HIDROZOOLÓGIAI OSZTÁLY

OSZTÁLYVEZETŐ:  Erős Tibor, PhD

Zooplankton és élőbevonat témacsoport

   A kutatócsoport általános feladata a balatoni zooplankton és a bevonatlakó élővilág monitorozása a tó standard nyíltvízi és litorális mintavételi pontjain. Ez a tevékenység a gerinctelenek ökológiai szerepét sok évtizeddel visszamenőleg bemutató adatbázis folyamatosságát és bővülését hivatott biztosítani. Ez az adatbázis, amely a zooplankton tekintetében az 1930-as évekig nyúlik vissza, a meteorológiai, a tóvíz fizikai és kémiai paraméterei, valamint a fitoplankton hosszú távú változásai tükrében lehetővé teszik az antropogén eutrofizáció, a vízszint ingadozás és az esetleges klímaváltozás hatásának tanulmányozását a planktonikus és bentikus anyagforgalomra. Különböző kutatási pályázatok keretében vizsgálják a fitoplankton – zooplankton és a makrogerinctelen – szuszpendált lebegőanyag táplálkozási kapcsolat hatékonyságát és limitáló tényezőit a Balatonban.

BALOGH Csilla PhD, csoportvezető balogh.csillaemail_cim,
211 mellék
G.-TÓTH László DSc g-toth.laszloemail_cim,
105 mellék
CSABA Judit MSc csaba.juditemail_cim,
124 mellék
TÓTH Adrienn MSc toth.adriennemail_cim,
127 mellék
POLGÁRDINÉ KLEIN Tünde asszisztens polgardine.tundeemail_cim,
211 mellék
STARKNÉ MECSNÓBEL Ildikó asszisztens starkne-mecsnobel.ildikoemail_cim,
124 mellék
SZABÓ Henriette asszisztens szabo.henrietteemail_cim,
127, 206 mellék

Hal és bentosz témacsoport

   A csoport fő profilja a Balaton és befolyó vizeinek halállományával, makroszkopikus gerinctelen faunájával és a köztük fennálló trofikus kapcsolatrendszerekkel kapcsolatos kutatások. A csoport tagjai vizsgálják ezen élőhelyeken a halközösségek szerkezetét, a halállományok dinamikáját, a halak növekedését, populációdinamikáját és táplálkozását. Kiemelten fontos kutatási terület a halak ontogenetikus táplálékváltásainak, trofikus kapcsolatrendszerének, ezen belül a halak fajon belüli és a fajok közötti táplálékbázis felosztásának megismerése. Szintén hangsúlyos kutatási téma a halivadék mennyiségének, növekedésének, túlélésének és táplálkozási feltételeinek vizsgálata. A Balatonba ömlő kisvízfolyásokon elsősorban halfaunisztikai, élőhely tipológiai és halvándorlástani vizsgálatokat végeznek. A csoport a vízi makrogerinctelen szervezetekkel kapcsolatos kutatásai során jelenleg elsősorban az árvaszúnyog lárvákkal kapcsolatos faunisztikai, produkcióbiológiai és populációdinamikai kérdésekre koncentrál.

ERŐS Tibor PhD, csoportvezető eros.tiboremail_cim,
223 mellék
BÍRÓ Péter az MTA rendes tagja biro.peteremail_cim,
107 mellék
SCHMERA Dénes PhD schmera.denesemail_cim,
 
SPECZIÁR András PhD specziar.andrasemail_cim,
223 mellék
MÓRA Arnold PhD mora.arnoldemail_cim,
120 mellék
TAKÁCS Péter PhD takacs.peteremail_cim,
207 mellék
ÁRVA Diana MSc arva.dianaemail_cim,
127 mellék
DOLEZSAI Anna MSc dolezsai.annaemail_cim,
120 mellék
SÁLY, Péter MSc saly.peteremail_cim
ext#120
SZIVÁK Ildikó MSc szivak.ildikoemail_cim,
132 mellék
TÓTH Monika MSc toth.monikaemail_cim,
127 mellék
MAROSKÖVI Beáta asszisztens maroskovi.beataemail_cim,
207 mellék
VARANKA Borbála asszisztens varanka.borbalaemail_cim,
207 mellék

Bioakusztika és biomanipulációtémacsoport

   A kutatócsoport egyik fő kutatási területe a halállományok struktúrájának és mennyiségi viszonyainak hidroakusztikai (bioakusztika) módszerrel történő mérése eltérő kiterjedésű és trofitású sekély vízrendszerekben. A halgazdálkodást is érintő kutatási téma célja megalapozni az un. ökológiai rehabilitációt. Ennek során hazánkban először hidroakusztika alkalmazásával műszeresen mérik a halállományok legfontosabb populáció-dinamikai paramétereit, a halközösségek faji összetételét, méretstruktúráját és mennyiségi viszonyait. A halpopulációk minőségi jellemzéséhez, párhuzamos méréseket végeznek multipaneles kopoltyúháló és hidroakusztika együttes alkalmazásával. A bioakusztikát alkalmazzák a biomanipuláció, mint egy új ökológiai rehabilitációs módszer, a hazai eutróf vízterületek minőségének javítása megalapozásához. A biomanipuláció ugyanis nem más, mint a táplálékláncba hallal történő biológiai beavatkozás (halászat, ragadozó hal telepítése stb) a sekély vízterületek vízminőségének (algásodás) javítása céljából.

BOROS Gergely PhD, csoportvezető boros.gergelyemail_cim,
226, 125 mellék
JORDÁN Ferenc DSc jordan.ferencemail_cim,
 
PAULOVITS Gábor CSc paulovits.gaboremail_cim,
213 mellék
MOZSÁR Attila MSc mozsar.attilaemail_cim,
125 mellék
VITÁL Zoltán MSc vital.zoltanemail_cim,
125 mellék
POLLER Zoltán intézeti mérnök poller.zoltanemail_cim,
125 mellék