+   Intézeti kiadvány - 1997-1999


MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

BALATONI LIMNOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET

1997-1999


 

 • Az intézet személyi állománya

 • Tudományos program

 • Eseménynaptár

 • Jelentősebb új műszerek és egyéb beszerzések

 • Tudományos közlemények


 •  

  Az Intézet személyi állománya

  (1999. december 31-én)

   

  Az intézet igazgatója

  Herodek Sándor, DScM

  Tudományos igazgatóhelyettes

  Elekes Károly, DSc

  Gazdasági igazgatóhelyettes

  Pásti Hriczu Mária Valéria

   

  Hidrobiológiai Osztály

  Osztályvezető: Herodek Sándor

   

  Vízkémiai és algológiai kutatócsoport

  Csoportvezető: Herodek Sándor, DSc, tud. tanácsadó

   Présing Mátyás, CSc, tud. főmunkatárs
   V.-Balogh Katalin, CSc, tud. főmunkatárs
   Vörös Lajos, CSc, tud. főmunkatárs
   Shafik, Hesham Mohamed, CSc
   Juhos Szilveszter, tud. segédmunkatárs
   Koncz Eszter, tud. segédmunkatárs
   Kovács Attila, tud. segédmunkatárs
   Sprober Péter, tud. segédmunkatárs
   Tóth Viktor, tud. segédmunkatárs
   Kismödiné Lakatos Erzsébet, intézeti mérnök
   Litkey Zsolt, intézeti mérnök
   Horváth Terézia, asszisztens
   Kozma Erika, asszisztens
   Poór Gábor, asszisztens

  Hidrozoológiai kutatócsoport

  Csoportvezető: Ponyi Jenő, DSc, tud. tanácsadó

   Starkné Mecsnóbel Ildikó, asszisztens

  Ichthyológiai kutatócsoport

  Csoportvezető: Bíró Péter, DSc, tud. tanácsadó

   G.-Tóth László, CSc, tud. főmunkatárs
   B.- Muskó Ilona, CSc, tud. főmunkatárs
   Tátrai István, CSc, tud. főmunkatárs
   Paulovits Gábor, CSc. tud. főmunkatárs
   Specziár András, tud. munkatárs
   Szalontai Krisztina, tud. segédmunkatárs
   Hölvényiné Nagy Katalin, intézeti mérnök
   Maroskövi Beáta, asszisztens
   Polgárdiné Klein Tünde, asszisztens
   Varanka Borbála, asszisztens
   Zámbóné Doma Zsuzsanna, asszisztens

   

  Kísérletes Állattani Osztály

  Osztályvezető: Elekes Károly

   

  Összehasonlító neurobiológiai kutatócsoport

  Csoportvezető: Elekes Károly, DSc, tud. tanácsadó

   Hiripi László, CSc, tud. főmunkatárs
   Hernádi László, CSc, tud. főmunkatárs
   Kiss Tibor, CSc, tud. főmunkatárs
   Vehovszky Ágnes, CSc, tud. főmunkatárs
   Nagy Lajos, tud. segédmunkatárs
   Nagy Tamás, tud. segédmunkatárs
   Hegedűs Endre, tud. segédmunkatárs
   Balázs Boldizsár, technikus
   Komáromi Krisztina, asszisztens
   Karácsonyi Éva, asszisztens
   László Zita, asszisztens
   Nagyné Fekete Zsuzsanna, asszisztens

  Elméleti és környezetvédelmi összehasonlító neurobiológiai kutatócsoport

  Csoportvezető: Salánki János, az MTA rendes tagja, kutatóprofesszor

   S.-Rózsa Katalin, DSc, ny. tud. tanácsadó
   Győri János, CSc. tud. főmunkatárs
   Szűcs Attila, tud. munkatárs
   Farkas Anna, tud. segédmunkatárs
   Molnár Gábor, tud. segédmunkatárs
   Varanka István, intézeti mérnök
   Balázsné Hollósy Eugénia, asszisztens

   

  Gazdasági Osztály

  Osztályvezető: Pásti Hriczu Mária Valéria

   Tóth Ágnes, főkönyvi könyvelő, pénzügyi csoportvezető
   Bakos László, gazdasági ügyintéző, raktáros
   Kuti István, anyagbeszerző, gépkocsi előadó
   Lukács Antal, pénzügyi ügyintéző
   Soós Istvánné, bér- és munkaügyi előadó
   Stegura Péterné, gazdasági ügyintéző, pénztáros
   Tóthné Stenger Viktória, gazdasági ügyintéző
   Kalász Péter, gondnok
   Báthori István, hajóvezető
   Boda Jánosné, takarító
   Csóka Miklós, karbantartó
   Dobos Géza, hajógépész
   Harmati Péter, karbantartó
   Horváth Károly, éjjeliőr
   Jersey Pál, elektroműszerész
   Kántás Józsefné, takarító
   Marton Csaba, kerti munkás
   Marton Csabáné, takarító
   Nagy Imre, asztalos
   Németh Ákos, gépkocsivezető
   Nickl Erzsébet, takarító
   Őry Miklós, kerti munkás
   Polgárdi Sándor, portás
   Slang Kálmán, kerti munkás
   Szentgyörgyi Tünde, takarító
   Szombati László, éjjeliőr
   Szőke Attila, portás
   Vincellér Gyuláné, takarító

   

  Központi Adminisztráció

   Horváthné Kis Rózsa, könyvtárvezető
   Komáromi Sándorné, titkárnő
   Komáromi Krisztina, titkárnő


   

  Tudományos program

   

  Az Intézet kutatócsoportjainak fő kutatási témái:

  1. A Balaton eutrofizálódási folyamatai

  2. Vízi gerinctelen állatok táplálkozása, populációdinamizmusa és produkciója a Balatonban

  3. Halpopulációk biológiai szerepe és állománydinamikái a Balatonban

  4. Transzmitterek és receptorok összehasonlító neurobiológiája és embriogenezise

  5. Neuronok és neuronhálózatok kutatása, valamint a környezetszennyezés biológiai monitorozása

 

 

Pályázati témák és megbízásos kutatások

Az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) keretében elnyert pályázatok

A Balaton köves parti öv bolyhos élőbevonatának, halállományának és anyagforgalmi kapcsolatának kutatása, T016012, 1995-1998 (Témafelelős: Bíró Péter)

Magyarország szilíciumpikkelyes flagellata flórája, T014634, 1995-1998 (Témafelelős: Padisák Judit)

A fitoplankton ammónium és nitrát felvétele a Balatonban, T016303, 1995-1998 (Témafelelős: Herodek Sándor)

Huminanyagok ökológiai szerepe a Balatonban, T016304, 1995-1998 (Témafelelős: V.-Balogh Katalin)

Szignál molekulák kolokalizációja Gastropodák idegrendszerében, T016015, 1995-1998 (Témafelelős: Elekes Károly)

A Balaton-felvidék fontosabb, a tóba ömlő patakjainak összehasonlító zoológiai vizsgálata, T012788, 1994-1997 (Témafelelős: Ponyi Jenő)

Magyarországi cianobakteriális pikoplankton szervezetek és populációk jellemzése limnológiai és molekuláris módszerekkel, T016348, 1995-1998 (Témafelelős: Vörös Lajos)

Nehézfémek hatása elemi idegi folyamatokra és szignál rendszerekre, T020944, 1996-1999 (Témafelelős: Salánki János)

Planktonikus és bevonatlakó rákok energiaforgalma és tápanyagvisszatérítése a Balatonban, T019782, 1996-1999 (Témafelelős: G.-Tóth László)

Neuronok embrió- és szinaptogenezise Gastropodákban, T023472, 1997-2000 (Témafelelős: Elekes Károly)

A balatoni toxikus cianobaktérium, a Cylindrospermopsis raciborskii toxintermelése és a toxicitás következményeinek felmérése állati és növényi rendszerekben, T022988, 1997-2000 (Témafelelős: Hiripi László)

Az optikai regisztrálás alkalmazása puhatestű állatok neuronhálózatainak lokalizációjában és funkcionális analízisében, F022860, 1997-1998 (Témafelelős: Szűcs Attila)

Tavi ökoszisztémák halas biomanipulációja, T022991, 1997-1998 (Témafelelős: Tátrai István)

Élőbevonat (epifiton, epiliton) struktúrája, biodiverzitása és haltáplálék szerepe a Balaton parti övében, T029960, 1999-2002 (Témafelelős: Bíró Péter)

Peptiderg és aminerg neuromoduláció gerinctelenekben, T029559, 1999-2002 (Témafelelős: Elekes Károly)

Oldott huminanyagok képződési és lebomlási folyamatai a Balaton - Kis-Balaton vízrendszerében, T030302, 1999-2002 (Témafelelős: V.-Balogh Katalin)

Halállományok szabályozása a Kis-Balaton tározó I-es ütemén, T029099, 1999-2002 (Témafelelős: Tátrai István)

Új típusú glutamát receptorok elektrofiziológiai vizsgálata, F029106, 1999-2001 (Témafelelős: Győri János)

Akadémiai Kutatási Programok keretében elnyert pályázatok

Neurotranszmitter-receptorok jellemzése és funkcionális evolúciója gerinctelenekben, 96/2-639 3,3- 47, 1997-1998 (Témafelelős: Elekes Károly)

Az ammónium regeneráció szerepe a balatoni fitoplankton nitrogénellátásában, 97-111 3,3/47, 1998-1999 (Témafelelős: Présing Mátyás)

Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottságtól elnyert pályázatok

Környezeti tényezők hatása a csontos halak légzési enzimrendszerének (ETS) kifejlődésére az embriogenezis során, 1995-1997 (Témafelelős: G.-Tóth László)

A Miniszterelnöki Hivataltól kapott kutatási megbízások

1997

A balatoni fitoplankton foszforfelvételi és növekedési stratégiái a belső foszforterhelés függvényében (Témafelelős: Istvánovics Vera)

A fitoplankton diverzitása és különböző taxonómiai csoportjainak szezonális változásai a Balatonban (Témafelelős: Padisák Judit)

A balatoni kékalgák elszaporodását befolyásoló tényezők és toxicitásuk kutatása (Témafelelős: Vörös Lajos)

Az eutrofizáció hatása a planktonikus és a bentikus gerinctelen állatvilág táplálkozására, produkciójára és anyagforgalmára a Balatonban (Témafelelős: G. Tóth László)

A Balaton makrobentoszának biomonitorozása (Témafelelős: Bíró Péter)

A Balaton halállományának minőségi és mennyiségi felmérése (Témafelelős: Bíró Péter)

Halállományok szabályozása a Balatonban: ragadozó-préda kapcsolat a parti övben (Témafelelős: Tátrai István)

A Balaton és a vízgyüjtő élővilága toxikus anyagokkal való szennyezettségének felmérése (Témafelelős: Salánki János)

Toxikus anyagok hatása balatoni szervezetekre (Témafelelős: S.-Rózsa Katalin)

A Kis-Balaton Alsó-tározó szervesanyag forgalma (Témafelelős: Herodek Sándor)

1998

A Kis-Balaton tározó szervesanyag forgalmának vizsgálata (Témafelelős: Herodek Sándor)

Az eutrofizáció hatása a planktonikus és bentikus gerinctelen állatvilág táplálkozására, produkciójára és anyagforgalmára a Balatonban (Témafelelős: G.-Tóth László)

Környezetszennyező anyagok hatásának vizsgálata a balatoni halak embrionális és korai lárva stádiumára (permetrin, pH) (Témafelelős: G.-Tóth László)

Mikrobiális élőlényegyüttesek szerepe a Balaton vízminőségének alakításában (Témafelelős: Vörös Lajos)

A Balaton halállományának és bentikus táplálkozásbázisának minőségi és mennyiségi felmérése (Témafelelős: Bíró Péter)

A Balaton élővilága toxikus anyagokkal való szennyezettségének felmérése (Témafelelős: Salánki János)

Környezetszennyező toxikus anyagok hatása balatoni szervezetekre (Témafelelős: S.-Rózsa Katalin)

A fitoplankton diverzitása és különböző taxonómiai csoportjainak tér- és időbeli eloszlása a Balatonban (Témafelelős: Padisák Judit)

