sváb E., Tyler A., Preston T., Antal K., Présing M. (2003) Távérzékelés a Balaton vízminőségének felmérésében. - In: 44. Hidrobiológus napok: Ritkán vizsgált és különleges vizek: Tihany, 2002. Október 2-4. Szerk. Bíró P. – Hidrológiai Közlöny, 83, 136-138.

Szalontai, K.; L.G.-Tóth and I. B. Muskó (2003) Oxygen consumption of Limnomysis benedeni Czerniavsky, 1882 (Crustacea: Mysidacea), a Pontocaspian species in Lake Balaton, Hungary - Hydrobiologia, 506 (1)., 407-411.

Szűcs A., Pinto R. D., Rabinovich M. I., Abarbanel H. D. I., Selverston A. I. (2003) Synaptic modulation of the interspike interval signatures of bursting pyloric neurons. – J. Neurophysiol, 89, 1363-1377.

Tátrai I., Mátyás K., Korponai J., Paulovits G., Pomogyi P., Héri J. (2003) Regulation of plankton by omnivore cyprinids in a shallow lake in the Kis-Balaton Reservoir System. Hydrobiologia. 504, 241-250.

Tátrai I., Mátyás K., Korponai J., Paulovits G., Pomogyi P., Pekár F. (2003) Management of fish communities and its impacts on the lower trophic levels in shallow ecosystems in Hungary - Hydrobiologia, 506 (1)., 489-496.

Tátrai I., Paulovits G., Józsa V., Szabó I. (2003) Betelepített halfajok állománya a Balatonban. - In: A Balaton kutatásának 2002. évi eredményei. Szerk.: Mahunka S., Banczerowski J., Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, pp. 140-148.

Tátrai I., Paulovits G., Mátyás K., Korponai J (2003) The role of fish communities in water quality management of a large shallow lake. – International review of hydrobiology, 88 (5) 498-507.

V.-Balogh K., Vörös L., Tóth N., Bokros M. (2003) Changes of organic matter quality along the longitudinal axis of a large shallow lake (Lake Balaton) - Hydrobiologia, 506 (1)., 67-74.

V.-Balogh K., Vörös L., Kovács A. (2003) A huminanyagok vízminőségre gyakorolt hatásának kutatása. - In: A Balaton kutatásának 2002. évi eredményei. Szerk.: Mahunka S., Banczerowski J., Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, pp. 52-60.

Varga A., Kovács T., Juhász P. (2003) Sphaerium (Cyrenatsrum) solidum (Normand, 1844), Corbicula fluminea (O.F. Müller, 1774) újabb magyarországi és szlovákiai előfordulása (Bivalvia: Sphaeriidae, Corbiculidae). – Malakológiai tájékoztató=Malacological newsletter, 21, 69-72.

Voronezhskaya E.E., Elekes K. (2003) Expression of FMRF amide gene encoded peptides by identified neurons in embryos and uveniles of the pulmonates snail Lymnea stagnalis. – Cell and tissue research, 314., 297-313

Vörös L., Kovács A., Farkas A., Shafik H. M., V.-Balogh K. (2003) A vas szerepének kutatása az algásodásban. - In: A Balaton kutatásának 2002. évi eredményei. Szerk.: Mahunka S., Banczerowski J., Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, pp. 43-51.

Vörös L., Kovács A., V.-Balogh K. (2003) A fitoplankton és a fitobentosz változásainak kutatása. - In: A Balaton kutatásának 2002. évi eredményei. Szerk.: Mahunka S., Banczerowski J., Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, pp. 9-17.

Vörös L., V.-Balogh K. (2003) Fotoautotróf pikoplankton Duna-Tisza-közi szikes tavakban. Természetvédelmi Közlemények 10: 35-39.

Vörös L., V.-Balogh K., Koncz E., Kovács A. (2003) Phytoplankton and bacterioplankton production in a reed-covered water body, Aquatic botany, 77 (2) 99-110.

 

top of the page


2004

 

Balogh Cs., Muskó I.B. (2004) A vándorkagyló (Dreissena polymorpha) populáció-dinamikája balatoni hínárosban. - Hidrológiai Közlöny, 84 (5-6), 14-16.

