Az MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézet személyi állománya

ÁCS András tudományos segédmunkatárs acs.andrasemail_cim,
217 mellék
ÁRVA Diana tudományos segédmunkatárs arva.dianaemail_cim,
127 mellék
BAKOS László gazdasági ügyintéző, raktáros bakos.laszloemail_cim,
106 mellék
BALÁZS Boldizsár rendszergazda balazs.boldizsaremail_cim,
101 mellék
BALÁZSNÉ HOLLÓSY Eugénia asszisztens balazsne.eugeniaemail_cim,
BALOGH Csilla tudományos munkatárs balogh.csillaemail_cim,
211 mellék
BATTONYAI Izabella tudományos segédmunkatárs battonyai.izabellaemail_cim,
130 mellék
BÍRÓ Csaba Nándor kertész  
203 mellék
BÍRÓ Péter kutatóprofesszor,
az MTA rendes tagja
biro.peteremail_cim,
107 mellék
BOGNÁR Vivien igazgatói ügyvivő bognar.vivienemail_cim,
104 mellék
BOROS Emil tudományos munkatárs boros.emilemail_cim,
119 mellék
BOROS Gergely tudományos munkatárs boros.gergelyemail_cim,
226, 125 mellék
DOBOS Géza Zsolt hajógépész  
 
DOBOS László nappali portás  
102 mellék
DOLEZSAI Anna tudományos segédmunkatárs dolezsai.annaemail_cim
120 mellék
DOMBI Elvira takarító  
228 mellék
EGERVÁRI István gondnok egervari.istvanemail_cim
209 mellék
ELEKES Károly tudományos tanácsadó elekes.karolyemail_cim,
103 mellék
ERŐS Tibor tudományos főmunkatárs eros.tiboremail_cim,
223 mellék
FELPÉCZINÉ FARKAS Anna tudományos főmunkatárs farkas.annaemail_cim,
217 mellék
GARAMSZEGI Pál vendégház recepciós garamszegi.palemail_cim,
228 mellék
GELENCSÉR Adrienn pénzügyi-számviteli ügyintéző gelencser.adriennemail_cim,
227 mellék
G.-TÓTH László intézet igazgató,
tudományos főmunkatárs
g-toth.laszloemail_cim,
105 mellék
GURDON Lehel gazdasági ügyintéző gurdon.lehelemail_cim,
205 mellék
GYŐRI János tudományos főmunkatárs gyori.janosemail_cim,
219 mellék
HERNÁDI László tudományos főmunkatárs hernadi.laszloemail_cim,
130 mellék
HERODEK Sándor tudományos tanácsadó herodek.sandoremail_cim,
126 mellék
HORVÁTH Hajnalka tudományos segédmunkatárs horvath.hajnalkaemail_cim,
128 mellék
HORVÁTH Károly éjszakai portás  
102 mellék
HORVÁTH Réka tudományos segédmunkatárs horvath.rekaemail_cim,
130 mellék
HORVÁTH Viktória asszisztens horvath.viktoriaemail_cim,
128 mellék
IHÁSZ Katalin asszisztens ihasz.katalinemail_cim,
202 mellék
JORDÁN Ferenc tudományos tanácsadó jordan.ferencemail_cim,
 