Halállományok szabályozása a Balatonban: ragadozó-préda kapcsolat a parti övben (Témafelelős: Tátrai István)

Az ezüstkárász (Carassius auratus gibelio Bloch) szerepe a Kis-Balaton Tározó anyagforgalmában és a víz minőségének alakulásában (Témafelelős: Paulovits Gábor)

1999

Oldott huminanyagok hatása a Balaton vízminőségére (Témafelelős: V.-Balogh Katalin)

Exoenzimek szerepe a Balaton anyagforgalmában (Témafelelős: Hiripi László)

A Balaton vizében előforduló vírusok elektromikroszkópos azonosítása (Témafelelős: Elekes Károly)

Mikrobiális élőlényegyüttesek szerepe a Balaton vízminőségének alakításában (Témafelelős: Vörös Lajos)

A makrofitonok elterjedését befolyásoló tényezők a Balatonban (Témafelelős: Herodek Sándor)

A rákközösségek szerepe a fitoplankton eliminációjában és a halak táplálék ellátásában (Témafelelős: G.-Tóth László)

A Balaton makrobentoszának felmérése (Témafelelős: Specziár András)

A Balatonba ömlő patakok zoológiai vizsgálata (Témafelelős: Ponyi Jenő)

A Balaton ökológiai kutatása II. Gerincesek és táplálékszervezeteik ökológiai kutatása. (Témafelelős: Bíró Péter)

Balatoni halpopulációk minőségi és mennyiségi felmérése, állománydinamikáik és trofikus kapcsolataik (Témafelelős: Bíró Péter)

Halállományok szabályozása a Balatonban: ragadozó-préda kapcsolat a parti övben (Témafelelős: Tátrai István)

Az ezüstkárász szerepe a Balaton anyagforgalmában és a víz minőségi alakulásában (Témafelelős: Paulovits Gábor)

A Balaton élővilága toxikus anyagokkal való szennyezettségének monitorozása és környezetszennyező toxikus anyagok hatásának kutatása balatoni szervezetekben (Témafelelős: Salánki János)

Rovarölő szerek hatása halak perifériás idegrendszerére: elektrofiziológiai vizsgálatok (Témafelelős: Kiss Tibor)

A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériumtól kapott kutatási megbízás

A Magyar Felső-Duna Szakasz térségének vízi környezetállapot változása (1977-1997). 1997-1998 (Témafelelős: Vörös Lajos)

A szigetközi hullámtér és mentett terület ökológiai vízigényének meghatározása. 1997-1998 (Témafelelős: Vörös Lajos)

1998

Kékalgák elszaporodását befolyásoló tényezők és toxicitásuk kutatása (Témafelelős: Vörös Lajos)

A hazai tavak és víztározók ökológiai állapotának felmérése (Témafelelős: Vörös Lajos)

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól kapott kutatási megbízás

1997

A ponty és potenciális konkurenseinek összehasonlító táplálkozásbiológiai vizsgálata a Balatonban (Témafelelős: Specziár András)

Ívó- és élőhelyek vizsgálata a Kis-Balaton Tározón és alföldi holtágakban (Témafelelős: Paulovits Gábor)

1998

A ponty és potenciális konkurenseinek összehasonlító táplálkozásbiológiai vizsgálata a Balatonban (Témafelelős: Specziár András)

A balin állományának fejlesztése a Balatonban (Témafelelős: Tölg László)

1999

Halászati-horgászati jelentőségű halfajok ivadékainak vizsgálata a Balatonban (Témafelelős: Specziár András)

A Balaton dévérkeszeg állományának vizsgálata (Témafelelős: Specziár András)

Egyéb megbízásos munkák

1997

A Marcali tározó 1986-1996 közötti hidrobiológiai kutatásának összegzése, elemző értékelése - Dél-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség (Témafelelős: Vörös Lajos)

Halak. A Kis-Balaton II. ütem ökológiai változásainak természetvédelmi célú biológiai monitorozása - OVIBER (Témafelelős: Paulovits Gábor)

A KBVR foszforforgalmi részfolyamatai a víz/makrofiton/üledék rendszerben - OVIBER (Témafelelős: Istvánovics Vera)

Rákok, víziatkák, örvényférgek - OVIBER (Témafelelős: Ponyi Jenő)

Az energiaáramlás és szervesanyagforgalom főbb útjainak vizsgálata a táplálkozási kapcsolatokon keresztül a KBVR nyíltvízi területein - OVIBER (Témafelelős: Tátrai István)

Oldott humuszalkotó anyagok vizsgálata a KBVR területén, megjelenésük és jelentőségük a Keszthelyi-öbölben. - OVIBER (Témafelelős: V.-Balogh Katalin)

A fito- és bakterioplankton produkciója és anyagforgalmi szerepe a KBVR területén - OVIBER (Témafelelős: Vörös Lajos)

1998

Az energiaáramlás és szervesanyagforgalom főbb útjainak vizsgálata a táplálkozási kapcsolatokon keresztül a KBVR nyíltvízi területein - OVIBER (Témafelelős: Tátrai István)

Halfajok természetvédelmi jelentősége. A halközösségek szerkezetének természetvédelmi célú monitorozása a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer Fenéki-taván. - OVIBER (Témafelelős: Paulovits Gábor)

A Marcali tározó 1986-1996 közötti hidrobiológiai kutatásának összegzése, elemző értékelése - Dél-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség (Témafelelős: Vörös Lajos)

A fito- és bakterioplankton produkciója és anyagforgalmi szerepe a KBVR területén, összefüggésben az oldott huminanyagokkal - OVIBER (Témafelelős: V.-Balogh Katalin és Vörös Lajos)

1999

Az energiaáramlás és szervesanyagforgalom főbb útjainak vizsgálata a táplálkozási kapcsolatokon keresztül a KBVR nyíltvízi területein - OVIBER (Témafelelős: Tátrai István)

Halfajok természetvédelmi jelentősége a Kis-Balaton védorendszer természetvédelmi célú biomonitorozásához - OVIBER (Témafelelős: Paulovits Gábor)

A KBVR foszforforgalmi részfolyamatainak vizsgálata - OVIBER (Témafelelős: Istvánovics Vera)

Külföldi együttmüködésben elnyert kutatási pályázatok

PCB-k hatása a viselkedésre és az idegrendszerre. Magyar - Amerikai TéT Közös Alapítvány (MAKA), JF 567, 1996-1998 (Témafelelős: Salánki János és David O.Carpenter)

Signalmoleküle bei Invertebraten (Gastropoda). Volkswagen-Stiftung, 1996-1998 (Témafelelős: Elekes Károly és Manfred Eckert)

Balatoni Kékalga Projekt. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium - Norvég Környezetvédelmi Minisztérium, 1996-1998 (Témafelelős: Vörös Lajos és Björn Faafeng)

Nitrogénregeneráció és a balatoni fitoplankton nitrogénellátása. The Royal Society, 1999-2001. (Témafelelős: Tom Preston és Présing Mátyás)

A Balaton vízminőségének javítása: a távérzékelés mint környezetvédelmi eszköz. NATO, 1999- 2001. (Témafelelős: Tom Preston és Présing Mátyás)

 

Eseménynaptár

Változások az Intézet kutatói állományában

Kinevezést nyertek:

  1997

   Győri János, tud. főmunkatárs

  1998

   Molnár Gábor, tud. segédmunkatárs

   Szalontai Krisztina, tud. segédmunkatárs (MTA fiatal kutatói állás)

   Tóth Viktor, tud. segédmunkatárs (MTA fiatal kutatói állás)

  1999

   Hegedűs Endre, tud. segédmunkatárs (MTA fiatal kutatói állás)

   Sprober Péter, tud. segédmunkatárs (MTA fiatal kutatói állás)

Eltávoztak az Intézetből:

  1998

   Padisak Judit, tud. főmunkatárs

  1999

   Istvanovics Vera, tud. főmunkatárs

   Kemenes György, tud. tanácsadó

Tudományos minősítések

PhD fokozatot szerzett:

  Paulovits Gábor, 1997

  Szűcs Attila, 1998

Habilitáció:

  Elekes Károly, Janus Pannonius Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Pécs, 1997

Egyetemi magántanári kinevezés:

  Elekes Károly, Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, 1997

Átsorolások:

  Szűcs Attila, tud. segédmunkatárs - tud. munkatárs,

  Győri János, tud. munkatárs - tud. főmunkatárs, 1997

  Specziár András, tud. segédmunkatárs - tud. munkatárs, 1999

Alapítvány

A Veszprém megyei Bíróság által 1990. április 22.-én, 14. szám alatt bírósági nyilvántartásba bejegyzett "BALATONKUTATÁSI ALAPÍTVÁNY" kuratóriumának jelenlegi összetétele:

Elnök: Dr. Entz Béla ny. tud. főmunkatárs

Titkár: Koncz Eszter, tud. segédmunkatárs

Tagok: Abaffyné Dr. Bothár Anna, Dr. Gulyás Pál, Dr. Ördög Vince, Dr. Ponyi Jenő, Dr. Salánki János, Dr. Sindelyes Gábor, Dr. Takáts Tamás és Dr. Vörös Lajos.

Belföldi tudományos kapcsolatok

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően intézetünk számos egyetemmel és intézettel állt kapcsolatban és végzett közös kutatásokat.

A KLTE Ökológiai Tanszékével (Debrecen) "A Balaton parti öv élőbevonatának, halállományának és anyagforgalmi kapcsolatainak tanulmányozása" című témában.
A Haltenyésztési Kutatóintézettel (Szarvas) biomanipulációs kutatásokban.
A JPTE Általános Állattani és Neurobiológiai Tanszékével (Pécs) "Gyűrűsférgek idegrendszerének kémiai neuroanatómiája és regenerációja" című kutatásokban.
A GATE Állattenyésztési Tanszékével (Gödöllő) közös kutatások "A Balaton halállományának minőségi-mennyiségi felmérése (1995-98)" című témában.

Egyetemi oktatás

Bíró Péter 1991/92 tanévtől a KLTE Ökológiai Tanszékén "A halak populációbiológiája" című tantárgyat oktatta.

Bíró Péter 1991-től a GATE Trópusi- és Szubtrópusi Mezőgazdasági Tanszékén (Gödöllő) "Fisheries management of lakes and reservoirs" címmel meghívott előadóként tartott előadásokat.

Bíró Péter 1996/97 tanévben a Veszprémi Egyetem Biológiai Tanszékén a "Hidrobiológia" című tantárgyat oktatta.

Elekes Károly az 1991/92 tanévtől kezdődően a JPTE Általános Állattani és Neurobiológiai Tanszékén "Gerinctelen állatok idegrendszerének összehasonlító neurobiológiája" címmel speciálkollégiumot tartott.

Elekes Károly 1996/97 tanévben a JPTE Általános Állattani és Neurobiológiai Tanszékén a "Neurobiológia alapjai" című speciálkollégium graduális és posztgraduális (PhD) képzésének keretében előadásokat tartott.

Elekes Károly 1996/97, 1999/2000 tanévekben előadásokat tartott az ELTE Általános Állatszervezettani Tanszékén az "Összehasonlító neuroanatómia" című speciálkollégium és posztgraduális képzés keretében.

G.-Tóth László - 1998-ban a "Hidrobiológia" tárgyat oktatta a Veszprémi Egyetem Biológiai Tanszékén.

Padisák Judit 1994-1998 között az ELTE Posztgraduális Humánökológia szakán a "Limnológia" c. tárgyat oktatta.

Ponyi Jenő 1991-tól a PATE Georgikon Kar Természetvédelmi Posztgraduális (Szakmérnöki) Szakon a hidrobiológia, a PATE Állattani Tanszékén pedig az alkalmazott hidrobiológia oktatását végezte.

Salánki János vezetésével, Győri János, Kiss Tibor, Molnár Gábor, S.-Rózsa Katalin és Szűcs Attila részvételével az 1992/93 tanévtől a Veszprémi Egyetem Biológiai Intézetében ill. Informatika Szakán "A neurobiológia alapjai" címu alaptantárgy és "Elemi ingerületi folyamatok" választható tárgy oktatása folyik.

Vörös Lajos 1997-tól a Veszprémi Egyetem Botanika Tanszékén a "Növényszervezettan" és "Növényökológia" tantárgyakat oktatja.

