+   Intézeti kiadvány - 2000-2002


Magyar Tudományos Akadémia

Balatoni Limnológiai Kutatóintézet

2000-2002

Tartalomjegyzék

 1. Az Intézet személyi állománya

 1. Tudományos program

 2. Pályázati témák és megbízásos kutatások

 3. Eseménynaptár

 4. Alapítvány

 5. Belföldi tudományos kapcsolatok

 6. Egyetemi oktatás

 7. PhD képzés

 8. Külföldi tudományos kapcsolatok

 9. Külföldi kutatók az Intézetben

 10. Külföldi utak

 11. Rendezvények

 12. Jelentősebb új műszerek és egyéb beszerzések

 13. Tudományos közlemények

 

Az Intézet személyi állománya

(31. December 2002)

 

 

Az intézet igazgatója: Herodek Sándor, DSc

Tudományos igazgatóhelyettes: Elekes Károly, DSc

Gazdasági igazgatóhelyettes: Pásti Hriczu Mária Valéria
 

 

 

Hidrobiológiai Osztály

Osztályvezető: Herodek Sándor

 

Vízkémiai és algológiai kutatócsoport

Csoportvezető: Herodek Sándor, DSc, tud. tanácsadó

 

Présing Mátyás, CSc, tud. főmunkatárs
V.-Balogh Katalin, CSc, tud. főmunkatárs
Vörös Lajos, CSc, tud. főmunkatárs
Shafik, Hesham Mohamed, CSc
Koncz Eszter, tud. segédmunkatárs
Kovács Attila, tud. segédmunkatárs
Juhász Péter, tud. segédmunkatárs
Tóth Viktor, tud. segédmunkatárs
Kismődiné Lakatos Erzsébet, intézeti mérnök
Litkey Zsolt, intézeti mérnök
Horváth Terézia, asszisztens
Kozma Erika, asszisztens
Poór Gábor, asszisztens

 

Hidrozoológiai kutatócsoport

Csoportvezető: Ponyi Jenő, DSc, tud. tanácsadó

Starkné Mecsnóbel Ildikó, asszisztens

 

Ichthyológiai kutatócsoport

Csoportvezető: Bíró Péter, DSc, tud. tanácsadó

G.-Tóth László, CSc, tud. főmunkatárs
B.- Muskó Ilona, CSc, tud. főmunkatárs
Tátrai István, CSc, tud. főmunkatárs
Paulovits Gábor, PhD. tud. főmunkatárs
Specziár András, PhD, tud. munkatárs
Szalontai Krisztina, tud. segédmunkatárs
Hölvényiné Nagy Katalin, intézeti mérnök
Maroskövi Beáta, asszisztens
Polgárdiné Klein Tünde, asszisztens
Varanka Borbála, asszisztens
Zámbóné Doma Zsuzsanna, asszisztens 

 az oldal tetejére

Kísérletes Állattani Osztály

Osztályvezető: Elekes Károly

 

Összehasonlító neurobiológiai kutatócsoport
Csoportvezető: Elekes Károly, DSc, tud. tanácsadó

Kiss Tibor, DSc, tud. tanácsadó
Hernádi László, CSc, tud. főmunkatárs
Hiripi László, CSc, tud. főmunkatárs
Vehovszky Ágnes, CSc, tud. főmunkatárs
Hegedűs Endre, tud. segédmunkatárs
Filla Adrienn, tud. segédmunkatárs
Pirger Zsolt, tud. segédmunkatárs
Balázs Boldizsár, technikus
Karácsonyi Éva, asszisztens
László Zita, asszisztens
Nagyné Fekete Zsuzsanna, asszisztens
Szabó Henriette, asszisztens

Elméleti és környezetvédelmi összehasonlító neurobiológiai kutatócsoport
Csoportvezető: Salánki János, az MTA r. tagja, kutatóprofesszor

Győri János, CSc. tud. főmunkatárs
Szűcs Attila, PhD, tud. munkatárs
Farkas Anna, tud. segédmunkatárs
Molnár Gábor, tud. segédmunkatárs
Balázsné Hollósy Eugénia, asszisztens

 

az oldal tetejére

Gazdasági Osztály

Osztályvezető: Pásti Hriczu Mária Valéria

 

Tóth Ágnes, főkönyvi könyvelő, pénzügyi csoportvezető
Bakos László, gazdasági ügyintéző, raktáros
Kuti István, anyagbeszerző, gépkocsi előadó
Lukács Antal, pénzügyi ügyintéző
Soós Istvánné, bér- és munkaügyi előadó
Stegura Péterné, gazdasági ügyintéző, pénztáros
Kalász Péter, gondnok
Csóka Miklós, karbantartó
Dobos Géza, hajógépész
Harmati Péter, karbantartó
Horváth Károly, éjjeliőr
Jersey Pál, elektroműszerész
Marton Csabáné, takarító
Marton Csaba, kerti munkás
Nagy Imre, asztalos
Németh Ákos, gépkocsivezető
Polgárdi Sándor, portás
Slang Kálmán, kerti munkás
Söjtöry Péterné, takarító
Szabó Ferencné, takarító
Szombati László, éjjeliőr
Szőke Attila, portás
Vincellér Gyuláné, takarító

 

 az oldal tetejére

Központi Adminisztráció

 

Horváthné Kis Rózsa, könyvtárvezető
Komáromi Krisztina, titkárnő
Komáromi Sándorné, titkárnő

 

az oldal tetejére

Tudományos program

Az intézet kutatócsoportjainak fő kutatási témái:

 1. A Balaton eutrofizálódási folyamatai

 2. Vízi gerinctelen állatok táplálkozása, populációdinamizmusa és produkciója a Balatonban

 3. Halpopulációk biológiai szerepe és állománydinamikái a Balatonban

 4. Transzmitterek és receptorok összehasonlító neurobiológiája és embriogenezise

 5. Elméleti és környezetvédelmi neurobiológia, valamint a környezetszennyezés biológiai monitorozása

az oldal tetejére

Pályázati témák és megbízásos kutatások

Az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) keretében elnyert pályázatok

Neuronok embrió- és szinaptogenezise Gastropodákban, T023472, 1997-2000 (Témafelelős: Elekes Károly)

A balatoni toxikus cianobaktérium, a Cylindrospermopsis raciborskii toxintermelése és a toxicitás következményeinek felmérése állati és növényi rendszerekben, T022988, 1997-2000 (Témafelelős: Hiripi László)

Új típusú glutamát receptorok elektrofiziológiai vizsgálata, F029106, 1999-2001 (Témafelelős: Győri János)

Élőbevonat (epifiton, epiliton) struktúrája, biodiverzitása és haltáplálék szerepe a Balaton parti övében, T029960, 1999-2002 (Témafelelős: Bíró Péter)

Peptiderg és aminerg neuromoduláció gerinctelenekben, T029559, 1999-2002 (Témafelelős: Elekes Károly)

Oldott huminanyagok képződési és lebomlási folyamatai a Balaton – Kis-Balaton vízrendszerben, T030302, 1999-2002 (Témafelelős: V.-Balogh Katalin)

Halállományok szabályozása a Kis-Balaton tározó I-es ütemén, T029099, 1999-2002 (Témafelelős: Tátrai István)

Szerves környezetszennyező anyagok akkumulációja és hatásuk vízi szervezetek viselkedésére, T032390, 2000-2003 (Témafelelős: Salánki János)

A balatoni planktonikus- és bevonatlakó rákok pupulációdinamikájának, táplálkozásának, szaporodásának és légzésének vizsgálatai, T032175, 2000-2003 (Témafelelős: G.-Tóth László)

Morfogenetikus- és magatartásfejlődési folyamatok neurokémiai alapjai gerinctelenekben, T034106, 2001-2004 (Témafelelős: Elekes Károly)

A vándorkagyló (Dreissena polymorpha) életciklusa, populációdinamikája és táplálkozása a Balatonban, T034813, 2001-2004 (Témafelelős: B.-Muskó Ilona)

A dopamin és a szerotonin lehetséges szabályozó szerepe a csigák táplálkozásában, T037389, 2002-2005 (Témafelelős: Hernádi László)

Környezetszennyező anyagok hatásának vizsgálata elemi- és komplex idegi folyamatokra, T037505, 2002-2005 (Témafelelős: Győri János) 

A Miniszterelnöki Hivataltól kapott kutatási megbízások

A Balaton és vízgyűjtője őshonos halpopulációinak felmérése, állománydinamikáik és trofikus kapcsolataik vizsgálata (Témafelelős: Bíró Péter)

 

Vírusok elektromikroszkópos azonosítása és a bakteriofágok hatásának kutatása a cianobaktériumokra (Témafelelős: Elekes Károly)

A nyílt víz és a parti öv gerinctelen állatainak kutatása (Témafelelős: G.-Tóth László)

A makrofitonok elterjedését befolyásoló tényezők kutatása (Témafelelős: Herodek Sándor)

A fitoplankton foszforfelvételének kutatása különös tekintettel az exoenzimek szerepére (Témafelelős: Hiripi László)

A Balatonba ömlő patakok zoológiai vizsgálata (Témafelelős: Ponyi Jenő)

A fitoplankton nitrogénfelvételének és a nitrogénformák tavon belüli forgalmának kutatása (Témafelelős: Présing Mátyás)

Az üledéklakó árvaszúnyog lárvák anyagforgalmi szerepe a Balatonban (Témafelelős: Specziár András)

Toxikus környezetszennyező anyagok monitorozása a Balatonon és azok hatása a vízi szervezetekre (Témafelelős: Salánki János)

A betelepített halfajok biológiai szerepének és hatásának vizsgálata (Témafelelős: Tátrai István)

A huminanyagok vízminőségre gyakorolt hatásának kutatása (Témafelelős: V.-Balogh Katalin)

A fitoplankton és a fitobentosz változásainak kutatása (Témafelelős: Vörös Lajos)

A vas szerepének kutatása az algásodásban (Témafelelős: Vörös Lajos)

 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól kapott kutatási megbízás

 2000

Halászati-horgászati jelentőségű halfajok ivadékainak vizsgálata a Balatonban (Témafelelős: Specziár András)

2001

A dévérkeszeg és fogassüllő populáció természetes szaporulatának vizsgálata a Balatonban (Témafelelős: Specziár András)

2002

  A dévérkeszeg és fogassüllő populáció természetes szaporulatának vizsgálata a Balatonban (Témafelelős: Specziár András)

OEgyéb megbízásos munkák

2000 

FA KBVR nyíltvízi halainak táplálkozási kapcsolatainak anyagforgalmi összefüggései - OVIBER (Témafelelős: Tátrai István)

A halgazdálkodás lehetőségeinek feltárását megalapozó vizsgálatok a KBVR külső területén - OVIBER (Témafelelős: Paulovits Gábor)

2001 

A KBVR nyíltvízi halainak táplálkozási kapcsolatainak anyagforgalmi összefüggései - OVIBER (Témafelelős: Tátrai István)