Bence M., Muskó I.B. (2004) Új pontokáspi gerinctelen faj, a telepes hidroidpolip (Cordylophora caspia Pallas 1771) megjelenése a Balatonban. - Hidrológiai Közlöny, 84 (5-6), 20-22.

Bíró P. (2003) A felszíni vizeink biodiverzitása, táplálékhálózatok, anyagforgalom. - In: Tudományos előadások 2003 /Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottság, Veszprém: Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága, 33-54. (ISBN 963 7385 66 5)

Bíró P. (2003): János Salánki (1929-2003). Biology International. – No. 45., 44-45.
Bíró P. (2004) A XLV. Hidrobiológus Napok "Vizeink hosszú távú változásai". Megnyitó. - Hidrológiai Közlöny, 84 (5-6), 5-6.

Bíró P. (szerk) (2004) A XLV. Hidrobiológus Napok "Vizeink hosszú idejű változásai", Tihany, 2003. október 1-3. /Magyar Hidrológiai Társaság Limnológiai Szakosztálya; Magyar Tudományos Akadémia Balatoni Limnológiai Kutatóintézet; Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága, Budapest: Magyar Hidrológiai Társaság Limnológiai Szakosztálya. - Hidrológiai Közlöny, 84 (5-6) p.184. (ISBN 963 04 00278)
Elekes K. (2004) Obituary: János Salánki (1929-2003). - Acta Biol. Hung., 55 (1-4), 363 - 365.

Farkas A. (2004) Toxikus környezetszennyező anyagok monitorozása a Balatonon és hatásaik vizsgálata vízi szervezetek főbb élettani funkcióira. - In: A Balaton kutatásának 2003. évi eredményei. (Szerk.: Mahunka S., Banczerowski J.), Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, pp. 128-136.

Filla A., Hiripi L., Elekes K. (2004) Serotonergic and dopaminergic influence of the duration of embryogenesis and intracapsular locomotion of Lymnaea stagnalis L. - Acta Biol. Hung., 55 (1-4), 315 - 321.

Fórizs I., Juhász P. (2004) Climate of catchments recorded in isotopic ompositi on of riverine mollusks' shells. Résumés-Abstracts of the International Workshop on the Application of Isotope Techniques in Hydrological and Environmental Studies. UNESCO, Paris, France, September 6-8, 2004, pp.113-114.

Fujikura K., Aoki M., Fujiwara Y., Ichibayashi S., Imamura M., Ishibashi J., Iwase R., Kato K., Kosaka A., Machiyama H., Miyake H., Miyazaki J., Mizota C., Morimoto Y., Naganuma T., Nakayama N., Okamoto K., Okoshi K., Sato-Okoshi W., Okutani T., Satoh T., G. Toth L., Tsuchida S., Wakamatsu M., Watanabe H., Yamanaka T., Yamamoto H. (2003) Report of investigation of vent and methane seep ecosystems by the crewed submersible 'Shinkai 2000' and the ROV 'Dolphin 3K' on the Hatoma and the Kuroshima Knolls, the Nansei-shoto area. - JAMSTEC JOURNAL OF DEEP SEA RESEARCH, 22., 21-30.( ISSN 1340-7848)

G.-Tóth L., Muskó I.B., Balogh Cs., Németh P., Homonnay Z., Kiszely P. (2004) A nyíltvíz és a parti öv gerinctelen állatvilágának kutatása. - In: A Balaton kutatásának 2003. évi eredményei. (Szerk.: Mahunka S., Banczerowski J.), Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, pp. 73-81.

Hegedűs E., Kaslin J., Hiripi L., Kiss T., Panula P., Elekes K. (2004) Histaminergic neurons in the central and peripheral nervous system of Gastropods (Helix, Lymnea): An immunocytochemical, biochemical and electrophysiological approach. - The journal of comparative neurology, 475, 391-405.

Hegedűs, E.; Kaslin, J.; Elekes, K. (2004) Embryogenesis of the histaminergic system in the pond snail, Lymnaea stagnalis L.: an immunocytochemical and biochemical study. - Acta Biol. Hung., 55 (1-4), 301-313.

Hernádi L., Hiripi L., Dyakonova V., Győri J., Vehovszky Á. (2004) The effect of food intake on the central monoaminergic system in the snail, Lymnaea stagnalis. - Acta Biol. Hung., 55 (1-4), 185 - 194.