PhD képzés

Bíró Péter: KLTE, GATE, PATE (PhD hallgatók témavezetője, konzulense)
Elekes Károly: JPTE, KLTE (PhD hallgatók témavezetője, konzulense)
G.-Tóth László: KLTE, Veszprémi Egyetem (PhD hallgatók témavezetője)
Salánki János: VE (PhD hallgatók témavezetője)
Tátrai István KLTE (PhD hallgató témavezetője)
Vörös Lajos: ELTE (PhD hallgatók témavezetője)

Nyaranta intézetünk 16-20 egyetemi hallgatót fogadott egy hónapos időtartamra, hogy bekapcsolódjanak a kutatómunkába. Ezen kívül rendszeresen fogadtuk különböző egyetemek diákcsoportjait, akik megismerkedtek az itt folyó kutatómunkával. Több egyetemi hallgató készítette és készíti jelenleg is egyetemi diplomamunkáját intézetünkben, amelyekhez szakmai és kutatási segítséget is nyújtunk.

Külföldi tudományos kapcsolatok

A következő külföldi intézetekkel és témákban végeztünk közös kutatásokat:

Hidrobiológiai Osztály

Scottish Universities Research and Reactor Centre, East Kilbride, Glasgow, UK; "Nitrogen regeneration and the support of standing crop in Lake Balaton". (Présing Mátyás).

Babes-Bolyai Egyetem Kolozsvár, Románia; "Magyarország szilíciumpikkelyes flagellata flórája" című témában (Padisák Judit)

INRA Laboratoire de Physiologie des Poissons, Université de Rennes, Franciaország; OMFB-TET Magyar-Francia Kormányközi megállapodás alapján "Környezeti tényezők hatása csontos halak légzési enzimrendszerének kifejlődésére az embriogenezis során" címmel (G.-Tóth László)

Istituto di Idrobiologia, Pallanza, Olaszország; MTA - CNR egyezmény részeként "Sekély és mély tavak anyagforgalmának összehasonlítása, különös tekintettel az eutrofizálódásra" című témában (Vörös Lajos)

University of Granada, Department of Animal Ecology, Granada, Spanyolország; "A tavi energiahálózat energiatovábbításának és energiaveszteségének kutatása" című témában (G.- Tóth László)

Institutul de Biologie Academia Romana, Bukarest, Románia. "Csendes vizek biocönózisa strukturális és funkcionális vizsgálatai". (G.-Tóth László)

University of Uppsala, Limnological Institute, Uppsala, Svédország; "A fitoplankton szerepe a foszforforgalomban" című témában (Istvánovics Vera)

University of Helsinki, Institute of Biology, Helsinki, Finnország; "Effect of fish on the lower trophic levels" (Tátrai István)

University of Jyvaskyla, Institute of Biology, Jyvaskyla, Finnország; "Interactions between prey and predatory fish" (Tátrai István)

Limnological Research Institute, Austrian Academy of Sciences, Mondsee, Ausztria; "Juvenile fish ecology" (Tátrai István)

Kísérletes Állattani Osztály

Friedrich Schiller Universität, Institut für Allgemeine Zoologie and Tierphysiologie, Jena, Németország; részben a VW-Stiftung támogatásával és "Szignálmolekulák gerinctelenekben (Gastropoda)" című témában (Elekes Károly)

Hiroshima University, Hiroshima, Japán; "Puhatestűek idegrendszeréből izolált neuropeptidek fiziológiai hatása és lokalizációja" című témában (Elekes Károly, Kiss Tibor)

OTA Fejlődésbiológiai Intézete, Moszkva, Oroszország, MTA-OTA egyezmény részeként; "Biológiailag aktív anyagok hatása gerinctelen állatok idegi szabályozó folyamataira" című témában (Salánki János)

OTA Fejlődésbiológiai Intézete, Moszkva, Oroszország, MTA-OTA egyezmény részeként; "Az embrionális motilitás és motoros magatartás fejlődésének idegi alapjai egy gerinctelen modellállatban" című témában (Elekes Károly)

SUNY, School of Public Health, Albany, USA, MAKA keretén belül; "Nehézfémek celluláris és molekuláris neurotoxicitása" című témában (Salánki János)

University of Stockholm, Department of Zoology, Stockholm, Svédország; "Ízeltlábú-típusú neuropeptidek azonosítása a mollusca idegrendszerben" című témában (Elekes Károly)

Külföldi kutatók az Intézetben

1997

Eckert, Manfred, Institut für Allgemeine Zoologie und Tierphysiologie, Jena, Németország, augusztus 14-26.

Kirjasniemi, Jussi, Univ. of Jyvaskyla, Institute of Biology, Finnország, január 1. - november 30.

Kirjaniemi, Merja, Univ. of Jyvaskyla, Institute of Biology, Finnország, január 1. - november 30.

Kahlert, Maria, University of Uppsala, Limnological Institute, Uppsala, Svédország, március 1. - április 15.

Kamardin, Nikolai, Szt. Pétervári Egyetem Neurobiológia Tanszék, Szt. Pétervár, Oroszország, 1996. július 17. - 1997. október 31.

Kamardina, Tamara, Szt. Pétervári Egyetem Neurobiológia Tanszék, Szt. Pétervár, Oroszország, 1996. október 1. - 1997. október 31.

Kato, Kenji, Shinshu University, School of Allied Medical Sciences, Matsumoto, Japán, szeptember 21-26.

Ortner, Martin, Institut für Tierphysiologie, Universität Innsbruck, Innsbruck, Ausztria, január 4-8.

Parpala, Laura, Román Tudományos Akadémia Biológiai Kutatóintézete, Bukarest, Románia, augusztus 1-14.

Péterfi, Leontin Stefan, Babes-Bolyai Egyetem, Kolozsvár, Románia, augusztus 1. - augusztus 31.

Platochin, Alexander, Bogomoletz Élettani Intézet, Kiev, Ukrajna, április 7. - december 31.

Shafik, Hesham, Suez Canal University, Ismailia and South Valley University, Aswan, Egyiptom, július 1. - szepetember 30.

Ude, Joachim, FSU, Institut für Allgemeine Zoologie und Tierphysiologie, Jena, Németország, augusztus 14-26.

Webb, Dennis J., INRA Laboratory for Fish Physiology, University of Rennes, Rennes, Franciaország, július 1-14.

1998

Eckert, Manfred, FSU, Institut für Allgemeine Zoologie und Tierphysiologie, Jena, Németország, augusztus 12-27.

Hughes, George M., Professor Emeritus, Bristol University, Bristol, U.K. március 28. - április 5.

Kádár, Eniko, Dept. of Zoology, Manchester, U.K., 1998. szeptember 15. - 1999. október 1.

Nezlin, Leonid, OTA Fejlodésbiológiai Intézete, Moszkva, Oroszország, április 7. - június 2.

Péterfi, Leontin Stefan, Babes-Bolyai Egyetem, Kolozsvár, Románia, augusztus 1. - augusztus 31.

Parpala, Laura, Román Tudományos Akadémia Biológiai Kutatóintézete, Bukarest, Románia, augusztus 5-19.

Shafik, Hesham, Suez Canal University, Ismailia and South Valley University, Aswan, Egyiptom, július 1. - szeptember 30.

Ude, Joachim, FSU, Institut für Allgemeine Zoologie und Tierphysiologie, Jena, Németország, augusztus 12-27.

Kubecka, Jan, Hydrobiological Institute, Česke Budejovice, Csehország, szeptember 9-17.

Voronezhskaya, Elena E., OTA Fejlodésbiológiai Intézete, Moszkva, Oroszország, április 7. - június 2.

1999

Alania, Magda, OTA Fejlodésbiológiai Intézete, Moszkva, Oroszország, július 2. - szeptember 30.

Bugaj, Valerij, Department Physiology of State University, Szt. Pétervár, Oroszország, április 19. - július 15.

Damodaran, R., Cochin Tudományos és Műszaki Egyetem Tengerbiológiai Tanszék, India, szeptember 8-15.

Gophen, Moshe, Israel Limnology and Oceanography, Kinneret Laboratory, Tiberias, Izrael, augusztus 14-17.

Gwenaelle, Moncoiffé, Proudman Oceanographic Laboratory, Bidston, Merseyside, UK, szeptember 4-11.

Parpala, Laura, Román Tudományos Akadémia Biológiai Kutatóintézete, Bukarest, Románia, augusztus 2-17.

Péterfi, Leontin Stefan, Babes-Bolyai Egyetem, Növénytani Tanszék, Kolozsvár, Románia, augusztus 1-31.

Pociecha, Agnieszka, Lengyel Tudományos Akadémia Karol Starmach Édesvíz Biológiai Intézete, Krakkó, Lengyelország, július 28. - augusztus 10.

Preston, Tom, Scottish Universities Research and Reactor Centre, East Kilbride, UK, május 27. - június 9., augusztus 24. - szeptember 11.

Shafik, Hesham, Suez Canal University, Ismailia and South Valley University, Aswan, Egyiptom, 1999. július 1. - 2000. december 31.

Sommerville, Kay, Napier University of Edinburgh, Edinburgh, UK, május 27. - június 9., augusztus 24. - szeptember 11.

Tyler, Andrew, Department of Environmental Science, University of Stirling, Stirling, UK, június 3. - június 9., szeptember 4. - szeptember 11.

Wancenböck, Josef, Limnological Research Institute, Austrian Academy of Sciences, Mondsee, Ausztria, július 26. - augusztus 4.

Külföldi útak

1997

Bíró Péter

  - 26th IUBS General Assembly, and Symposium on Frontiers in Biology: The Challanges of Biodiversity, Biotechnology and Sustainable Agriculture, Academic Activity Center (AAC) Academia Sinica, Taipei, Tajvan, november 17-22.

  - Internat. Conference on Ancient Lakes: their Biological and Cultural Diversities ICAL'97. Lake Biwa Museum, Shiga, Japán, június 21-29.

  - 9th International Congress of European Ichthyologists, Trieszt, Olaszország, augusztus 24-30.

  - Istanbul University, Istanbul, Törökország, szeptember 29. - október 6.

Elekes Károly

  - 25th Göttingen Neurobiology Conference, Göttingen, Németország, május 21.-25.

  - IRC, School of Biological Sciences, University of Sussex, Brighton, Anglia, szeptember 9. - október 10.

  - Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima, University of Hiroshima; School of Biology, University of Okayama, Okayama, Japán, november 8-22.

  - International Symposium on the Evolutionary Aspects of Chemical Messengers and their Receptors, Hiroshima, Japán, november 23-26.

Farkas Anna

  - SECOTOX '97 Central and Eastern European Conference on Ecotoxicology and Environmental Safety, Jurmala, Lettország, augusztus 24-27.

G.-Tóth László

  - The International Symposium of the Society of the Fish Biology of the British Islands, Galway, Írország, július 8-11.

  - INRA Laboratory for Fish Physiology, Rennes University, Rennes, Franciaország, augusztus 25. - szeptember 18.

  - Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, Berlin, Németország, október 5. - december 20.

Győri János

  - Wadsworth Center for Laboratories and Research, Albany NY., USA, szeptember 8. - december 5.

Hernádi László

  - FSU, Institut für Allgemeine Zoologie und Tierphysiologie, Jena, Németország, április 6-18.

Hiripi László

  - Institut für Botanik, Universität Leipzig, Lipcse, Németország, november 2-16.

Istvánovics Vera

  - 3rd International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budejovice, Csehország, augusztus 11-15.

Kiss Tibor

  - 25th Göttingen Neurobiology Conference, Göttingen, Németország, május 22.-25.

  - INRA Laboratory for Fish Physiology, Rennes University, Rennes, Franciaország, szeptember 17-21.

  - Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima, University of Hiroshima; School of Biology, University of Okayama, Okayama, Japán, november 8-22.

  - International Symposium on the Evolutionary Aspects of Chemical Messengers and their Receptors, Hiroshima, Japán, november 23-26.

Kovács Attila

  - 6th International Phycological Congress, Leiden, Hollandia, augusztus 9-16.

  - NORFA Workshop, Erken Laboratory, Norr Malma, Svédország, október 7-10.

B.-Muskó Ilona

  - International Crustacean Conference, Helgoland, Németország, április 3-6.