A halgazdálkodás lehetőségeinek feltárását megalapozó vizsgálatok a KBVR külső területén - OVIBER (Témafelelős: Paulovits Gábor)

A Hídvégi-tó halfauna és biomassza szerkezetének a főbb táplálkozási csoportok nagyságának és szerkezetének vizsgálata (Témafelelős: Paulovits Gábor) 

2002 

A KBVR nyíltvízi halainak táplálkozási kapcsolatainak anyagforgalmi összefüggései - OVIBER (Témafelelős: Tátrai István)

A halgazdálkodás lehetőségeinek feltárását megalapozó vizsgálatok a KBVR külső területén - OVIBER (Témafelelős: Paulovits Gábor)

A Hídvégi-tó halfauna és biomassza szerkezetének a főbb táplálkozási csoportok nagyságának és szerkezetének vizsgálata – OVIBER (Témafelelős: Paulovits Gábor)

A KBVR II. ütem folyamatfeltáró vizsgálatok, foszforforgalmi részfolyamatok vizsgálata – OVIBER (Témafelelős: Istvánovics Vera)

A Keszthelyi-medence nitrogén forgalmának vizsgálata – BME (Témafelelős: Présing Mátyás)

Természetes vízterek biológiai hasznosításának aktuális kérdései és perspektívái: halgazdálkodás – rekreáció – ökoturizmus – Széchenyi-terv, NKFP pályázat. (Témafelelős: Bíró Péter)
  

 

Külföldi együttműködésben elnyert kutatási pályázatok 

Nitrogénregeneráció és a balatoni fitoplankton nitrogénellátása. The Royal Society, 1999-2001. (Témafelelős: Tom Preston és Présing Mátyás)

A Balaton vízminőségének javítása: a távérzékelés mint környezetvédelmi eszköz. NATO, 1999-2001. (Témafelelős: Tom Preston és Présing Mátyás)

Oktopamin szerepe ritmikus neuronhálózatokban: a heteroszinaptikus moduláció mechanizmusai. Wellcome Trust, 2001-2003 (Témafelelős: Chris H. J. Elliott és Vehovszky Ágnes)

Neuronhálózatok nem-lineáris aktivitásának azonosítása. MTA-CNR, 2001-2003 (Témafelelős: Szűcs Attila és Michele Barbi)

A makrofiták fejlődését befolyásoló hatások meghatározása és elkülönítése távérzékeléssel. Oktatásügyi Minisztérium – British Council, 2002-2004 (Témafelelős: Présing Mátyás és Tom Preston)

 az oldal tetejére

Eseménynaptár 

 

Változások az intézet kutatói állományában:

Kinevezést nyertek:

2001
Filla Adrienn, tud. segédmunkatárs (MTA fiatal kutatói állás)

2002
Pirger Zsolt, tud. segédmunkatárs (MTA fiatal kutatói állás)
Juhász Péter, tud. segédmunkatárs (MTA fiatal kutatói állás)

 

Eltávoztak az intézetből:

2001
Nagy Lajos, tud. segédmunkatárs
Nagy Tamás, tud. segédmunkatárs
Papp Noémi, tud. segédmunkatárs

2002
Sprőber Péter, tud. segédmunkatárs
Varanka István, intézeti mérnök
Őry Miklós, kerti munkás

 

Tudományos minősítések

 

Az MTA levelező tagja lett:

Bíró Péter, 2001

Biológiai tudomány doktora fokozatot szerzett:
Kiss Tibor, 2001
Vörös Lajos, 2002

PhD fokozatot szerzett:
Specziár András, 2000


Átsorolások:
Bíró Péter, tudományos tanácsadó – kutatóprofesszor, 2001
Kiss Tibor, tudományos főmunkatárs – tudományos tanácsadó, 2001
Vörös Lajos, tudományos főmunkatárs – tudományos tanácsadó, 2002
Molnár Gábor, tudományos segédmunkatárs – tudományos munkatárs, 2002
Felpécziné Farkas Anna, tudományos segédmunkatárs – tudományos munkatárs, 2002

az oldal tetejére

Alapítvány

A Veszprém megyei Bíróság által 1990. április 22.-én, 14. szám alatt bírósági nyilvántartásba bejegyzett ”BALATONKUTATÁSI ALAPÍTVÁNY” kuratóriumának jelenlegi összetétele:

Elnök: Dr. Ponyi Jenő, tud. tanácsadó
Titkár: Litkey Zsolt, int. mérnök
Tagok: Dr. Dinka Mária, Dr. Entz Béla, Dr. Schmidt Antal, Dr. Máté Ferenc, Dr. Ördög Vince, Dr. Salánki János, Dr. Sindelyes Gábor és Dr. Vörös Lajos.

Belföldi tudományos kapcsolatok

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően intézetünk számos egyetemmel és intézettel állt kapcsolatban és végzett közös kutatásokat.

A Haltenyésztési Kutatóintézettel (Szarvas) biomanipulációs kutatásokban.

A PTE TTK Általános Állattani és Neurobiológiai Tanszékével (Pécs) “Gyűrűsférgek idegrendszerének kémiai neuroanatómiája és regenerációja” című kutatásokban.

A DE TTK Állatanatómiai és Élettani Tanszékével (Debrecen) ”A nitrogén monoxiderg rendszer funkcionális morfológiai vizsgálata gasztropodák fejlődő és felnőtt idegrendszerében” című kutatásokban.

A DE TTK Alkalmazott Ökológiai Tanszékével (Debrecen) ” Élőbevonat (epifiton, epiliton) struktúrája, biodiverzitása és haltáplálék szerepe a Balaton parti övében” című kutatásokban.

az oldal tetejére

Egyetemi oktatás

PéterBíró Péter a DE TTK Alkalmazott Ökológiai Tanszékén (Debrecen) ”A halak populációbiológiája” és „Vízi ökológia” című tantárgyat oktatta.

Elekes Károly a PTE TTK Általános Állattani és Neurobiológiai Tanszékén (Pécs) ”Gerinctelen állatok idegrendszerének összehasonlító neurobiológiája” címmel speciálkollégiumot tartott.

Elekes Károly a 1999/2000 és 2001/2002 tanévben előadásokat tartott az ELTE Általános Állatszervezettani Tanszékén az “Összehasonlító neuroanatómia” című speciálkollégium és PhD képzés keretében.

G.-Tóth László Veszprémi Egyetemen „Mélytengeri biológia” c. tantárgy oktatását végezte.

Ponyi Jenő a PATE Georgikon Kar (Keszthely) Természetvédelmi Posztgraduális (Szakmérnöki) Szakon a hidrobiológia, a PATE Állattani Tanszékén pedig az alkalmazott hidrobiológia oktatását végezte.

Salánki János vezetésével, Győri János, Kiss Tibor, Molnár Gábor, S.-Rózsa Katalin és Szűcs Attila részvételével a Veszprémi Egyetem Biológiai Intézetében ill. Informatika Szakán ”A neurobiológia alapjai” című alaptantárgy és ”Elemi ingerületi folyamatok” választható tárgy oktatását végezték.

Tátrai István 2000/2001-ben a DE TTK „Vízi ökológia” PhD program oktatója volt.

Tátrai István az ELTE egyetemi hallgatóinak gyakorlati foglalkozását vezette.

Vörös Lajos a VE TTK Botanika Tanszékén (Veszprém) a ”Növényszervezettan” és ”Növényökológia” tantárgyakat oktatta.

Vörös Lajos a PTE TTK Botanikai Tanszékén (Pécs) az „Algológia” tantárgyat oktatta.

Vörös Lajos a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdasági Kara Növénytani Tanszékén (Mosonmagyaróvár) az „Algológia” tantárgyat oktatta.

 az oldal tetejére

Ph. D. képzés

PétBíró Péter: Debreceni Egyetem (PhD hallgatók témavezetője, konzulense); CEU „Környezetvédelem” (PhD képzés)

Elekes Károly: Pécsi Egyetem, Debreceni Egyetem (PhD hallgatók témavezetője, konzulense)

G.-Tóth László: Debreceni Egyetem, Veszprémi Egyetem (PhD hallgatók témavezetője)

Salánki János: Veszprémi Egyetem, (PhD hallgatók témavezetője); Szegedi Egyetem, (PhD hallgatók konzulense)

Tátrai István Debreceni Egyetem (PhD hallgató témavezetője)

V.-Balogh Katalin: Veszprémi Egyetem (PhD hallgató témavezetője, diplomadolgozó hallgató témavezetője)

Vörös Lajos: ELTE, Nyugat-Magyarországi Egyetem (PhD hallgatók témavezetője); Debreceni Egyetem, Veszprémi Egyetem, Pécsi Egyetem (diplomadolgozó hallgatók témavezetője)


Nyaranta intézetünk 16-20 egyetemi hallgatót fogadott egy hónapos időtartamra, hogy bekapcsolódjanak a kutatómunkába. Ezen kívül rendszeresen fogadtuk különböző egyetemek diákcsoportjait, akik megismerkedtek az itt folyó kutatómunkával.

Több egyetemi hallgató készítette és készíti jelenleg is egyetemi diplomamunkáját intézetünkben, amelyekhez szakmai és kutatási segítséget is nyújtunk.

az oldal tetejére

 

Külföldi tudományos kapcsolatok 

A következő külföldi intézetekkel és témákban végeztünk közös kutatásokat: 

Hidrobiológiai Osztály

Scottish Universities Research and Reactor Centre, East Kilbride, Glasgow, UK, ”Nitrogén regeneráció és a balatoni fitoplankton nitrogénellátása”. (Présing Mátyás)

University of Granada, Department of Animal Ecology, Granada, Spanyolország, “A tavi energiahálózat energiatovábbításának és energiaveszteségének kutatása” című témában. (G.-Tóth László)

Institutul de Biologie, Academia Romana, Bukarest, Románia, ”Csendes vizek biocönózisa strukturális és funkcionális vizsgálatai”. (G.-Tóth László)

University of Stirling, Stirling, Glasgow, UK, ”A makrofiták fejlődését befolyásoló hatások meghatározása és elkülönítése távérzékeléssel” (Présing Mátyás)

  

Kísérletes Állattani Osztály

OTA Fejlődésbiológiai Intézete, Moszkva, Oroszország, MTA-OTA egyezmény részeként, “Biológiailag aktív anyagok hatása gerinctelen állatok idegi szabályozó folyamataira” című témában (Salánki János)

OTA Fejlődésbiológiai Intézete, Moszkva, Oroszország, MTA-OTA egyezmény részeként, “Az embrionális motilitás és motoros magatartás fejlődésének idegi alapjai egy gerinctelen modellállatban” című témában (Elekes Károly)

Ĺbo Akademi University, Biocity, Department of Biology, Turku, Finland, ”A hisztaminerg rendszer összehasonlító neurobiológiája” (Elekes Károly)

Department of Biology, University of York, York, UK, Wellcome Trust, ”Oktopamin szerepe ritmikus neuronhálózatokban: a heteroszinaptikus moduláció mechanizmusai” (Vehovszky Ágnes)

Institute of Nonlinear Science, University of California at San Diego, San Diego, USA, ”Neuronhálózatok nem-lineáris aktivitásának azonosítása” (Szűcs Attila)

Külföldi kutatók az Intézetben

2000 

Moncoiffé, Gwenaelle, Proudman Oceanographic Laboratory, Didston, Merseyside, Anglia, augusztus 1-11.