Herodek S., Tóth V. (2004) Ép és pusztuló balatoni nádasok összehasonlító kutatása. - In: A Balaton kutatásának 2003. évi eredményei. (Szerk.: Mahunka S., Banczerowski J.), Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, pp. 64-72.

Hiripi L., Filla A., Herodek S. (2004) A fitoplankton foszforfelvételének kutatása, különös tekintettel az exoenzimek szerepére. - In: A Balaton kutatásának 2003. évi eredményei. (Szerk.: Mahunka S., Banczerowski J.), Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, pp. 27-35.

Juhász P., Kovács T., Ambrus A., Kavrán V. (2004) Data to the knowledge of the mollusc fauna living in the Hungarian segment of the River Tisza (Molluscs:Gastropoda, Bivalvia). - Malakológiai tájékoztató=Malacological newsletter, 22., 97-130.

Korponai J., Tátrai I., Mátyás K., Paulovits G. (2004) Zooplankton változások egy biomanipulációs kísérletben. - Hidrológiai Közlöny, 84 (5-6), 59-61.

Mátyás K., Korponai J., Tátrai I., Paulovits G. (2004) Long term effect of cyprinid fishes on phytoplankton and zooplankton communities in a shallow water protection reservoir. - International review of hydrobiology. - 89 (1), 68-78.

Molnár G., Salánki J., Kiss T. (2004) Cadmium inhibits GABA-activated ion currents by increasing intracellular calcium level in snail neurons. - Brain research, 1008, (2), 205-211.

Mózes A., Vörös L. (2004) Különleges pikoplankton együttesek a befagyott Balatonban. - Hidrológiai Közlöny, 84 (5-6), 85-87.

Muskó I.B., Balogh Cs., Bakó B., Leitold H., Tóth Á. (2004) Gerinctelen állatok szezonális dinamikája balatoni hínárosban, különös tekintettel néhány pontokáspi inváziós fajra. - Hidrológiai Közlöny, 84 (5-6), 12-13.

Németh P., G.-Tóth L. (2004) A zooplankton struktúrája és néhány fizikokémiai változó a Balaton két harántszelvényében 2002 és 2003 aszályos nyarán. - Hidrológiai Közlöny, 84 (5-6), 101-103.

Padisák J., Soróczki Pintér É., Hajnal É., Zámbóné Doma Zs. (2004) A Balaton fitoplanton tér- és időbeli mintázata 2003-ban. - In: A Balaton kutatásának 2003. évi eredményei. (Szerk.: Mahunka S., Banczerowski J.), Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, pp. 16-26.

Pálffy K., Ördög V., Vörös L. (2004) Az ultraibolya sugárzás hatása zöldalga és cianobaktérium fajok laboratóriumi tenyészeteire. - Hidrológiai Közlöny, 84 (5-6), 115-117.

Pirger Zs., Elekes K., Kiss T. (2004) Functional morphology of the salivary gland of the snail, Helix pomatia:A historical and immunocytochemical study - Acta Biol. Hung., 55 (1-4), 221-232.

Pitt S., Vehovszky Á., Szabó H., Elliott C. J. H. (2004) Second messengers of octopamine receptors in the snail Lymnaea. - Acta Biol. Hung., 55 (1-4), 177 - 183.

Ponyi J. (2004) A biológiai monitorozás eddigi eredményei a Hévízi forrástóban. - Hidrológiai tájékoztató, 49-52.

Ponyi J., P. Zánkai N. (2004) A Zala folyó zoológiai kutatása I. - In: A Balaton kutatásának 2003. évi eredményei. (Szerk.: Mahunka S., Banczerowski J.), Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, pp. 82-89.

Présing M., Kovács A., Shafik H. M., Kenesi Gy. (2004) A balatoni fitoplankton nitrogénigényének és a különböző nitrogénforrások jelentőségének vizsgálata. - In: A Balaton kutatásának 2003. évi eredményei. (Szerk.: Mahunka S., Banczerowski J.), Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, pp. 36-44.

Rezsu E., Specziár A., Nagy S., Dévai Gy. (2004) A sügér (Perca fluviatilis) és a vágódurbincs (Gymnocephalus cernuus) táplálékának változása a Balatonban az egyedfejlődés során. - Hidrológiai Közlöny, 84 (5-6), 128-129.