Nagy Lajos

  - 25th Göttingen Neurobiology Conference, Göttingen, Németország, május 21-25.

  - 5th East European Regional Conference of ISIN, Moszkva, Oroszország, szeptember 9-12.

  - Institut für Botanik, Universität Leipzig, Lipcse, Németország, november 2-16.

Nagy Tamás

  - 25th Göttingen Neurobiology Conference, Göttingen, Németország, május 21-25.

  - 5th East European Regional Conference of ISIN, Moszkva, Oroszország, szeptember 9-12.

Padisák Judit

  - Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, Abt. Geschichter Seen, Neuglobsow, Brandenburg, Németország, február 1. - március 15.

  - 3rd European Workshop on Use of Algae for Monitoring Rivers, Douai, Franciaország, szeptember 29. - október 1.

  - Symposium on Biology and Taxonomy of Green Algae, Smolenice, Szlovákia, október 6-10.

  - LACAR'94 , 7th International Conference on Lakes Conservation and Management, San Martín de los Andes, Argentína, október 26-31.

  - University of Buenos Aires, Argentína, november 1-5.

Paulovits Gábor

  - 9th International Congress of European Ichthyologists, Triest, Olaszország, augusztus 24-30.

Présing Mátyás

  - 3rd International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budejovice, Csehország, augusztus 11-15.

  - Norwegian Institute for Water Research (NIVA), Oslo, Norvégia, október 29. - november 2.

Salánki János

  - Wadsworth Center for Labs. and Research, Albany, USA, május 26. - június 7.

  - XXXVI European Congress of Toxicology, Aarhus, Dánia, június 25-28.

  - 5th East European Conference of the International Society for Invertebrate Neurobiology, Moszkva, Oroszország, szeptember 9-12.

  - DIWPA, 2nd Symposium - Workshop on Monitoring and Investigating of Biodiversity in Western Pacific and Asia, Taipei, Taiwan, november 14-16.

  - 9th International Symposium on Bioindicators, University, Putra, Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia, november 24-27.

Specziár András

  - 9th International Congress of European Ichthyologists, Trieszt, Olaszország, augusztus 24- 30.

S.-Rózsa Katalin

  - Wadsworth Center for Labs. and Research, Albany, USA, május 26. - június 7.

  - XXXVI European Congress of Toxicology, Aarhus, Dánia, június 25-28.

  - 5th East European Conference of the International Society for Invertebrate Neurobiology, Moszkva, Oroszország, szeptember 9-12.

  - DIWPA, 2nd Symposium - Workshop on Monitoring and Investigating of Biodiversity in Western Pacific and Asia, Taipei, Taiwan, november 14-16.

  - 9th International Symposium on Bioindicators, University Putra Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia, november 24-27.

Szűcs Attila

  - Summer School of Neuronal Information Processing, Cargese, Franciaország, június 30. - július 12.

  - XXXVI European Congress of Toxicology, Aarhus, Dánia, június 25-28.

  - 5th East European Conference of the International Society for Invertebrate Neurobiology, Moszkva, Oroszország, szeptember 9-12.

Tátrai István

  - 9th International Congress of European Ichthyologists, Trieszt, Olaszország, augusztus 24-30.

V.-Balogh Katalin

  - 3rd International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality. České Budejovice, Csehország, augusztus 11-15.

Vehovszky Ágnes

  - 25th Göttingen Neurobiology Conference, Göttingen, Németország, május 21-25.

  - 5th East European Regional Conference of ISIN, Moszkva, Oroszország, szeptember 9-12.

Vörös Lajos

  - 3rd International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budejovice, Csehország, augusztus 11-15.

  - Norwegian Institute for Water Research, (NIVA), Oslo, Norvégia, október 29. - november 2.

1998

Bíró Péter

  - SCOPE, Committee on Soil and Sediment Biodiversity and Ecosystem Functioning (SSBEF), Workshop: Biodiversity above and below the soil and sediment surface: interactions, effects on ecosystem functioning and impacts of global change. Lunteren, Hollandia, október 12-16.

  - UNESCO, BIODIVERSITAS-IBOY rendezvény, Párizs, Franciaország, december 11-12.

  - Agricultural University of Wageningen, Wageningen, Hollandia, június 29. - augusztus 5.

Elekes Károly

  - FSU, Institut für Allgemeine Zoologie und Tierphysiologie, Jena, Németország, június 19-27.

  - Forum of the European Neuroscience, Berlin, Németország, június 27. - július 1.

  - 5th International Conference of Neuroethology, San Diego, USA, augusztus 22-27.

  - School of Biology, Vanderbilt University, Nashville, USA, augusztus 28. - szeptember 6.

  - Department of Zoology, Stockholm University, Stockholm, Svédország, október 24-29.

G.-Tóth László

  - 3rd International Larval Biology Meeting, Melbourne, Ausztrália, január 13-16.

  - XXVII. Congress of SIL, Dublin, Írország, augusztus 8-14.

  - Kinneret Symposium Limnology & Lake Management 2000. Nif Ginosar, Tiberias, Israel, szeptember 6-11.

Győri János

  - Forum of the European Neuroscience, Berlin, Németország, június 27. - július 1

Hernádi László

  - FSU, Institut für Allgemeine Zoologie und Tierphysiologie, Jena, Németország, május 1. - június 30.

Kiss Tibor

  - INRA Laboratory for Fish Physiology, Rennes University, Rennes, Franciaország, május 25. - június 25.

  - Forum of the European Neuroscience, Berlin, Németország, július 1-5.

Kovács Attila

  - Institut für Botanik, Universität Leipzig, Lipcse, Németország, szeptember 30. - október 15.

Nagy Lajos

  - Institut für Botanik, Universität Leipzig, Lipcse, Németország, szeptember 30. - október 15.

  - Forum of the European Neuroscience, Berlin, Németország, június 27. - július1.

Nagy Tamás

  - Forum of the European Neuroscience, Berlin, Németország, június 27. - július 1.

  - OTA Fejlodésbiológiai Intézet, Moszkva, Oroszország, július 15-28.

B.-Muskó Ilona

  - International Crustacean Congress, Amsterdam, Hollandia, július 20-24.

  - XXVII. SIL Congress, Dublin, Írország, augusztus 8-14.

  - Scholarship of the Royal Nederlands Academy of Arts and Sciences. Research in the Institute of Water Ecology and Environmental Biology of the University of Nijmegen, Nijmegen, Hollandia, június 2. - augusztus 29.

Padisák Judit

  - Department of Ecology and Evolutionary Biology, Federal University of Sao Carlos, San Paulo State, Brazília, január 25. - február 16.

  - University of Padova, Dept. of Biology, Padova, Olaszország, március 2-5.

  - Cseh Köztársaság Tudományos Akadémiájának Hidrobiológiai Kutatóintézete, Trebon, Csehország, április 18-21.

  - Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Romána, május 17-22.

Paulovits Gábor

  - XXVII. SIL Congress, Dublin, Írország, augusztus 8-15.

Présing Mátyás

  - Training Course in Continuous Flow Isotope Mass Spectrometry, Europa House, Crewe, U.K., március 23-27.

  - XXVII. SIL Congress, Dublin, Írország, augusztus 8-14.

Salánki János

  - UNESCO Venice Inner Canals Conference, Velence, Olaszország, november 16-17.

Specziár András

  - SCOPE Workshop: Biodiversity above and below the soil and sediment surface: interactions, effects on ecosystem functioning and impacts of global change, Lunteren, Hollandia, október 12-16.

Szűcs Attila

  - Forum of the European Neuroscience, Berlin, Németország, június 27. - július 1.

  - The Institute of Nonlinear Science, University of California, San Diego, USA, október 24-tol folyamatosan.

V.-Balogh Katalin

  - Suez Canal University, Ismailia and South Valley University, Aswan, Egyiptom, március 20-31.

  - XXVII. SIL Congress, Dublin, Írország, augusztus 8-14.

  - 9th International Meeting of the International Humic Substances Society, Adelaide, Ausztrália, szeptember 20-25.

Vörös Lajos

  - Suez Canal University, Ismailia és South Valley University, Aswan, Egyiptom, március 20-31.

  - XXVII. SIL Congress, Dublin, Írország, augusztus 8-14.

  - 9th International Meeting of the International Humic Substances Society, Adelaide, Ausztrália, szeptember 20-25.

1999

Bíró Péter

  - IUBS Workshop (and Executive Committee Meeting) Towards an Integrative Biology Program (TAIB) "An Integrative Approach to Episodic Events within Watershed Ecosystems" Fonte Colina Verde, Sao Pedro, Brazília, június 10-11.

  - International Conference on Tropical Aquatic Ecosystems: Health, Management and Conservation, Nainital, India, október 25-30.

  - IUBS meeting on "Freshwater Biodiversity", Paris, Franciaország, december 20-21.

Elekes Károly

  - 29th Annual Meeting of the Society for Neuroscience, Miami Beach, USA, október 23-28.

  - The Whitney Laboratory, University of Florida, St. Augustine, USA, október 28. - november 12.

Farkas Anna

  - 8th International Conference on the Conservation and Management of Lakes, Koppenhága, Dánia, május 17-21.

G.-Tóth László

  - Conference on the Enzymes in the Environment, Granada, Spanyolország, július 5. - július 17.

  - Limnological Research Institute, Austrian Academy of Sciences, Mondsee,Ausztria,

  - Centre Européen d'Océanographie et Musée d'Océanographie, Monaco,

  - 10th Symposium on Bioindicators, Karlsruhe, Németország, szeptember 28. - október 1.

Győri János

  - School of Public Health, State University of New York, Albany, NY, USA, április 25.- június 31.

Hernádi László

  - School of Biology, University of Sussex, Brighton, U.K., november 30.

Kovács Attila

  - 2nd European Phycological Congress, Montecatini Terme, Olaszország, szeptember 20-26.

B.-Muskó Ilona

  - International Crustacean Conference, Berlin, Németország, február 25-28.

Paulovits Gábor

  - 8th International Conference on the Conservation and Management of Lakes, Koppenhága, Dánia, május 17-21.

Présing Mátyás

  - 8th Int. Conference on the Conservation and Management of Lakes, Koppenhága, Dánia, május 17-25.

Salánki János

  - 10th Symposium on Bioindicators, Karlsruhe, Németország, szeptember 28. - október 1.

  - Forum of the European Neuroscience, Berlin, Németország, június 27. - július 1.

  - 8th International Conference on Conservation and Management of Lakes, Koppenhága, Dánia, május 17-21.

S.-Rózsa Katalin

  - 10th Symposium on Bioindicators, Karlsruhe, Németország, szeptember 28. - október 1.

Tátrai István

  - Limnological Research Instiute, Austrian Academy of Sciences, Mondsee, Ausztria, július 7-14.

V.-Balogh Katalin

  - 8th International Conference on the Conservation and Management of Lakes, Koppenhága, Dánia, május 17-21.

Vörös Lajos

  - International Conference on Phragmites-Dominated Wetlands, Their Functions and Sustainable Use, Trebon, Csehország, április 18–23.

  - 8th International Conference on the Conservation and Management of Lakes, Koppenhága, Dánia, május 17-21.

  - Department of Botany, University of Leipzig, Lipcse, Németország, november 21. - december 5.

Rendezvények

Minden év őszén, októberben sor került az intézetben a Hidrobiológus Napok megrendezésére, a Magyar Hidrológiai Társaság, a Veszprémi Akadémiai Bizottság és az intézet (Bíró Péter) közreműködésével.