Parpala, Laura, Biological Institute, Romanian Academy, Bukarest, Románia, július 15. – augusztus 15.

Pocziecha, Agnieska, Karola Starmacha Hydrobiological Institute, Krakkó, Lengyelország, augusztus 1-20.

Preston, Tom, University of Glasgow, Scottish Universities Environmental Research Center, East Kilbride, Skócia, július 29. – augusztus 12.

Sommerville, Kay, Napier University, Edinburgh, Skócia, július 29. – augusztus 12.

Tyler, Andrew, Department of Environmental Science, University of Stirling, Skócia, augusztus 1-11.

 

2001

Cromar, Nancy, Department of Environmental Health, Flinders University, Adelaide, Ausztrália, október 11-13.
Fellowfield, Howard, Department of Environmental Health, Flinders University, Adelaide, Ausztrália, október 11-13.
Parpala, Laura, Institute of Biology, Romanian Academy, Bukarest, Románia, július 16. – augusztus 13.
Preston, Tom, University of Glasgow, Scottish Universities Environmental Research Center, East Kilbride, Skócia, UK, augusztus 31. – szeptember 8.
Slater, Christine, University of Glasgow, Scottish Universities Environmental Research Center, East Kilbride, Skócia, UK, augusztus 31. – szeptember 8.

 

2002

Barbi, Michele, Istituto di Biofisica, CNR, Pisa, Olaszország, október 9-22.
Di Garbo, Angelo, Istituto di Biofisica, CNR, Pisa, Olaszország, október 9-22.
Ducruet, Jean-Marc, Equipe Photosynthése et Télédétection, LURE, Université Paris-Sud, Orsay, Franciaország, augusztus 10-19.
Elliott, Chris, Department of Biology, University of York, York, UK, július 1-28.
Parpala, Laura, Institute of Biology, Romanian Academy, Bukarest, Románia, augusztus 26. – szeptember 16.
Preston, Tom, Isotope Biochemistry Laboratory, Scottish Universities Environmental Research Centre, Glasgow, Skócia, UK, október 21-27.
Tyler, Andrew, Department of Environmental Science, University of Stirling, Stirling, UK, október 23-27.
Willby, Nigel, Institute of Aquaculture, University of Stirling, Stirling, UK, október 23-27.

 Külföldi utak

2000

Péter Bíró Péter
- 27th IUBS General Assembly, Nápoly, Olaszország, november 6-12.
Elekes Károly
- The Whitney Laboratory, University of Florida, St. Augustine, USA, október 30. - november 4.
- 30th Annual Meeting of the Society for Neuroscience, New Orleans, USA, november 5-12.
Farkas Anna
- Third SETAC World Congress, Brighton, Anglia, május 21-25.
- Metal Pollution in Eastern and Central Europe: Health Effects, Sources of Contamination and Methods of Remediation, Prága, Csehország, november 8-10.
G.-Tóth László
- Shinshu University, School of Allied Medical Sciences, Laboratory of Biology, Matsumoto, Japán, augusztus 26. - szeptember 15.
Győri János
- FENS Congress 2000, Brighton, Anglia, június 24-28.
- Metal Pollution in Eastern and Central Europe: Health Effects, Sources of Contamination and Methods of Remediation, Prága, Csehország, november 8-10.
- University of Sussex, School of Biology, Falmer, Brighton, Anglia, június 1-24.
Kiss Tibor
- FENS Congress 2000, Brighton, Anglia, június 24-28.
Molnár Gábor
- FENS Congress 2000, Brighton, Anglia, június 24-28.
- 6th East European Conference of the ISIN, Moscow-Pushchino, Oroszország, szeptember 22-25.
- Institute for Non-linear Physics, University of California, San Diego, USA, január 23-26.
- Istituto di Biofisica, CNR, Pisa, Olaszország, július 10-20.
Muskó, B. Ilona
- 10th International Colloquium on Amphipoda, Heraklion, Görögörszág, április 16-21.
- Institute of Biology, Romanian Academy, Bucharest, Románia, augusztus 21. - szeptember 1.
Paulovits Gábor
- International Workshop on Food Web Effects of Fish in Lake Ecosystems, Rheinsberg-Linow, Németország, május 31. - június 3.
Présing Mátyás
- Glasgow and Stirling Universities, Glasgow, Stirling, Anglia, május 20-31.
- First International Symposium on Phycology (ISP), Ismailia, Egyiptom, október 21-23.
Salánki János
- 8th All-Russian Conference, 100th anniversary of X. C. Koshtoyants’s birthday, Physiology of Transmitters, Moszkva, Oroszország, október 25-27.
Specziár András
- 14th International Symposium on Chironomidae, Rio de Janeiro, Brazília, augusztus 28. - szeptember 2.
Szűcs Attila
- Institute for Non-linear Science, University of California, San Diego, La Jolla, California, USA, 1998. november -2001. június.
Tátrai István
- Freshwater Research Institute of the Ministry of Agricultural of Denmark, Koppenhága, Dánia, augusztus 4-11.
- International Workshop on Food Web Effects of Fish in Lake Ecosystems, Rheinsberg-Linow, Németország, május 31. - június 3.
V.-Balogh Katalin
- 10th International Meeting of the International Humic Substances Society (IHSS 100), Toulouse, Franciaország, július 24-28.
Vehovszky Ágnes
- School of Biology, University of York, York, Anglia, január 1. - november 30.
Vörös Lajos
- Lake Net 2000 Conference and Workshop, Burlington Vermont, USA, június 3-17.
- 10th International Meeting of the International Humic Substances Society (IHSS 10), Toulouse, Franciaország, július 24-28.
- First International Symposium on Phycology (ISP), Ismailia, Egyiptom, október 21-23.

  

2001

Bíró Péter
- XXVIII SIL Congress, Melbourne, Ausztrália, február 4-10.
- 10th European Congress of Ichthyology – ECI X, Prága, Csehország, szeptember 3-7.
Elekes Károly
- 28th Göttingen Neurobiology Conference, Göttingen, Németország, június 6-10.
- Functional Neuroanatomy Course III, Kuopio, Finnország, szeptember 14-21.
- Ĺbo Akademi University, Turku, Finnország, szeptember 22-28.
- Institute of Neurobiology, Free University, Berlin, Németország, október 14-17.
Farkas Anna
- 9th International Conference on the Conservation and Management of Lakes, Shiga, Japán, november 9-16.
G.-Tóth László
- Shizuoka University, Institute of Geosciences, Shizuoka, Japán, 2001. május 2. - 2002. február 28.
- JAMSTEC, Okinawa, Japán, május 15-31.
- Ocean Research Institute of the Tokyo University, Tokyo, Japán, szeptember 28. - október 12.
- Shinkai – 2000 Annual Meeting of the Japan Marine Science and Technology Center, Tokyo, Japán, december 22-23.
Hegedűs Endre
- 28th Göttingen Neurobiology Conference, Göttingen, Németország, június 6-10.
Hernádi László
- 1st Central European Conference of Neurobiology, Krakkó, Lengyelország, augusztus 11-15.
- University of Sussex, Falmer, Brighton, Anglia, május 1. - november 1.
- Jagellonian University, Krakkó, Lengyelország, augusztus 9-20.
- 6th International Congress of Neuroethology, Bonn, Németország, július 29. - augusztus 3.
Herodek Sándor
- XXXVIII SIL Congress, Melbourne, Ausztrália, február 4-10.
- Consultation on the Restoration of Lake Mogan. Ministry of Environment of the Turkish Republic, Ankara, Törökörszág, június 11-13.
- 9th International Conference on the Conservation and Management of Lakes, Otsu City, Japán, november 11-16.
Kiss Tibor
- 28th Göttingen Neurobiology Conference, Göttingen, Németország, június 6-10.
Kovács Attila
- University of Leipzig, Institute of Botany, Lipcse, Németország, november 18. - december 16.
Molnár Gábor
28th Göttingen Neurobiology Conference, Göttingen, Németország, június 6-10.
Muskó, B. Ilona
- Fifth International Crustacean Congress, Melbourne, Ausztrália, július 9-13.
Paulovits Gábor
- 10th European Congress of Ichthyology – ECI X, Prága, Csehország, szeptember 3-7.
Présing Mátyás
- XXVIII SIL Congress, Melbourne, Ausztrália, február 4-10.
- 9th International Conference on the Conservation and Management of Lakes, Otsu City, Japán, november 11-16.
Salánki János
- 11th International Symposium on Bioindicators, Syktivkar, Oroszország, Komi Köztársaság, szeptember 17-21.
Specziár András
- 10th European Congress of Ichthyology – ECI X, Prága, Csehország, szeptember 3-7.
Szalontai Krisztina
- Karol Starmach Institute of Freshwater Biology PAS, Krakkó, Lengyelország, május 27. - június 17.
- 5th International Crustacean Congress and Summer 2001 meeting of The Crustacean Society, Melbourne, Ausztrália, július 9-13.
Szűcs Attila
- Institute for Nonlinear Science, University of California, San Diego, La Jolla, California, USA, 2001. november -2002. május.
Tátrai István
- SEFS-2 Symposium, Toulouse, Franciaország, július 6-13.
- 10th European Congress of Ichthyology – ECI X, Prága, Csehország, szeptember 3-7.
V.-Balogh Katalin
- BIWAKO 2001. 9th International Conference on the Conservation and Management of Lakes, Otsu City, Shiga Prefecture, Japán, november 11-16.
Vehovszky Ágnes
- School of Biology, University of York, York, Anglia, február 28. - március 27.
- 1st Central European Conference of Neurobiology, Krakkó, Lengyelország, augusztus 11-15.
- Joint Meeting of the British Pharmacological and British Physiological Societies, Bristol, Anglia, szeptember 5-7.
Vörös Lajos
- BIWAKO 2001. 9th International Conference on the Conservation and Management of Lakes, Otsu City, Shiga Prefecture, Japán, november 11-16.