KELEMEN Rozália Anett asszisztens kelemen.anettemail_cim,
128, 122 mellék
KISS József éjszakai portás  
102 mellék
KISS Tibor tudományos tanácsadó kiss.tiboremail_cim,
222 mellék
KISS Rózsa könyvtáros kiss.rozsaemail_cim,
224 mellék
KOMÁROMI Krisztina GH titkárnő komaromi.krisztinaemail_cim,
111 mellék
KOVÁCS Attila tudományos munkatárs kovacs.attilaemail_cim,
131 mellék
KOVÁCS Kitti gazdasági ügyintéző kovacs.kittiemail_cim,
208 mellék
KRAJCS Nóra tudományos segédmunkatárs krajcs.noraemail_cim,
220, 222 mellék
KUTI István anyagbeszerző, gépkocsi előadó kuti.istvanemail_cim,
110 mellék
LÁSZLÓ Zita asszisztens laszlo.zitaemail_cim,
222 mellék
LEITOLD Renáta gazdasági ügyintéző leitold.renataemail_cim,
112 mellék
MAKKI-BURDON Szilvia gazdasági ügyintéző burdon.szilviaemail_cim,
205 mellék
MAROSKÖVI Beáta asszisztens maroskovi.beataemail_cim,
207 mellék
MOLNÁR György kertész  
203 mellék
MOLNÁR Györgyné takarító  
228 mellék
MOZSÁR Attila tudományos segédmunkatárs mozsar.attilaemail_cim,
125 mellék
MÓRA Arnold tudományos munkatárs mora.arnoldemail_cim,
120 mellék
NAGYNÉ FEKETE Zsuzsanna asszisztens fekete.zsuzsannaemail_cim,
130 mellék
NÉMETH Ákos gépkocsivezető  
102 mellék
NÉMETH Balázs asszisztens nemeth.balazsemail_cim,
122 mellék
PALMER, Stephanie tudományos segédmunkatárs stephanie.palmeremail_cim,
221 mellék
PAULOVITS Gábor tudományos főmunkatárs paulovits.gaboremail_cim,
213 mellék
PÁLFFY Károly tudományos segédmunkatárs palffy.karolyemail_cim,
129, 225 mellék
PÁSTI HRICZU Mária Valéria gazdasági osztály vezetője pasti-hriczu.valeriaemail_cim,
108 mellék
PÉTER Zsolt gazdasági ügyintéző peter.zsoltemail_cim,
109 mellék
PIRGER Zsolt tudományos főmunkatárs pirger.zsoltemail_cim,
220 mellék
POLGÁRDI Sándor nappali portás  
102 mellék
POLGÁRDINÉ KLEIN Tünde asszisztens polgardine.tundeemail_cim,
211 mellék
POLLER Zoltán asszisztens poller.zoltanemail_cim,
125 mellék
PRÉSING Mátyás tudományos főmunkatárs presing.matyasemail_cim,
212, 128, 232 mellék
SÁLY Péter tudományos segédmunkatárs saly.peteremail_cim
120 mellék
SCHMERA Dénes tudományos főmunkatárs schmera.denesemail_cim,
 
SEREGÉLY Zsuzsanna bér- és munkaügyi előadó seregely.zsuzsannaemail_cim,
114 mellék
SERFŐZŐ Zoltán tudományos munkatárs serfozo.zoltanemail_cim,
202, 130 mellék
SLANG Kálmán kertész  
203 mellék
SOMOGYI Boglárka tudományos munkatárs somogyi.boglarkaemail_cim,
129 mellék
SPECZIÁR András tudományos főmunkatárs specziar.andrasemail_cim,
223 mellék
STARKNÉ MECSNOBEL Ildikó asszisztens starkne-mecsnobel.ildikoemail_cim,
124 mellék
STRATOULIAS, Dimitris tudományos segédmunkatárs dimitris.stratouliasemail_cim,
221 mellék
SZABÓ Ferencné takarító  
 
SZABÓ Henriette asszisztens szabo.henrietteemail_cim,
206 mellék
SZABÓ Tímea asszisztens szabo.timeaemail_cim,
122 mellék
SZARKA Zsanett asszisztens szarka.zsanettemail_cim,
222 mellék
SZIVÁK Ildikó tudományos segédmunkatárs szivak.ildikoemail_cim,
132 mellék
SZŰCS Attila tudományos főmunkatárs szucs.attilaemail_cim,
221 mellék
TAKÁCS Péter tudományos munkatárs takacs.peteremail_cim,
207 mellék
TÁNCSICS László elektromos karbantartó  
231 mellék
TÓTH Mónika tudományos segédmunkatárs toth.monikaemail_cim,
127 mellék
TÓTH Viktor tudományos munkatárs toth.viktoremail_cim,
119 mellék
TUGYI Nóra tudományos segédmunkatárs tugyi.noraemail_cim,
119 mellék
VÁSZOLYI Anikó igazgatói ügyvivő vaszolyi.anikoemail_cim,
104 mellék
V.-BALOGH Katalin tudományos főmunkatárs v-balogh.katalinemail_cim,
121 mellék
VEHOVSZKY Ágnes tudományos főmunkatárs vehovszky.agnesemail_cim,
206 mellék
VITÁL Zoltán tudományos segédmunkatárs vital.zoltanemail_cim,
125 mellék
VÖRÖS Lajos tudományos tanácsadó voros.lajosemail_cim,
118 mellék
WINDISCHMANN Elvira főkönyvi könyvelő windischmann.elviraemail_cim,
208 mellék
ZLINSZKY András tudományos segédmunkatárs zlinszky.andrasemail_cim,
218, 221 mellék