Továbbá: 11th International Conference of Photosynthesis, Satellite Symposium "The Evolution and Ecology of Aquatic Environment", Tihany, 1998. augusztus 23-26. (Vörös Lajos)

9th ISIN Symposium "Neurobiology of Invertebrates", Tihany, 1999. július 1-5. (Elekes Károly)

 

Jelentősebb új műszerek és egyéb beruházások

1997

  Szárítószekrény (Heraeus)
  Csónakmotor (Yamaha)
  Aqualytic AL 186 termosztát, 2 db
  Fénymikroszkóp (Nikon)
  Manipulátor Controller (WPI)
  Inkubátor (Fisher Sci.)
  Víztisztító berendezés PRG 185 (Millipore)
  Videokamera (Hitachi)
  3M 9550 írásvetítő
  Számítógép Pentium, 6 db
  Notebook P-133
  HP Laserjet 5L nyomtató, 2 db

1998

  Szerves szén analizátor (Elementar High TOC)

  Fluoreszcens spektrofotométer F4500 (Hitachi)

  Szárítószekrény, Gym T6 (Heraeus)

  Fénymikroszkóp (Nikon)

  Mosogatógép (Miele)

  Minirekorder, 2 csatornás

  Radiometer vízminőség vizsgáló készülék

  L1200 FEMO fotónagyítókészülék (Durst)

  Ultrahangos tisztító (Karcher)

  Ultrahangos tisztító (ELMA)

  Videokamera (Panasonic), 2 db

  Klímaberendezés (Toshiba)

  Telefonközpont (Panasonic)

  Gépkocsi Opel Caravan 1.6 GL

  Csónak

  Csónakmotor (Yamaha)

  Számítógép Pentium, 9 db

  Notebook P-II

  Nyomtató HP DiskJet 1100C

  Nyomtató HP DiskJet 890C, 3 db

  Nyomtató HP Laserjet 6L

1999

  Fényképezőgép (Nikon)

  Szurokészülék (Millipore)

  Garmin műholdvevő

  Nanoliter injektor (WPI)

  Onset regisztráló vízhőmérő

  Gyémántkés (Drukker)

  Oxigénmérő műszer Oxi 539

  Coulometriás detektor (ESA)

  Br-75 rázógép vízfürdővel (Yamato)

  Fénymikroszkóp (Nikon) 2 db

  Klímaberendezés Yamato (Fujitsu)

  Kapusorompó

  Csónak

  Csónakmotor

  Számítógép Celeron 400, 2db

  Számítógép Pentium, 6 db

  IDE CD-író HP 8100i

  SCSI CD író Plextor 4220i

  Scanner HP 6200c, 2db

  Nyomtató HP Deskjet 895xi

  UPS Back szünetmentes tápegység, 2 db

Felújítások

  1997 - a PB gázüzemű fűtésrendszer kiépítésének II. üteme

  1997 - nyolclakásos lakóépület tetőfelújítása

  1998 - négylakásos lakóépület külső felújítása

  1999 - főépület alagsorának felújítása

  1999 - akvárium-szoba felújítása

  1999 - gépkocsiparkoló felújítása

1999-ben az intézet könyvtára 4.667 könyvet és 8.802 kötet folyóiratot tartalmazott. 1999-ben 14 magyar, 17 idegen nyelvű folyóiratra és 2 elektronikus adatbázisra fizetett elő az intézet.

 

Tudományos közlemények

1997

Berecz, K., Debreczeni, K., Présing, M. (1997) Incorporation and mobilization of 15N-labelled fertilizer nitrogen into upper vegetative plant parts in wheat and its mobilization during grain development. - Plant Physiol. Biochem. 35: 49-54.

Bíró, P. (1997) Temporal variation in Lake Balaton and its fish populations. - Ecology of Freshwater Fish 6: 196-216.

Csoknya, M., Barna, J., Bánvölgyi, T., Hiripi, L., Eckert, M., Hámori, J. & Elekes, K. (1997) Octopamine-immunoreactive neurons in the alimentary tract of the earthworm, Eisenia foetida. - Brain Res. 78: 414-417.

Farkas, A. & Salánki, J. (1997) Nehézfémek halmozódása tavikagylók szervezetében hosszú távú kadmium és ólom kezelés alatt. - Hidrológiai Közlöny 77: 63-66.

G.-Tóth, L. & Kato, K. (1997) Size selective grazing of bacteria by Bosmina longirostris - an image analysis study. - J. Plankton Res. 19(10): 1477-1493.

Gervais, F. & Padisák, J. (1997) Do light quality and low phosphorus concentration favour picocyanobacteria below the thermocline of the oligotrophic Lake Stechlin? - J. Plankton Research 19: 771-781.

Grigorszky, I., Padisák, J., Borics, G. & Vasas, G. (1997) Data on the knowledge of Peridinium platinum Lauternborn (Dinophyta) in Körös Area (SE Hungary). - In: The Cris-Körös Rivers' Valley - Tiscia Monograph Series, Szerk.: Hamar J., Szolnok-Szeged-Tirgu Mures 123-133.

Herodek, S., V.-Balogh, K., Vörös, L., Présing, M. & Koncz, E. (1997) A Kis-Balaton Alsó Tározó szervesanyag forgalmának vizsgálata. - In: "A Balatonkutatás eredményei 1981- 1996". Szerk.: J. Salánki és J. Nemcsók, VEAB-MeH, Veszprém, pp. 32-35.

Hiripi, L., Nagy, L., Kovács, A. & Vörös, L. (1997) Balatoni kékalgák toxicitásának vizsgálata gerinctelen állatokon. - Hidrológiai Közlöny 77: 67-68.

Istvánovics, V., Kovács, A., Vörös, L., Herodek, S. & Pomogyi, P. (1997) Phosphorus cycling in a large, reconstructed wetland, the lower Kis-Balaton Reservoir (Hungary). - Verh. Internat. Verein. Limnol. 26: 323-329.

Juhos, Sz. (1997) Alga tömegprodukciók előrejelzése. - Hidrológiai Közlöny 77: 22-23.

Kirjasniemi, M., Kirjasniemi, J. & Tátrai, I. (1997) Változó szembőségű kopoltyúháló alkalmazása a Balatonban: kutatás, teória és gyakorlat. - Halászat 90: 43-48.

Kirjasniemi, M., Kirjasniemi, J. & Tátrai, I. & Józsa, V. (1997) Halállományok kezelése a Balatonban: ragadozó-préda viszony a parti övben. - Halászat 90: 85-90.

Kiss, T. & Osipenko, O.N. (1997) Effect of molluscan neuropeptide RAPFVamide on identified Helix pomatia L. neurons. - Gen. Pharmac. 29: 97-102.

Kiss, T., Vehovszky, Á., Hiripi, L. & Vörös, L. (1997) Cyanotoxinok hatása az idegsejtek működésére. - Hidrológiai Közlöny 77: 69-70.

Kontreczky, Cs., Farkas, A., Nemcsók, J. & Salánki, J. (1997) Short- and long-term effects of deltamethrin on filtering activity of freshwater mussel (Anodonta cygnaea L.). - Ecotoxicology and Environmental Safety 38: 195-199.

Korponai, J., Mátyás, K., Paulovits, G., Tátrai, I. & Kovács, N. (1997) Effect of fish community on the cladoceran plankton assemblages in the Kis-Balaton reservoir, Hungary. - Hydrobiológia 360: 211-221.

Kovács, A., Koncz, E. & Vörös, L. (1997) Nyári cianobaktérium populációk dominancia viszonyainak alakulása a fényintenzitás függvényében. - Hidrológiai Közlöny 77: 14-16.

Nedelkovics, A. & Ponyi, J. (1997) Taxonómiai vizsgálatok a balatoni Diaphanosoma egyedeken. - Állattani Közlemények 82: 61-64.

Nemcsók, J., Hiripi, L., Patocska, M., Salánki, J. & Kufcsák, O. (1997) The effects of pesticides on monoaminergic system related to periodic activity of mussels (Anodonta cygnea L.). - Gen. Pharmac. 29: 79-83.

Padisák, J. & Kovács, A. (1997) Anabaena compacta (Nygaard) Hickel - új kékalga faj a Balaton üledékében és planktonjában. - Hidrológiai Közlöny 77: 29-32.

Padisák, J. & Szabó, I. (1997) Botanikai kutatások: alacsony- és magasabbrendű növények. - In: A Balatonkutatás eredményei, 1981-1996, Szerk.: Salánki, J., Nemcsók, J., VEAB-MeH, Veszprém, pp. 97-136.

Padisák, J. (1997) Cylindrospermopsis raciborskii (Woloszynska) Seenayya et Subba Raju, an expanding, highly adaptive cyanobacterium: worldwide distribution and review of its ecology. - Archiv für Hydrobiologie/Suppl. 107: (Monographic Studies) 563-593.

Padisák. J. & Istvánovics. V. (1997) Differential response of blue-green algal groups to phosphorus load reductin in a large shallow lake: Balaton, Hungary. - Verh. Internat. Verein. Limnol. 26: 574-580.

Padisák, J., Krienitz, L., Koschel, R. & Nedoma, J. (1997) Deep layer picoplankton maximum in the oligotrophic Lake Stechlin, Germany: origin, activity development and erosion. - European J. Phycology 32: 403-416.

P.-Zánkai, N. & Ponyi, J. (1997) Nyíltvízi planktonrák-együttesek szerkezetének tér- és időbeli változása a Balaton két, trofitásban eltérő területén (Keszthelyi- és Siófoki-medence). - Állattani Közlemények 82: 87-108.

Ponyi, J. (1997) A Balaton Cladocera és Copepoda rákjai. - Állattani Közlemények 82: 69-80.

Ponyi, J. (1997) Egy balatoni növényzetes partszakasz (tihanyi Kis-öböl) rákállományának vizsgálata. - Állattani Közlemények 82: 81-85.

Ponyi, J., Mezey, Sz. & Nagy, A. (1997) A Tihany előtti vizekből származó halak parazita rákjainak vizsgálata 1995-ben. - Állattani Közlemények 82: 65-68.

Ponyi, J. (1997) Alkalmasak-e a kisrákok (Cladocera, Ostracoda, Copepoda) a sekély vizek biomonitorozására? - Hidrológiai Közlöny 77: 84-86.

Ponyi, J. (1997) A Balaton-felvidék patakjainak zoológiai vizsgálata. - Hidrológiai Tájékoztató október: 18-22.

Présing, M., Herodek, S., Vörös, L. & Kovács, Gy. (1997) Az algák nitrogénfelvételének fényfüggése a Balatonban. - Hidrológiai Közlöny 77: 11-13.

Présing, M., V.-Balogh, K., Vörös, L. & Shafik, H.M. (1997) Relative nitrogen deficiency without occurrence of nitrogen fixing blue-green algae in a hypertrophic reservoir. - Hydrobiologia 342/343: 55-61.

Reglodi, D., Slezák, S., Lubics, A., Elekes, K. & Lengvári, I. (1997) Distribution of FMRFamide- like immunoreactivity in the nervous system of Lumbricus terrestris. - Cell Tissue Res. 288: 575-582.

S.-Rózsa, K., Rubakhin, S.S., Szűcs, A., Hughes, T.K. & Stefano, G.B. (1997) Opposite effects of interleukin-2 and interleukin-4 on GABA-induced inward currents of dialysed Lymnaea neurons. - Gen. Pharmacol. 29: 73-77.

Salánki, J., Hlavay, J. & S.-Rózsa, K. (1997) Toxikus környezetszennyező anyagok a Balatonban és hatásuk a tó élővilágára 1981-1996. - In: A Balatonkutatás eredményei, 1981-1996, Szerk.: Salánki, J., Nemcsók, J., VEAB-MeH, Veszprém, pp. 195-225.

Scheffler, W. & Padisák, J. (1997) Cyclotella tripartita Hakansson (Bacillariophyceae), a dominant diatom speciess in the oligotrophic Stechlinsee (Germany). - Nova Hedwigia 65: 221-232.

Scheffler, W. & Padisák, J. (1997) Cyclotella tripartita, eine für Deutschland neue Diatomee des Planktons. - In: DGL Tagungsbericht (Schwedt), Kreefeld, pp. 342-346.

Shafik, H.M., Herodek, S., Vörös, L., Présing, M. & Kiss, K.T. (1997) Growth of Cyclotella meneghiniana Kutz. I. Effects of temperature, light and low rate of nutrient supply. - Annls Limnol. 33: 139-147.

Shafik, H.M., Herodek, S., Présing, M., Vörös, L. & V.-Balogh, K. (1997) Growth of Cyclotella meneghiniana Kutz. II. Growth and cell composition under different growth rates with different limiting nutrient. - Annls. Limnol. 33: 223-233.

Shafik, H.M., Vörös, L., Présing, M., Kovács, A. & Kóbor, I. (1997) A Cylindrospermopsis raciborskii szaporodásának jellegzetességei zárt és folyamatos tenyészetben. - Hidrológiai Közlöny 77: 17-18.