2002

Elekes Károly
- 3rd Forum of European Neuroscience, Párizs, Franciaország, július 13-17.
G.-Tóth László
- JAMSTEC Japán és Shizuoka Egyetem, Földtudományi Intézet Shinkai-2000/Dolpin-3K/Natsushima mélykutató expedíció, Japán, május 28 - június 26.
- „European strategy for protection and conservation of the marine environment” ülés, Koppenhága, Dánia, december 4-6.
Hegedűs Endre
- 3rd Forum of European Neuroscience, Párizs, Franciaország, július 13-17.
Hernádi László
- University of Sussex, Brighton, Anglia, június 1-30.
Kovács Attila
- „Culture Collections of Algae: increasing accessibility and exploring Algal Biodiversity”, Nemzetközi találkozó, Göttingen, Németország, szeptember 2-6.
Muskó, B. Ilona
- Negyedik Európai Crustacea Konferencia, Lodz, Lengyelország, július 22-26.
Molnár Gábor
- Instituto di Biofisica, CNR, Pisa, Olaszország, június 10-24.
- 3rd Forum of European Neuroscience, Párizs, Franciaország, július 13-17.
Présing Mátyás
- British Council és Oktatásügyi Minisztérium keretében, Stirlingi Egyetem, Skócia, szeptember 8-15.
Specziár András
- 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, Ceske Budejovice, Cseh Köztársaság, augusztus 12-16.
Vehovszky Ágnes
- 3rd Forum of European Neuroscience, Párizs, Franciaország, július 13-17.
Vörös Lajos
- ”Europhic Lakes Restoration” workshop, Igoumenitsa, Görögország, március 27-30.

 

Rendezvények 

Minden év őszén, októberben sor került az intézetben a Hidrobiológus Napok megrendezésére, a Magyar Hidrológiai Társaság, a Veszprémi Akadémiai Bizottság és az intézet (Bíró Péter) közreműködésével.

Továbbá:
IBRO-CEER Summer School, 2000, ”Functional anatomy and evolution of complex integrative centers of the CNS: approaches and facts”. (Elekes Károly)

IBRO-CEER Summer School 2001, ”Neuronal transmission: microphysiology of synaptic currents and receptor function”. (Elekes Károly)

„Shallow Lakes 2002”, Sekély Tavak Limnológiája Nemzetközi Konferencia, 2002, (Herodek Sándor)

az oldal tetejére

New research equipments

2000

Szárítószekrény, UT 12 Function Line, Heraeus
Szárítószekrény, UT 6 Function Line, Heraeus
Kemence, Lenton Thermal Designer Ltd.
Biológiai jelerősítő, Geneclamp
Rádiótelemetriás rendszer, ATS Co.
pH-mérő, Titan, Sentron
Pentium III számítógép Win98 Hun
Számítógép K7 500, CD-writer 4416e, Yamaha

 

 

2001

Mikromanipulátor M3301L, WPI
Mikroelektróda ellenállásmérő, Omega Type Z, WPI
Automata mintaadagoló TOC analizátorhoz, PS 60 E, MLE
SPOT RT kamera epifluoreszcens mikroszkóphoz, Diagnostic Instruments
Digitális áramlásmérő, Aalborg
Mikroliter centrifuga, Biofuge fresco, Heraeus
Autokláv 5050 MLV, TUTNauer, Systec GmbH
Stabil izotóp analizátor, Robopreg-G, Europa Scientific
Transzmissziós elektronmikroszkóp, JEOL 1200 EX
Pneumatikus HPLC vezérlőegység, Waters
Nagynyomású roncsoló, HPA-S, Anton Paar GmbH
Sztereomikroszkóp, M26 Leica
Vízanalizáló készülék, Horiba
Nyomtató, HP 1220c
Kodak DX 3600 digitális kamera
Notebook, Armada, Compaq
Fénymásoló, Canon
Video projektor, Philips

 

 

2002      

Notebook, HP
P-III Pentium számítógép, 2 db
P-IV számítógép, 5 db
17” monitor+videokártya
Armada Notebook, Compaq
Vízalatti fénymérő
Magasnyomású folyadék kromatográf, Waters
Klímaberendezés, Samsung, 3 db
Gázmintaelőkészítő és analizáló készülék, Roboprep-G, Europa Scientific
Mélyfagyasztó, Sanyo
Mikroszkóp, Meiji
Vákuumszivattyú, Simex
Golyósmalom, saválló acélmalom, Retsch
Biológiai termosztát szekrény, Heraeus,2 db
Spektrofotométer
CP-64 mérleg
Rezgésmentes asztal, Supertech
Gépkocsi, Opel Astra Caravan

az oldal tetejére

Felújítások

2000 – új mechanikai műhely kialakítása
2001 – két új laboratórium kialakítása
2001 – gáz-fűtés beindítása
2002 – gépjármű felújítás
2002 – szolgálati lakások gázfűtésének beindítása
2002 – egy új laboratórium felújítása

***

2002-ben az intézet könyvtára 4.729 könyvet és 8.870 kötet folyóiratot tartalmazott. 2002-ben 14 magyar, 17 idegen nyelvű folyóiratra és 2 elektronikus adatbázisra fizetett elő az intézet.

az oldal tetejére

Tudományos közlemények

2000

Bánvölgyi, T., Barna, J., Csoknya, M., Hámori, J. & Elekes, K. (2000) Reorganization of peptidergic system during brain regeneration in Eisenia foetida (Oligochaeta, Annelida). - Acta Biol. Hung. 51: 409-416.

Barbi, M., Chillemi, S., Di Garbo, A., Molnár, G. & Szűcs, A. (2000) Nonlinear activity of identified Lymnaea neurons. - Acta Biol. Hung. 51: 237-242.

Berecz, K., Debreczeni, K. & Présing, M. (2000) Utilization of split-applied 15N-fertilizer by two winter wheat varies in pot experiments. - In: Martins-Loucao, M.A. & Lips, S.H. (eds.) Nitrogen in a sustainable ecosystem: from the cell to the plant, Leiden, Backhuys Publishers, pp. 403-408.

Bíró, P. (2000) Long-term changes in Lake Balaton and its fish populations. - In: Rossiter, A. & Kawanabe, H. (eds.) Advances in ecological research: Ancient lakes: Biodiversity, ecology and evolution - San Diego; San Francisco: Academic Press. - 31: 599-613.

Bíró, P. & Specziár, A. (2000) Qualitative-quantitative survey of fish populations in Lake Balaton and their dynamics and trophic relationships. - In: Somlyódy, L. & Banczerowski, J. (eds.) Results of Lake Balaton Research in 1999 Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 71-79. (In Hungarian)

Csoknya, M., Matsushima, O., Barna, J., Hámori, J. & Elekes, K. (2000) Distribution of Eisenia tetradecapeptide immunoreactive neurons in the nervous system of earthworms. - Acta Biol. Hung. 51: 395-408.

Elekes, K. (2000) The snail nervous system: from classical histology to chemical and molecular neuroanatomy. - Micr. Res. Tech. 49: 509-510.

Elekes, K. (2000) Ultrastructural aspects of peptidergic modulation of Helix pomatia. - Micr. Res. Tech. 49: 534-546.

Elekes, K., Fujisawa, Y., Hernádi, L., Kiss, T. & Muneoka, Y. (2000) Distribution of (MIP) immunoreactive neurons in the nervous system of Lymnaea stagnalis and Helix pomatia (Gastropoda, Mollusca). - Cell Tissue Res. 302: 115-134.

Elekes, K., Vörös, L., Vágvölgyi, Cs. & Ferenczy, L. (2000) Electron microscopic identification of viruses occurring in Lake Balaton. - In: Somlyódy, L. & Banczerowski, J. (eds.). Results of Lake Balaton Research in 1999, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 15-23. (In Hungarian)

Farkas, A. & Salánki, J. (2000) Effect of PCB 118 on the filtering behaviour of the freshwater mussel Anodonta cygnaea L. - Central Eur. J. Public Health 8: 30-31.

Farkas, A. & Salánki, J. (2000) Effect of organic and inorganic micropollutants on the filtration ability of the freshwater mussel Anodonta cygnaea L. - In: Bíró, P.(ed.) Aquatic ecosystems (taxonomy, biodiversity, biomonitoring, habitat fragmentation, biology of invading species) - Hidrológiai Közlöny 80: 297-299. (In Hungarian)

Farkas, A., Salánki, J. & Varanka, I. (2000) Heavy metal concentrations in fish of Lake Balaton. - Lakes and Reservoires: Research and Management 5: 271-279.

G.-Tóth, L., Muskó, I.B. & Szalontai, K. (2000) The role of Crustacea community in the elimination of phytoplankton and in the food supply of fish in Lake Balaton. - In: Somlyódy, L. & Banczerowski, J. (eds.) Results of Lake Balaton Research in 1999, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 45-53. (In Hungarian)

Győri, J., Hussain, R. & Carpenter, D.O. (2000) Long-term potentiation in CA1 region of rat brain slices is blocked by PCB 153. - Central Eur. J. Public Health 8: 21-22.

Győri, J., Platoshyn, O., Carpenter, D.O. & Salánki, J. (2000) Effect of inorganic- and organic tin compounds on ACh- and voltage- activated currents. - Cell. Mol. Neurobiol. 20: 591-604.

Hernádi, L. (2000) Topographical organization of efferent neurons with different chemical character in the cerebral ganglion of Helix. - Micr. Res. Tech. 49: 521-533.

Hernádi, L. & Agricola, H.J. (1999) The presence and specificity of crustacean cardioactive peptide (CCAP)-immunoreactivity in gastropod neurons. - Acta Biol. Hung. 51: 147-152.

Hernádi, L., Hiripi, L., Erdélyi, L. & Elekes, K. (2000) The possible role of the monoaminergic system in the feeding of the snail Helix pomatia. - Acta Biol. Hung. 51: 177-187.

Herodek, S., Tóth, V. & Présing, M. (2000) Factors limiting distribution of macrophytes in Lake Balaton. - In: Somlyódy, L. & Banczerowski, J. (eds.) Results of Lake Balaton Research in 1999, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 33-41. (In Hungarian)

Hiripi, L. & Nagy, L. (2000) Role of exoenzymes in Lake Balaton in 1999. - In: Somlyódy, L. & Banczerowski, J. (eds.) Results of Lake Balaton Research in 1999, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 15-23. (In Hungarian)

Hussain, R.J., Győri, J., DeCaprio, A.P. & Carpenter, D.O. (2000) PCB 153 blocks long-term potentiation in vivo and in vitro. - Environmental Health Perspectives 108: 827-831.

Istvánovics, V., Shafik, H.M., Présing, M. & Juhos, Sz. (2000) Growth and phosphate uptake kinetics of the cyanobacterium, Cylindrospermopsis raciborskii (Cyanophyceae) in throughflow cultures. - Freshwater Biol. 43: 257-275.

Kádár, E., Salánki, J., White, K.N. & McCrohan, C. (2000) Ameliorating effect of monomeric silicic acid on the toxicity of Al to the bivalve Dreissena polymorpha. - In: Bíró, P. (ed.) Aquatic ecosystems (taxonomy, biodiversity, biomonitoring, habitat fragmentation, biology of invading species). - Hidrológiai Közlöny 80: 312-315. (In Hungarian)

Kiss, T. (2000) Effects of insecticides on peripheral nervous system of the fish: An electrophysiological study. - In: Somlyódy, L. & Banczerowski, J. (eds.) Results of Lake Balaton Research in 1999, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 178-186. (In Hungarian)

Kiss, T., Fujisawa, Y., László, Z. & Muneoka, Y. (2000) Mytilus inhibitory peptide (MIP) induces a Na+-activated K+-current in snail neurons. - Acta Biol. Hung. 51: 133-145.

