HIDROBOTANIKAI OSZTÁLY

OSZTÁLYVEZETŐ: Présing Mátyás, CSc

Algológiai témacsoport

   A csoport vizsgálja a fitoplankton (pico-, nano- és mikroplankton ) a fitobentosz és perifiton állományok faji összetételének és dinamikájának tér- és időbeli változásait a Balatonban. Folytatják a tó négy medencéjében a fitoplankton hosszútávú monitorozását. Tanulmányozzák a mikrobiális élőlényegyüttesek (microbial loop) struktúráját és működését. Mérik a fitoplankton, a fitobentosz és perifiton állományok valamint izolált algatörzsek fotoszintézisének és szaporodásának fényintenzitás és hőmérséklet függését. Vizsgálják a pikoplankton diverzitását, dinamikáját és produkcióját sekély tavakban. Vizsgálják a vízalatti fényklímát. A csoport létrehozott egy alga törzsgyűjteményt (Algal Culture Tihany =ACT), amelyben a Balaton tömeges és jellemző cianobaktériumai (pikocianobaktériumok, N-kötő fonalas cianobaktériumok stb.), kova- és zöldalgái mellett megtalálhatók más sekély tóból izolált törzsek is.

SOMOGYI Boglárka PhD, csoportvezető somogyi.boglarkaemail_cim,
129 mellék
VÖRÖS Lajos DSc voros.lajosemail_cim,
118 mellék
KOVÁCS Attila PhD kovacs.attilaemail_cim,
131 mellék
TÓTH Viktor PhD toth.viktoremail_cim,
119 mellék
KERESZTES Zsolt MSc keresztes.zsoltemail_cim,
225 mellék
PALMER, Stephanie MSc stephanie.palmeremail_cim,
221 mellék
PÁLFFY Károly MSc palffy.karolyemail_cim,
129, 225 mellék
STRATOULIAS, Dimitris MSc dimitris.stratouliasemail_cim,
221 mellék
ZLINSZKY András MSc zlinszky.andrasemail_cim,
218, 221 mellék
NÉMETH Balázs asszisztens nemeth.balazsemail_cim,
122 mellék
SZABÓ Tímea asszisztens szabo.timeaemail_cim,
122 mellék
KOLTAI Éva Erzsébet asszisztens koltai.evaemail_cim,
122, 225 mellék

Tápelemforgalom témacsoport

   A csoport a főbb tápelemek (szén, nitrogén és foszfor) forgalmát kutatja. A kutatások célja annak megállapítása, hogyan hat a tápanyagterhelés és a vízszint változása a tó vízminőségére. Meghatározzák a különböző foszfor és nitrogén vegyületek koncentrációját a tó vizében és üledékében. 32P-vel ill. 15N-nel jelzett vegyületekkel vizsgálják azok felvételének sebességét természetes körülmények között és tiszta tenyészetekben. Kísérletesen kutatják a baktériumok és algák közötti tápanyagokért folyó versenyt. Vizsgálják az algák légköri nitrogén kötését, a vízben és üledékben folyó az ammónium újratermelődést és denitrifikációt. Kutatják a vízben oldott szerves(humin)anyagok eredetét, hozzájárulásukat a szerves szénkészlethez, fizikai és kémiai jellemzőiket, biológiai hozzáférhetőségüket, bomlásukat az UV sugárzás hatására és ökológiai szerepüket.

PRÉSING Mátyás CSc, csoportvezető presing.matyasemail_cim,
212, 128, 232 mellék
HERODEK Sándor DSc herodek.sandoremail_cim,
126 mellék
V.-BALOGH Katalin CSc v-balogh.katalinemail_cim,
121 mellék
BOROS Emil PhD boros.emilemail_cim,
119 mellék
HORVÁTH Hajnalka MSc horvath.hajnalkaemail_cim,
128 mellék
HORVÁTH Terézia asszisztens horvath.tereziaemail_cim,
128 mellék
HORVÁTH Viktória asszisztens horvath.viktoriaemail_cim,
128 mellék
KELEMEN Rozália Anett asszisztens kelemen.anettemail_cim,
128, 122 mellék