Somlyódy, L. & Herodek, S. (1997) A Balaton tápanyagterhelése és eutrofizálódása. - In: A Balatonkutatás eredményei, 1981-1996, Szerk.: Salánki, J., Nemcsók, J., VEAB-MeH, Veszprém, pp. 37-65.

Specziár, A., Tölg, L. & Bíró, P. (1997) A nádasok halállomány szerkezete a Balatonban. - Állattani Közlemények 82: 109-116.

Specziár, A., Tölg, L. & Bíró, P. (1997) Feeding strategy and growth of cyprinids in the littoral zone of Lake Balaton. - J. Fish Biol. 51: 1109-1124.

Specziár, A., Tölg, L. & Bíró, P. (1997) A halbiológiai mintavételezés eszköze: a paneles kopoltyúháló. - Hidrológiai Közlöny 77: 36-37.

Specziár, A., Tölg, L. & Bíró, P. (1997) A bodorka, a dévérkeszeg, a karika keszeg és az ezüst kárász növekedése és táplálkozása a Balaton parti sávjában. - Hidrológiai Közlöny 77: 87- 89.

Szűcs, A., Angiello, J., Salánki, J. & Carpenter, D.O. (1997) Effects of organic and inorganic mercury compounds on the ionic currents of cultured rat hippocampal neurons. - Cell. Molec. Neurobiol. 17: 273-288.

Tátrai, I., Oláh, J., Józsa, V., Kawiecka, B.J., Mátyás, K. & Paulovits, G. (1997) Biomass dependent interactions in pond experiments: responses of lower trophic levels to fish manipulations. - Hydrobiologia 345: 117-129.

Tátrai, I., Oláh, J., Paulovits, G., Mátyás, K., Kawiecka, B.J. & Pekár, F. (1997) Changes in the lower trophic levels as a consequence of the level of fish manipulation in the ponds. - Int. Rev. Ges. Hydrobiologia 82: 213-224.

Tölg, I. & Bíró, P. (1997) Halbiológiai kutatások a Balatonon. - In: A Balatonkutatás eredményei, 1981-1996, Szerk.: Salánki, J., Nemcsók, J., VEAB-MeH, Veszprém, pp. 173-194.

Tölg, L., Bíró, P. & Specziár, A. (1997) A Kis-Balaton és a Balaton pontyállományának vizsgálata. - Hidrológiai Közlöny 77: 52-54.

Tölg, L., Specziár, A. & Bíró, P. (1997) A balin (Aspius aspius) állományának vizsgálata a Balatonon. - Állattani Közlemények 82: 117-123.

V.-Balogh, K. & Vörös, L. (1997) High bacterial production in hypertophic shallow reservoirs rich in humic substances. - Hydrobiologia 342/343: 63-70.

V.-Balogh, K., Koncz, E. & Vörös, L. (1997) Huminanyagok hatása a bakterioplanktonra a Kis- Balatonban és a Balatonban. - Hidrológiai Közlöny 77: 46-47.

Voronezhskaya, E.E. & Elekes, K. (1997) Expression of FMRFamide gene neuropeptides is partly different in the embryonic nervous system of the pond snail, Lymnaea stagnalis. - Neurobiology 5: 91-93.

Vörös, L. & V.-Balogh, K. (1997) A balatoni fitoplankton fotoszintézisének karakterisztikái. - Hidrológiai Közlöny 77: 9-10.

Vörös, L. (1997) Sekély és mély tavak fotoautotróf pikoplanktonja. - In: Dissertationes in Honorem Iubilantis Gábor Uherkovich. Doctor Academiae in Anniversario Octagesimo Quinto Nativitatis, 1912-1997. Szerk.: A. Borhidi, - Studia Limnologica Jubilaria, pp. 55-64.

Vörös, L., Oldal, I., Présing, M. & V.-Balogh, K. (1997) Size-selective filtration and taxon-specific digestion of plankton algae by silver carp (Hypophthalmichthys molitrix Val.). - Hydrobiologia 342/343: 223-228.

Vörös, L., Présing, M., Hiripi, L., Kovács, A., Koncz, E., Nagy, L., Kiss, T. & Shafik, H.M. (1997) Investigation of factors affecting growth and toxicity of blue-green algae in Lake Balaton. - In: J. Salánki and J. Nemcsók (eds.) "Results of Lake Balaton research in 1981- 1996". VEAB-MeH, Veszprém, pp. 64-67. (in hungarian)

1998

Berecz, K., Debreczeni, K. & Présing, M. (1998) Studies on the utilization of late-season applied fertilizer nitrogen in field and model experiments with winter wheat. - Commun. Soil Sci. Plant Anal. 29: 1863-1874.

Bíró, P. & Specziár, A. (1998) Balatoni makrobentosz biomonitorozása: 1995-98. - In: A Balaton kutatásának 1997-es eredményei. Szerk.: Salánki J, Padisák J., VEAB-MeH, Veszprém, pp. 107-110.

Bíró, P., Specziár, A. & Tölg L. (1998) A Balaton halállományának minőségi-mennyiségi felmérése (1995-98). - In: A Balaton kutatásának 1997-es eredményei. Szerk.: Salánki J, Padisák J., VEAB-MeH, Veszprém, pp. 134-137.

Bíró, P. (1998) Biodiversity of freshwater food-webs: what can they teach us? - In: Frontires in biology: The challenges of biodiversity, biotechnology and sustainable agriculture, Szerk.: Chou C.H., Shao K.T., Academia Sinica, Taipei, pp. 65-83.

Borics, G., Oldal, I., Grigorszky, I., Padisák, J., Péterfi, S.L. & Momeu, L. (1998) Adatok a Baláta-tó algaflórájához. - Hidrológiai Közlöny 78: 276-278.

Borics, G., Padisák, J., Grigorszky, I., Oldal, I., Péterfi,.L.I. & Momeu L. (1998) Green algal flora of the acidic bog-lake Baláta-tó, SW Hungary. - Biologia Bratislava 53: 457-465.

Farkas, A., Salánki, J. & Varanka, I. (1998) Assessment of heavy metal concentrations in organs of two fish species of Lake Balaton. - Proc Latvian Acad. Sci. Sect. B. 52: 93-99.

G.-Tóth, L., B.-Muskó, I. & Forró, L. (1998) Az eutrofizáció hatása a planktonikus rákok és a Corophium curvispinum táplálkozására, produkciójára és anyagforgalmára a Balatonban. - In: A Balaton kutatásának 1997-es eredményei. Szerk.: Salánki J, Padisák J., VEAB-MeH, Veszprém, pp. 118-121.

G.-Tóth, L., Kirjasniemi, J., Kirjasniemi, M., Szabó, M., Szalontay, K., Tölg, L. & Webb, D. (1998) Környezetszennyező anyagok hatásának vizsgálata a Balatoni halak embrionális fejlődésére és korai lárva stádiumaira (pH és Permetrin). - In: A Balaton kutatásának 1997-es eredményei. Szerk.: Salánki J, Padisák J., VEAB-MeH, Veszprém, pp. 153-156.

Grigorszky, I. & Padisák, J. (1998) Jég alatti Peridinium aciculiferum Lemmermann (Dinophyta) populáció a Balatonban. - Hidrológiai Közlöny 78: 282-284.

Grigorszky, I., Padisák, J. & Ács, É. (1998) Adatok a Balaton Dinophyta fajainak ismeretéhez. - Hidrológiai Közlöny 78: 279-281.

Herodek, S., V.-Balogh, K., Vörös, L., Présing, M. & Koncz, E. (1998) A Kis-Balaton Alsó- tározó szervesanyag forgalmának vizsgálata. - In: A Balaton kutatásának 1997-es eredményei. Szerk.: Salánki J, Padisák J., VEAB-MeH, Veszprém, pp. 36-40.

Hiripi, L., Kovács, A. & Vörös, L. (1998) HPLC-s pigmentanalízis a fitoplankton diverzitásának vizsgálatában - Hidrológiai Közlöny 78, 296-297.

Hiripi, L., Nagy, L., Kalmár, T., Kovács, A. & Vörös, L. (1998) Insect (Locusta migratoria migratorioides) test monitoring the toxicity of cyanobacteria. - Neurotoxicology, 19, 605-608.

Hiripi, L., Vehovszky, Á., Juhos, Sz. & Elekes, K. (1998) An octopaminergic system in the CNS of the snails, Lymnaea stagnalis and Helix pomatia. - Phil. Trans. Roy. Soc. B. 353: 1621-1629.

Istvánovics, V., Kóbor, I., László, B. & Présing, M. (1998) A balatoni fitoplankton P felvételi és növekedési stratégiái a belső foszfor terhelés és annak csökkentése függvényében. - In: A Balaton kutatásának 1997-es eredményei. Szerk.: Salánki J, Padisák J., VEAB-MeH, Veszprém, pp. 19-22.

Juhos, Sz. & Vörös, L. (1998) Structural changes during eutrophication of Lake Balaton, Hungary, as revealed by the Zipf-Mandelbrot model. - Hydrobiologia, 369/370: 237-242.

Kelly, M.G., Cazaubon, A., Coring, E., Dell'Uomo, A., Ector, L., Goldsmith, B., Guasch, H., Hürlimann, J., Jarlmann, A., Kawecka, B., Kwadrans, J., Laugasta, R., Lindstrom, E.A.,

Leitao, M., Marvan, P., Padisák, J., Pipp, E., Prygel, J., Rott, E., Sabater, S., van Dam, H. & Vizinet, J. (1998) Recommendations for the routine sampling of diatoms for water quality assessments in Europe. - J. Applied Phycology 10: 215-224.

Kiss, T., Vehovszky, Á., Hiripi, L., Kovács, A. & Vörös, L. (1998) A cylindrospermopsin (CYSP) neurotoxikus hatása - Hidrológiai Közlöny 78: 355-356.

Koncz, E., V.-Balogh, K. & Vörös, L. (1998) Az aktív és teljes bakterioplankton mennyiségi viszonyát meghatározó tényezők - Hidrológiai Közlöny 78: 390-391.

Koncz, E., V.-Balogh, K., Vörös, L. (1998) Bacterioplankton in a river-reservoir-lake system. - Internat. Rev. Hydrobiol. 83: 155-162.

Koncz, E. & Vörös, L. (1998) Diverz pikoplankton együttesek a Balatonban - Hidrológiai Közlöny 78: 387-389.

Korponai, J., Mátyás, K., Paulovits, G., Tátrai, I. & Kovács, N. (1998) Hal közösségek top-down hatása a planktonikus cladocerákra a Hídvégi-tóban. - Hidrológiai Közlöny 78: 285-287.

Korponai, J., Mátyás, K., Tátrai, I. & Paulovits, G. (1998) Distribution of zooplankton in vegetation microhabitat of Kis-Balaton Reservoir, Hungary. - Internat. Rev. Hydrobiol., 83: 167-170.

Kovács, A., Hiripi, L., Présing, M. & Vörös, L. (1998) A fény és hőmérséklet együttes hatása a Cylindrospermopsis raciborskii (Wolosz.) Seenayya et Subba Raju szaporodására és pigmentösszetételére. - Hidrológiai Közlöny 78: 293-295.

Lakatos, G., Grigorszky, I. & Bíró, P. (1998) Reed-periphyton complex in the littoral of shallow lakes. - Verh. Internat. Verein. Limnol. 26: 1852-1856.

László, B. & Istvánovics, V. (1998) P removal by reed harvest in the Kis-Balaton reservoir - dream or reality? - Internat. Rev. Hydrobiol. 83: 635-638.

Mátyás, K., Tátrai, I., Paulovits, G. & Korponai, J. (1998) Effect of different fish stock level on the phytoplankton biomass and size composition - pond experiment. - Internat. Rev. Hydrobiol. 83: 451-454.

Muskó, I.B., G.-Tóth, L. & Szabó, E. (1998) Respiratory energy loss of Corophium curvispinum (Crustacea: Amphipoda) in Lake Balaton (Hungary) during the vegetation period. - Verh. Internat. Verein. Limnol. 26: 2107-2114.

Muskó, I.B. & Harris, R.R. (1998) Tegzes bolharák (Corophium curvispinum) légzése különböző körülmények között. - Hidrológiai Közlöny 78: 273-275.