Röszer T., Jenei Zs., Gáll T., Nagy O., Czimmerer Zs., Serfözö Z., Elekes K., Bánfalvi G. (2004) A Possible Stimulatory Effect of FMRFamide on Neural Nitric Oxide Production in the Central Nervous System of Helix lucorum L. - Brain, behavior and evolution, 63 (1), 23-33.

Shafik H.M., Herodek S., Présing M., Vörös L. (2004) Competition among freshwater phytoplankton species for ammonium in flow-through cultures. - Algological Studies 112=Arc. Hydrobiol. Suppl., 152, 157-176.

Specziár A. (2004) A szúnyogirtó fogasponty (Gambusia holbrooki) biológiájának sajátosságai a Hévízi-tóban. - Hidrológiai Közlöny, 84 (5-6), 133-135.

Specziár A. (2004) Az árvaszúnyog fauna hosszú távú változásai és a halak táplálkozása a Balatonban. - In: Tudományos előadások 2004 /Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottság, Veszprém: Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága, 69-85. (ISSN 1785-8763)

Specziár A. (2004) Life history pattern and feeding ecology of the introduced eastern mosquitofish, Gambusia holbrooki, in a thermal spa under temperate climate, of Lake Hévíz, Hungary. - Hydrobiologia, 522, 249-260.

Specziár A., Bíró P. (2004) A fogassüllő (Sander lucioperca) ivadékkori kannibalizmusának jellemzői a Balatonban. - Hidrológiai Közlöny, 84 (5-6), 136-139.

Specziár A., Bíró P. (2004) Őshonos halfajok ivadékának táplálkozási stratégiája, trofikus kapcsolatai, növekedése és túlélési esélye a Balatonban. - In: A Balaton kutatásának 2003. évi eredményei. (Szerk.: Mahunka S., Banczerowski J.), Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, pp. 99-107.

Szentes G., Tóth N., V.-Balogh K., Marton A. (2004) Az oldott szerves anyagok molekulaméret eloszlása és humintermészete a Balatonban. - Hidrológiai Közlöny, 84 (5-6), 153-155.

Szűcs A., Vehovszky Á., Molnár G., Pinto R.D., Abarbanel H.D.I. (2004) Reliability and precision of neural spike timing: simulation of spectrally broadband synaptic inputs. - Neuroscience, 126 (4) 1063-1073.

Tátrai I., Józsa V., Szabó I., Paulovits G., Györe K. (2004) A busa biológiai szerepének és hatásának vizsgálata a Balatonban. - In: A Balaton kutatásának 2003. évi eredményei. (Szerk.: Mahunka S., Banczerowski J.), Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, pp. 90-98.

Tóth N., V.-Balogh K., Vörös L. (2004) Oldott szerves anyagok biológiai hozzáférhetősége a Balatonban. - Hidrológiai Közlöny, 84 (5-6), 180-182.

V.-Balogh K., Tóth N., Vörös L. (2004) Meteorológiai és hidrológiai változások hatása az oldott szerves(humin) anyagok vízminőség alakító szerepére a Balatonban. - In: A Balaton kutatásának 2003. évi eredményei. (Szerk.: Mahunka S., Banczerowski J.), Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, pp. 45-53.

Varga É., Muskó I.B., Tóth Á.P., Gór D., Lakatos Gy. (2004) A balatoni epiliton tér- és időbeli változása. - Hidrológiai Közlöny, 84 (5-6), 168-169.

Vehovszky Á., Szabó H., Elliott C.J.H. (2004) Octopamine-containing (OC) interneurons enhance central pattern generator activity in sucrose-induced feeding in the snail Lymnaea. - Journal of Comparative Physiology A: Sensory, Neural, and Behavioral Physiology, 190, 837-846.

Vehovszky Á., Szűcs A., Szabó H., Pitt S., Elliott C. J. H. (2004) Octopaminergic modulation of the membrane currents in the central feeding system of the pond snail Lymnaea stagnalis. - Acta Biol. Hung., 55 (1-4), 167 - 176.

Vörös L., Kovács W.A., Mózes A., Pájer Gy. (2004) A Balaton planktonikus és üledéklakó algaegyütteseinek szerepe és szabályozó tényezői. - In: A Balaton kutatásának 2003. évi eredményei. (Szerk.: Mahunka S., Banczerowski J.), Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, pp. 7-15.
 

top of the page