Korponai, J., Paulovits,  G., Mátyás,  K. & Tátrai, I. (2000) Effect of fish community on the cladoceran plankton assemblages in the Hídvégi Pond. - In: Bíró, P. (ed.) Aquatic ecosystems (taxonomy, biodiversity, biomonitoring, habitat fragmentation, biology of invading species). - Hidrológiai Közlöny 80: 319-320. (In Hungarian)

Lake, P.S., Palmer, M.A., Bíró, P., Cole, J., Covich, A.P., Dahm, C. Gilbert, J., Goedkoop, W., Martens, K. & Verhoeven, J. (2000) Global change and the biodiversity of freshwater ecosystes: Impacts on Linkages between Above-Sediment and Sediment Biota. - BioScience 50: 1099-1110.

Lakatos, Gy., Bíró, P., Kozák, L., Muskó, I.B., Keresztúri, P. & Kiss, M. (2000) Structure of epiphyton and epilithon in the littoral zone of Lake Balaton. - In: Bíró, P. (ed.) Aquatic ecosystems (taxonomy, biodiversity, biomonitoring, habitat fragmentation, biology of invading species). - Hidrológiai Közlöny 80: 368-370. (In Hungarian)

Langó, Z., G.-Tóth, L., Kovács, G. & Cruz-Pizarro, L. (1999) Identification and biochemical characterization of Streptomyces galbus from the sediment of the high-mountain lake La Caldera (Sierra Nevada, Spain). - Folia Microbiol. 44: 651-656.

Molnár, G., Szűcs, A. & S.-Rózsa, K. (2000) Analysis and modulation of spike trains and oscillations in identified neural network of Lymnaea stagnalis L. - Acta Biol. Hung. 51: 231-235.

Muskó, I.B. (2000) Life history and biomass of the invasive amphipod Corophium curvispinum G.O. Sars, 1895 in the stony littoral zone of Lake Balaton (Hungary). - Polskie Archiwum Hydrobiologii 47: 607-620.

Muskó, I.B. & Görög, Sz. (2000) Colonization of natural substrata in Lake Balaton Methods and preliminary results.- In: Bíró, P. (ed.) Aquatic ecosystems (taxonomy, biodiversity, biomonitoring, habitat fragmentation, biology of invading species) - Hidrológiai Közlöny 80: 278-281. (In Hungarian)

Nagy, T. & Elekes, K. (2000) Embrygenesis of the central nervous system of the pond snail Lymnaea stagnalis L.: An ultrastructural study. - J. Neurocytology 29: 43-60.

Palmer, M.A., Covich, A.P., Lake, S., Bíró, P., Brooks, J.J., Cole, J. et. al (2000) Linkages between aquatic sediment biota and life above sediments as potential drivers of biodiversity and ecological processes. - BioScience, 50: 1062-1075.

Paulovits, G., Tátrai, I. Korponai, J. & Kováts, N. (2000) Role of prussian carp (Carasssius auratus gibelio Bloch) in the food web of Lake Balaton and in water quality control. - In: Somlyódy, L. & Banczerowski, J. (eds.) Results of Lake Balaton Research in 1999, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 89-97. (In Hungarian)

Ponyi, J. (2000) Fauna investigation along the coasts of River Tisza. - Hidrológiai Tájékoztató, Magyar Hidrológiai Társaság, 50-57. (In Hungarian)

Ponyi, J., P.-Zánkai, N., Kravinszkaja, G. & Szitó, A. (2000) Zoological studies on the brooks flowing into Lake Balaton. - In: Somlyódy, L. & Banczerowski, J. (eds.) Results of Lake Balaton Research in 1999, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 54-61. (In Hungarian)

Présing, M., Herodek, S., Vörös, L., Takátsy, A. & Kovács, Gy. (2000) Nitrogen uptake and the importance of internal nitrogen loading in Lake Balaton. - In: Bíró, P. (ed.) Aquatic ecosystems (taxonomy, biodiversity, biomonitoring, habitat fragmentation, biology of invading species). - Hidrológiai Közlöny 80: 342-344. (In Hungarian)

S.-Rózsa, K. (2000) Modulation in firing pattern and oscillation in nerve cells of Lymnaea during network reconstruction. - Acta Biol. Hung. 51: 211-230.

Salánki, J.(2000) Invertebrates in neurotoxicology. - Acta Biol. Hung. 51: 287-307.           

Salánki, J., Győri, J., Platokhin, A. & S.-Rózsa, K. (2000) The neurotoxicity of environmental pollutants: the effects of tin (Sn2+) on acetylcholine-induced currents in greater pond snail neurons. - Neuroscience and Behavioral Physiology 30: 63-73.

Salánki, J., Farkas, A., Győri, J., Molnár, G. & Varanka, I. (2000) Biomonitoring the anthropogenic pollution and the effect of toxicants on the biota populating Lake Balaton. - In: Somlyódy, L. & Banczerowski, J. (eds.) Results of Lake Balaton Research in 1999, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 187-196. (In Hungarian)

Specziár, A. (2000) Life cycle, population dynamics and production of Tanypus punctipennis Meigen (Diptera, Chironomidae) in Lake Balaton. - In: Bíró, P. (ed.) Aquatic ecosystems (taxonomy, biodiversity, biomonitoring, habitat fragmentation, biology of invading species). - Hidrológiai Közlöny 80: 385-387. (In Hungarian)

Specziár, A. (2000) An in sity estimate of alimentary canal evacuation rates for five cyprinids. - Halászatfejlesztés 24: 88-96. (In Hungarian)

Specziár, A. & Bíró, P. (2000) Spatial distribution and short-term changes of the benthic chironomid fauna in Lake Balaton during 1995 and 1998. - Állattani Közlemények 85: 93-107. (In Hungarian)

Specziár, A., Bíró, K. & Bíró, P. (2000) Investigation of Lake Balaton’s macrobenthos. - In: Somlyódy, L. & Banczerowski, J. (eds.) Results of Lake Balaton Research in 1999, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 62-70. (In Hungarian)

Specziár, A. & Tölg, L. (2000) Investigation of the common bream stock of Lake Balaton. - Halászat 93: 135-144. (In Hungarian)

Specziár, A., Tölg, L. & Bíró, P. (2000) Investigation of the fish fauna of Lake Balaton. - Halászatfejlesztés 24: 115-125. (In Hungarian)

Szalontai, K., G.-Tóth, L., Szabó, T. & Muskó, I.B. (2000) Body size- and weight relationship and oxygen consumption of Lymnomysis benedeni Czern. (Crustacea: Mysidacea) living in Lake Balaton (Hungary). - In: Bíró, P. (ed.) Aquatic ecosystems (taxonomy, biodiversity, biomonitoring, habitat fragmentation, biology of invading species) - Hidrológiai Közlöny 80: 278-281. (In Hungarian)

Szalontai, K., G.-Tóth, L. & Muskó, I.B. (2000) Oxygen consumption of Limnomysis benedeni Czern. (Crustacea: Mysidacea) in Lake Balaton at different pH and temperature. - Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 11: 148.

Tátrai, I., Mátyás, K., Korponai, J., Paulovits, G. & Pomogyi, P. (2000) The role of Kis-Balaton Water Protection System in the control of water quality of Lake Balaton. - Ecological Engineering 16: 73-78.

Tátrai, I., Paulovits, G. & Józsa, V. (2000) Fish manipulation in Lake Balaton: predator-prey relationship in the littoral zone. - In: Somlyódy, L. & Banczerowski, J. (eds.) Results of Lake Balaton Research in 1999, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 80-88. (In Hungarian)

V.-Balogh, K., Bokros, M., Tóth, N. & Vörös, L. (2000) Characterization of dissolved humic substances in a large shallow lake (Lake Balaton, Hungary). - In: Entering the Third Millenium with a common approach to Humic Substances and Organic Matter in Water, Soil and Sediments: 10th International Meeting of the International Humic Substances Society - Proceedings 2: 831-834.

V.-Balogh, K., Vörös, L. & Kovács, A. (2000) Effect of dissolved humic substances on water quality of Lake Balaton. - In: Somlyódy, L. & Banczerowski, J. (eds.) Results of Lake Balaton Research in 1999, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 151-160. (In Hungarian)

V.-Balogh, K., Koncz, E. & Vörös, L. (2000) An empirical model describing the contribution of colour, algae and particles to the light climate of shallow lakes. - Verh. Internat. Verein. Limnol. 27: 2678-2681.

Van der Velde, G., Rajagopal, S., Kelleher, B., Muskó, I.B. & Bij de Vaate, A. (2000) Ecological impact of crustacean invaders: general considerations and examples from the Rhine River. - In: von Vaupel Klein, J.C. & Schram, F.R. (eds.) The biodiversity crisis and Crustacea: Proceedings of the Fourth International Crustacean Congress, Rotterdam, Brookfield, A.A. Balkema Publishers, 2: 3-33.

Vehovszky, Á., Hiripi, L. & Elliott, C.J.H. (2000) Octopamine is the synaptic transmitter between identified neurons in the buccal feeding network of the pond snail Lymnea stagnalis. - Brain Res. 867: 188-199.

Vörös, L., Kovács, A., Borgulya, É. & V.-Balogh, K. (2000) Effect of ultraviolet radiation on unicellular algae in presence of humic substances. - In: Entering the Third Millenium with a common approach to Humic Substances and Organic Matter in Water, Soil and Sediments: 10th International Meeting of the International Humic Substances Society - Proceedings 2: 883-887.

Vörös, L., Kovács, A., V.-Balogh, K. & Koncz, E. (2000) Role of microbial communities in formation of water quality of Lake Balaton. - In: Somlyódy, L. & Banczerowski, J. (eds.) Results of Lake Balaton Research in 1999, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 24-32. (In Hungarian)

Vörös, L., V.-Balogh, K., Herodek, S. & Kiss, K.T. (2000) Underwater light conditions, phytoplankton photosynthesis and bacterioplankton production in the Hungarian section of the River Danube. - Arch. Hydrobiol. 115, Large Rivers 11: 511-532.

Zsíros, O., Várkonyi, Zs., Kovács, A., Farkas, T., Gombos, Z. & Garab, Gy. (2000) Induction of polyunsaturated fatty-acid synthesis enhances tolerance of a cyanobacterium, Cylindrospermopsis raciborskii, to low-temperature photoinhibition. - Indian J. Biochem. & Biophys. 37: 470-476.

az oldal tetejére

2001

Barna, J., Csoknya, M., Lázár, Zs., Barthó, L., Hámori, J. & Elekes, K. (2001) Distribution and action of some putative neurotransmitters in the stomatogarstric nervous system of the eathworm, Eisenia foetida (Oligochaeta, Annelida). – J. Neurocytology 30: 313-325.