Muskó, I.B., Lakatos, Gy., Bíró, P. & Zólyomi, Zs. (1998) Aspects of the population dynamics of Corophium curvispinum G. O. Sars in reed belts along a trophic gradient in Lake Balaton (Hungary). - Internat. Rev. Hydrobiol. 83: 419-443.

Muskó, I.B & Russo, A.R. (1998) Amphipoda rákok betelepülése mesterséges alzatra a Balatonban Tihanynál. - In: Felszíni vizeink élővilága és kapcsolatrendszere. Szerk.: Bíró P. - Hidrológiai Közlöny 78: 269-272.

Nagy, L., Hiripi, L., Kovács, A. & Vörös, L. (1998) Cianobaktériumok toxicitásának vizsgálata balatoni halakon. - Hidrológiai Közlöny 78: 298-299.

Padisák, J. (1998) A fitoplankton diverzitásának változásai a szukcesszió során: egybevetés terresztris növényközösségekkel. - In: A közösségi ökológia frontvonalai. Szerk.: Fekete G., Scientia, Budapest, pp. 87-104.

Padisák, J. (1998) Sudden and gradual responses of phytoplankton to global climate change: case studies from two large shallow lakes (Balaton, Hungary and the Neusiedlersee Austria/Hungary). - In: Management of Lakes and Reservoirs During Global Change. Szerk.: D.G. George, J.G. Jones, P. Puncochar, C.S. Reynolds and D.W. Sutcliffe - Kluwer Acad. Publ., Dordrecht- Boston-London, pp. 111-125.

Padisák, J., Ács, É., Buczkó, K., Grigorszky, I., Vasas, G. & Vízkeleti, É.(1998) A fitoplankton diverzitása és különböző taxonómiai csoportjainak szezonális változásai a Balatonban.- In: A Balaton kutatásának 1997-es eredményei. Szerk.: Salánki J, Padisák J., VEAB-MeH, Veszprém, pp. 11-14.

Padisák, J., Krienitz, L., Scheffler, W., Koschel, R., Kristiansen, J. & Grigorszky, I. (1998) Phytoplankton succession in the oligotrophic Lake Stechlin (Germany) in 1994 and 1995. - Hydrobiologia 369/370: 179-197.

Padisák, J. & Reynolds, C.S. (1998) Selection of phytoplankton assotiations in Lake Balaton, Hungary, in response to eutrophication and restoration measures, with special reference to cyanoprokaryotes. - Hydrobiologia 384: 41-53.

Paulovits, G., Tátrai, I., Mátyás, K., Korponai, J. & Kováts, N. (1998) Role of Prussian carp (Carassius auratus gibelio Bloch) in the nutrient cycle of the Kis-Balaton reservoir. - Internat. Rev. Hydrobiol. 83: 467-470.

Paulovits, G., Tátrai, I., Mátyás, K., Korponai, J. & Kováts, N. (1998) Az ezüstkárász (Carassius auratus gibelio Bloch) szerepe a Kis-Balaton tározó anyagforgalmában. - In: A Balaton kutatásának 1997-es eredményei. Szerk.: Salánki J, Padisák J., VEAB-MeH, Veszprém, pp. 138-141.

Péterfi, L.S., Momeu, L., Padisák, J. & Varga, V. (1998) Silica-scaled chrysophytes from permanent and temporary waters of Hortobágy, Eastern-Hungary. - Hydrobiologia 369/370: 339-351.

Ponyi, J. (1998) A Balaton gerinctelen állatvilága kutatásának hetven éve. - Hidrológiai Tájékoztató, Június 27-28.

Ponyi, J., P.-Zánkai, N. & Specziár, A. (1998) A nyíltvízi rákplankton-együttesek szerkezetének tér- és időbeli változása a Balatonban. - In: A Balaton kutatásának 1997-es eredményei. Szerk.:

Salánki J, Padisák J., VEAB-MeH, Veszprém, pp. 115-117.

Présing, M. & Bertoni, R. (1998) A zooplankton delta 13C szezonális változása mint a fitoplankton szénforrásának indikátora? - Hidrológiai Közlöny 78: 288-290.

Présing, M., Vörös, L., Herodek, S. & Abrusán, Gy. (1998) The significance of various nitrogen sources for phytoplankton growth in shallow lake and hypertrophic reservoirs. - Internat. Rev. Hydrobiol. 83: 361-368.

Présing, M., Vörös, L., Herodek, S. & Kovács, Gy., (1998) Sekély tavak fitoplanktonjának nitrogénfelvételi preferenciái. - Hidrológiai Közlöny 78: 290-292.

Rodrigo, M.A., Pierson, D.C., Pettersson, K., Kaup, E. & Padisák, J. (1998) Sinking and floating rates of natural phytoplankton assemblages in Lake Erken. - Arch. Hydrobiologie/Advanc. Limnol. 51: 143-156.

S.-Rózsa, K., Kamardin, N., Kamardina, T., Szűcs, A., Farkas, A. & Győri, J. (1998) Toxikus anyagok biológiai hatása balatoni szervezetekre. - In: A Balaton kutatásának 1997-es eredményei. Szerk.: Salánki J, Padisák J., VEAB-MeH, Veszprém, pp. 186-189.

Salánki, J., Farkas, A., Győri, J., Szűcs, A. & Varanka, I. (1998) A Balaton és vízgyűjto élővilága toxikus kémiai anyagokkal való szennyezettségének felmérése (biomonitorozás). - In: A Balaton kutatásának 1997-es eredményei. Szerk.: Salánki J, Padisák J., VEAB-MeH, Veszprém, pp. 171-175.

Salánki, J., Győri, J., Platokhin, A. & S.-Rózsa, K. (1998) Neurotoxicity of environmental pollutants: effects of tin (SnCl2) on Ach induced currents in snail neurones. - Russ. J. Physiol. 84: 1061-1073.

Shafik, H.M., Mastala, Z. & Vörös, L. (1998) Competition between phyto- and bacterioplankton of Lake Balaton in continuous cultures. - Internat. Rev. Hydrobiol. 83: 449-460.

Serfozo, Z., Elekes, K. & Varga, V. (1998) NADPH-diaphorase activity in the nervous system of the embryonic and juvenile pond snail, Lymnaea stagnalis. - Cell Tissue Res. 292: 579-586.

Specziár, A. & Bíró, P. (1998) Spatial distribution and short-term changes of benthic macrofauna in Lake Balaton (Hungary). - Hidrobiologia 389: 203-216.

Specziár, A., Bíró, P. & Tölg, L. (1998) Feeding and competition of five cyprinid species in different habitats of the littoral zone in Lake Balaton. - Ital. J. Zool. 65: 331-336.

Specziár, A., Tölg, L. & Bíró, P. (1998) A ponty (Cyprinus carpio L.) táplálkozása és táplálkozási konkurrencia viszonyai a Balatonban. - Halászatfejlesztés 21: 46-57.

Szűcs, A. (1998) Applications of spike density function in analysis of neuronal firing patterns. - J. Neurosci. Methods 81: 159-167.

Szűcs, A., S.-Rózsa, K. & Salánki, J. (1998) Presynaptic modulation of Lymnaea neurons evoked by computer generated spike trains. - NeuroReport 12: 9.

Tátrai, I., Kirjasniemi, J., Kirjasniemi, M., Paulovits, G. & Józsa, V. (1998) Halállományok szabályozása a Balatonban: ragadozó-préda kapcsolat a parti övben. - In: A Balaton kutatásának 1997-es eredményei. Szerk.: Salánki J, Padisák J., VEAB-MeH, Veszprém, pp. 142-145.

Tátrai, I., Oláh, J., Józsa, V., Kawiecka, B.J., Mátyás, K., Paulovits, G., Pekár, F. & Szabó, P. (1998) Food chain control by planktivorous and benthivorous cyprinid fish. - Verh. Internet. Verein. Limnol. 26: 2329-2334.

Tátrai, I., Paulovits, G., Mátyás, K., Korponai, J. & Pomogyi, P. (1998) Long-term food web interactions in Kis-Balaton reservoir. - Internat. Rev. Hydrobiol. 83: 515-522.

Tölg, L., Specziár, A. & Bíró, P. (1998) A halállomány fajszerinti összetételének vizsgálata paneles kopoltyúhálóval a Balaton parti sávjában. - Halászatfejlesztés 21: 136-142.

V.-Balogh, K., Hiripi, L., Présing, M. & Kónya, Z. (1998) Izolációs technikák alkalmazása oldott huminanyagok vizsgálatában. - Hidrológiai Közlöny 78: 383-384.

V.-Balogh, K., Présing, M., Hiripi, L. & Vörös, L. (1998) Stable carbon and nitrogen isotope ratios of dissolved humic substances in a shallow reservoir covered by macrophytes - Internat. Rev. Hydrobiol. 83: 203-206.

Vehovszky, Á., Elliott, C.J.H., Voronezhskaya, E.E., Hiripi, L. & Elekes, K. (1998) Octopamine: a new feeding modulator in Lymnaea. - Phil. Trans. Roy Soc. B. 353:1631-1653.

Vörös, L. & V.-Balogh, K. (1998) A Balaton Keszthelyi-medencéjének szénforgalma. - Hidrológiai Közlöny 78: 385-386.

Vörös, L., Callieri, C., V.-Balogh, K. & Bertoni, R. (1998) Freshwater picocyanobacteria along a trophic gradient and light quality range. - Hydrobiologia 369/370:117-125.

Vörös, L., Présing, M., Hiripi, L., Kovács, A., Koncz, E., Nagy, L., Kiss, T. & Shafik, H.M. (1998) A Balatoni kékalgák elszaporodását befolyásoló tényezők és toxicitásuk kutatása. - In: A Balaton kutatásának 1997-es eredményei. Szerk.: Salánki J, Padisák J., VEAB-MeH, Veszprém, pp. 64-67.

Vörös, L., Présing, M., V.-Balogh, K. & Oldal, I. (1998) Nutrient removal efficiency of a pollution control reservoir. - Internat. Rev. Hydrobiol. 83: 665-672.

Weichenmeyer, G.A., Pettersson, K. & Padisák, J. (1998) Quantitative relations between biomass and organic/inorganic resuspended particulate matter. - Arch. Hydrobiol. /Advanc. Limnol. 51: 201-212.

1999

Bíró, P. (1999) Ctenopharyngodon idella (Cuvier and Valenciennes 1844). - In: The freshwater fishes of Europe. Szerk.: Banarescu, P., Cyprinidae 2/1. Wiesbaden: Aula Verlag GmbH, 5/1: 305-343.

Bíró, P. (1999) Mylopharyngodon piceus (Richardson 1846). - In: The freshwater fishes of Europe. Szerk.: Banarescu, P., Cyprinidae 2/1. Wiesbaden: Aula Verlag GmbH, 5/1: 347- 365.

Bíró, P. & Banarescu, P. (1999) Ctenopharyngodon Steindachner, 1866. - In: The freshwater fishes of Europe. Szerk.: Banarescu, P., Cyprinidae 2/1. Wiesbaden: Aula Verlag GmbH, 5/1: 303-304.

Bíró, P. & Banarescu, P. (1999) Mylopharyngodon Peters, 1881. - In: The freshwater fishes of Europe. Szerk.: Banarescu, P., Cyprinidae 2/1. Wiesbaden: Aula Verlag GmbH, 5/1: 345- 346.

Bíró, P. & Oertel, N. (1999) A Hidrobiológus Napok 1957-1998. - Hidrológiai Közlöny 79: 265- 292.

Bíró, P., Specziár, A. & Tölg, L. (1999) A Balaton halállományának és bentikus táplálékbázisának minőségi-mennyiségi felmérése. - In: A Balatonkutatás 1998-as eredményei. Szerk.: Salánki J. and Padisák J., VEAB-MeH, Veszprém, pp. 85-92.

Bíró, P., Specziár, A. & Tölg, L. (1999) Táplálékhálózatok - anyagforgalom a Balatonban. - Hidrológiai Közlöny 79: 305-307.

Croll, R.P., Voronezhskaya, E.E., Hiripi, L. & Elekes, K. (1999) Development of catecholaminegic neurons in the pond snail, Lymnaea stagnalis II. Postembryonic development of central and peripheral cells. - J. Comp. Neurol. 404: 297-307.

