OKTATÁS

A Magyar Biológiai Kutatóintézet Klebelsberg elképzelése szerint az ország első olyan kutatóintézete lett, amelyiknek a fő feladata a kutatás, és független az egyetemektől. Ugyanakkor intézeti munkájával párhuzamosan számos kutató oktatott egyetemi tanárként, még többen távoztak idővel egyetemi tanszékre az Intézetből. Tihany legfőképpen azzal járult hozzá a felsőoktatáshoz, hogy kiváló kutatói gyakorlattal rendelkező egyetemi tanárokat adott az országnak. Az Intézetből egyetemi tanár volt vagy lett 28 kutató: Hankó Béla, Verzár Frigyes, Soó Rezső, Csík Lajos, Koller Piusz, Müller Sándor, Méhes Gyula, Entz Géza, Krompecher István, Beznák Aladár, Dudich Endre, Fehér Dániel, Varga Lajos, Krámli András, Felföldy Lajos, Uherkovich Gábor, Fábián Gyula, Horváth János, Woynarovich Elek, Udvardy Miklós, Salánki János, S.-Rózsa Katalin, Zsolnai-Nagy Imre, Ponyi Jenő, Benedeczky István, Máté Ferenc, Nemcsók János, Elekes Károly.

Jelenleg az ország hat egyetemén, (Budapesten, Pécsett, Debrecenben, Keszthelyen, Gödöllőn, Veszprémben) oktatnak kutatóink, akik közül hárman kapnak Széchenyi Professzori Ösztöndíjat. Évente 20 egyetemi hallgatót fogad az Intézet egy hónapos nyári gyakorlatra. 

    Egyetemi Oktatás

Bíró Péter a DE TTK Alkalmazott Ökológiai Tanszékén (Debrecen) ”A halak populációbiológiája” és „Vízi ökológia” című tantárgyat oktatta.

Elekes Károly a PTE TTK Általános Állattani és Neurobiológiai Tanszékén (Pécs) ”Gerinctelen állatok idegrendszerének összehasonlító neurobiológiája” címmel speciálkollégiumot tartott.

Elekes Károly a 1999/2000 és 2001/2002 tanévben előadásokat tartott az ELTE Általános Állatszervezettani Tanszékén az “Összehasonlító neuroanatómia” című speciálkollégium és PhD képzés keretében.

G.-Tóth László Veszprémi Egyetemen „Mélytengeri biológia” c. tantárgy oktatását végezte.

Ponyi Jenő a PATE Georgikon Kar (Keszthely) Természetvédelmi Posztgraduális (Szakmérnöki) Szakon a hidrobiológia, a PATE Állattani Tanszékén pedig az alkalmazott hidrobiológia oktatását végezte.

Salánki János vezetésével, Győri János, Kiss Tibor, Molnár Gábor, S.-Rózsa Katalin és Szűcs Attila részvételével a Veszprémi Egyetem Biológiai Intézetében ill. Informatika Szakán ”A neurobiológia alapjai” című alaptantárgy és ”Elemi ingerületi folyamatok” választható tárgy oktatását végezték.

Tátrai István 2000/2001-ben a DE TTK „Vízi ökológia” PhD program oktatója volt.

Tátrai István az ELTE egyetemi hallgatóinak gyakorlati foglalkozását vezette.

Vörös Lajos a VE TTK Botanika Tanszékén (Veszprém) a ”Növényszervezettan” és ”Növényökológia” tantárgyakat oktatta.

Vörös Lajos a PTE TTK Botanikai Tanszékén (Pécs) az „Algológia” tantárgyat oktatta.

Vörös Lajos a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdasági Kara Növénytani Tanszékén (Mosonmagyaróvár) az „Algológia” tantárgyat oktatta.