Bíró, K. & Specziár A. (2001) Contribution to the knowledge of Lake Balaton’s chironomid fauna (Diptera, Chironomidae) - In: Current aspects of hydrobiology in Hungary at the turn of the Millenium. - Hidrológiai Közlöny 81: 322-325. (In Hungarian)

Bíró, P. (2001) Main results of zoological research on Lake Balaton. - Halászat 94: 49-54. (In Hungarian)

Bíró, P. (2001) Qualitative and quantitative survey of native fish populations in Lake Balaton, their dynamics and trophic relationships. - In: Mahunka, S. & Banczerowski, J. (eds.) Results of Lake Balaton Research in 2000, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 142-148. (In Hungarian)

Bíró, P. (2001) Freshwater Biodiversity: an outlook of objectives, achievements, research fields, and co-operation. - Aquatic Ecosystem Health and Management 4: 251-261.

Bíró, P. (2001) Trends in fish yields of Lake Balaton. - In: Current aspects of hydrobiology in Hungary at the turn of the Millenium. - Hidrológiai Közlöny 81: 326-328. (In Hungarian)

Bíró, P., Specziár, A. & Keresztessy, K. (2001) Fish species assemblages in Lake Balaton and its inflowing waters. - Halászat 94: 110-114. (In Hungarian)

Csóti, T., Győri, J., Salánki, J. & Erdélyi, L. (2001) pH-dependent actions of aluminium on voltage-activated sodium currents in snail neurons. - NeuroToxicology 22: 109-116.

Elekes, K., Vörös, L., Nagy, T., N.-Fekete, Zs., Balázs, B. & Ferenczy, L. (2001) Electron microscopic identification of viruses and the potential role of bacteriophages in the occurrence of cyanobacteria in Lake Balaton. - In: Mahunka, S. & Banczerowski, J. (eds.) Results of Lake Balaton Research in 2000, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 69-77. (In Hungarian)

Farkas, A. & Salánki, J. (2001) On-line monitoring of water pollution by mussels. - In: Kováts, N. & Szalay, T. (eds.). Pollution Surveillance and Control in Wetland Ecosystems. Eurolab Course Manual. University of Veszprém, Veszprém, pp. 56-63.

Farkas, A., Salánki, J., Specziár, A. & Varanka I. (2001) Metal pollution as health indicator of lake ecosystems. - Int. J. of Occup. Med. Env. Health 14: 163-170.

Farkas, A., Salánki, J., Specziár, A. & Varanka, I. (2001) Variability of heavy metal concentration in the organs of bream (Abramis brama L.) depending on age. - In: Current aspects of hydrobiology in Hungary at the turn of the Millenium. - Hidrológiai Közlöny 81: 416-418. (In Hungarian)

Farkas, A., Salánki, J. & Specziár, A. (2001) Seasonal and spatial variations of heavy metals in organs of Abramis brama L. populating Lake Balaton. - In: Partnerships for sustainable life in lake environments: Making global freshwater mandates work: Conference proceedings: Conservation and Management of Lakes, Biwako, pp. 83-86.

Fujikura, K., Fujuwara, Y., Ishibashi, J., Katayama, S., Komatsu, T., Maezawa, Y., Maki, Y., Miyazaki, J.I., Miyake, H., Okamoto, K., Okoshi, K., G.-Tóth, L., Tsuchida, S., Yamaguchi, T., Yamanaka, T., Watabe, H., Watanabe, H., Zielinsky, S. & Kato, K. (2001) Report on investigation of hydrothermal vent ecosystems by the crewed submersible ”Shinkai-2000” on the Dai-yon (No. 4) Yonaguni Knoll and the Hatoma Knoll, the Okinawa Trough. - JAMSTEC J. Deep Sea Res. 19: 141-154.

G.-Tóth, L., Muskó, I.B., Szalontai, K. & Kiszely P. (2001) Study of invertebrates in the open water and the littoral zone of Lake Balaton. - In: Mahunka, S. & Banczerowski, J. (eds.) Results of Lake Balaton Research in 2000, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 115-123. (In Hungarian)

G.-Tóth, L. & Kato, K. (2001) Bacterial function in the grazing food chain in microbial loop. - In: Saijo, Y. & Hayashi, H. (eds.), Lake Kizaki limnology and ecology of a Japanese lake, Backhuys Publishers, Leiden, pp. 191-194.

G.-Tóth, L. & Kato, K. (2001) Grazing of Daphnia galeata (Crustacea: Cladocera) on epi- and hypolimnetic bacteria in the mesotrophic Lake Kizaki, Japan. - Verh. Internat. Verein. Limnol. 27: 3712-3717.

Herodek, S., Tóth, V. & Présing, M. (2001) Factors limiting distribution of macrophytes in Lake Balaton. - In: Mahunka, S. & Banczerowski, J. (eds.) Results of Lake Balaton Research in 2000 - Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 98-106. (In Hungarian)

Herodek, S. (2001) Watershed development and eutrophication control of Lake Balaton. - In: Partnerships for sustainable life in lake environments: Making global freshwater mandates work: Conference proceedings: Conservation and Management of Lakes, Biwako [Japan], 489-492.

Hiripi, L. & Nagy L. (2001) Role of exoenzymes in Lake Balaton in 2000. - In: Mahunka, S. & Banczerowski, J. (eds.) Results of Lake Balaton Research in 2000, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 34-42. (In Hungarian)

Kádár, E., Salánki, J., Jugdaohsingh, R., Powell, J.J., McCrohan, C.R. & White, K.N. (2001) Avoidance responses to aluminium in the freshwater bivalve Anodonta cygnea. - Aquatic Toxicology 55: 137-148.

Kamardin, N.N., Salánki, J., S.-Rózsa K. & Nozdrachev, A.D. (2001) Studies of chemoreceptor perception in mollusks. - Neurosci. Behav. Physiol. 31: 227-235.

Korponai, J., Mátyás, K., Tátrai, I. & Paulovits, G. (2001) Effect of different fish stocks on zooplankton dynamics in shallow ecosystem. - Verh. Internat. Verein. Limnol. 27: 3480-3484.

Kovács, W.A., Farkas, A. & Vörös, L. (2001) Role of iron in regulation of biomass and structure of phytoplankton in Lake Balaton (Hungary). - In: Current aspects of hydrobiology in Hungary at the turn of the Millenium. - Hidrológiai Közlöny 81: 396-398. (In Hungarian)

Kováts, N. & Paulovits, G. (2001) Ecological risk assessment - a methodology for wetland management. - Budapest: Budapest University of Economy and Public Administration, Institute of Environmental Sciences, Dept. of Environmental Economics and Technology, pp. 1-73.

Körmendi, S. & Ponyi J. (2001) Catalogue of crustacean fauna of County Somogy. - In: A checklist of the known animal species in Somogy county at the end of 20th century, Kaposvár. – Natura Somogyiensis, 1: 71-82. (In Hungarian)

Majer, J. & Bíró, P. (2001) Checklist of fish of Somogy county (Pisces). - In: A checklist of the known animal species in Somogy county at the end of 20th century. - Natura Somogyiensis 1: 439-444. (In Hungarian)

Mátyás, K., Tátrai, I., Korponai, J. & Paulovits, G. (2001) Effect of different fish stocks on phytoplankton dynamics in shallow ecosystems. - Verh. Internat. Verein. Limnol. 27: 3300-3303.

Molnár, G. & S.-Rózsa, K. (2001) Use of snail behavior in monitoring water pollution. - In: Kováts, N. & Szalay, T. (eds.). Pollution Surveillance and Control in wetland Ecosystems. Eurolab Course Manual. University of Veszprém, Veszprém, pp. 64-66.

Muskó, I.B. (2001) Life history and reproduction of Corophium curvispinum (Crustacea: Amphipoda) in the stony littoral zone of Lake Balaton. - In: Current aspects of hydrobiology in Hungary at the turn of the Millenium. - Hidrológiai Közlöny, 81: 316-318. (In Hungarian)

Muskó, I.B. (2001) Dominancy of Ponto-Caspian invasive invertebrates on the submerged macrophytes in Lake Balaton. - MBT-MTTM, Budapest, pp. 157-161. (In Hungarian)

Muskó, I.B. (2001) Aspects of the population dynamics pf Corophium curvispinum G. O. Sars (Crustacea: Amphipoda) in the stony littoral zone along the trophic gradient in Lake Balaton (Hungary). - Verh. Internat. Verein. Limnol. 27: 3860-3866.

Ponyi, J., P.-Zánkai, N., Szitó, A. & Kravinszkaja. G. (2001) Zoological studies on the brooks flowing into Lake Balaton II. - In: Mahunka, S. & Banczerowski, J. (eds.) Results of Lake Balaton Research in 2000, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 133-141. (In Hungarian)

Présing, M. (2001) The importance of several nitrogen forms and sources for phytoplankton growth in shallow fresh waters. - In: The First International Symposium of Phycology (ISP) - Egyptian J. Phycol. 1: 225-233.

Présing, M., Herodek, S., Preston, T. & Vörös, L. (2001) Nitrogen uptake and the importance of internal nitrogen loading in Lake Balaton. - Freshwater Biology 46: 125-139.

Présing, M., Preston, T., Kovács, A. & Sprőber, P. (2001) Internal and external nitrogen supply of phytoplankton in Lake Balaton (Hungary). - In: Partnerships for sustainable life in lake environments: Making global freshwater mandates work: Conference proceedings: Conservation and Management of Lakes, Biwako [Japan], 5: 272-275.

Présing, M. & Sprőber, P. (2001) Characterization of phytoplankton nitrogen uptake and investigation of the internal nitrogen load. - In: Mahunka, S. & Banczerowski, J. (eds.) Results of Lake Balaton Research in 2000, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 43-50. (In Hungarian)

Reskóné Nagy, M., Ponyi, J., Szitó, A., Kiss, G., Ács, É. & Borsodi, A. (2001) Biological state of Lake Velence. - In: Current aspects of hydrobiology in Hungary at the turn of the Millenium. - Hidrológiai Közlöny 81: 448-451. (In Hungarian)

Salánki, J., Farkas, A., Győri, J., Hlavay, J., Molnár, G. & Varanka, I. (2001) The biomonitoring of toxic substances of anthropogenic origin on Lake Balaton and their effect on aquatic organisms. - In: Mahunka, S. & Banczerowski, J. (eds.) Results of Lake Balaton Research in 2000, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 180-188. (In Hungarian)

Salánki, J., Győri, J., Platokhin, A. & S.-Rózsa, K. (2000) The neurotoxicity of environmental pollutants: the effects of tin (Sn2+) on acetylcholine-induced currents in greater pond snail neurons. – Neurosci. Behav. Physiol. 30: 63-73.

Shafik, H.M. (2001) Phenotipic plasticity, colonial formation and growth characters of Desmodesmus spinosus and Scenedesmus obliquus. - In: The First International Symposium of Phycology (ISP) - Egyptian J. Phycol. 1: 181-191.