Csóti, T., Győri, J. & Erdélyi, L. (1999) Aluminum enhances the voltage activated sodium currents in the neurones of pond snail Lymnaea Stagnalis L. - Acta Biol. Hung. 50:35-42.

Elekes, K., Nagy, T. & N.-Fekete, Zs. (1999) MIP-immunoreactive innervation of the heart of the snail, Helix pomatia. An electron microscopic study. - Acta Biol. Hung. 50:55-64.

Elekes, K. & Nässel, D.R. (1999) Pigment-dispersing hormone-like immunoreactive neurons in the central nervous system of gastropods, Helix and Lymnaea. - Cell Tiss. Res. 295:339-348.

Farkas, A., Salánki, J. & Varanka, I. (1999) Toxikus nehézfémek balatoni halakban: angolna, dévérkeszeg, fogassüllő. - Hidrológiai Közlöny 79: 311-313.

G.-Tóth, L. (1999) Aktivität der Elektronentransportsystems (ETS). - In: Biologische Gewässeruntersuchung: Methoden der Biologischen Wasseruntersuchung 2. Szerk.: Tümpling, W., Friedrich, G., Jéna, Stuttgart, Lübeck, Ulm: Gustav Fischer Verlag pp. 465-474.

G.-Tóth, L, Adrian, R. & Mohr, S. (1999) A Ciliata-k és természetes tavi plankton frakciók tápértéke a Cyclops vicinus és az Eudiaptomus graciloides (Crustacea: Copepoda) számára. - Hidrológiai Közlöny 79: 321-324.

G.-Tóth, L., Kato, K. & Abe, D.S. (1999) A Daphnia galeata (Crustacea, Cladocera) táplálkozása epi- és hipolimnikus bakterioplanktonon oxigéndús és oxigénszegény körülmények között. - Hidrológiai Közlöny 79: 318-321.

Harris, R.R. & Muskó, I.B. (1999) Oxygen consumption, environmental hypoxia and tube-dwelling in the invasive amphipod Corophium curvispinum (Crustacea: Amphipoda). - J. Crust. Biol. 19: 224-234.

Hernádi, L. & Elekes, K. (1999) Topographic organization of serotonergic and dopaminergic neurons in the cerebral ganglia and their peripheral projection patterns in the head areas of the snail Helix pomatia. - J. Comp. Neurol. 441: 274-287.

Hernádi, L., Erdélyi, L., Hiripi, L. & Elekes, K. (1999) The organization of serotonin, dopamine and FMRFamidergic containing elements and their possible role in the regulation of spontaneous contraction of the gastrointestinal tract in the snail, Helix pomatia. - J. Neurocytology 27: 761-775.

Herodek, S., V.-Balogh, K. & Présing, M. (1999) A Kis-Balaton tározó szervesanyag forgalmának vizsgálata. A Balaton Kutatásának 1998-as eredményei. Szerk.: Salánki J., és Padisák J., VEAB-MeH, Veszprém, pp. 28-32.

Hiripi, L., Nagy, L. & Hollingworth, R.M. (1999) In vitro and in vivo effects of formamidines in locust (Locusta migratoria migratorioides). - Acta Biol. Hung. 50: 81-87.

Kamardin, N.N., Szűcs, A. & S.-Rózsa, K. (1999) Distinct responses of osphradial neurones to chemical stimuli and neurotransmitters in Lymnaea stagnalis L. - Cell Molec. Neurobiol. 19: 235-247.

Kamardin, N.N., Szűcs, A. & S.-Rózsa, K. (1999) Influence of HgCl2 on the osphradial multisensory system of Lymnaea stagnalis L. - Acta Biol. Hung. 50:99-116.

Kiss, T., Elekes, K., Fujisawa, Y. & Muneoka, Y. (1999) Ionic mechanisms mediating MIP-like peptides elicited membrane currents in identified Helix neurones. - Brain Res. 830: 258-267.

Kiss, T. & Újvári, I. (1999) Effects of veratridine and its derivatives on the Na-conducting channels in Helix neurons. - Acta Biol. Hung. 50: 131-143.

Koncz, E., V-Balogh, K. & Vörös, L. (1999) Egyszerű empírikus modell a fitoplankton és bakterioplankton kapcsolatának leírására. - Hidrológiai Közlöny 79: 358-359.

Kovács, A., Présing, M. & Vörös, L. (1999) A Balaton két legjelentősebb planktonikus cianobaktériumának összehasonlító ökofiziológiai jellemzése. - Hidrológiai Közlöny 79: 324- 326.

Lakatos, Gy., Kozák, L., Bíró, P., Muskó, I.B., Kiss, K.M. & Kiss, M. (1999) Az epilithon struktúrája a Balaton köves partján. - Hidrológiai Közlöny 79: 327-328.

Muskó, I.B., Lakatos, Gy., G-Tóth, L. & Bíró, P. (1999) A tegzes bolharák (Corophium curvispinum) (Crustacea: Amphipoda) populációjának évszakos változása a Balaton köves parti zónájában a trofikus gradiens mentén. - Hidrológiai Közlöny 79: 309-311.

Muskó, I.B. & Russo, A.R. (1999) Importance of Corophium curvispinum G. O. Sars, 1895 (Crustacea: Amphipoda) in lake Balaton (Hungary): a colonization study. - In: Crustaceans and the biodiversity crisis. Szerk.: Schram, F.R., von Vaupel Klein, J.C. Proceedings of the 4th International Crustacean Congress; Brill, Leiden, Boston, Köln, 8/1: 445-456.

Ponyi, J. & Vörös, L. (1999) Szokatlan kékalga tömegprodukció a Balaton déli partjainál 1997 nyarán. - Hidrológiai Tájékoztató 25.

Présing, M., Vörös, L., Herodek, S. & Preston, T. (1999) Nitrogen loading during summer in the western basin of Lake Balaton (Hungary). Lake99. Sustainable Lake Management. Copenhagen Denmark, Vol. II. S14A-5 - S14A-6.

Présing, M., Herodek, S., Vörös, L., Preston, T. & Abrusán, Gy. (1999) Nitrogen uptake by summer phytoplankton in lake Balaton. - Arch. Hydrobiol. 145: 93-110.

Reskóné Nagy, M., Ponyi, J. & Szitó, A. (1999) A zooplankton, a meio- és a makrobentosz mennyisége, faji összetétele a Velencei-tóban. - Hidrológiai Közlöny 79:369-371.

S.-Rózsa, K., Szűcs, A., Farkas, A. & Győri, J. (1999) Környezetszennyezo toxikus anyagok hatása balatoni szervezetekre. A Balaton kutatásának 1998-as eredményei. Szerk.: Salánki J., és Padisák, J., VEAB-MeH Veszprém, pp. 136-139.

Salánki, J., Farkas, A., Győri, J., Szűcs, A. & Varanka, I. (1999) A Balaton és a vízgyüjtő élővilága toxikus kémiai anyagokkal való szennyezettségének felmérése (biomonitorozása). A Balaton kutatásának 1998-as eredményei. Szerk.: Salánki J., és Padisák, J., VEAB-MeH Veszprém, pp. 132-135.

Salánki, J., Farkas, A., Kontreczky, Cs. & Varanka, I. (1999) Possible impact of heavy metals in sudden eel mortality. - In: Water/air transition in biology. Szerk.: Mitta, A.K., Eddy, F.B., Datta Munshi, J.S., New Delhi, India: Oxford University Press, IBH Publishing Co Pvt. Ltd., pp. 257-262.

Specziár, A. (1999) Öt pontyféle tápláléka és táplálkozási stratégiája a Balaton főbb élőhelyein. - Halászat 92: 124-132.

Specziár, A. (1999) Öt pontyféle táplálkozási kölcsönhatása és táplálkozási feltételei a Balatonban. - Halászat 92: 166-176.

Specziár, A. & Bíró, P. (1999) A Balaton üledéklakó árvaszúnyogainak tér és időbeni változásai, valamint jelentősége néhány halfaj táplálékában. - Halászatfejlesztés 22: 128-137.

Specziár, A. & Bíró, P. (1999) A Procladius choreus (Diptera, Chironomidae) populáció dinamikája és produkciója a Balatonban. - Hidrológiai Közlöny 79:372-375.

Specziár, A. & Bíró, P. (1999) Spatial distribution and short-term changes of benthic macrofauna in lake Balaton (Hungary). - Hydrobiologia 389: 203-216.

Specziár, A., Bíró, P. & Tölg, L. (1999) Feeding and competition of five cyprinid fishes in different habitats of the lake Balaton littoral zone. - Ital. J. Zool. 65 Suppl:331-336.

Specziár, A., Tölg, L. & Bíró, P. (1999) A nádasok halállomány szerkezete a Balatonban. - Állattani Közlemények 82: 109-116.

Szabó, M., G.-Tóth, L., Lakatos, Gy., Szalontai, K. & Tölg, L. (1999) A Reslin Super ULV szúnyogirtószer hatása halak embriogenezisére és korai lárva stádiumaira. - Hidrológiai Közlöny 79: 353-355.

Szabó, M., G.-Tóth, L., Lakatos, Gy. & Webb, D. (1999) A pH hatása hal embriók légzésének biokémiájára. - Hidrológiai Közlöny 79: 376-377.

Szűcs, A., Molnár, G. & S.-Rózsa, K. (1999) Periodic and oscillatory firing patterns in identified nerve cells of Lymnaea stagnalis L. - Acta Biol. Hung. 50: 269-278.

Tátrai, I., Mátyás, K., Korponai, J., Paulovits, G., Pomogyi, P. & Présing, M. (1999) Stable isotope analysis of food webs in wetland areas of Lake Balaton, Hungary. - Arch. Hydrobiol. 146: 117-128.

Tölg, L., Specziár, A. & Bíró, P. (1999) A balin (Aspius aspius) állományának vizsgálata a Balatonban. - Állattani Közlemények 82: 117-123.

V.-Balogh, K. (1999) Effect of humic substances on phytoplankton in lakes. Role of algae in development and purification of lakes and rivers. - Egyptian J. Phycol. 1: 49-70.

V.-Balogh, K., Présing, M., Koncz, E. & Vörös, L. (1999) Huminanyagok képződése nád (Phragmites australis) aerob és anaerob dekompozíciója során. Álló és folyóvizeink minősége. - Hidrológiai Közlöny 79: 341-343.

V.-Balogh, K. & Vörös, L. (1999) Carbon cycle in the western basin of Lake Balaton (Hungary). Lake99. Susitainable Lake Management. Copenhagen, Denmark, Vol. II. S14A-6 -S14A-7.

Voronezhskaya, E.E., Hiripi, L., Elekes, K. & Croll, R.P. (1999) Development of catecholaminegic neurons in the pond snail, Lymnaea stagnalis: L. I. Embryonic development of dopamine- containing neurons and dopamine-dependent behaviors. - J. Comp. Neurol. 404: 285-296.

Vörös, L. (1999) The role of autotrophic picoplankton in lakes. Role of algae in development and purification of lakes and rivers. - Egyptian J. Phycol. 1: 31-48.

Vörös, L., Hiripi, L., Koncz, E., Kovács, A., Présing, M., V.-Balogh, K., Lomniczy, K. & Shafik, H.M. (1999) Cianobakteriumok és a Balaton vízminősége. Álló és folyóvizeink minősége. - Hidrológiai Közlöny 79: 343-344.

Vörös, L., Dobolyi, E. & Moldován, J. (1999) Oligotrophication of the western basin of Lake Balaton (Hungary). Lake99. Susitainable Lake Management. Copenhagen, Denmark, Vol. II. S14A-7 - S14A-8.

Vörös, L., Hiripi, L., Koncz, E., Kovács, A., Nagy, L., Présing, M. & Shafik H.M. (1999) Mikrobiális élőlényegyüttesek szerepe a Balaton vízminőségének alakításában. A Balaton kutatásának 1998-as eredményei. Szerk.: Salánki J., és Padisák J., VEAB-MeH, Veszprém, pp. 18-22.

Könyvek:

Bíró, P. (1999) Halpopulációk dinamikái. Debrecen: DATE-PHARE, (egyetemi jegyzet).