+   Kötelezően közzéteendő közérdekű adatok


 

 

  1. Alapító Okirat

  2. Intézményi költségvetés

  1. Éves költségvetési beszámoló szöveges indokolása

  2. Költséghatékonyság javítása érdekében tárgyévben tett intézkedések