Shafik, H.M., Herodek, S., Présing, M. & Vörös, L. (2001) Factors effecting growth and cell composition of cyanoprocaryote Cylindrospermopsis raciborskii (Woloszynska) Seenayya et Subba Raju. - Arch. Hydrobiol. 103: 75-93.

Shafik, H.M., Saleh, M.M. & Gaballah, M.M. (2001) Limnological aspects of a new wastewater treatment plant in Ismailia, Egypt). - In: Partnerships for sustainable life in lake environments: Making global freshwater mandates work: Conf. Proc. 5: 336-339.

Specziár, A. (2001) Impacts of the activity of fish on the results of gillnet samplings: diurnal and seasonal changes of the CPUE in Lake Balaton. - In: Current aspects of hydrobiology in Hungary at the turn of the Millenium. - Hidrológiai Közlöny 81: 459-461. (In Hungarian)

Specziár, A., Bíró, K., Vörös, L. & Bíró, P. (2001) Ecological role of benthic chironomid larvae (Chironomidae, Diptera) in Lake Balaton. - In: Mahunka, S. & Banczerowski, J. (eds.) Results of Lake Balaton Research in 2000, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp.  124-132. (In Hungarian)

Specziár, A. & Vörös, L. (2001) Long-term dynamics of Lake Balaton's chironomid fauna and its dependence on the phytoplankton production. - Arch. Hydrobiol. - 152: 119-142.

Szűcs, A., Elson, R.C., Rabinovich, M.I., Abarbanel, H.D.I. & Selverston, A.I. (2001) Nonlinear Behavior of Sinusoidally Forced Pyloric Pacemaker Neurons. - J. Neurophysiol. 85: 1623-1638.

Tálos, A. & Vörös, L. (2001) In vitro and in vivo determiantion of algal biomass by spectrofluorimetric technique. - In: Current aspects of hydrobiology in Hungary at the turn of the Millenium. - Hidrológiai Közlöny 81: 484-486. (In Hungarian)

Tátrai, I., Kirjasniemi, J., Kirjasniemi, M., Paulovits, G. & Józsa, V. (2001) The fish community structure in the littoral zone of Lake Balaton. - Halászat 93: 174-181. (In Hungarian)

Tátrai, I., Paulovits, G. & Szabó, I. (2001) Biomass of stocked fish in Lake Balaton. - In: Mahunka, S. & Banczerowski, J. (eds.) Results of Lake Balaton Research in 2000, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 149-157. (In Hungarian)

V.-Balogh, K., Tóth, N. & Bokros, M. (2001) Quantitative and qualitative characterization of dissolved organic substances in Lake Balaton. - In: Current aspects of hydrobiology in Hungary at the turn of the Millenium. - Hidrológiai Közlöny 81: 497-499. (In Hungarian)

V.-Balogh, K., Vörös, L., Koncz, E. & Présing, M. (2001) In situ decomposition of reed (Phragmites australis) in Kis-Balaton reservoir. - In: Current aspects of hydrobiology in Hungary at the turn of the Millenium. - Hidrológiai Közlöny 81: 500-502. (In Hungarian)

V.-Balogh, K., Vörös, L. & Kovács, A. (2001) Investigation of the effect of humic substances on the water quality. - In: Mahunka, S. & Banczerowski, J. (eds.) Results of Lake Balaton Research in 2000, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 60-68. (In Hungarian)

V.-Balogh, K. & Vörös, L. (2001) Wetlands on the watershed of Lake Balaton and their impact on water quality. - In: Partnerships for sustainable life in lake environments: Making global freshwater mandates work: Conference proceedings: Conservation and Management of Lakes, Biwako [Japan], 197-200.

Varanka, Zs., Rojik, I., Varanka, I., Nemcsók, J. & Ábrahám, M. (2001) Biochemical and morphological changes in carp (Cyprinus carpio L.) liver following exposure to copper sulfate and tannic acid. - Comp. Biochem. Physiol. 128C: 467-478.

Vörös, L. (2001) Effective control of nuisance cyanobacterial blooms by biomanipulation - In: The First International Symposium of Phycology (ISP) - Egyptian J. Phycol. 1: 267-277.

Vörös, L. (2001) Present and future of the limnological research of Lake Balaton in connection with oligotrophication of the lake. - In: Szabó, T.A. (ed.) Borbás Memorial Lectures, Collecta Clusiana 6., Bio Tár Electronic Series, Veszprém, University Press, pp. 97-108.

Vörös, L. (2001) About the book series of the Balaton Scientific Research. Excerpts from the Balaton-project derected by Lóczy. - In: Szabó, T.A. (ed.) Borbás Memorial Lectures, Collecta Clusiana 6., Bio Tár Electronic Series, Veszprém, University Press, pp. 129-133.

Vörös, L., Farkas, A. Shafik, H.M., Kovács, A. & V.-Balogh, K. (2001) Investigation of the role of iron in algal development. - In: Mahunka, S. & Banczerowski, J. (eds.) Results of Lake Balaton Research in 2000, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 51-59. (In Hungarian)

Vörös, L., Kovács, A., V.-Balogh, K. & Tálos, A. (2001) Investigation of phytoplankton and phytobenthos in Lake Balaton. - In: Mahunka, S. & Banczerowski, J. (eds.) Results of Lake Balaton Research in 2000, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp.  25-33. (In Hungarian)

Vörös, L. & Oldal, I. (2001) Aquaculture and fishery on the watershed of Lake Balaton and their impact on water quality. - In: Partnerships for sustainable life in lake environments: Making global freshwater mandates work: Conference proceedings: Conservation and Management of Lakes, Biwako [Japan], 237-240.

Vörös, L., V.-Balogh, K., Koncz, E., Berczik, Á., Dinka, M., Kiss, A., Varga, I. & Oldal, I. (2001) Survey of ecological condition of the Hungarian lakes and reservoirs. Marcali Reservoir. - In: Borhidi, A. & Botta-Dukát, Z. (eds.) Ecology at the turn of the Millenium III. Diversity, Conservation, Succession, Regeneration. - (Hungary at the turn of the Millenium. Strategic researches in Hungarian Academy of Sciences. Workshop studies) Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 221-238. (In Hungarian)

Zsíros, O., Várkonyi, Zs., Kovács, A., Farkas, T., Gombos, Z. & Garab, Gy. (2001) Induction of polyunsaturated fatty-acid synthesis enhances tolerance of a cyanobacterium, Cylindrospermopsis raciborskii, to low-temperature photoinhibition. - Indian J. Biochem. Biophys., 37: 470-476.

az oldal tetejére

2002

 

Barna, J., Csoknya, M., Lázár, Zs., Barthó, J. & Elekes, K. (2001) [2002] Distribution and action of some putative neurotransmittes in the stomatogastric nervous system of the earthworm, Eisenia fetida (Oligochaeta, Annelida). – J. Neurocytology, 30: 313-325.

Bíró, K. & Ponyi, J. (2002) Further data on the occurrence of Chironomidae species in Lake Hévíz. - Hévízi Könyvtár 15: 123-125. (In Hungarian)

Bíró, P. (2002)  Long term changes of the fish population of Lake Balaton. - Állattani Közlemények, 87: 63-77. (In Hungarian)

Bíró P., Specziár A. & Keresztessy K. (2002). Fish species assemblages in inflowing waters of Lake Balaton. - Verh. Int. Verein. Limnol. 28: 273-278.

Bíró, P., Specziár, A. & Keresztessy, K. (2002) Qualitative and quantitative survey of native fish populations in Lake Balaton, their dynamics and trophic relationships. - In: Mahunka, S. & Banczerowski, J. (eds.) Results of Lake Balaton Research in 2000, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 140-148. (In Hungarian)

Bíró, P., Tölg, L. & Specziár, A. (2002) Fish fauna of Lake Hévíz and its outlet. - In: The ecological state of Lake Hévíz. Ponyi J. (ed.), Hévizi Könyvtár 15: 69-80. (In Hungarian)

Csoknya, M., Barna, J. & Elekes, K. (2002) Reorganization of the GABAergic system following brain extirpation in the earthworm (Eisenia fetida, Annelida, Oligochaeta). - Acta Biologica Hungarica, 53: 43-58.

Elekes, K., Vörös, L., Hegedűs, E., N. Fekete, Zs., Balázs, B. & Ferenczy, L. (2002) Electron microscopic identification of viruses and the potential role of bacteriophages in the occurrence of cyanobacteria in Lake Balaton. - In: Mahunka, S. & Banczerowski, J. (eds.) Results of Lake Balaton Research in 2000, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 46-73. (In Hungarian)

Farkas, A., Salánki, J. & Specziár, A. (2002) Relation between growth and the heavy metal concentration in organs of bream Abramis brama L. populating Lake Balaton. - Arch. Environ. Contam. Toxicol. 43: 236-243.         

Farkas, A., Salánki, J., Kovács, A. (2002) Effect of polyaromatic carbonhydrogens on the filtration activity of freshwater mussel. – Hidrológiai Közlöny, 82: 33-36. (In Hungarian)

Fujikura, K., Fujiwara, Y., Ishibashi, J., Katayama, S., Komatsu, T., Maezavwa, Y., Maki, Y., Miyazaki, J., Miyake, S., Okamoto, K., Okoshi, K., G.-Tóth, L., Tsushida, S., Yamaguchi, T., Yamanaka, T., Watabe, H., Watanabe, H., Zielinski, S. & Kato, K. (2002) Report on investigation of hydrothermal vent ecosystems by the crewed submersible „Shinkai-2000” ont he Dai-yon (No. 4) Yonaguni Knoll and the Hatoma Knoll, the Okinawa Trough.- JAMSTEC J. Deep Sea Res., 19: 141-154.

G.-Tóth, L. & Kato, K. (2002) Bacterial funcion in the grazing food chain in microbial loop. – In: Lake Kizaki limnology and ecology of a Japanese lake. Saijo, Y., Hayashi, H. (eds.), Backhuys Publishers, Leiden: 191-193.

G.-Tóth, L., Muskó, I.B. Szalontai, K. & Kiszely, P. (2002) Study of invertebrates in the open water and the littoral zone of Lake Balaton. - In: Mahunka, S. & Banczerowski, J. (eds.) Results of Lake Balaton Research in 2000, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 111-119. (In Hungarian)

G.-Tóth, L., Kato, K. & Abe, D. (2002) Grazing of Daphnia galeata (Crustacea, Cladocera) on epi- and phypolimnetic bacteria in the mesotrophic Lake Kizaki, Japan. – Verh. Internat. Verein. Limnol., 27: 3712-3717.

Györe, K., Józsa, V., Specziár, A. & Turcsányi, B. (2001)[2002] Fish stock assessment in Szamos and Tisza rivers in relation to the cyanide pollution of Romanian origin. – Halászatfejlesztés, 26: 110-152. (In Hungarian)

Hiripi, L., Shafik, H.M. & Herodek, S. (2002) Studying phosphorus metabolism of phytoplankton, with special attention to the exoenzymes. - In: Mahunka, S. & Banczerowski, J. (eds.) Results of Lake Balaton Research in 2000, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 26-34. (In Hungarian)

Kádár, E., Salánki, J., Powell, J., White, K.N. & McCrohan, C.R. (2002) Effect of sub-lethal concentrations of aluminium on the filtration activity of the freshwater mussel Anodonta cygnea L. at neutral ph. - Acta Biol. Hung. 53: 485-493.

Kiss, T., Vehovszky, Á., Hiripi, L., Kovács, A. & Vörös, L. (2002) Membrane effects of toxins isolated from a cyanobacterium, Cylindrospermopsis raciborskii, on identified molluscan neurones. - Comp. Biochem. Physiol. C 131: 167-176.

Kiss, T., László, Z. & Szabadics, J. (2002) Mechanism of 4-aminopyridine block of the transient outward K-current in identified Helix neurons. - Brain Res. 927: 168-179.

Kontschán, J. & Muskó, I.B. (2002) New occurrence of the Orchestia cavimana Heller, 1865 species in Hungary. – Folia Historico Naturalis Musei Matresnis. 26: 149-150. (In Hungarian)

Kontschán, J., Muskó, I.B. & Murányi, D. (2002) Short identification key and occurrence of the freshwater amphipods in Hungary. – Folia Historico Naturalis Musei Matrensis 26: 151-157. (In Hungarian)

Korponai, J., Paulovits, G., Mátyás, K. & Tátrai, I. (2002) Top-down vs bottom-up effects on the zooplankton community in Hídvégi pond. – Hidrológiai Közlöny. 82: 59-60. (In Hungarian)

Korponai, J., Mátyás, K., Tátrai, I. & Paulovits, G. (2002) Effect of different fish stocks on zooplankton dynamics in shallow ecosystem. - Verh. Internat. Verein. Limnol. 27: 3480-3483.

Kovács, A. & Koncz, E. (2002) Changes of akineta number of N2-binding cyanobacteria in Lake Balaton. – Hidrológiai Közlöny, 82: 64-67. (In Hungarian)

Kováts, N.,  Fülöp, T.,  Kejler, A., Lindsjö, M. & Paulovits, G. (2002) Investigation of wetlands developed in abandoned peat-barrow pits in the Sárrét. - Hidrológiai Közlöny, 82: 85-89. (In Hungarian)

Lakatos, Gy.,  Kozák, L. & Bíró, P. (2002) Structure of epiphyton and epilithon in the littoral of Lake Balaton. - Verh. Int. Verein. Limnol. 27: 3893-3897.

Mátyás, K., Tátrai, I., Paulovits, G. & Korponai, J. (2002) Effect of different fish stocks on phytoplankton dynamics in shallow ecosystems. – Verh. Internat. Verein. Limnol. 27: 3300-3303.

Molnár, G., Győri, J. & Salánki, J. (2002) Cadmium ions modulate GABA induced currents in molluscan neurons. - Acta Biol Hung. 53: 105-123.

Muskó, I.B. (2002) Population dynamical aspects of Corophium curvispinum G. O. Sars (Crustacea: Amphipoda) inthe stony littoral zone of Lake Balaton (Hungary). - Verh. Internat. Verein. Limnol. 27: 3860-3866.

Muskó, I.B. & Bakó, B. (2002) Density, biomass and respiratory organic loss of Dreissena polymorpha living on submerged macrophytes in Lake Balaton (Hungary). - Hidrológiai Közlöny, 82: 12-14. (In Hungarian)

Nagy, L., Hiripi, L. (2002) Role of tyrosine, DOPA and decarboxylase enzymes in the synthesis of monoamines int he rat brai of the locust. - Neurochem. Int. 41: 9-16.

Nagy, T. & Elekes, K. (2002) Ultrasructure of neuro-muscular contacts during the embryogenesis of the pond snail, Lymnaea stagnalis L. - Acta Biol. Hung. 53: 125-139.

Németh, P., G.-Tóth, L., Parpalaa, L. & Padisák, J. (2002): Comparison of the efficiency of zooplankton sampling devices and condensation procedures in Lake Balaton. – Hidrológiai Közlöny, 82: 90-93. (In Hungarian)

Ponyi, J.(2001) [2002] An overview of the fauna research and fauna composition of Lake Balaton. – Állatt. Közlem. 86: 3-13. (In Hungarian)

Ponyi, J. (2002) The crustacean fauna of Lake Balaton and its change during the last 100 years. – Állatt. Közlem. 87: 179-189. (In Hungarian)

Ponyi, J.(szerk.)(2002) The ecological state of Lake Hévíz. - Hévízi Könyvtár, l5, p. 125. (In Hungarian)

Ponyi, J. (2002) Fauna related to alga populations of Lake Hévíz, with special attention to crustaceans. - Hévízi Könyvtár, 15: 50-57. (In Hungarian)

Ponyi, J.(2002) Temporal changes (1989-1997) of crustacean zooplankton in openwater area of Lake Balaton. - Hidrológiai Tájékoztató, 24-28. (In Hungarian)

Présing, M., Sprőber, P., Shafik, H. & Herodek, S. (2002) Characterization of phytoplankton nitrogen uptake and investigation of the internal nitrogen load II. - In: Mahunka, S. & Banczerowski, J. (eds.) Results of Lake Balaton Research in 2000, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 36-46. (In Hungarian)

Présing, M., Preston, T., Kovács, A. & Sprőber, P. (2002) Amonium regeneration in the water xolumn and sediment of Lake Balaton. - Hidrológiai Közlöny, 82: 99-102. (In Hungarian)

S.-Rózsa, K. (2002) Central representation of internal and external sensory information in the CNS of Helix pomatia L. and Lymnea stagnalis L. – Acta Biologica Hungarica, 53: 559-573.

Salánki, J., Farkas, A., Molnár, G., S. Rózsa, K. & Varanka, I. (2002) The biomonitoring of toxic substances of anthropogenic origin on Lake Balaton and their effect on aquatic organisms. - In: Mahunka, S. & Banczerowski, J. (eds.) Results of Lake Balaton Research in 2000, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 175-184. (In Hungarian)

Serfőző, Z. & Elekes, K. (2002) Nitric oxide levels influence the embryonic development of physiological processes, behaviours and the neuronal ultrastructure in Lymnaea. - Cell Tissue Res. 310: 119-130.

Specziár, A. (2002) In situ estimates of gut evacuation and its dependence on the temperature in five cyprinids. - J. Fish Biol. 60: 1222-1236.

Specziár, A. (2002) An in situ estimate of food consumption of five cyprinid species in Lake Balaton. - J. Fish Biol. 60: 1237-1251.

Specziár, A. (2002) Diet and growth of age-0 roach (Rutilus rutilus L.) and bream (Abramis brama L.) in Lake Balaton. - Hidrol. Közl. 82: 111-113. (In Hungarian)

Specziár, A. & Bíró, P. (2000) [2002] Spatial distribution and short-term changes of the benthic chironomid fauna in Lake Balaton during 1995 and 1998. - Állattani Közl. 85: 93-107. (In Hungarian)

Specziár, A. & Bíró, P. (2002) Ecology of Volga pikeperch (Stizostedion vogensis) in Lake Balaton. - Halászat. 95: 33-39. (In Hungarian)

Specziár, A., Bíró, K., Bíró, P. & Vörös, L. (2002) Ecological role of benthic chironomid larvae (Chironomidae, Diptera) in Lake Balaton. - In: Mahunka, S. & Banczerowski, J. (eds.) Results of Lake Balaton Research in 2000, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 120-128. (In Hungarian)

Sprőber, P., Shafik, H.M., Présing, M. & Herodek, S. (2002) Nitrogen uptake and fixation of Cylindrospermopsis raciborskii cyanobacteria depending on nutrition supply. – Hidrológiai Közlöny, 82: 114-116. (In Hungarian)

Staras, K., Győri, J. & Kemenes, Gy. (2002) Voltage-gated ionic currents in an identified modulatory cell type controlling molluscan feeding. - Eur. J. Neurosci. 15: 109-119.

Szalontai, K., Muskó, I.B. & G.-Tóth, L. (2002) Matter-energy flux of Limnomysis benedeni Czern. (Crustacea. Mysidacea living in Lake Balaton (Hungary). - Hidrol. Közlöny, 82: 153-155. (In Hungarian)

Szító, A. & Muskó, I.B. (2002) Seasonal changes of the phytolithon invertebrate communities, except for Amphipoda, in Lake Balaton. - Hidrol. Közlöny, 82: 149-152. (In Hungarian)

Tátrai, I., Paulovits, G., Józsa, V. & Szabó, I., (2002) Biomass of stocked fish in Lake Balaton. - In: Mahunka, S. & Banczerowski, J. (eds.) Results of Lake Balaton Research in 2000, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 149-159. (In Hungarian)

Tátrai, I., Kirjasniemi, J., Kirjasniemi, M., Paulovits, G., Mátyás, K., Korponai, J. & Pomogyi, P. (2002) Management of Lake Balaton: relations between trophic state and fish populations. – Verh. Internat. Verein. Limnol. 27: 3488-3491.

Tóth, V. & Herodek, S. (2002) Light dependence of the distribution of submersed macrophytes in Lake Balaton. – Hidrológiai Közlöny, 82: 137-139. (In Hungarian)

V.-Balogh, K., Vörös, L. & Kovács, A. (2002) Investigation of the effect of humic substances on the water quality. - In: Mahunka, S. & Banczerowski, J. (eds.) Results of Lake Balaton Research in 2000, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 55-63. (In Hungarian)

V.-Balogh, K.(2002) Hydrogen peroxide production in sourface water area. - Hidrológiai Közlöny, 82: 140-142. (In Hungarian)

Vehovszky, Á. & Elliott, C. J. H. (2002) Heterosynaptic modulation by the octopaminergic OC interneurons increases the synaptic outputs of protraction phase interneurons (SO, NIL) int he feeding system of Lymnaea stagnalis. Neuroscience, 115: 483-494.

Vörös, L., Kovács, A. & V.-Balogh, K. (2002) Investigation of phytoplankton and phytobenthos in Lake Balaton. - In: Mahunka, S. & Banczerowski, J. (eds.) Results of Lake Balaton Research in 2000, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 13-21. (In Hungarian)

Vörös, L., Kovács, A., Farkas, A., Shafik, H.M. & V.-Balogh, K. (2002) Investigation of the role of iron in algal development. - In: Mahunka, S. & Banczerowski, J. (eds.) Results of Lake Balaton Research in 2000, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 46-54. (In Hungarian)

az oldal tetejére

 Book

Ponyi, J. & Dévai, Gy. (eds.) (2000) New results to the knowledge of Hungarian sodic water bodies. - Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 9: 292.

az oldal tetejére